Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
Oι σύμβουλοι του συνδυασμού Βογιατζή αναφέρουν με επιστολή τους την έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και ζητούν από τον Περιφερειάρχη κ.Γιακαλή να μάθουν για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει.
Η επιστολή έχει ως εξής :
κ. Περιφερειάρχη
Σε πολλές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παρουσιάζονται καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, από την έλλειψη προσωπικού. Σε πολλές δε περιπτώσεις και παρά τις προσπάθειες που καταβάλει το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας, τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε Υπηρεσίες όπως η Δ/νση Βιομηχανίας, η Δ/νση Περιβάλλοντος, η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας κλπ, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, αφού εμφανίζονται σοβαρές καθυστερήσεις στην αδειοδότηση υφιστάμενων και στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, στον έλεγχο επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, στον έλεγχο επενδύσεων του αγροτικού τομέα και τη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν τους αγρότες.
Ο Καλλικράτης δυστυχώς και στο θέμα της ενίσχυσης της αιρετής Περιφέρειας με ανθρώπινο δυναμικό απέτυχε. Ταυτόχρονα η παρούσα οικονομική συγκυρία δεν φαίνεται να αφήνει περιθώρια για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων. Είναι αυτονόητο δε, ότι δεν υπάρχει και πλεονάζον προσωπικό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να τεθεί σε καθεστώς εφεδρείας.
Το πρόβλημα συνεπώς της ενίσχυσης της Περιφέρειας, τόσο με επιστημονικό, όσο και με διοικητικό προσωπικό είναι σημαντικό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Μια πρόταση θα ήταν να κινηθεί η διαδικασία για την μετάταξη προσωπικού που υπηρετεί σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες στα νησιά μας και επιθυμεί να μεταταχθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στην παρούσα συγκυρία όπου ο δημόσιος τομέας συρρικνώνεται, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.
κ. Περιφερειάρχη
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον τρόπο που σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Σήμερα συμπληρώνονται δυο χρόνια από την ημέρα που ορκίστηκα Βουλευτής, με την ψήφο που μου εμπιστευτήκατε. Πίσω από τους ψυχρούς αριθμούς του σημειώματος που ακολουθεί, κρύβεται μια φιλοδοξία μου: να είμαι χρήσιμος. Και πίσω από αυτήν, μια άλλη: να αισθάνονται οι συμπατριώτες μου υπερήφανοι και σίγουροι για τον αντιπρόσωπό τους. Το μόνο αντίκρισμα που μπορεί να έχει νόημα και αξία για όποιον πολιτεύεται σήμερα. Να εκπληρώνω μία προς μία κάθε προσδοκία, δεν μπορώ. Μπορώ όμως να προσπαθώ καθημερινά, να είμαι αντάξιος εκείνης που μας ενώνει όλους: το καλό του τόπου.

Κωστής Μουσουρούλης


Προσωπικός απολογισμόςΙ. Κοινοβουλευτικό έργο

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

▪ Κατάθεση 237 Ερωτήσεων για τοπικά και ευρύτερα θέματα Ανάπτυξης & Οικονομίας (51), Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (38), Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας (29), Υποδομών (20), Ενέργειας (14), Υγείας (13), Τουρισμού (13), Τοπικής Αυτοδιοίκησης (12), Περιβάλλοντος (12), Εκπαίδευσης (10), Πολιτισμού (10), Απασχόλησης (7), Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (3), λοιπά θέματα (5). Από τις Ερωτήσεις αυτές, 10 συζητήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής με τη διαδικασία των Επίκαιρων Ερωτήσεων. Βλ. ιστοσελίδα της Βουλής.
▪ Συνυπογραφή 32 Επίκαιρων Ερωτήσεων & Επερωτήσεων, από τις οποίες οι 23 συζητήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής.
▪ Κατάθεση 33 Αναφορών, για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.

Ομιλίες στη Βουλή (177)

▪ 114 ομιλίες στην Ολομέλεια της Βουλής, σε όλα σχεδόν τα νομοσχέδια που έχει καταθέσει η Κυβέρνηση, και 63 στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Βλ. επίσης σχετική ιστοσελίδα της Βουλής, καθώς και την προσωπική μου ιστοσελίδα.

Νομοθετικό Έργο

▪ Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας επί του Προϋπολογισμού 2012.
▪ Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος στο Νομοσχέδιο: «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών».
▪ Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στα ακόλουθα Νομοσχέδια:
1. Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ΑΠΕ.
2. Ρύθμιση των Χρεών των Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων.
3. Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).
4. Κύρωση Συμφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης.
5. Κύρωση Συμφωνίας με Βραζιλία για Οικονομική & Τεχνολογική Συνεργασία.
6. Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία & διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ.
7. Κύρωση Συμφωνίας με το Βιετνάμ για την προώθηση & προστασία των επενδύσεων.
8. Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού ΑΠΕ (IRENA).

▪ Συμμετοχή στην κατάθεση από τη Νέα Δημοκρατία των Προτάσεων Νόμου
1. Απλούστευση Διαδικασιών Ίδρυσης Επιχειρήσεων.
2. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα - Εκσυγχρονισμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων.
▪ Κατάθεση τροπολογιών σε Νομοσχέδια
1. Δίκαιη φορολόγηση του Κάμπου Χίου (συνυπέγραψαν 54 Βουλευτές).
2. Δίκαιη φορολόγηση του Κάμπου Χίου (συνυπέγραψαν 90 Βουλευτές).
3. Ένταξη κριτηρίου νησιωτικότητας στις προϋποθέσεις δικαιώματος εγγραφής στο Μητρώο αγροτών (έγινε δεκτή).
4. Μετοχικό κεφάλαιο αγροτικών συνεταιρισμών σε νησιωτικές περιοχές.
5. Μείωση του αριθμού των ατόμων που απαιτούνται για ίδρυση συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών στα πολύ μικρά νησιά (έγινε δεκτή)
6. Αξιοποίηση του παλαιού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στα Ψαρά.
7. Απόδοση προς τους ΟΤΑ μέρους της ωφέλειας (1,7%) από εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
8. Κίνητρα επενδύσεων σε νησιωτικές παραμεθόριες και παραμεθόριες περιοχές.
9. Ενίσχυση επενδύσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.


ΙΙ. Δράση για το Ν. Χίου

1. Παρουσίαση στη Χίο, στις 3 Ιουνίου 2011, των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας για την «Επανεκκίνηση της Οικονομίας» (Ζάππειο ΙΙ).

2. Παρουσίαση στη Χίο, στις 9 Ιουλίου 2010, του ψηφιακού βιβλίου του Κωστή Μουσουρούλη «Ψηφοφόρος για μια ημέρα, πολίτης κάθε μέρα» (βλ. σημείο VII)

3. Ολοκλήρωση και παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς για τη Χίο. Το Α’ Μέρος που αφορά στη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του Νομού, δόθηκε στη δημοσιότητα, ώστε να υπάρξει πιθανή προγραμματική χρήση του, από τους υποψήφιους συνδυασμούς για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010. Το Β΄ Μέρος που στοχεύει σε εξειδικευμένη πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Γραπτά υπομνήματα

▪ Προς τον Πρωθυπουργό, για την απελευθέρωση Ελλήνων ναυτικών από τις αρχές της Βενεζουέλας.
▪ Προς τον Πρόεδρο της Βουλής, για τη διεξαγωγή συζήτησης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα το μέλλον του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
▪ Προς τον Πρόεδρο της Βουλής και την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
▪ Προς τον Υπουργό Οικονομικών, για τη φορολογική αντιμετώπιση του Κάμπου.
▪ Προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, για τη διάσωση και αποκατάσταση του Ιστορικού Ναού Αγίου Νικολάου Ψαρών.
▪ Προς όλους τους αρμόδιους Υπουργούς, για τη θεομηνία της 18ης Οκτωβρίου 2010
▪ Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την προώθηση της Γεωθερμίας στη Χίο και τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας (περιοχές NATURA).
▪ Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για το Αεροδρόμιο Χίου.
▪ Προς Υπουργούς Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για το Νοσοκομείου Χίου.
▪ Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για θέματα αγροτικής ανάπτυξης Χίου.
▪ Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για τη δημιουργία πυροσβεστικού κλιμακίου στην Αμανή.
▪ Προς το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού και την 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, για τον Χαρακτηρισμό του Λωβοκομείου Χίου ως Ιστορικού Τόπου.
▪ Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού ΕΣΠΑ στον Πολιτισμό και για το Μουσείο Μαστίχας στη Χίο.
▪ Προς τον Υφυπουργό Τουρισμού, για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων πλοίων από τις εγκαταστάσεις της μαρίνας Χίου.
▪ Προς τους νέους Περιφερειάρχες, για την Πολιτική συνοχής της Ε.Ε. την περίοδο 2014 – 2020 (επόμενο ΕΣΠΑ).
▪ Προς τη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για θέματα ΕΣΠΑ, Γεωθερμίας και για το «Μεταφορικό Ισοδύναμο».
▪ Προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στη Δικτύωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών – RegioNetwork 2020.
▪ Προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου και το Δήμαρχο Χίου, για το Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο Χίου.
▪ Προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου και το Δήμαρχο Χίου, για την ενεργοποίηση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
▪ Προς τον Δήμαρχο Χίου, για τη Νέα Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου.
▪ Προς το Δήμαρχο Κερκύρας, για την κατάρτιση φακέλου υποβολής υποψηφιότητας ένταξης των μνημείων Χίου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (κατά το πρότυπο της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας).
▪ Προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ, για θέματα αυτόνομων σταθμών παραγωγής ενέργειας στα νησιά.
▪ Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε., για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων πλοίων από τις εγκαταστάσεις της μαρίνας Χίου.

Επισκέψεις στη Χίο Προέδρου, Τομεαρχών και Γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας

1. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνης Σαμαράς
2. Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γ. Κασσαπίδης, Βουλευτής Κοζάνης
3. Τουριστικής Ανάπτυξης, κα. Ο. Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Ρεθύμνου
4. Περιβάλλοντος, κ. Κ. Μητσοτάκης, Βουλευτής Β’ Αθηνών
5. Εθελοντισμού και ΜΚΟ, κα. Φ. Πιπιλή, Βουλευτής Α’ Αθηνών
6. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κ. Χατζηδάκης, Βουλευτής Β’ Αθηνών
7. Υγείας, κ. Μ. Σαλμάς, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
8. Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα. Ε. Βόζεμπεργκ, Βουλευτής Α’ Αθηνών

Σε όλες τις επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν επαφές και ανταλλαγή απόψεων με την τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, συλλόγους και οργανώσεις.

Άλλες επισκέψεις

▪ Επίσκεψη στη Χίο του Πρέσβη του Βελγίου, κ. Pierre Vaesen.
▪ Επίσκεψη στη Χίο του Ευρωβουλευτή του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος του Λουξεμβούργου, κ. Frank Engel.

Πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Διοργάνωση επίσκεψης Βουλευτών της ΝΔ που εκλέγονται σε νησιωτικές περιοχές στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα, με αντικείμενο την προώθηση της νησιωτικότητας. Συναντήσεις με: κα. Danuta Hübner, Ευρωβουλευτής και πρώην επίτροπος, κ. S. Busutti Ευρωβουλευτής, κα. Μ. Δαμανάκη, Eπίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κλπ. Σε συνέχεια διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, προκηρύχθηκε ειδική μελέτη για την ένταξη κριτηρίου νησιωτικότητας στις Κοινοτικές Πολιτικές.
2. Διοργάνωση ενημερωτικής επίσκεψης ομάδας Επιχειρηματιών από τη Χίο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή κ. Ι. Τσουκαλά και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Διοργάνωση ενημερωτικής επίσκεψης Μαθητών του Γυμνασίου Βολισσού Χίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από συνεργασία με την επικεφαλής της ομάδας Ευρωβουλευτών της ΝΔ κας Μ. Γιαννάκου.
4. Εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για την ανάληψη πρωτοβουλίας Βουλευτών και Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ, που εκπροσωπούν ή κατάγονται από νησιά της Ευρώπης, με στόχο την αναπτυξιακή και χρηματοδοτική ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών της Ε.Ε. στο πλαίσιο του νέου Κοινοτικού προϋπολογισμού.

Άλλες πρωτοβουλίες

1. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης – Δήμου Χίου – Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για την ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της Χίου.
2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χρήση υπολογιστών για άνεργους, μονογονεϊκές οικογένειες και οικονομικά αδύναμους από τη Microsoft σε συνεργασία με το Δήμο Ομηρούπολης.
3. Προσπάθεια δημιουργίας ενός «Forum Ανοικτής Διαβούλευσης» για αναπτυξιακά ζητήματα με τη Βουλευτή του Νομού και πρώην Υφυπουργό κα. Ε. Τσουρή (Διαμορφώθηκε το πλαίσιο λειτουργίας του forum, αλλά η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε).
4. Πρωτοβουλία για συνεργασία του φεστιβάλ «Αξάνεμος» με την τοπική εθελοντική Ομάδα «19» για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην Αμανή (Καλοκαίρι 2011).


ΙΙΙ. Συναντήσεις - Επαφή με τον πολίτη

▪ Επισκέψεις στα Ψαρά, Οινούσσες και σε όλες τις κωμοπόλεις και χωριά της Χίου (312 συνολικά επισκέψεις, τουλάχιστον 5 κατά μέσο όρο σε κάθε περιοχή, στο διάστημα Νοεμβρίου 2009 – Σεπτεμβρίου 2011). Στις επισκέψεις γίνεται ελεύθερη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Οι περισσότερες γίνονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
▪ Συναντήσεις: με εκπροσώπους Αγροτικών Συνεταιρισμών, με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και την ΕΜΧ, με την ΕΛΜΕ Χίου, με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και με τους Προέδρους των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Χίου, με το προεδρείο Μουσικών Σχολείων Ελλάδας, με το προεδρείο του Επιμελητηρίου Χίου, με εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου Χίου, με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Χίου (ΟΕΒΕ), με εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου, με τους προέδρους του Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού Συλλόγων και Νοσοκομειακών Ιατρών Χίου, με εκπροσώπους Ταξί και Αγοραίων Ταξί, με εκπροσώπους της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Χίου & Σάμου, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χίου, του Σωματείο Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Χίου, με τους Τουριστικούς Πράκτορες Χίου, με την Ένωση Ξενοδόχων Χίου και το Σωματείο Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων, με το προεδρείο του Παγχιακού Συλλόγου ΑμΕΑ., με τις Μ.Κ.Ο. και τις εθελοντικές ομάδες του νησιού, με το Σύλλογο Φίλων Κώμης, με εκπροσώπους Χιακών Σωματείων Αμερικής & Καναδά.


IV. Δραστηριότητα ως Τομεάρχης Περιφερειακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας

1. Εκπόνηση κειμένων θέσεων και προτάσεων του Τομέα που τέθηκαν σε διαβούλευση, καθώς και 18 Ενημερωτικών Σημειωμάτων σχετικά με το αντικείμενο.
2. Δημοσίευση 42 Δηλώσεων για θέματα αναφορικά με την επικαιρότητα περιφερειακής πολιτικής και της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής στο αντικείμενο.
3. Επιστολές παρουσίασης του έως τώρα έργου του Τομέα και πρόσκλησης για συνεργασία, προς όλους τους Ευρωβουλευτές, Βουλευτές, Υπευθύνους Τομέων και Γραμματειών της Νέας Δημοκρατίας.
4. Συμμετοχή του Τομέα στη διαδικασία εκπόνησης του νέου Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας (αντίστοιχη θεματική ομάδα εργασίας), μέσω υποβολής προτάσεων, καθώς και υπομνήματος για τις προτεραιότητες και αναπτυξιακές προτάσεις του Νομού Χίου που εκπροσωπεί στο Κοινοβούλιο ο Κ. Μουσουρούλης, κατόπιν αιτήματος της Γραμματείας Προγράμματος του κόμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής, βλ. ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και σχετικό υποσέλιδο στην προσωπική ιστοσελίδα Κ. Μουσουρούλη.

Πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Συνάντηση με τον κ. Horst Reichenbach, Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα και άλλα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Συνάντηση με την κα. Danuta HÜBNER, Ευρωβουλευτή, Πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην Υπουργό της Πολωνίας και πρώην Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής την περίοδο 2004-2009, κατά την επίσκεψή της στη χώρα μας και παρουσίαση των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας για την περιφερειακή πολιτική.
3. Συνάντηση με τον κ. Dirk Ahner, Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κ. Nicholas Martyn, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, στις Βρυξέλλες, και παρουσίαση των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας για την περιφερειακή πολιτική και τα διαρθρωτικά ταμεία της παρούσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020).


V. Δραστηριότητα ως Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας

1. Στις Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος του κόμματος στη 14η Σύνοδο των επικεφαλής των Εθνικών Κοινοβουλευτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. J. M. Barroso, για την παρουσίαση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014- 2020 και τις επιπτώσεις της κρίσης στις περιφέρειες της Ευρώπης (Ιούνιος 2011).
2. Στις Βρυξέλλες, για την παρουσίαση των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας: «Επανεκκίνηση της Οικονομίας - Ζάππειο ΙΙ» στην ΕΚΟ – Βρυξελλών (Ιούνιος 2011).
3. Στις Βρυξέλλες, ως ομιλητής σε εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (CES) του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ), με θέμα «Περιφερειακή Πολιτική: Εμπειρίες και Προοπτικές» (Οκτώβριος 2010).
4. Στη Σάμο, για την παρουσίαση των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας: «Επανεκκίνηση της Οικονομίας - Ζάππειο ΙΙ» (Ιούνιος 2011).
5. Στην Κω, ως πολιτικός σύνδεσμος του κόμματος και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τις Περιφερειακές εκλογές (Οκτώβριος 2010).
6. Στην Κέρκυρα, συμμετοχή στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Μάρτιος 2011).
7. Στο Ναύπλιο, ως ομιλητής στο 2ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την Οικονομία - Στρογγυλό Τραπέζι «Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα»(Απρίλιος 2010).
8. Στη Χαλκίδα, ως ομιλητής σε εκδήλωση Δημοτική Τοπική Οργάνωση Χαλκίδας της Νέας Δημοκρατίας (Φεβρουάριος 2011).


VI. Άλλες πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Συνάντηση με τον κ. Antonio Lopez-Isturiz White, Ισπανό Ευρωβουλευτή και Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στις Βρυξέλλες.
2. Συνάντηση με τον κ. Στέφανο Σαμαρά, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το θέμα της εφαρμογής του Κανονισμού 1967/2006 στην αλιεία.
3. Συνάντηση με τον κ. Jacques Poncet, Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για την Ελλάδα σε θέματα Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με θέματα υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ενημέρωση για τις πλημμύρες στη Χίο της 18ης Οκτωβρίου 2010.
4. Συνάντηση με τον κ. Χρήστο Μιχαήλ, ανώτερο στέλεχος της Διεύθυνσης για την Προώθηση & Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Προϊόντων του Αγροδιατροφικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Τρίτες Χώρες, σχετικά με δράσεις για τα προϊόντα της Χίου.
5. Συνάντηση με τον κ. Nicola de Michelis, Αν. Διευθυντή του γραφείου του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn, στις Βρυξέλλες.


VII. Κοινωνία των Πολιτών

Συγγραφή Εγχειριδίου με τίτλο «ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ – ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ». Παρουσιάστηκε με συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου (9 Ιουλίου 2010). Στο εγχειρίδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.moussouroulis.gr αναδεικνύεται επίσης το έργο τοπικών εθελοντικών οργανώσεων.


VIII. Συγγραφικό έργο – ΜΜΕ – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Συγγραφή και έκδοση προσωπικού βιβλίου με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ» σχετικά με θέματα ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στις 12 Απριλίου 2010 στην Αθήνα, με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Α. Σαμαρά και εισηγητές τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη και τον Βουλευτή Β’ Αθήνας της ΝΔ κ. Κ. Χατζηδάκη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πάνω από 30 Βουλευτές, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κυρός Διονύσιος, οι Δήμαρχοι του Νομού κ.κ. Βρουλής, Μαλαφής, Μελιτζάνης και Αγγελάκος, μέλη της Χιακής ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, εκπρόσωποι χιακών σωματείων και πολλοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αρθρογραφία

Δημοσιεύθηκαν 25 άρθρα σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και ιστοσελίδες, καθώς και 12 σε Χιακές εφημερίδες για θέματα πολιτικής, οικονομίας, περιφερειακής ανάπτυξης, ενέργειας, καθώς και πολιτισμού.

Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και σε εφημερίδες, περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

XIOΣ - ΜΥΛΑΡΑΚΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΟΜΗΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ14ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΣΤΗ ΧΙΟ.
Ξεκίνησε σαν δραση EQUAL, πριν 7 χρόνια και εξελίχθηκε ως μία κίνηση 10 γυναικων καλλιτεχνών , με έδρα τη Χίο. Στο διάστημα αυτό έχουν κάνει γύρω στις 30 εκθέσεις. Η τελευταία εγκαινιάστηκε απόψε Παρασκευή στις 7μμ στο Ομήρειο . Προηγήθηκε μία επιτυχημένη έμμετρη παρουσίαση της ομάδας , με στιχοπλοκία της κυρίας Μαρίας Μπιρλή . Ακολούθησαν τα εγκαινια στην άιθουσδα των εκθέσεων του Ομηρείου

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ"

---ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ---

Μέσα στην λαίλαπα της αντιλαϊκής επίθεσης της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σε αγαστή συνεργασία με τα άλλα αστικά κόμματα, οι εργαζόμενοι της δημοτικής εταιρείας «Προμηθευτική» παραμένουν για έξι μήνες απλήρωτοι και το μέλλον τους μπροστά στα επικείμενα μέτρα για εφεδρεία κλπ καθίσταται πλέον αβέβαιο.
Την ίδια στιγμή η άλλη δημοτική εταιρεία η ΔΕΥΑΧ, έχει δημιουργήσει πρόβλημα ρευστότητας στην Προμηθευτική αφού τα χρέη της προς αυτήν, έχουν φτάσει περίπου τα 70.000 ευρώ, μιας και βρήκε έτοιμη την αγελάδα να αρμέξει το μηχανολογικό εξοπλισμό που της χρειάζεται.
Να λοιπόν που επιβεβαιώνονται και πάλι οι θέσεις της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για το ρόλο των δημοτικών εταιρειών , που λειτουργώντας ς ως καπιταλιστικές επιχειρήσεις φεσώνουν η μία την άλλη και όλες μαζί το Δήμο , που με ευκολία θα περάσει τα όποια προβλήματα η δημοτική αρχή στις πλάτες των δημοτών.
Ζητάμε άμεσα η Δημοτική αρχή να φροντίσει να πληρωθούν οι εργαζόμενοι της «Προμηθευτικής» και με την αποπληρωμή των χρεών της ΔΕΥΑΧ προς αυτήν.
Ζητάμε την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στο Δήμο, την κατάργηση αυτών των εταιρειών και το πέρασμα των εργαζομένων στις υπηρεσίες του με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

OI "ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" ΣΕ ΧΙΟ ΚΑΙ ΨΑΡΑ , ΑΠΟ 18 - 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


Η Κινητή Παιδιατρική και Οδοντιατρική Μονάδα “ΛΗΤΩ” , που έχουν δημιουργήσει οι Γιατροί του Κόσμου με την υποστήριξη της Vodafone, θα επισκεφθεί το Νομό Χίου από τις 18 έως και τις 21 Οκτωβρίου 2011. Συγκεκριμένα η “ΛΗΤΩ” , υπό την αιγίδα των Δήμων Χίου και Ψαρών , θα βρίσκεται στα δύο νησιά με στόχο να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και να ενημερώσει τα παιδιά για τη στοματική υγιεινή.

Την Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα θα συνοδεύσει γενικός γιατρός και οφθαλμίατρος.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επισκέψεων της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας στα Ψαρά και στη Χίο έχει ως εξής:

Ø Τρίτη 18 & Τετάρτη 19 Οκτωβρίου :

Η ιατρική ομάδα της Μονάδας «ΛΗΤΩ» θα εξετάσει τα παιδιά στα Ψαρά.

Ø Πέμπτη 20 Οκτωβρίου :

Οι Γιατροί του Κόσμου θα εξετάσουν τα παιδιά στα νηπιαγωγεία & στα δημοτικά σχολεία της Χίου στις περιοχές Βολισσού και Καρδαμύλων.

Ø Παρασκευή 21 Οκτωβρίου :

Η Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου θα βρίσκεται στα νηπιαγωγεία & στα δημοτικά σχολεία της Χίου στις περιοχές Καλαμωτής, Πιργίου & Λιθίου.
Η Κινητή Παιδιατρική και Οδοντιατρική Μονάδα της οργάνωσης δημιουργήθηκε το 2003 σε συνεργασία με τη Vodafone στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζει. Η “ΛΗΤΩ” ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να παρέχει παιδιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη σε παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε :τηλ. 210 3213150, 6943 290024, (κα. Σαμαρτζή Χριστίνα) e-mail: info@mdmgreece.gr/

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΗΛΙΓΚΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω εκτελέσεως εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ- ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΥΡΣΙΝΙΔΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ ΣΥΚΙΑΔΑΣ», επί της οδού Χίου – Καρδαμύλων και συγκεκριμένα στο τμήμα Περιοχή Γλάρων – Παλαιό λατομείο Μηλιγκά θα διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων την Τρίτη 18/10/2011 , κατά τις ώρες 08.30 μέχρι 16.00
Απαγορεύεται αυστηρά κάθε προσέλευση στις παραλίες .
Παρακαλούνται η Τροχαία Χίου και η Δημοτική Αστυνομία για τις δικές τους ενέργειες για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και οι οδηγοί να χρησιμοποιούν άλλους δρόμους κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των εργασιών

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ , ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΝΑΚΙΟΥ

Ένστολη διαμαρτυρία θα πραγματοποιήσουν την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011, στις 11 το πρωϊ, πυροσβέστες, αστυνομικοί και λιμενικοί, στην Πλατεία Βουνακίου

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κατά τη συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου 2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Βορείου Αιγαίου με μοναδικό θέμα την εκλογή προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του ΔΣ της ΠΕΔ Β.Αιγαίου καθώς και δύο (2) μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση του σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Λαμπρινούδης Πολύδωρος, Δήμαρχος Χίου.

Αντιπρόεδρος: Πατερέλλης Παντελής, Δημοτ. Σύμβουλος Λέσβου.

Γραμματέας: Χατζηκομνηνός Αριστείδης, Δημοτ. Σύμβουλος Λέσβου.


Μέλη:

Αγγελάκος Ευάγγελος, Δήμαρχος Οινουσσών.

Βουνάτσος Δημήτριος, Δήμαρχος Λέσβου

Βρατσάνος Κων/νος, Δήμαρχος Ψαρών.

Θάνος Στυλιανός, Δήμαρχος Σάμου.

Μακρής Χαράλαμπος, Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου.

Μαρούσης Ιωάννης, Δήμαρχος Φούρνων-Κορσεών.

Παλαιολόγος Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.

Σταυρινάδης Χριστόδουλος, Δήμαρχος Ικαρίας.

Χατζηδιαμαντής Αντώνιος, Δήμαρχος Λήμνου.

Βουλγαράκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Λήμνου.

Ματθαίου Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Σάμου.

Φραγκόπουλος Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου

Πρόεδρος: Λαμπρινούδης Πολύδωρος, Δήμαρχος Χίου.

Αντιπρόεδρος: Πατερέλλης Παντελής, Δημοτ. Σύμβουλος Λέσβου.

Γραμματέας: Χατζηκομνηνός Αριστείδης, Δημοτ. Σύμβουλος Λέσβου.

Μέλος: Βρατσάνος Κων/νος, Δήμαρχος Ψαρών.

Μέλος: Θάνος Στυλιανός, Δήμαρχος Σάμου.Σε συνεδρίαση στις 26/09/2011 συγκροτήθηκε σε σώμα το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Β.Αιγαίου, το οποίο αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος: Μαρινάτος Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.

Αντιπρόεδρος: Μούνδρος Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος Χίου.

Μέλος: Σιτζίμης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Σάμου.