Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Η ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
Νικήτας Χιωτίνης, Διευθυντής ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας


Η Πολιτική, ως Σκέψη και ως Πράξη, έφτασε στο απόγειό της με την Αθηναϊκή Δημοκρατία και περιγράφηκε με τρόπο σαφή και γλαφυρό από τον Θουκυδίδη, στον «Επιτάφιο του Περικλέους».  Με την Πολιτική ως εκφράζουσα κοινωνία πολιτών, με συνείδηση συλλογικότητας  και συλλογικούς στόχους, με αυτονόητη την  «ισονομία, ισοπολιτεία και ισηγορία». Υπό την έννοια αυτή,   σήμερα έχουμε καταφανώς επιστρέψει σε προ-πολιτικές περιόδους.
Αυτή η  «ισονομία, ισοπολιτεία και ισηγορία» φαντάζει ολοένα και περισσότερο άπιαστη προοπτική,  οι δε κοινωνίες ολοένα και περισσότερο αποδομούνται σε πατρικίους και πληβείους, με ολοένα και περισσότερο ολιγομελή την ομάδα των πατρικίων. Αιτία γι’ αυτό η φιλοσοφική πρόταση της νεωτερικότητας, δηλαδή η επιστημονικώς τεκμηριωμένη χειραφέτηση του ανθρώπου από τα παλαιά υπαρξιακά πεδία  αναφοράς της οντικής του παρουσίας, η συνεπεία τούτου επιδίωξη δήθεν «αυτοπραγμάτωσής» του, η απόλυτη εξατομίκευσή του και ο συνακόλουθος κατακερματισμός των κοινωνιών σε ανεξάρτητες, αυτόνομες, αλλά και ανταγωνιστικές λειτουργίες και ομάδες πληβείων. 
Τα πολιτικά ιδεολογήματα που εμφανίστηκαν, κυρίως από τον 19ο αιώνα και εξής, με επιδίωξη τη συλλογική ευτυχία –με κοινή την έννοια της ευτυχίας και στον Μαρξ και στον Άνταμ Σμιθ-   απέτυχαν.

Απέτυχαν εξ αιτίας του τρόπου που θεωρούσαν τις   σχέσεις ατομικότητας και συλλογικότητας. Τόσο ο κρατισμός,  με την πρόταξη του δημοσίου και με κορωνίδα το παράδειγμα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όσο και ο επικρατούν φιλελευθερισμός με την πρόταξη του ιδιωτικού  – καταδήλως απέτυχαν,  αποπροσανατολιζόμενα των αρχικών τους στοχεύσεων. Τα αποτελέσματα του κρατισμού της Σοβιετικής Ένωσης τα είδαμε, ενώ ο φιλελευθερισμός κατέληξε στον ψευδεπίγραφο, ως προς το δεύτερο συστατικό του όρου, νεο-φιλελευθερισμό, με συνέπεια τη δημιουργία μιας νέου τύπου φεουδαρχίας. Τα ανωτέρω μάλιστα νομοτελειακώς: Ο διαχωρισμός ιδιωτικού και δημοσίου, στη σημερινή προ-πολιτική πλέον εποχή, οδηγεί  σε ανεξάρτητες εξουσίες, που λειτουργούν ως αυτόνομα και αντιμαχόμενα συστήματα, χάνεται η κοινωνία, που έχει πλέον μεταλλαχθεί σε εταιρική σχέση (στις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες χρησιμοποιείται η ίδια λέξη για την κοινωνία και για την εταιρεία ή την οικονομική επιχείρηση, societé, society) και ο νεωτερικός ωφελιμισμός οδηγεί γρήγορα σε παρακμή και διαφθορά .   Τα παλαιά Κοινωνικά Συμβόλαια καταδήλως απέτυχαν, με ολέθριες συνέπειες  που ήδη (αρχίσαμε να) βιώνουμε.
Τα σημερινά τραγικά αδιέξοδα της ανθρωπότητας, δείχνουν την ανάγκη μίας νέας φιλοσοφικής  θεμελίωσή της, γιατί αυτή καθορίζει τους ατομικούς και συλλογικούς στόχους του ανθρώπου  και τις προτεραιότητες του βίου του. Μέχρι τότε όμως ας επιδιώξουμε την εγκαθίδρυση,   μέσα στα πλαίσια της νεωτερικότητας, ενός Νέου Κοινωνικού Συμβολαίου,  με ενίσχυση, μέσω θεσμών, του συμμετοχικού τρόπου ύπαρξης και λειτουργίας των κοινωνιών,   της συμμετοχής όλων των πολιτών/ιδιωτών στην δημόσια κοινωνική και οικονομική ζωή, σε βαθμό που βαθμιαία θα οδηγήσει σε συνταύτισή τους.  «Θεωρούμε ως αχρήστους τους μη ασχολούμενους με τα κοινά»,  διακήρυττε ο Περικλής.
Οι επιδιώξεις συμμετοχικής διακυβέρνησης και εμβάθυνσης της δημοκρατίας, έχουν ήδη τεθεί ως πολιτικοί στόχοι  πολλών «δεξαμενών Σκέψης», κυρίως στην Ευρώπη, και σε κάποιο βαθμό προωθούνται. Αντιδρά σε αυτό το επικρατούν πανίσχυρο χρηματοπιστωτικό σύστημα (ουδόλως «φιλελεύθερο»)  που βρίσκεται στα χέρια λίγων ολιγαρχών. Στην Ευρώπη είμαστε μάρτυρες μιας σχετικής «διελκυστίνδας»  και οφείλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτήν από την πλευρά της προόδου.
Η Παιδεία των λαών έχει καθοριστικό ρόλο. Οφείλουμε, συμμετέχοντας στην ανάγκη εγκαθίδρυσης αυτού του Νέου Κοινωνικού Συμβολαίου,  να αναθεωρήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, θα λέγαμε καλύτερα τον ίδιο τον τρόπο ύπαρξής τους. Με δεδομένη την κατακλυσμιαία εξέλιξη των επιστημών και της Σκέψης, καθώς και της εξέλιξης της τεχνολογίας, που έχει άρδην αλλάξει τον τρόπο διάχυσης των γνώσεων και της πληροφορίας, αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν όπως μέχρι τα μισά του ΧΧου αιώνα. Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν μπορούν πλέον να παίξουν το ρόλο του μοναδικού μέσου παροχής γνώσεων, δεν μπορούν πλέον οι καθηγητές να επέχουν θέση αυθεντίας, γιατί απλούστατα δεν μπορούν να είναι αυθεντίες, στην σημερινή κατακλυσμιαία και εν πολλοίς απρόβλεπτη εξέλιξη των επιστημών. Ρόλος τους είναι πλέον η εισαγωγή των σπουδαστών σε μεθόδους έρευνας και κριτικής σκέψης. Κυρίως όμως τα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι καθηγητές τους, οφείλουν να κατεβούν από το βάθρο της αυτόνομης εξουσιαστικής οντότητας, οφείλουν να ανοιχτούν στην κοινωνία, οφείλουν να συνηχήσουν με τους παλμούς της, τους πόθους, τις ελπίδες και τις επιδιώξεις της, οφείλουν να συμμετάσχουν στους συλλογικούς της στόχους, από τη θέση του συνεργάτη.
Υπό την έννοια αυτή δεν έχει νόημα η διαλαλούμενη   «αυτονομία» τους, πολύ δε περισσότερο δεν έχει νόημα η περαιτέρω περιχαράκωσής τους με «υπερ-διοικήσεις» τους από Συμβούλια «σοφών», που επιλέγονται από τους καθηγητές τους και μόνο. Ήταν φυσικό τέτοιες προσπάθειες να αποτύχουν. Δεν έχει νόημα σήμερα  η οπισθοχώρηση των Πανεπιστημίων σε αυτο-οριζόμενους και αυτο-προστατευόμενους οργανισμούς, δίκην μεσαιωνικών μοναστηριών. Οφείλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό, αναπτυξιακό, πολιτισμικό, οικονομικό και πολιτικό   γίγνεσθαι (όλοι αυτοί οι όροι είναι σχεδόν ταυτόσημοι). Όσο το δυνατόν περισσότεροι κοινωνικοί και αναπτυξιακοί φορείς, αλλά και αυτοί που πληρώνουν για τη λειτουργία τους, δηλαδή οι φοιτητές τους, οφείλουν να  συμμετέχουν στη λειτουργία   και εξέλιξη των Πανεπιστημίων, αλλά και όλων των άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,. Με μέτρο βέβαια και προσοχή, δεν είναι εύκολο το πέρασμα από προ-πολιτικές καταστάσεις σε πρακτικές πολιτικής ωριμότητας, αλλά έχουμε υποχρέωση να το επιχειρήσουμε.      
Ομοίως οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και το περίφημο «άσυλο», που εδώ και πολλά χρόνια δεν υφίσταται. Ευκολότερα διακινούνται οι ιδέες στη πλατεία Συντάγματος ή στο προαύλιο της αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, περισσότερο απρόσκοπτα μπορούν να συνεδριάσουν οι καθηγητές οπουδήποτε αλλού παρά εντός του δήθεν πανεπιστημιακού ασύλου, που υποτίθεται πως  προστατεύει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.  Το «άσυλο» βέβαια των πανεπιστημίων στην Ελλάδα έχει ιστορική αξία, είναι κάτι σαν genius loci. Θα πρέπει όμως να το υποστηρίζουν όλα τα κόμματα του σημερινού ελληνικού   πολιτικού (δήθεν) τοπίου, που σήμερα, τινά εξ αυτών, κάνουν ακριβώς το αντίθετο, με τις ελεγχόμενες από αυτά ολιγομελείς φοιτητικές παρατάξεις.  Οι δε φοιτητές, ας προστατεύσουν τους χώρους που οι ίδιοι πλήρωσαν και συντηρούν, ας προστατεύσουν και τις διαδικασίες από τις οποίες περιμένουν οφέλη. Ας προσπαθήσουμε   όλοι μαζί  να εγκαθιδρύσουμε αυτό το Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, αντί να συντηρούμε τη σημερινή φαυλότητα και να καταστρέφουμε τις δικές μας περιουσίες. Το «ωχ αδελφέ, έτσι είναι τα πανεπιστήμια», θυμίζει το Μάνο Χατζηδάκι που έλεγε πως  «συνηθίσαμε το τέρας, που σημαίνει πως του μοιάσαμε».  Κυρίως να καταλάβουμε  πως η μη συλλογικότητα των δράσεων και αντιδράσεων, αποτελούν τις πιο ακραίες εκφράσεις του νεο-φιλελευθερισμού και μάλιστα από ομάδες που διατείνονται πως είναι αντίθετοί του . Η  υποβάθμιση των Δημοσίων Πανεπιστημίων θα κάνει την κοινή γνώμη να δεχτεί με ανακούφιση την ίδρυση και κατίσχυση των ιδιωτικών Πανεπιστημίων  ή την φυγή των πλούσιων νέων στο εξωτερικό, ενισχύοντας έτσι  την εξουσία μιας ολιγομελούς πλουτοκρατίας, που θα είναι εξουσία και στη γνώση.  Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι οι ψευδεπίγραφες προτροπές των κομμάτων που «μας τραβάνε απ’το μανίκι», όπως θάλεγε ο Σαββόπουλος, που έχουν τον τρόπο τους να συντηρούν   τους «πελάτες» τους, μη έχοντας τη δυνατότητα –γνώση, φαντασία και ικανότητα- για κάτι καλλίτερο.
Ας έλθουμε τέλος στα περίφημα αγγλόφωνα προπτυχιακά Τμήματα. Ελπίζω αυτό να μην αποτελεί συνέχεια της πρότασης παλαιάς υπουργού παιδείας, αλλά κατά τεκμήριο μη ειδικής στο αντικείμενο του υπουργείου της, να εγκαθιδρυθεί ως δεύτερη επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους η αγγλική γλώσσα. Φαίνεται πως αγνοούμε   πως από την αρχαιότητα μέχρι τον 18ο  τουλάχιστον αιώνα, η ελληνική γλώσσα ήταν η   γλώσσα των μορφωμένων όλου του δυτικού κόσμου. Φαίνεται πως αγνοούμε ότι ο Νεύτωνας και πολλές άλλες ιστορικές προσωπικότητες έγραφαν συχνά στα ελληνικά μελέτες τους.
Φαίνεται πως αγνοούμε ότι μέχρι σχετικά πρόσφατα, στον γεωγραφικό περίγυρό μας, μπορούσες να συνεννοηθείς μιλώντας ελληνικά. Φαίνεται πως αγνοούμε ότι η σημερινή ελληνική γλώσσα είναι περίπου η ίδια εδώ και χιλιάδες χρόνια, η μόνη στον κόσμο με τόση διάρκεια. Δεν μπορείς μονομιάς να την διαγράψεις από την ιστορία. Προφανώς σήμερα επικρατεί η αγγλική και ενδεχομένως –χωρίς αυτό να είναι και βέβαιο- προπτυχιακά τμήματα στην αγγλική να προσελκύσουν νέους από την Ασία και την Αφρική. Αλλά τουλάχιστον να μην απεμποληθεί η ελληνική γλώσσα των χιλιάδων ετών διάρκειας,  χάριν της συγκυρίας. Θα μπορούσαν π.χ. να  γίνονται προπτυχιακά μαθήματα στην αγγλική, αλλά στο τελευταίο έτος και στην ελληνική, ιδιαιτέρως η διπλωματική εργασία να συντάσσεται στην ελληνική. Δεν είναι κάτι που θα εμποδίσει την έλευση ξένων φοιτητών, αντιθέτως θα προσδώσει κύρος στις σπουδές τους.
Φοβούμαι πως τα ανωτέρω  είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμω, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά…

Πηγη esos

ΣΤΑ 850 ΕΥΡΩ Ο ΜΕΣΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ 2017

ImageHandler (12)

Μήνας υποβολής φορολογικών δηλώσεων ο Ιούνιος, αλλά ενώ απομένουν μόλις 18 ημέρες, ούτε οι μισές δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε1 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα. Το υπουργείο Οικονομικών επιμένει να διαψεύδει μετ’επιτάσεως τις πληροφορίες πως έχει έτοιμη στο συρτάρι του και νέα παράταση στην διορία υποβολής που λήγει τέλος Ιουνίου.Δεν φαίνεται όμως εφικτό πώς μέσα σε 18 ημέρες που απομένουν θα υποβληθούν 3,6 εκατ. δηλώσεις.
Μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 11 Ιουνίου, στο Taxisnet είχαν υποβληθεί συνολικά 2.604.460 δηλώσεις φόρου εισοδήματος (Ε1). Αυτές δεν είναι ούτε οι μισές όμως από τις 6,2 εκατ. δηλώσεις Ε1 που αναμένεται να υποβληθούν συνολικά εφέτος.
Για να προλάβουν να υποβληθούν εμπρόθεσμα και χωρίς πρόστιμα οι υπόλοιπες 3,6 εκατ. δηλώσεις μέσα σε 18 ημέρες, απαιτείται από σήμερα να γίνονται τουλάχιστον 200.000 υποβολές δηλώσεων κάθε μέρα. Το σύστημα Taxisnet «αντέχει» τέτοιους ρυθμούς, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει και η αντίστοιχη προθυμία από τους φορολογουμένους.
«Συμφόρηση» από τα νέα εκκαθαριστικά
Η απροθυμία είναι εύλογη και εξαιτίας του τι αποκαλύπτουν τα νέα εκκαθαριστικά. Σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, το ποσοστό των χρεωστικών δηλώσεων Ε1 ανέβηκε από 34% σε 37% και τείνει να φτάσει ή να ξεπεράσει και το 40%.
Παράλληλα αυξάνεται και το χρεωστικό ποσό που δείχνουν τα νέα εκκαθαριστικά. Ενώ πριν μια εβδομάδα έδειχναν 780 ευρώ επιπλέον φόρο κατά μέσο όρο, τώρα πλέον δείχνουν 850 ευρώ κατά μέσο όρο (811.327.559 ευρώ για 955.052 από τα 2,6 εκατ. δηλώσεις που έχουν υποβληθεί).
Τα χρεωστικά Ε1 αυξάνονται εις βάρος των μηδενικών δηλώσεων που αποτελούν την πλειοψηφία και τώρα έχουν πέσει κάτω από 50% (1,2 στα 2,6 εκατ. δηλώσεις). Επιστροφές φόρου περίπου 300 ευρώ είδαν μόνον 1 στους 6, δηλαδή 422.501 ΑΦΜ.
Έτσι σε δυόμιση μήνες που παραμένει ανο​ικτό για υποβολές δηλώσεων το Taxisnet, μόλις τρεις ήταν οι ημέρες που δια βίας οι δηλώσεις ξεπέρασαν τις 100.000 (στο διάστημα από 5-7 Ιουνίου όπου κινήθηκαν από 114.000 έως 117.000 ημερησίως). Άρα από σήμερα και κάθε μέρα έως το τέλος του μηνός θα πρέπει, σταθερά, οι υποβολές δηλώσεων να σπάνε απανωτά ρεκόρ και να «πιάνουν» το διπλάσιο του μέγιστου -ως τώρα- ημερήσιου ρυθμού υποβολής δηλώσεων Ε1.


AKΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΙΧ-ΜΕΧΡΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Ακυρώνονται προσωρινά τα πρόστιμα - παράβολα των 250 ευρώ για το 1,1 εκατ. φορολογούμενους οι οποίοι έλαβαν ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο ότι βρίσκεται στην κατοχή τους ανασφάλιστο Ι.Χ.

Το υπουργικό συμβούλιο που συνεδρίασε νωρίτερα αποφάσισε ότι δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο σε 1,1 εκατ. φορολογούμενους που έλαβαν ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο μέσω του taxisnet ότι βρίσκεται στην κατοχή τους ανασφάλιστο όχημα, καθώς θα τους δοθεί μια τελευταία ευκαιρία για να προχωρήσουν στην ασφάλιση του οχήματος. Παράλληλα, επειδή μέσα σε αυτούς περιλαμβάνονται και τουλάχιστον 400.000 φορολογούμενοι που είτε έχουν ασφαλισμένο το όχημά τους είτε έπεσαν θύματα των λαθών που υπάρχουν στα διάφορα αρχεία των οχημάτων των κρατικών υπηρεσιών μέχρι τις 14 Ιουλίου που θα πραγματοποιηθεί νέα διασταύρωση θα επιχειρηθεί να διορθωθούν τα 
λάθη που υπάρχουν στα σχετικά αρχεία. 

Οσον αφορά τους περίπου 11.000 φορολογούμενους που ήδη προχώρησαν στην ασφάλιση του οχήματός τους και στην πληρωμή του παραβόλου - προστίμου των 250 ευρώ, αυτό θα τους επιστραφεί άμεσα από το υπουργείο Οικονομικών με πιστωτικό.

πηγη capital.gr

ΑΥΡΙΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 24 ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΟΤΑ

Αρχική / Εργασιακά / Η απάντηση της ΠΟΕ ΟΤΑ στην Κυβέρνηση είναι η 24ωρη Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 22 Ιουνίου

Η απάντηση της ΠΟΕ ΟΤΑ στην Κυβέρνηση είναι η 24ωρη Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 22 Ιουνίου


Η απάντηση της ΠΟΕ ΟΤΑ στην Κυβέρνηση είναι η μαζική και δυναμική συμμετοχή των εργαζομένων στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και στο Πανελλαδικό συλλαλητήριο σστην Αθήνα στις 10.30 π.μ. της ίδιας ημέρας , αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση .
Η ΠΟΕ ΟΤΑ στο ίδιο κείμενο , με αφορμή την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον κυβερνητικό εμπαιγμό , όπως τον χαρακτηρίζει , προβάλλει τις διεκδικήσεις της οι οποίες είναι :
Απαιτούμε την άμεση μετατροπή των συμβάσεων σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου:
 • Των εργαζομένων που απασχολούνται στις υπηρεσίες Καθαριότητας και έχουν πάρει παρατάσεις.
 • Των εργαζομένων που προσλήφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π.
 • Των εργαζομένων στα Κοινωνικά Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», Κ.Η.Φ.Η., Κ.Δ.Α.Π.,Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., κ.λπ.
 • Των εργαζομένων στα Κοινωνικά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. στους Παιδικούς Σταθμούς και οι οποίοι καλύπτουν αποδεδειγμένα πάγιες και διαρκείς ανάγκες και κυρίως εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες της Κοινωνίας.
Εργαζόμενοι που στο σύνολο τους αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εργάζονται στους Δήμους για πολλά χρόνια.
Παράλληλα απαιτούμε και διεκδικούμε:
 • Κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες των υπηρεσιών των Δήμων.
 • Κατάργηση του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 που δίνει το δικαίωμα στις Δημοτικές Αρχές να εκχωρούν την αρμοδιότητα της υπηρεσίας Καθαριότητας στους εργολάβους.
 • Καμία περικοπή ή μείωση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, που σ
  • ύμφωνα με την «συμφωνία» και το 4ο μνημόνιο αμφισβητείται.
  • Ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Όλοι οι εργαζόμενοι-συμβασιούχοι στους Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας και φορέα απασχόλησης να αμείβονται σύμφωνα με το Μισθολόγιο.
  Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση
  Η ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ.
  ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
  ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 10.30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 η προγραμματισμένη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη.
  Για μια ακόμη φορά θέσαμε υπόψη του Υπουργού Εσωτερικών το επιτακτικό πλέον αίτημα για την οριστική επίλυση του προβλήματος και την τακτοποίηση των Παρατασιούχων-Συμβασιούχων, αφού διαπιστωμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Δήμων.
  Ο κ. Σκουρλέτης «παρουσίασε» σχέδιο της κυβέρνησης για το εργασιακό μέλλον των συμβασιούχων με παρατάσεις συμβάσεων μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι δεσμεύσεις και οι βαρύγδουπες υποσχέσεις «ενταφιάστηκαν» μπροστά στην σκληρή πραγματικότητα. 10.000 εργαζόμενοι-συμβασιούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κινδυνεύουν να απολυθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
  Το «σχέδιο» περιλαμβάνει την δυνατότητα σύναψης δίμηνων συμβάσεων στους Δήμους που θα καταρρεύσουν λειτουργικά μετά την απόλυση των εργαζομένων, καθώς και στην έγκριση περίπου 2.400 αιτημάτων για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού Δήμων, που έγιναν προς το Υπουργείο Εσωτερικών από το 2016 έως και σήμερα. Καμιά αναφορά καν για μοριοδότηση των εργαζομένων που ούτως ή άλλως δεν αποτελούσε σημείο συζήτησης για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ποτέ δεν κατέθεσαν τα όπλα, δεν λιποτάκτησαν, δεν εγκατέλειψαν τον αγώνα, κατά της πολιτικής των Μνημονίων που μόνο στόχο έχουν την ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Δήμων.
  Έτσι και σήμερα διαμηνύουμε στην κυβέρνηση πως δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ούτε μία απόλυση συμβασιούχου. Οι προσδοκίες τριών (3) ετών που καλλιέργησε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. δεν μπορούν να σβηστούν μέσα σε μία στιγμή και τόσο εύκολα.
  Η επικοινωνιακή τακτική για δήθεν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έχει ως μόνο σκοπό να αποπροσανατολίσει τους εργαζόμενους, που βλέπουν την απόλυση «προ των πυλών».
  Αυτή τη στιγμή η απογοήτευση και η αγανάκτηση πρέπει να μετατραπεί σε αγωνιστικό θυμό, σε οργανωτική συσπείρωση των εργαζομένων ώστε μέσα από τα Σωματεία τους και την Ομοσπονδία να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις. Μαζικοποιούμε την συμμετοχή των εργαζομένων προκειμένου να νεκρώσουν τα γκαράζ καθαριότητας όλων των Δήμων της χώρας.
  Προετοιμάζουμε την μαζική συμμετοχή των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα των συμβασιούχων όλης της χώρας στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 έξω από τα γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην Πλατεία Καραϊσκάκη (Καρόλου 24-Αθήνα), στις 10.30 το πρωί.
  Το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχει στην 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την ίδια ημέρα. Την ίδια στιγμή, περιφρουρούμε τα γκαράζ των Δήμων σε αναμονή των αποφάσεων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που θα συνεδριάσει εκ νέου την ΠΕΜΠΤΗ με πρόταση την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με ξεκάθαρο αγωνιστικό πλαίσιο.
  Απέναντι σ’ αυτή την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον κυβερνητικό εμπαιγμό εμείς ως μόνη λύση πλέον απαιτούμε την άμεση μετατροπή των συμβάσεων σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου:
  • Των εργαζομένων που απασχολούνται στις υπηρεσίες Καθαριότητας και έχουν πάρει παρατάσεις.
  • Των εργαζομένων που προσλήφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π.
  • Των εργαζομένων στα Κοινωνικά Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», Κ.Η.Φ.Η., Κ.Δ.Α.Π.,Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., κ.λπ.
  • Των εργαζομένων στα Κοινωνικά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. στους Παιδικούς Σταθμούς και οι οποίοι καλύπτουν αποδεδειγμένα πάγιες και διαρκείς ανάγκες και κυρίως εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες της Κοινωνίας.
  Εργαζόμενοι που στο σύνολο τους αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εργάζονται στους Δήμους για πολλά χρόνια.
  Παράλληλα απαιτούμε και διεκδικούμε:
  • Κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες των υπηρεσιών των Δήμων.
  • Κατάργηση του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 που δίνει το δικαίωμα στις Δημοτικές Αρχές να εκχωρούν την αρμοδιότητα της υπηρεσίας Καθαριότητας στους εργολάβους.
  • Καμία περικοπή ή μείωση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, που σύμφωνα με την «συμφωνία» και το 4ο μνημόνιο αμφισβητείται.
  • Ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Όλοι οι εργαζόμενοι-συμβασιούχοι στους Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας και φορέα απασχόλησης να αμείβονται σύμφωνα με το Μισθολόγιο.
  Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παρά τις όποιες πολιτικές δεσμεύσεις γνωρίζουν πως μόνο ο συμμετοχικός, ενωτικός και αποφασιστικός αγώνας τους είναι η εγγύηση επίλυσης των προβλημάτων τους. Τα δικαιώματα των εργαζομένων κατακτήθηκαν με διαρκείς και επίμονους αγώνες στους δρόμους και στο πεζοδρόμιο. Ήρθε η ώρα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.
  ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.