Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 : ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κατατέθηκε, πριν από λίγα λεπτά, προς ψήφιση στη Βουλή, ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2014, από τον Υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα.
Στην Εισηγητική Έκθεση αναλύονται:
Α) Οι οικονομικές εξελίξεις και οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας.

Β) Τα στοιχεία της Οικονομικής και Δημοσιονομικής πολιτικής.

Γ) Ο Προϋπολογισμός της Γενικής Κυβέρνησης.

Δ) Η ανάλυση του Δημόσιου Χρέους.

Ε) Τα Περιουσιακά Στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου & οι Αποκρατικοποιήσεις.
 
2.783 εκατ. ευρώ στους Δήμους
 
Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό θα προέρθει η τακτική επιχορήγηση για τους Δήμους και τις περιφέρειες. Για το 2014 ορίζεται ότι ΟΤΑ Α' βαθμού θα μοιραστούν το ποσό των 2.783 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι Δήμοι, πέραν των αποδόσεων (ΚΑΠ 2.33 εκατ. ευρώ), θα ενισχυθούν και με ειδική επιχορήγηση ύψους 235,8 εκατ. ευρώ, η οποία διατηρείται ελέω της «συνεχιζόμενης ύφεσης», όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Προϋπολογισμού.
 
Αναλυτικά η κατανομή στους Δήμους:
520 εκατ. ευρώ για τις Περιφέρειες
 
Αντίστοιχα, στα 435,9 εκατ. ευρώ αναλογεί η τακτική χρηματοδότηση των Περιφερειών της χώρας, οι οποίες, για τους ίδιους λόγους της συνεχιζόμενης ύφεσης, θα ενισχυθούν περαιτέρω με 84 εκατ. ευρώ έκτακτης επιχορήγησης.
 
Αναλυτικά η κατανομή στις Περιφέρειες:

epoli.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , ΔΕΥΕΡΑ 25/11/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 25-11-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β΄ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. του Π.Σ.
ΘΕΜΑ:1ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014.
Εισηγητής: κ. Αντώνιος Γιαννάκης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ 13ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.
Εισηγητής: κ. Αντώνιος Γιαννάκης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013.
Εισηγητής: κ. Αντώνιος Γιαννάκης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
ΘΕΜΑ:5ο ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ:6ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.
Εισηγητής: κ. Μιχαήλ Μπάκας Περιφερειακός Σύμβουλος.
ΘΕΜΑ:7ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ.
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..
ΘΕΜΑ:8ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ08800000 ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ Π.Δ.Ε. – 6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , ΤΡΙΤΗ 26/11/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09.00

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 26-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β΄ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. του Π.Σ.
ΘΕΜΑ:1ο ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4178/2013.
Αίτημα Περιφερειακού Συμβούλου κ. Βασιλείου Τεντόμα.
ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.
Εισηγητής: κ. Αντώνιος Γιαννάκης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
ΘΕΜΑ:3ο ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ.
Αίτημα Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ευστρατίου Κόρακα.
ΘΕΜΑ:4ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.Ε – ΚΑΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ Π.Ο.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

201.090,00 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


19,2 εκ. € στους δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες
Κατανέμεται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 19.200.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Στον Δήμο Χίου διατίθεται το ποσόν των 201.090,00 ευρώ , στον Δήμο Οινουσσών το ποσόν των 7.240,00 ευρώ και στον Δήμο Ψαρών το ποσόν των 5.340,00 ευρώ.

epoli.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 89.564,56 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ


Χρηματοδότηση 20,6 εκ. € δήμων για κάλυψη σχολικών αναγκών
Κατανέμεται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών", ποσό 20.614.057,03 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Για τον Δήμο Χίου, διατίθεται το ποσόν των 89.564,56 ευρώ, για τον Δήμο Οινουσσών το ποσόν των 3.621,54 ευρώ και για τον Δήμο Ψαρών το ποσόν των 2.131,79 ευρώ.

epoli.gr

"XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Ένας γιορτινός άνεμος φυσά στην πόλη της Χίου!
Μια έκθεση χειροποίητων δημιουργιών λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα
υπόσχεται να σας βάλει στο κλίμα της αγαπημένης γιορτής μικρών και μεγάλων.
¨Χριστούγεννα από παραμύθι ¨
με μοναδικές μελισσοδημιουργιές, πρωτότυπο κόσμημα, αγιογραφία, ζωγραφική
και ονειρεμένα διακοσμητικά αντικείμενα.
Το παραμύθι μας ξεκινά το απόγευμα της 6ης Δεκεμβρίου
στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο και θα μείνει μαζί σας έως τις 21 Δεκεμβρίου, ελάτε να ζήσουμε μαζί την μαγεία των Χριστουγέννων.
Είσοδος ελεύθερη.

TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

«Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Να καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.) και, ιδιαιτέρως, τον κ. Ντάση. Να του ευχηθούμε ν' αναλάβει με το καλό τα καθήκοντα του Προέδρου και να εκπροσωπήσει επιτυχώς και τη χώρα μας και τους εργαζόμενους στον φορέα αυτό.

Κύριε Πρόεδρε, περιγράψατε μια κακή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράψατε και προβήκατε σε μια διαπίστωση, η οποία είναι νομίζω κοινή παραδοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, χαρακτηρίζεται από ασυμμετρίες και ανισορροπίες. Ασυμμετρίες και ανισορροπίες, όμως, οι οποίες επιδεινώνονται όσο συνεχίζεται αυτή η υφεσιακή πολιτική σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση, κύριε Πρόεδρε, στις χώρες του Νότου και της περιφέρειας ότι δεν υπάρχει απλά ανεργία των νέων, υπάρχει γενικά μεγάλη ανεργία. Δεν υπάρχει απλά φτώχεια, υπάρχει φτώχεια ακόμη και μέσα στην εργασία. Δεν υπάρχει απλά μια ανασφάλεια, υπάρχει σήμερα ένα σύγχρονο πρεκαριάτο, δηλαδή νέοι άνθρωποι σε ανασφαλείς συνθήκες εργασίας, οι οποίοι βιώνουν στην πραγματικότητα την ακραία κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν μπορούμε, όμως, να μένουμε απαθείς. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ν' αφήνει να εξελίσσεται αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή, αυτή την ιστορική στιγμή, κάτι πρωτοφανές, η διαμόρφωση για πρώτη φορά, απ' άκρου σ' άκρο στην Ένωση, μιας νέας γενιάς, της πρώτης νέας γενιάς, που δεν ταυτίζει τις προσδοκίες της, την προοπτική της, τις ελπίδες της με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αντιθέτως, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βλέπει προβλήματα, βλέπει απαισιοδοξία, βλέπει απόγνωση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από τις πολλές και ωραίες διαπιστώσεις, ν' απαντήσει με τρόπο αποφασιστικό, συγκεκριμένο, στοχευμένο. Αυτός ο τρόπος, όμως, πρέπει να δίνει χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Γιατί, απέναντι στην αντιευρωπαϊκή τάση, απέναντι στο αντιευρωπαϊκό μέλλον, απέναντι στους νέους και στους παλιούς διχασμούς πρέπει η Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας προφανώς τα στερεότυπα, να ενοποιήσει ξανά τους λαούς της και να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο ευημερίας.

Για να υπάρξει αυτό το πλαίσιο ευημερίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης. Δηλαδή, να δημιουργηθούν σταθερές συνθήκες επένδυσης, σταθερές συνθήκες οικονομίας, για να έχουμε σταθερές και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Για να γίνει αυτό, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει ενίσχυση τόσο των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των νέων ανθρώπων - συμπεριλαμβάνονται εκεί και οι εταιρείες start up, δηλαδή οι εταιρείες καινοτομίας – όσο, όμως, και η ενίσχυση ενός καινοτόμου πρωτογενούς τομέα. Να μπορέσουμε ξανά να επενδύσουμε με φαντασία, με όραμα, αλλά και με εργαλεία στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος τα έχει ανάγκη πραγματικά. Και, φυσικά, να επενδύσει ξανά η Ε.Ε. στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συνηθίζουμε κοινότοπα να ορίζουμε ως τη «ραχοκοκαλιά» της ευρωπαϊκής μας οικονομίας. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχόληση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αξιοποίησης των δεξιοτήτων των νέων, ενός νέου αίματος στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Μια ήπειρο που πάσχει από γήρας και που έχει ανάγκη από νέες ιδέες, από ενίσχυση της παρουσίας της νέας γενιάς, όχι μόνο στον εργασιακό, αλλά και στον επιχειρηματικό τομέα.

Νομίζω ότι σ' αυτή την κατεύθυνση είναι θετική η πρωτοβουλία της εγγύησης για τη νέα γενιά, είναι θετικά τα προγράμματα το οποία μιλούν για συμβουλευτική, για είσοδο των νέων στην απασχόληση, είναι θετική, ακόμα, η κινητικότητα των νέων.

Και χρειάζεται κάτι ακόμα. Χρειάζεται να θεσμοθετηθεί, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 δίπλα στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, παράλληλα με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, που ελέγχει δημοσιονομικά τους στόχους κάθε χώρας, ένα κοινωνικό εξάμηνο, ένα αναπτυξιακό εξάμηνο, το οποίο θα ελέγχει την κάθε χώρα σχετικά με την επίτευξη των κοινωνικών στόχων που θέτει η Στρατηγική Ευρώπη 2020. Ένα κοινωνικό εξάμηνο που θα κατοχυρώνει στην πράξη τις προσδοκίες και θα επιτυγχάνει να ελέγχονται οι χώρες, να ελέγχονται οι κυβερνήσεις για την επίτευξη των κοινωνικών δεικτών.


Ευχαριστώ πολύ.»

EΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΧΙΟΥ

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου, «ΕλπίΖΩ» και ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου, 
σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην επιμορφωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 17:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φ.Ο.Β. με θέματα : 

  «Καρκίνος του προστάτη: Βασικά μέσα πρώιμης διάγνωσης για μια αποτελεσματική θεραπεία», με εισηγητή τον χειρουργό ουρολόγο-ανδρολόγο ιατρό κ. Διαμαντή Εμ. Κάβουρα
&.   «Γυναικολογική Ογκολογία: πρώιμα συμπτώματα, πρόληψη» με εισηγητή τον χειρουργό μαιευτήρα - γυναικολόγο ιατρό κ.Δημήτριο Γκεντσίδη 

Μετά  το τέλος των εισηγήσεων θα ακολουθήσει διάλογος με το κοινό.