Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Η ΧΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤiΜΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Η Χιακή Αδελφότης Αττικοβοιωτίας «ο Κοραής» διοργανώνει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 στις 7 μ.μ. στην Αίθουσα τελετών της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών, Πανεπιστημίου 22 εκδήλωση για να τιμήσει την 99η επέτειο της Απελευθερώσεως από τον οθωμανικό ζυγό.

Το βήμα της εκδηλώσεως θα τιμήσει ο διαπρεπής Χιώτης πανεπιστημιακός κος Εμμανουήλ Φυριππής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα της ομιλίας: «Ο Νεόφυτος Βάμβας ως Διδάσκαλος του Γένους και ως Καθηγητής του πρώτου Ελληνικού Πανεπιστημίου».

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε."

Η ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε., ιδρύθηκε στις 14/3/2000 με μετόχους τον Κωνσταντίνο Μαυρουδή με 51 % και το Δήμο Καρδαμύλων με 49 %. Σήμερα, ο Δήμος Χίου κατέχει το 49 % των μετοχών της εταιρείας, σαν αποκλειστικός διάδοχος του Δήμου Καρδαμύλων. Η εταιρεία έχει σαν κύριο αντικείμενο της την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της είναι 220.000 €.
Για το σκοπό αυτό, έχει στην ιδιοκτησία της και λειτουργεί μια Α/Γ 280 KW, του Γερμανικού κατασκευαστικού οίκου ENERCON, στη θέση «Ροχιάδες» της Δημοτικής Ενότητας Αμανής του Δήμου Χίου, στο βορειότερο άκρο του ομώνυμου νησιού. Η εγκατάσταση των Α/Γ έγινε το 2002, αφού προηγουμένως εκδόθηκαν όλες οι νόμιμες άδειες και εγκρίσεις και λειτουργεί αδιαλείπτως από την εγκατάσταση της μέχρι σήμερα.
Δεδομένου ότι ο Δήμος Χίου διαθέτει Ανώνυμη Δημοτική εταιρεία, την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., με εμπειρία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θεωρούμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό να μεταφερθούν όλες οι ΑΠΕ στη συγκεκριμένη εταιρεία. Έτσι, θα υπάρχει μια ενιαία διαχείριση των ανεμογεννητριών από στελέχη που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για το συγκεκριμένο σκοπό.
Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι μια Ανώνυμη Δημοτική εταιρεία, στην οποία ο Δήμος Χίου κατέχει το 96 % του μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία ήταν ο πρώτος φορέας, μετά τη ΔΕΗ, που εγκατέστησε ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα, τις οποίες έχει και σήμερα και μάλιστα βρίσκεται σε μια φάση αντικατάστασης τους με μια νέα Α/Γ, ενώ επιπλέον διαθέτει το 49 % του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ Α.Ε., εταιρείας που διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ Α/Γ περίπου 1 MW.
Η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνει με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Σε πρώτη φάση, θα εκτιμηθεί η αξία των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Χίου στην ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε. από την Επιτροπή του Άρθρου 9 του Ν. 2190/20. Στη συνέχεια, αφού η Γενική Συνέλευση της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. πάρει απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας με την εισφορά των μετοχών της ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε., το Δημοτικό Συμβούλιο θα ξανασυζητήσει για να επικυρώσει αυτή τη μεταβίβαση των μετοχών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Χίου δεν υφίσταται καμιά ζημία ή κέρδος από αυτή την ενέργεια, γιατί όσο υπολογιστεί η αξία των μετοχών του στην ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε., τόσο ακριβώς θα είναι και η αξία των νέων μετοχών που θα αποκτήσει στην ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Παρακαλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
α) Να κληθεί Επιτροπή του Άρθρου 9 του Ν. 2190/20 για την εκτίμηση της αξίας των μετοχών του Δήμου Χίου στην ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε.
β) Να ενημερωθεί το Δ.Σ. της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., προκειμένου να καλέσει Γ.Σ. που θα αποφασίσει για την αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας.

ΜΕΙΩΣΗ 20% ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΗΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μείωση 20% στα ενοίκια που καταβάλλουν οι Δήμοι ΟΤΑ για στέγαση, λόγω των επικρατουσών δημοσιονομικών συνθηκών, ζητά σε εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνοντας πως απαγορεύεται και η οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των μισθωμάτων μέχρι τα μέσα του 2013 (συγκεκριμένα, μέχρι τις 30/6/2013).

Ειδικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει ότι το μίσθωμα που θα καταβάλλουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι τις 30/6/2013 θα παραμείνει σταθερό και ίσο με το μίσθωμα της χρήσης Ιουλίου 2010 μειωμένο κατά 20%.

Σε περίπτωση που είχε συμφωνηθεί μείωση του μισθώματος σε ποσοστό μικρότερο του 20%, τότε το καταβαλλόμενο μίσθωμα μειώνεται από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου κατά το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 20%. Το επιπλέον ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα.

Τονίζεται δε στην εγκύκλιο, ότι οι εκμισθωτές έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια για να αμφισβητήσουν την κατά τα ανωτέρω μείωση του μισθώματος.

Η εγκύκλιος σημειώνει πως, αν και στις σχετικές διατάξεις (άρθ. 21 του ν.4002/2011) δεν συμπεριλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, θεωρείται εύλογο, ότι ενόψει των ιδιαίτερων δημοσιονομικών συνθηκών οφείλουν, τα αρμόδια όργανα του οικείου νομικού προσώπου «να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες αναπροσαρμογής μισθώματος που καταβάλλουν για τη στέγαση κάθε μορφής υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους, εφόσον αυτό δεν έχει ήδη γίνει».

Πηγή: Tovima.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

Προς δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο Δήμου Χίου,

Κυρίες και κύριοι,
Απευθύνομαι σε εσάς ως δημότης και κάτοικος Χίου με το παρακάτω κρίσιμο και επείγον ερώτημα για πάρα πολλούς απο τους Δημότες Χίου.
Έχει κινητοποιηθεί ο Δήμος Χίου για το χαράτσι της ΔΕΗ;; Τι προκειται να κάνετε;;;
Εκτός απο το άγριο χειμώνα της πολιτικής μας ζωής έχομε ουσιαστικά μπεί σε χειμώνα επιβίωσης. Περιμένουμε αλληλεγγύη απο το Δήμο Χίου, απο τους συμπατριώτες μας....ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ;;;;
Οι άλλοι δήμοι έχουν αρχίσει να αντιδρούν...


Απο δημοσιεύματα : 4 δήμοι Δεν πληρώνουν το χαράτσι

Ακόμη τρεις μεγάλοι δήμοι της Αττικής προστέθηκαν στο «κύμα» ενάντια στο χαράτσι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, που ξεκίνησε από τη Νέα Ιωνία.Πρόκειται για τους Δήμους Περιστερίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Σαρωνικού (Καλύβια-Ανάβυσσος-Π. Φώκαια), όπου οι διοικήσεις αποφάσισαν να προσφέρουν νομική βοήθεια σε όσους δημότες θελήσουν να μην πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων που θέλει να εισπράξει η κυβέρνηση μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού, εξηγώντας και το πώς μπορεί να αποφευχθεί η πληρωμή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Ν. Ιωνίας, Η. Γκότσης, έχει από την περασμένη εβδομάδα διαθέσει προσωπικό που παρέχει πληροφορίες στους δημότες για το πώς να πληρώνουν τους λογαριασμούς μέσω των τραπεζικών ΑΤΜ, αφαιρώντας το ειδικό τέλος. Το ίδιο προσωπικό παραλαμβάνει τις αποδείξεις πληρωμής και συγκεντρώνει το απαραίτητο υλικό μέσω του οποίου θα κατατεθούν μαζικά εξώδικα στη ΔΕΗ προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή του ηλεκτρικού. Παράλληλα, οργανώνονται ομάδες εθελοντών που θα επανασυνδέουν το ρεύμα, ακόμη και παράνομα.

Στο πλευρό του Δήμου Νέας Ιωνίας συνασπίστηκαν ακόμη δύο δήμοι, οι δήμαρχοι των οποίων εξελέγησαν κυρίως με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Π. Φιλίππου (Σαρωνικός) και ο Χρ. Κορτζίδης (Ελληνικό-Αργυρούπολη), που αποφάσισαν και έστειλαν επιστολή ζητώντας ανάλογες πρωτοβουλίες από την Κεντρική Ενωση Δήμων (ΚΕΔΕ) και την Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). Από προχθές προστέθηκε στο κύμα και ο Δήμος Περιστερίου, ένας από τους μεγαλύτερους της Αττικής και ολόκληρης της Ελλάδας.

Κίνδυνος για την υγεία

Οπως μας είπε ο δήμαρχος Περιστερίου Α.Παχατουρίδης (ανεξάρτητος-παλαιότερα στηρίχθηκε από τη Ν.Δ.), εκτός από τη νομική βοήθεια σε μεμονωμένους δημότες, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να στείλει εξώδικα στη διοίκηση της ΔΕΗ, σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ξεχωριστά, αλλά και στα μέλη των συνεργείων που κόβουν τις παροχές σε όσους δεν πληρώνουν: «Τους καθιστούμε υπεύθυνους, προσωπικά τον καθέναν, ενημερώνοντας και την Εισαγγελία, για τον κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσει η υγεία και η σωματική ακεραιότητα συμπολιτών μας που θα μείνουν χωρίς παροχή ρεύματος. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τον ηλικιωμένο συμπολίτη μας χωρίς το ρεύμα που χρειάζεται για να συντηρεί στο ψυγείο τα φάρμακά του», τονίζει ο κ. Παχατουρίδης. «Είναι τραγικό να ακούς τον γέροντα να λέει πως μπορεί να ζήσει με το φως των κεριών, αλλά όχι χωρίς ψυγείο για τα φάρμακα… Και τι θα συμβεί όταν πιάσουν τα μεγάλα κρύα και βρούμε κάποιον ξυλιασμένο στο σπίτι του;». Ρωτάμε τον κ. Παχατουρίδη για τον αριθμό των καταναλωτών της ΔΕΗ στο δήμο του αλλά τον βρίσκουμε απροετοίμαστο: «Πρέπει να είναι πάνω από 300.000».

Εάν σε αυτούς προστεθούν οι 30.000 της Ν. Ιωνίας, οι 24.000 του Δήμου Σαρωνικού και οι περίπου 22.000 του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης φθάνουμε σε έναν αριθμό καταναλωτών της ΔΕΗ που προσεγγίζει τις 400.000, ενώ είναι πολλοί οι δήμοι που σκέφτονται να ενταχθούν στο κίνημα κατά του χαρατσιού. Κρίσιμος μπορεί να αποδειχθεί ο ρόλος που καλούνται να αναλάβουν τα συλλογικά όργανα των δήμων, όπως η ΚΕΔΕ με πρόεδρο το δήμαρχο Καλλιθέας Κ. Ασκούνη, και η ΠΕΔΑ, με πρόεδρο τον δήμαρχο Αγ. Αναργύρων-Καματερού Ν. Σαράντη (αμφότεροι εξελέγησαν με στήριξη ΠΑΣΟΚ). Ο κ. Ασκούνης, τον οποίο ρωτήσαμε σχετικά, επιφυλάχθηκε να απαντήσει μέχρι να λάβει το σχετικό αίτημα των τριών δημάρχων, δει το περιεχόμενό του και το συζητήσει στα διοικητικά όργανα της ΚΕΔΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΣΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η βαθιά και απόλυτη πεποίθησή μου ότι οι ανάγκες της χώρας απαιτούν εθνική συνεννόηση και συνεργασία γίνεται, επιτέλους πράξη. Η παράκαμψη των κομματικών περιχαρακώσεων και η πρόταξη του Εθνικού συμφέροντος, εφόσον λειτουργήσει στο άμεσο μέλλον – γιατί όχι και μετά τις εκλογές -, θα είναι λυτρωτική για την πορεία της πατρίδας μας, σε ένα ιδιαίτερα ρευστό διεθνές περιβάλλον.

Έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις, στις οποίες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν πειστικά:

1. Η κατοχύρωση της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου, σε ό,τι αφορά τόσο στην ευρεία ψήφιση, όσο και στην εφαρμογή της, προκειμένου να μην πάνε χαμένες οι θυσίες του Ελληνικού Λαού.

2. Η αποκατάσταση της ομαλότητας στην πολιτική ζωή του τόπου και η πλήρης λειτουργία, σε συνθήκες ισορροπίας, των δημοκρατικών θεσμών.

3. Η οικοδόμηση νέας σχέσης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας της χώρας, στην Ευρώπη και στον κόσμο, με αμοιβαίο σεβασμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

4. Η, με απόλυτη ειλικρίνεια, ενημέρωση του Ελληνικού Λαού για τα επόμενα βήματα, τόσο πριν, όσο και μετά τις εκλογές.

Θα είναι ολέθριο, κατά την άποψή μου, την επόμενη του σχηματισμού νέας Κυβέρνησης, να ξεκινήσει και να πρυτανεύσει ο προεκλογικός σχεδιασμός των κομμάτων και η υπονόμευση της Εθνικής προσπάθειας. Οι στιγμές είναι ιστορικές, σε κάθε περίπτωση. Είναι στο χέρι μας να έχουν και θετικό πρόσημο.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ.κ ΜΑΡΚΟΥ10 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη

ώρα 3.30΄μ.μ. Υποδοχή του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου,Ψαρών καί Οινουσσών κ. Μάρκου, στήν πλατεία Βουνακίου.

ώρα 4.00΄μ.μ. ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ, εις τόν Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου.

ώρα 5.00΄μ.μ. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ώρα 6.30΄μ.μ. ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑ ΛΙΤΑΝΕΙΑ, εν μεγαλοπρεπεί πομπή.11 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή

ώρα 07.00΄π.μ. Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ.

ώρα 08.45΄π.μ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ώρα 10.30΄π.μ. Επίσημος ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, επί τή Επετείω τών ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ τής Νήσου, υπό τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ.
ώρα 5.00΄μ.μ. ΜΕΘΕΟΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ.