Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Αλλαγές στη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε, στο Υπουργείο Εσωτερικών, μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη και των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αναφορικά με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Κύριο θέμα της συζήτησης, ήταν η καλύτερη λειτουργία, η αποτελεσματικότερη οργάνωση και η άμεση συνεργασία των Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση κι επίλυση των προβλημάτων των πολιτών, κάτι που, άλλωστε αποτελεί και προτεραιότητα και για τον ίδιο τον Αναπληρωτή Υπουργό.
Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στις ανάγκες κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης ξεχωριστά και σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, (γεωγραφικά - κοινωνικά - οικονομικά)  που καθεμιά από αυτές φέρει. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν:
- Την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών αξιολόγησης των Δομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέχρι το τέλος του έτους.
- Τις ανάγκες σε προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
- Την ανάγκη εντοπισμού και επίλυσης των συναρμοδιοτήτων ιδιαιτέρως μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αιρετής Περιφέρειας καθώς και την δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπουργείων οι οποίες ασκούνται σε περιφερειακό επίπεδο.
- To θέμα της δημιουργίας Ειδικού Λογαριασμού για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, γεγονός που θα διευκολύνει κατά πολύ τη λειτουργία των Υπηρεσιών τους, θα επιφέρει «χαμένα» έσοδα στο κράτος, αλλά θα επιτρέψει και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα που εκπονούνται ειδικά για τέτοιου είδους δομές και από τα οποία ουσιαστικά «αποκλείονται», λόγω της απουσίας αυτού του Λογαριασμού.
- Τη νομοθετική αξιοποίηση του πορίσματος για την οργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που προέκυψε από τις εργασίες Επιτροπής που είχε συσταθεί για αυτόν τον σκοπό. 
Τέλος, έγινε αναφορά και στο θέμα του «ελεγκτή νομιμότητας», πάνω στο οποίο υπήρξαν    παρατηρήσεις τόσο από τους Γενικούς Γραμματείς όσο και από τους αρμόδιους για το θέμα Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών.   
Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Αναπληρωτής Υπουργός ανέφερε, ότι θα υπάρχει καθημερινή και ουσιαστική επαφή του γραφείου του, καθώς και όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με κύριο σκοπό την άμεση υλοποίηση όλων όσων αναφέρθηκαν. epoli.gr

Tο «ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ» προεκτείνει το δρομολόγιο του Σαββάτου για Λήμνο και Καβάλα


pelagitis_ro_ro_
Σας ενημερώνουμε ότι το Φ/Γ -Ο/Γ «ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ» θα προεκτείνει το δρομολόγιο της Παρασκευής 19/09/2014 από Πειραιά προς Χίο και Μυτιλήνη και θα αναχωρήσει το Σάββατο, 20/09/2014, στις 11:00 από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τα λιμάνια της Λήμνου και της Καβάλας.
Την Κυριακή, 21/09/2014, θα αναχωρήσει στις 03:00, από το λιμάνι της Καβάλας με προορισμό τη Λήμνο και τη Μυτιλήνη, ώστε να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του από Μυτιλήνη προς Χίο και Πειραιά στις 17:00.


e-nautilia.gr

Έκτακτο δρομολόγιο του «Αριάδνη» για Λήμνο το Σάββατο


ariadne_hellenic_aktoploia_
Μέσα στην ημέρα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών με τη Βόρειο Ελλάδα καθώς στις 12 το μεσημέρι έληγε η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για το δρομολόγιο Καβάλα – Λήμνος- Μυτιλήνη- Χίος – Βαθύ Σάμου.
Εξάλλου στις 11.30 το πρωί ενημερώθηκαν τα πρακτορεία για έκτακτο δρομολόγιο του «Αριάδνη» στις 9 το πρωί του Σαββάτου μόνο για Λήμνο και επιστροφή στη Μυτιλήνη την Κυριακή. Το έκτακτο αυτό δρομολόγιο θα μεταφέρει πολλούς κυνηγούς που ταξιδεύουν κάθε χρόνο το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο στο νησί, αλλά και κωπηλάτες που θα συμμετάσχουν στους Αιγαιοπελαγίτους αγώνες κωπηλασίας που οργανώνονται στη Λήμνο.

ΝΕL: Στα 11,05 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο εξάμηνο


LOGO_OPTIONS
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το Α” εξάµηνο 2014 ανήλθε σε ποσό € 17.626.272,28 , έναντι ποσού € 23.434.049,64 την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ήτοι παρουσίασε μείωση 24,78 % η οποία οφείλεται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.
Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το Α΄ εξάµηνο 2014 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 5.844.412,22 έναντι ζημιών ποσού € 3.728.936,42 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 8.317.164,48 κατά το Α” εξάμηνο 2014 έναντι ζημιών ποσού € 3.831.282,13 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Τα κέρδη / (ζημίες) του Οµίλου , πριν και μετά από φόρους κατά το Α΄ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 11.053.993,33 έναντι ζημιών ποσού € 10.355.888,91 το Α” εξάμηνο του 2013.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας “ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ “ κατά το Α΄ εξάµηνο 2014 ανήλθε σε ποσό € 14.686.716,04 έναντι ποσού € 14.404.196,81 την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ήτοι παρουσίασε αύξηση 1,96 %.
Τα μικτά αποτελέσματα κατά το Α΄ εξάµηνο 2014 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 2.622.679,34, έναντι ζημιών ποσού € 217.279,00 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες € 2.919.050,32 για το Α΄ εξάμηνο 2014, έναντι ζημιών ποσού € 157.182,08 για την αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσης .
Τα κέρδη / (ζημίες) της Εταιρείας πριν και μετά από φόρους κατά το Α΄ εξάµηνο 2014 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 5.365.632,63, έναντι ζημιών ποσού € 5.659.780,02 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Επιπλέον, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της ΝΕΛ εντάχθηκαν στην κατηγορία «επιτήρησης» βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του κανονισμού του Χ.Α. επειδή οι λογιστικές ζημιές του Ομίλου κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του.
Α. Δικαστική επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης
Την 13.9.2012 συνήφθη Συμφωνία Εξυγίανσης, κατά την έννοια του ν. 3588/2007, μεταξύ της ΝΕΛ και των συμβαλλομένων πιστωτών της, MILLENNIUM BANK (και της καθολικής της διαδόχου “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.’) και “ANTELOPE SHIPPING INC’, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% των συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών.
Η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18.9.2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ N.Ε. Κατά την ακροαματική διαδικασία δηλώθηκε και η προσχώρηση της τράπεζας FBBANK (και της καθολικής της διαδόχου “ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.’) στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι τα ποσοστά των συμβαλλομένων πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου και στο 99% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων.
Την 17/06/2013 η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η αίτηση εξυγίανσης της που είχε υποβάλει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 επ. Ν.3588/2007 και συζητήθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, δεν έγινε πρωτόδικα δεκτή με την απόφαση 8/2013.
Η εταιρεία την 18.6.2013 κατέθεσε έφεση ενώπιον του Εφετείου Βορείου Αιγαίου κατά της παραπάνω απόφασης, με αίτηση την εξαφάνιση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και την επικύρωση της από 13.9.2012 σύμβασης ρυθμίσεως των χρεών της με τους πιστωτές της. Η συζήτηση της ένδικης έφεσης διεξήχθει την 17.7.2013 στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου. Παράλληλα, το Εφετείο χορήγησε τα προβλεπόμενα από τον νόμο προληπτικά μέτρα μέχρι την έκδοση της απόφασής του. Το Εφετείο Βορείου Αιγαίου με την από 12.12.2013 απόφασή του επικύρωσε την Συμφωνία Επικύρωσης ρυθμίζοντας το σύνολο των οφειλών προς τους πιστωτές της, ανά κατηγορία οφειλής, εφαρμόζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας πιστωτών.
Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπει συνοπτικά τα εξής:
Πρώτη κατηγορία οφειλών: Οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των δεδουλευμένων τους. Δεύτερη κατηγορία οφειλών: Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα λάβουν το σύνολο των κατά κεφάλαιο απαιτήσεών τους με μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή. Τρίτη κατηγορία οφειλών: Οι τράπεζες Millennium και FBB θα λάβουν περίπου το 20% των απαιτήσεών τους, με μακροχρόνια αποπληρωμή.
Οι πιστωτές Millennium και FBB έχουν το δικαίωμα, αντί της οφειλής όπως αυτή περιορίζεται με τη Συμφωνία Εξυγίανσης, να ζητήσουν να τους μεταβιβαστούν πλοία της εταιρείας επί των οποίων ήδη έχουν προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες. Τέταρτη κατηγορία οφειλών: Οι υπόλοιποι πιστωτές (προμηθευτές κλπ) θα λάβουν το 20% των απαιτήσεών τους σε 48 μηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι οι ανήκοντες στην Τρίτη και την τέταρτη κατηγορία, δηλαδή οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές μπορούν αντί της μειώσεως και ρυθμίσεως των απαιτήσεών τους να ζητήσουν την κεφαλαιοποίηση των συνολικών απαιτήσεών τους με την έκδοση νέων μετοχών και με τιμή διαθέσεως ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής. Πέμπτη κατηγορία οφειλών:
Οι απαιτήσεις των μετόχων της εταιρείας διαγράφονται οριστικά. Έκτη κατηγορία οφειλών: οι επίδικες απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν σε ποσοστό 20% και σε 36 μηνιαίες δόσεις από τη λήξη της επιδικίας. Στη συμφωνία προβλέπεται και η πιθανότητα συμμετοχής της ήδη μετόχου ALTANA NAVIGATION LTD σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό € 1.000.000€ καθώς και η μεταβίβαση προς αυτήν, στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης, των μετοχών των εταιρειών ANTELOPE SHIPPING INC, ERCOLANA HOLDINGS LTD και ISFI- SQUARE FUND.
Περαιτέρω με το από 13-9-2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ αφενός της MILLENNIUM BANK και αφετέρου των εταιρειών ΝΕΛ, ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ, RAINBOW MARITIME LTD και SILVER FIN LTD περιορίστηκαν ή και ρυθμίσθηκαν, υπό τον όρο της επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία ήδη επικυρώθηκε κατά τα ανωτέρω, και οι όφειλες των λοιπών εταιρειών του Ομίλου ως εξής:
Οι υποχρεώσεις της ΣΙ ΛΙΝΚ ρυθμίζονται με μακροχρόνια καταβολή. Οι υποχρεώσεις της SILVER FIN LTD περιορίζονται κατά 72% και το υπόλοιπο επίσης θα καταβληθεί μακροχρόνια, ενώ αντιστοίχως περιορίζεται και η υποθήκη επί του πλοίου της εταιρείας.
Β. Ανάλυση οικονομικών μεγεθών Ομίλου και μέτρα της Διοίκησης
Την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30.06.2014 ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω μεγέθη:
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου της 30.06.2014 ανήλθε σε ποσό € 32.286.304,12 (31.12.2013: € 23.293.292,99), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 15.291.370,58 (31.12.2013: € 14.277.920,36). Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε ποσό € 26.278.138,15 (31.12.2013: € 19.820.817,90), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 43.274.372,66 (31.12.2013: € 39.786.706,60). Στις ανωτέρω απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 33.547.558,45 και στις υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 10.078.840,88 αντίστοιχα.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του Ομίλου για την περίοδο 1.1-30.06.2014 ήταν ζημιογόνο κατά ποσό € 5.844.412,22 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 3.728.936,42). Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.06.2014 ανήλθαν σε ζημιές € 2.622.679,34 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 217.279,00).
Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο 1.1-30.06.2014 Ομίλου ποσού € 1.034.715,41 (αντίστοιχες αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 123.893,69). Επιπρόσθετα η Εταιρεία εμφάνισε αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-30.06.2014 ποσού € 37.019,53 (αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 30.372,00).
Ζημίες προ φόρων για την περίοδο 1.1-30.06.2014 του Ομίλου ποσού € 11.053.993,33 (ζημίες για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 10.355.888,91). Αντίστοιχα, η Εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων για την περίοδο 1.1-30.06.2014 ποσού € 5.365.632,63 (ζημίες για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 5.659.780,02).
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου την 30.06.2014 ήταν € 4.784.029,57 (31.12.2013: € 15.838.022,90). Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας την 30.06.2014 ήταν € 30.986.485,95 (31.12.2013: € 36.352.118,58).
Η Διοίκηση του Ομίλου έχει καταρτίσει Επιχειρηματικό Σχέδιο με ανάλυση των προβλεπόμενων εισροών και εκροών λαμβάνοντας υπόψη την αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών της. Με βάση το παραπάνω σχέδιο αναμένεται η επίτευξη ικανής κερδοφορίας και πλεονάσματος λειτουργικών ταμειακών ροών οι οποίες θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου, καθώς και τα απαραίτητα πλεονάσματα για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Οι παραδοχές της διοίκησης βασίζονται σε συντηρητικές προβλέψεις, εκτιμώντας σε λογικές αυξήσεις της επιβατικής κίνησης και την αναμενόμενη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας από το τέλος του 2014 και μεταγενέστερα. Επισημαίνουμε όμως ότι ακόμα και αν τα αναμενόμενα γεγονότα συμβούν, τα πραγματικά γεγονότα είναι πιθανόν να είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.
Επίσης η Διοίκηση του Ομίλου, από τη προηγούμενη χρήση εκτός από τη συμφωνία εξυγίανσης, έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας, όπως οι επαφές με τραπεζικά ιδρύματα για χορήγηση δανείου με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, κινήσεις για πωλήσεις πλοίων που θα έχουν άμεσα θετική επίδραση στη ρευστότητα του ομίλου, καθώς και η δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (υπό εξέταση με βάση τις συνθήκες) με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας.
Ειδικότερα κατά το διαρρεύσαν εξάμηνο η διοίκηση ασχολήθηκε με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου όπως αυτό προβλεπόταν από την προαναφερθείσα δικαστική επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Βασικός παράγοντας ήταν η εφαρμογή της συμφωνίας από τον βασικό πιστωτή που ήταν η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -4,23%. Δυστυχώς η συμπαράσταση και η συγκεκριμένες ενέργειες που απαιτούντο από την πλευρά της τραπέζης είτε καθυστέρησαν, είτε δεν πραγματοποιήθηκαν μέσα από μια διαρκή παρελκυστική αντιμετώπιση της εταιρείας μας από την διοίκηση της Τραπέζης Πειραιώς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η τράπεζα με καθυστέρηση έξι μηνών υποχρεώθηκε έπειτα από δικαστική απόφαση προσωρινά εκτελεστή να στέρξει να κινητοποιηθεί επιλεκτικά και αποσπασματικά ύστερα από την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων την οποία αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε στις 18/06/2014.
Δεδομένου ότι εν τω μεταξύ είχε παρέλθει πέραν του ευλόγου χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπήρχαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις της τραπέζης οι οποίες δεν ετηρήθησαν και οι οποίες εκτιμούμε ότι επροκάλεσαν εις το νομικό μας πρόσωπο ζημιά σημαντικού ύψους (διεκδικούμενη δικαστικά θετική και αποθετική ζημιά -μόνο -κατά το Α” εξάμηνο του 2014 ύψους 10.690.100,05€ και 20.013.000,00€ αντίστοιχα ) ενώ ενέχουν αφενός άμεσο κίνδυνο πρόκλησης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημιάς (διεκδικούμενη επίσης δικαστικά ένεκα προώρης διακοπής των πολυετών συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας άνευ υπαιτιότητας της εταιρείας ύψους 138.266.186,25€ και 82.316.842,00€ αντίστοιχα) αφετέρου άμεσο κίνδυνο πρόκλησης περαιτέρω θετικής ζημιάς ανερχόμενης στο ποσό των 129.528.510,25€ εκ του κινδύνου ματαίωσης της εξυγιαντικής διαδικασίας από αποκλειστική υπαιτιότητα της Τράπεζας ).
Πέραν των ανωτέρω η τράπεζα δεν ετακτοποίησε ως όφειλε το θέμα της μεταβίβασης των μετοχών των εταιρειών I.S.F. I-SQUARE FUND, ERCOLANA HOLDINGS LTD, ANTELOPE SHIPPING INC με αποτέλεσμα και μέχρι τη στιγμή που συντάσσεται η παρούσα να παρακωλύεται η αποφασισθείσα κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25/06/2014 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός το οποίο δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην διαδικασία αναδοχής της αυξήσεως αφού δεν προσδιορίζεται σαφώς η θέση του δεσπόζοντος μετόχου.
Θεωρούμε επίσης σκόπιμο να αναφέρουμε ότι με μια σειρά αγωγών τις οποίες έχει εγείρει η διοίκηση εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου και οι οποίες έχουν αρχίσει να εκδικάζονται αξιώνει αποζημιώσεις που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000.000€ που προέρχονται ( χωρίς τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις) από: 1) μη καταβολή στην εταιρεία των υποχρεωτικών από την εταιρεία χορηγηθεισών εκπτώσεων 2) μη αναπροσαρμογή του κρατικού ναυλολογίου ως ορίζουν οι συμβάσεις 3) μη καταβολή επιπρόσθετου ΦΠΑ που επέβαλε μονομερώς το Δημόσιο. Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι η δημόσια διοίκηση ως αντισυμβαλλόμενη αδυνατεί να κατανοήσει την έννοια της ισότητας των συμβαλλομένων και συνεχίζει να λειτουργεί με όπλο την κυρίαρχη γραφειοκρατία παραγνωρίζοντας τις συνθήκες κρίσεως της όλης εθνικής οικονομίας.
Συνθήκες οι οποίες απαιτούν ευελιξία στην εφαρμογή των συμβάσεων την οποία ενδεχομένως κατανοεί κατά περίπτωση η πολιτική ηγεσία αδυνατούσα όμως να μεταφέρει τον παλμό στην κρατική μηχανή. Αποτέλεσμα είναι τόσο η εταιρεία μας όσο και άλλες εταιρείες του κλάδου να δέχονται κατά περιόδους ασφυκτικές πιέσεις ρευστότητας εξαιτίας της αδυναμίας της «γραφειοκρατίας» να κατανοήσει τους κανόνες της αγοράς και επιβάλλοντας επιπρόσθετες νέες »μνημονιακές» γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Πέραν και ενισχυτικά των ανωτέρω το ίδιο το τραπεζικό σύστημα έχει φτάσει στα κατώτατα επίπεδα της ελικτικότητάς του με αποτέλεσμα οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων διαρκείς ή περιστασιακές να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν θεωρούμε άσκοπο να προσθέσουμε ότι εκτός των παραπάνω αναμενομένων θετικών εξελίξεων από τις επίδικες αξιώσεις της εταιρείας η αντισυμβατική και απολύτως αναιτιολόγητη και συνάμα αλυσιτελής συμπεριφορά της Τραπέζης Πειραιώς έχει δημιουργήσει παράπλευρες δυσμένειες από περιστασιακές αδυναμίες ρευστότητας που αφορούν στην τήρηση από πλευράς μας συμβατικών υποχρεώσεων έναντι εκμισθωτών πλοίων που έχουμε μισθώσει ως επίσης και δυσχέρειες έγερσης αγωγών εναντίον μισθωτών για πλοία ιδιοκτησίας μας τα οποία έχουμε εκμισθώσει. Η διοίκηση εκτιμά ότι εάν η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -4,23% προέλθει εκούσα-άκουσα στην εφαρμογή των συμπεφωνημένων η οικονομική κατάσταση της εταιρείας θα αρχίσει σημαντικά βελτιούμενη- παρότι έχει δημιουργήσει ήδη συνθήκες ασφυξίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καταρτίστηκαν βάσει της αρχής της συνέχισης δραστηριότητας καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι οι παραπάνω ενέργειες θα επιτρέψουν στον όμιλο να συνεχίσει τη λειτουργία του. Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς έκβασης των ανωτέρω ενεργειών της διοίκησης υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου.
Γ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Η ΄Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 25.06.2014 με τη συμμετοχή Μετόχων, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 37,11 % του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 19.159.470,00 ευρώ.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Θα εκδοθούν μέχρι 63.864.900 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 €, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή για κάθε 4 (τέσσερεις) παλιές με τιμή διάθεσης 0,30 € . Η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Επίσης χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να διαθέσει τις (τυχόν) αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από τη μη άσκηση αριθμού δικαιωμάτων προτίμησης, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας, στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεγγραφής ή / και σε τρίτους επενδυτές.


aftodioikisi.gr

26,8 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ " ΚΛΕΜΜΕΝΑ " , ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

26,8 εκ. € από τα κλεμμένα σε κοινωνικούς σκοπούς
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Δεκέμβριο του 2013, προέβη στο άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου συγκεντρώνονται χρηματικά ποσά, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που δόθηκαν πριν λίγα λεπτά, από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, ήδη μέχρι σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί 34,3 εκατ. ευρώ (7,5 εκατ. ευρώ το 2013 και 26,8 εκατ. ευρώ το 2014). 
Το συγκεκριμένο ποσό, που αποτελεί προϊόν τέτοιων έκνομων δραστηριοτήτων, έχει συγκεντρωθεί στον εν λόγω λογαριασμό από καταθέσεις ατόμων που ενέχονται σε διάφορες υποθέσεις, τις οποίες διερευνά η Δικαιοσύνη. 
Επιπρόσθετα, με το Άρθρο 180 του Ν. 4270/2014 υπό τον τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας  2011/85) – Δημόσιο Λογιστικό» (ΦΕΚ Α’ 143, 28.06.2014), θεσμοθετήθηκε πλέον ότι τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδα του Προϋπολογισμού στο έτος που κατατίθενται, ενώ παράλληλα, αντίστοιχου ύψους πιστώσεις μπορούν να εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την ενίσχυση προγραμμάτων ή την χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν, ιδίως, την εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία ή την κοινωνική αλληλεγγύη. 
Έτσι, κατοχυρώθηκε και νομοθετικά η ανωτέρω διαδικασία. 
Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα, o Αναπληρωτήs Υπουργός Οικονομικών υπέγραψε απόφαση με την οποία διατίθεται το ποσό των 26,8 εκατ. ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους, για τη χρηματοδότηση τέτοιων πολιτικών. 
Συγκεκριμένα:
1. Ποσό ύψους 9 εκατ. ευρώ διατίθεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο αναλύεται ως εξής:
- 4,14 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση ΑΕΙ (κάλυψη δαπανών λειτουργίας των ΑΕΙ και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο καθώς και προμήθεια καυσίμων θέρμανσης).
- 1,6 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση ΤΕΙ (κάλυψη δαπανών λειτουργίας των ΤΕΙ και προμήθεια καυσίμων θέρμανσης).
- 2 εκατ. ευρώ για ενίσχυση ΑΕΙ και ΤΕΙ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σίτισης των φοιτητών.
- 1 εκατ. ευρώ για ενίσχυση των Ερευνητικών και Επιστημονικών Ιδρυμάτων.
- 260.000 ευρώ για ενίσχυση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. 
2. Ποσό ύψους 8,9 εκατ. ευρώ διατίθεται στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ, προκειμένου να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του σε τρίτους και σε Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και για την αγορά φαρμακευτικού–υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων. 
3. Ποσό ύψους 8,9 εκατ. ευρώ διατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη δαπανών μετακίνησης ατόμων ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, υπερήλικες κ.λπ.). 
Από την ημερομηνία διάθεσής τους, αυτά τα ποσά θα πρέπει να απορροφηθούν εντός τριμήνου. 
«Η Κυβέρνηση, πέραν των Μνημονίων, δείχνει έμπρακτα πώς αντιλαμβάνεται τη συλλογική λειτουργία της και τον ορθολογισμό στην κατανομή των διαθέσιμων πόρων» τονίζει η ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών

Ο ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΣΤΗ ΧΙΟ , ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ " ΚΟΡΑΗΣ "

 Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», έχει την τιμή να φιλοξενεί τον κ. Λέανδρο Ρακιντζή, Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ε.τ. Αρεοπαγίτη, ο οποίος θα παρουσιάσει το θέμα: «Πολυνομία – κακονομία – ανομία». Πρόκειται περί του ιδίου ζητήματος, ιδωμένου από διαφορετικές πλευρές, που όμως συγχέεται τόσο πολύ στα διαχωριστικά του όρια. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 20:00 στην αίθουσα του αναγνωστηρίου της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

Σαν σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Η μαύρη αυτή επέτειος φέρνει στο προσκήνιο την άμεση ανάγκη εξάλειψης του μορφώματος που λέγεται Χρυσή Αυγή.
Στη δημοκρατία όσοι επιχειρούν την τρομοκράτηση πρέπει να απομονώνονται και να οδηγούνται στο περιθώριο.
Ο φασισμός, ο ρατσισμός, η βία, η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να εξαλειφθούν και η Πολιτεία είναι υπεύθυνη να αναλάβει πρωτοβουλίες για το σκοπό αυτό.
Το Εργατικό Κέντρο Χίου ενώνει τη φωνή του με όλους εκείνους που έχουν ξεκάθαρη και κατηγορηματική θέση κατά του φασισμού και των φαινομένων βίας από όπου και αν προέρχονται.
Μηδενική ανοχή στις φασιστικές αντιλήψεις.Πώς να προσφύγετε κατά του ΕΝΦΙΑ- Αναλυτικός οδηγός


«Καταιγίδα» από ενδικοφανείς προσφυγές για εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) αναμένεται να δεχθεί από τις 22 Σεπτεμβρίου η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, από φορολογούμενους που είτε θα θέλουν να προσφυγουν στα διοικητικά δικαστήρια κατά του φόρου, είτε θέλουν να καθυστερήσουν την πλήρη καταβολή του φόρου και να πληρώσουν αρχικά το μισό ποσό του ΕΝΦΙΑ.
Σημειώνεται πως όσοι λάβουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στις 22 Σεπτεμβρίου και θέλουν να καταφύγουν στα δικαστήρια για τη φορολογική διαφορά με το Δημόσιο θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν έως τις 22 Οκτωβρίου και το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της  Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, θα βεβαιωθεί άμεσα το 100% του ΕΝΦΙΑ, ωστόσο  ο φορολογούμενος θα προκαταβάλει μόνον το 50% του βεβαιωμένου φόρου. Εάν μάλιστα είναι σε θέση να αποδείξει πλήρη οικονομική αδυναμία δεν πληρώνει ούτε το 50% του ΕΝΦΙΑ , αλλά αυτό αφού ασκηθεί ειδική αίτηση αναστολής.
Ακολουθούν αναλυτικές διευκρινίσεις για την επίλυση φορολογικών διαφορών μέσω ερωτο-απαντήσεων.
Ερωτήσεις – Απαντήσεις  
1. Τι είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών;
Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στην Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και ασκεί, μεταξύ άλλων, τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
α) Την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.
β) Την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης.
2. Σε ποιες περιπτώσεις μπορώ να υποβάλω ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών;
Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί ρητές πράξεις που εκδίδονται σε βάρος του από τη φορολογική αρχή από 1/8/2013 και εφεξής, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, οφείλει να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.
3. Μπορώ να υποβάλω άλλου είδους διοικητική προσφυγή κατά των πράξεων που προσβάλλονται με την ενδικοφανή προσφυγή;
Όχι. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.
4. Μπορώ να ασκήσω προσφυγή απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων που υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή;
Όχι. Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.
5. Μέσα σε ποια προθεσμία μπορώ να ασκήσω ενδικοφανή προσφυγή;
 
Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
6. Σε ποια υπηρεσία θα καταθέσω την ενδικοφανή προσφυγή;
Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας, κατά περίπτωση, της φορολογικής αρχής ή τμήματος ή γραφείου αυτής, που εξέδωσε την πράξη, η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής.
 
7. Ποιος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή;
Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται:
- για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα,
- για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,
- για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο,
- για πτωχεύσαντα από το σύνδικο,
- για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς,
- για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό συμπαραστάτη
- για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του.
Για τις όλες τις ως άνω περιπτώσεις, υποχρεωτικώς με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής συνυποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι παραπάνω ιδιότητες.
8. Με ποιο τρόπο μπορώ να υποβάλω αίτημα αναστολής καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης;
Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης. Το αίτημα αναστολής είτε συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής είτε υποβάλλεται αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής.
9. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα αναστολής;
Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.
10. Ποια στοιχεία πρέπει να συνυποβάλω με την αίτηση αναστολής;
Με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών δηλώνει:
α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.
- Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.
- Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, δηλώνονται και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, των συνδεδεμένων νομικών προσώπων με τον αιτούντα καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος. Ως συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται η σύνδεση με σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συμμετοχής του αιτούντος στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση του άλλου νομικού προσώπου ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο νομικών προσώπων.
Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα (πρέπει να δηλώνονται έστω και αρνητικά, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν), τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών. Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του ΚΦΑΣ κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Αίτηση αναστολής που δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία απορρίπτεται.
11. Σε πόσες ημέρες εκδίδεται απόφαση επί του αιτήματος αναστολής;
Η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής εκδίδεται εντός 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης στη φορολογική αρχή. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης στη φορολογική αρχή, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
12. Μέχρι πότε ισχύει η αναστολή της πληρωμής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης που χορηγείται από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών;
Η αναστολή ισχύει μέχρι την κοινοποίηση της απόφασής επί της ενδικοφανούς προσφυγής στον υπόχρεο, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της.
13. Η αναστολή της πληρωμής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής προσαυξήσεων (ή προστίμου από 1-1-2014);
Η αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής προσαυξήσεων (ή προστίμου από 1-1-2014) λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.
14. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ενδικοφανούς προσφυγής;
Η ενδικοφανής πρέπει να αναφέρει τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου, την προσβαλλόμενη πράξη, τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του, τη διεύθυνση στην οποία θα συντελούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας με τον υπόχρεο, τον ορισμό αντικλήτου και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν (όνομα,επώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο,τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας που επήλθε μετά την υποβολή του αιτήματος της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υπόχρεος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως αυτά στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, διαφορετικά οι κοινοποιήσεις γίνονται νομίμως βάσει των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων.
 
15. Ποια στοιχεία πρέπει να συνυποβάλω με την ενδικοφανή προσφυγή;
Ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, συνυποβάλλει:
α. Τα έγγραφα στα οποία βασίζει το αίτημά του.
β. Ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο – CD ή USB κλπ.), στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου:
αα) η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή,
ββ) η αίτηση αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής,
γγ) τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται (σε ηλεκτρονικά αρχεία),
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου.
16. Σε ποιες περιπτώσεις θα κληθώ να εκφράσω τις απόψεις μου εγγράφως ή προφορικώς ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για τους λόγους που προβάλλονται με την ενδικοφανή προσφυγή;
Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εάν το κρίνει απαραίτητο, δύναται εντός της οριζόμενης προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, να καλεί τον υπόχρεο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, προκειμένου αυτός να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ως προς τα σχετικά ζητήματα και τους προβαλλόμενους με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής λόγους και ισχυρισμούς.
Στις περιπτώσεις που με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προσκομισθούν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών νέα στοιχεία ή γίνει επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών, ο υπόχρεος καλείται σε ακρόαση, προκειμένου να εκφράσει εγγράφως τις απόψεις του, αναπτύσσοντας τους προβαλλόμενους με την ενδικοφανή προσφυγή λόγους και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα σε αυτήν νέα στοιχεία ή τα επικαλούμενα με το αίτημά του νέα πραγματικά περιστατικά σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα. Ως νέα στοιχεία ορίζονται αυτά τα οποία δεν είχε στη διάθεσή της η φορολογική αρχή και δεν ήταν δυνατόν να τα λάβει υπ” όψιν της κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κατά την κρίση της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών συντρέχει λόγος, η διενεργούμενη ακρόαση διεξάγεται και προφορικώς σε καθορισμένη ώρα και ημερομηνία εντός της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ώστε ο υπόχρεος να αναπτύξει λεπτομερέστερα τους διαλαμβανόμενους στο έγγραφο της ακρόασής του ισχυρισμούς και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα με την ενδικοφανή προσφυγή νέα στοιχεία ή τα επικαλούμενα με το αίτημά του νέα πραγματικά περιστατικά. Ο υπόχρεος παρίσταται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο με βάση ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την κατά νόμο αρμόδια αρχή.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο αιτών αναμένει την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την πάροδο της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης και δεν είναι αναγκαίο να επικοινωνεί με την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για παροχή πληροφοριών ή συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με την υπό εξέταση υπόθεση.
17. Σε ποια προθεσμία εκδίδεται απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής;
Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εκδίδει απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή.
Εάν εντός της κατά τα ανωτέρω προθεσμίας δεν εκδοθεί ή δεν κοινοποιηθεί απόφαση στον υπόχρεο, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.
18. Μπορώ να προσφύγω στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της απόφασης της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών;
Κατά της απόφασης της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά της πράξης προσδιορισμού φόρου που εξέδωσε η φορολογική αρχή είναι απαράδεκτη.
19. Ποια είναι η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών; Έχω υποχρέωση να ενημερώσω την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για την άσκηση προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια;
Η προσφυγή κατατίθεται από τον υπόχρεο στη γραμματεία της έδρας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση ή κοινοποίηση της απόφασης στον υπόχρεο.
Με επιμέλεια του υπόχρεου και επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, απαιτείται η επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου της προσφυγής στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής.
20. Πώς υπολογίζεται το ποσό του παραβόλου για την άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου;
Προκειμένου να υπολογισθεί και να καταβληθεί το προβλεπόμενο κατά περίπτωση ποσό παραβόλου με βάση το ποσό του αντικειμένου της διαφοράς που προσδιορίσθηκε με την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο υπόχρεος, κατά την κατάθεση της προσφυγής, απευθύνεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την αμφισβητούμενη πράξη, η οποία συντάσσει και χορηγεί σε αυτόν ειδικό σημείωμα, σύμφωνα και με το Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Πηγή: news.gr

aftodioikisi.gr

Παρακράτηση από τις συντάξεις και συμψηφισμός με οφειλές


Συμψηφισμό οφειλών από εισφορές και παρακράτησή τους από τις συντάξεις, σε έως 40 δόσεις, για συνταξιούχους που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Η διαδικασία παρακράτησης μπορεί να γίνει και για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Για ποσά οφειλής που είναι μεγαλύτερα από αυτό που είναι δυνατόν να παρακρατηθεί από τη σύνταξη ισχύουν τα εξής:
Για ποσό οφειλής μεγαλύτερο των 30 μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος (μέχρι 15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ στον Ο.Α.Ε.Ε.), ο ασφαλισμένος οφείλει να εξοφλήσει το επιπλέον ποσό εφάπαξ.
Εάν το ποσό της οφειλής ανέρχεται στα 15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ όταν συμμετέχων Φορέας είναι και ο Ο.Α.Ε.Ε., εκδίδεται απόφαση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης, από τον Φορέα στον οποίο υφίσταται η οφειλή. Στην απόφαση αναγράφεται ολόκληρος ο χρόνος ασφάλισης και το ποσό της οφειλής, τα οποία διαβιβάζονται στον απονέμοντα Φορέα.
Εάν το συνολικό ποσό της οφειλής υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να παρακρατηθεί, ο απονέμων Φορέας ζητά από τον Οργανισμό στον οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη οφειλή από εισφορές να κοινοποιήσει εγγράφως στον υποψήφιο συνταξιούχο το ποσό της οφειλής, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί, ήτοι το ποσό που υπερβαίνει του ποσού της παρακράτησης
Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών πραγματοποιείται από τον τελευταίο Φορέα, αυτόν δηλαδή που θα καταστεί απονέμων φορέας της σύνταξης.
Πηγή: athina984.gr

aftodioikisi.gr

Πρόσληψη 155 ατόμων στην ΕΥΔΑΠ- Τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά


Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα πέντε (155) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων προχωράει η ΕΥΔΑΠ. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν εντός των ορίων του νομού Αττικής.
ΦορέαςΚλάδος / ΕιδικότηταΑριθμός ατόμων
ΕΥΔΑΠ Α.Ε Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΔΕΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ28
ΕΥΔΑΠ Α.Ε Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ” & Δ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ5
ΕΥΔΑΠ Α.Ε Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΥΕΕΡΓΑΤΩΝ52
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσίες ΠειραιάΔΕΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ22
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσίες ΠειραιάΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ” & Δ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσίες ΠειραιάΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ19
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσίες ΠειραιάΥΕΕΡΓΑΤΩΝ28
Για την πρόσληψη απαιτούνται στα κύρια προσόντα, οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Απαραίτητη είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

aftodioikisi.gr