Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Παρακράτηση από τις συντάξεις και συμψηφισμός με οφειλές


Συμψηφισμό οφειλών από εισφορές και παρακράτησή τους από τις συντάξεις, σε έως 40 δόσεις, για συνταξιούχους που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Η διαδικασία παρακράτησης μπορεί να γίνει και για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Για ποσά οφειλής που είναι μεγαλύτερα από αυτό που είναι δυνατόν να παρακρατηθεί από τη σύνταξη ισχύουν τα εξής:
Για ποσό οφειλής μεγαλύτερο των 30 μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος (μέχρι 15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ στον Ο.Α.Ε.Ε.), ο ασφαλισμένος οφείλει να εξοφλήσει το επιπλέον ποσό εφάπαξ.
Εάν το ποσό της οφειλής ανέρχεται στα 15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ όταν συμμετέχων Φορέας είναι και ο Ο.Α.Ε.Ε., εκδίδεται απόφαση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης, από τον Φορέα στον οποίο υφίσταται η οφειλή. Στην απόφαση αναγράφεται ολόκληρος ο χρόνος ασφάλισης και το ποσό της οφειλής, τα οποία διαβιβάζονται στον απονέμοντα Φορέα.
Εάν το συνολικό ποσό της οφειλής υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να παρακρατηθεί, ο απονέμων Φορέας ζητά από τον Οργανισμό στον οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη οφειλή από εισφορές να κοινοποιήσει εγγράφως στον υποψήφιο συνταξιούχο το ποσό της οφειλής, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί, ήτοι το ποσό που υπερβαίνει του ποσού της παρακράτησης
Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών πραγματοποιείται από τον τελευταίο Φορέα, αυτόν δηλαδή που θα καταστεί απονέμων φορέας της σύνταξης.
Πηγή: athina984.gr

aftodioikisi.gr