ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ
ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ
Σ.Ι.ΝΟ.Χίου Σ.Ε.Σ.ΝΟ.Χίου