Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΡΙΤΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ         ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


                                                                                                 Μυτιλήνη: 18-07-2012
                                                                                                 Αριθ.Πρωτ: 3742/2012

Ταχ.Δ/νση:  Κουντουριώτη 1

       ( 2251352128                                                         ΠΡΟΣ:  Όπως Πίνακας Αποδεκτών
FAX: 22510 27813
Πληροφορίες: Θ.Σαμίου
Ταχ.Κώδικας : 81 100
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 24/07/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β΄ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. του Π.Σ.
ΘΕΜΑ:1ο ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 83 ΤΟΥ Ν. 4070/2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ( ΤΑΧΙ ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ..
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γουγούλας Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου..
ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΥΔΡΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ >>.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Φιλιός Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας.
ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ 7ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Φιλιός Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας.
ΘΕΜΑ:5ο ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
ΘΕΜΑ:6ο ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ:7ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ.
Αίτημα της Περιφερειακής Παράταξης << Αγώνας για τα Νησιά μας >>.
ΘΕΜΑ:8ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ.
Αίτημα της Περιφερειακής Παράταξης << Αγώνας για τα Νησιά μας >>.

ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Λ.Σ. Ο ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΝΤΙΑΣΤο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας με την αριθ. 1 Απόφαση της 4ης Συνεδρίασής του την 19 Ιουλίου 2012, αποφάσισε:
           α. Έθεσε σε αποστρατεία τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής  Αντιναύαρχο Λ.Σ. Σούλη Κωνσταντίνο του Ιωάννη (Α.Μ. 614) ο οποίος διατηρεί επί τιμή τον τίτλο της θέσης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, θεωρώντας αυτόν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του» και του απένειμε το βαθμό του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής  εν αποστρατεία.
            β. Επέλεξε, ομόφωνα, ως Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής  τον Αντιναύαρχο Λ.Σ. – Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Μπαντιά Δημήτριο του Παρασκευά (Α.Μ. 681), διότι συγκεντρώνει σε απόλυτο βαθμό όλα τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα, προς κάλυψη της κενής θέσης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
            γ. Ο αρχαιότερος του επιλεγέντος Αντιναύαρχος Λ.Σ. – Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φουστάνος Θεόδωρος του Βασιλείου (Α.Μ. 646) τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία θεωρούμενος ως «Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του» λόγω επιλογής νεωτέρου του ως Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και διατηρεί επί τιμή τον τίτλο της θέσης του Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
protothema.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


                                                                                   ΑΔΑ: Β41Ι7ΛΩ-2ΥΦ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                           Αρ. Πρωτ.: οικ. 2070
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ                           Χίος, 19/07/2012                                                                
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
FAX.

Πληροφορίες

Τηλέφωνο
:
::

Πολυτεχνείου 1
82 100 - Χίος
22710 – 44211
Ι. Κουντουριάδης
Τσιαδή Μαρία
22710-44212
22713 – 50533
ΠΡΟΣ :
                  ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝ:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.  Τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Π.Ε. Χίου (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010).
3.  Το Ν.3013/2002 ‘’Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις’’ (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002)
4. Τοπικό Σχέδιο ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ’’, (Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών από Δασικές Πυρκαγιές).
5. Την αριθμ. 426/04-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες .
6.Την αριθμ. 1215/22-02-2012 εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και ετοιμότητα των Φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών »

ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ...

Στο λιμάνι της Χίου, απέναντι από το ξενοδοχείο "Χανδρής", έχουν τοποθετηθεί προθήκες με ιστορικά στοιχεία για το λιμάνι και για πλοία. Μια αξιόλογη προσπάθεια ομολογουμένως, όπου μπορούν όσοι κάνουν την βόλτα τους στο πεζοδρόμιο, να πληροφορούνται γι΄αυτά τα ιστορικά στοχεία. Και όμως υπάρχουν ορισμένοι, που ...βρίσκουν τον τρόπο για να καλύπτουν αυτά τα ιστορικά στοιχεία, διαφημίζοντας... θαλάσσιες βόλτες με μικρά πλοιάρια.Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012, το απόγευμα, κάνοντας μια βόλτα στο πεζοδρόμιο του λιμανιού, στην συγκεκριμένη περιοχή, είδαμε έπληκτοι, καλυμένη την προθήκη με ... χαρτί που διαφήμιζε ... θαλάσσια βόλτα.
Άραγε το γνωρίζει αυτό το Λιμενικό Ταμείο Χίου ; Αν όχι, ας ενδιαφερθεί. Υπάρχουν και απογεύματα, όχι μόνο πρωϊνά ...