Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΤΩΝΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΠοια θα είναι η τελευταία μέρα μαθημάτων σε Δημοτικά / Νηπιαγωγεία. Διακοπές, αργίες, εκδηλώσεις. Την Τετάρτη 15 Ιουνίου θα ολοκληρωθούν τα μαθήματα σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. Στις 15 Ιουνίου θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι  τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια Νηπιαγωγεία: ΠΔ 200/98 Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε περιόδους (τρίμηνα) α’ περίοδος (τρίμηνο) : από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου β’ περίοδος (τρίμηνο) : από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Μαρτίου γ’ περίοδος (τρίμηνο) : από 11 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου Άρθρο 4 Διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή) γ. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση σε όλα τα νηπιαγωγεία, μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή. δ. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων). ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό παίρνει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής. στ. Την Καθαρή Δευτέρα ζ. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή) η. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα), θ. Την 1η Μαΐου ι. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος ια. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) ιβ. Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του νηπιαγωγείου και της τοπικής εθνικής εορτής. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου μήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή. Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχη όταν πρόκειται για εκδήλωση τοπικού ενδιαφέροντος. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να παίρνουν μέρος στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Νομαρχίας ή της δημοτικής αρχής. Εκκλησιασμός νηπίων μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδακτικού προσωπικού, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβασή τους στο ναό. Δημοτικά: ΠΔ201/98 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος των σχολείων Πρωτοβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπ/σης αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. 2. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. 3. Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Την ίδια ημερομηνία αποστέλλονται οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια και χορηγούνται οι τίτλοι προόδου. 4. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα: α τρίμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου. β’ τρiμηνο: από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Μαρτίου. γ’ τρίμηνο: από 11 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου. Εντός τριών ημερών από τη λήξη του α’ και του β’ τριμήνου παραδίδονται στο διευθυντή οι καταστάσεις βαθμολογίας. Οι καταστάσεις βαθμολογίας για το γ’ τρίμηνο και για το γενικά μέσο όρο παραδίδονται στις 10 Ιουνίου. Εξαιρετικά για την Α’ τάξη δεν κατατίθεται βαθμολογία το α’ τρίμηνο, η οποία κατατίθεται μαζί με αυτή του β’ τριμήνου. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την Φ7/193/Γ1/238/4-12-98 εγκύκλιό του, το ΥΠ.Ε.Π.Θ διευκρινίζει πως καμιά αλλαγή και καμιά παρέμβαση δε γίνεται από την πιο πάνω παράγραφο στα ισχύοντα για την αξιολόγηση των μαθητών της Α’ τάξης. Το 1ο τρίμηνο δε θα γίνεται υποχρεωτικά καταγραφή των στοιχείων της περιγραφικής αξιολόγησης στο Φύλλο Ημερησίου Ελέγχου αλλά η καταγραφή θα γίνεται συνολικά κατά το 2ο τρίμηνο) 6. Το καθημερινό ωράριο λειτουργίας των σχολείων, για το οποίο λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αυτού του Π.Δ., καθορίζεται με υπουργική απόφαση και μπορεί να τροποποιείται η ώρα έναρξης ή λήξης των μαθημάτων, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 7. Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή τα μαθήματα λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή. Την ημέρα αυτή χορηγούνται και οι τίτλοι σπουδών. Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις 1. Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης δεν λειτουργούν: α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές β. Την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή) γ. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση, σε όλα σχολεία μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή. δ. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων). ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ. στ. Την Καθαρή Δευτέρα ζ. Την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή) η. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα) θ. Την 1η Μαΐου ι. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος ια. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) ιβ. Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και της τοπικής εθνικής εορτής. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου μήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή. 3. Τα σχολεία παίρνουν μέρος στις παρελάσεις και στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Νομαρχίας ή της Δημοτικής Αρχής. Ο σημαιοφόρος με τη σημαία του σχολείου και οι παραστάτες παρίστανται στη δοξολογία. Κατά την κρίση του συλλόγου διδασκόντων και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν την ημέρα αυτή μπορεί να γίνει εκκλησιασμός των μαθητών ή αντιπροσωπεία τους να πλαισιώσει το σημαιοφόρο και τους παραστάτες. Οι συνοδοί των μαθητών και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για τις παραπάνω εκδηλώσεις ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε δύο ή περισσότερα σχολεία παίρνουν μέρος στις εκδηλώσεις του ενός μόνο σχολείου, που είναι αυτό στο οποίο έχουν οργανική θέση. Οι αποσπασμένοι και αναπληρωτές παίρνουν μέρος στις εκδηλώσεις του σχολείου στο οποίο διδάσκουν τις περισσότερες ώρες. 4. Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχη όταν πρόκειται για εκδήλωση τοπικού ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα:

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

ΓΕΜΑΤΗ Η ΦΥΛΑΚΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣΣτην πόλη της Χίου, σε ένα παλιό σπίτι που νοικιάζει 150 ευρώ τον μήνα και με το ζόρι «χωράει κι άλλον άνθρωπο», περνάει μοναχικά τις μέρες του ένας 70χρονος συνταξιούχος ναυτικός. Στα νιάτα του ταξίδευε στον κόσμο με ποντοπόρα πλοία που μετέφεραν κάρβουνο, καλαμπόκι και σιτάρι. Σήμερα δεν του επιτρέπεται να βγει από τη χώρα. Εχοντας εκτίσει ποινή πολυετούς φυλάκισης για διακίνηση μεταναστών θα ζει με αυτόν τον περιοριστικό όρο μέχρι το 2022.
«Εχω αράξει στην αυλή μου, σκαλίζω και δεν ασχολούμαι με ό,τι γίνεται απέναντι» λέει σε τηλεφωνική μας συνομιλία για τις φουσκωτές λέμβους που καθημερινά αποπλέουν από τα τουρκικά παράλια.
Οταν βρέθηκε το 2001 στη δικαστική φυλακή της Χίου δεν υπήρχαν εκεί πολλοί σαν κι αυτόν. Θυμάται ότι λιγοστοί Τούρκοι ψαράδες και Ρουμάνοι ναυτικοί ήταν τότε υπόδικοι ή είχαν καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και άλλοι Ελληνες που εργάζονταν παλαιότερα ως μάγειρες σε γκαζάδικα και δεν είχαν καλές γνώσεις ναυσιπλοΐας. «Συνολικά δεν πρέπει να ξεπερνούσαν τους δέκα οι διακινητές που μοιράζονταν τον ίδιο θάλαμο μαζί μου» λέει ο 70χρονος, ζητώντας να μη δημοσιευτεί το όνομά του.
Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την αποφυλάκισή του οι αναλογίες έχουν αλλάξει. Το κατάστημα κράτησης στη Χίο έχει εξελιχθεί σε «φυλακή των διακινητών». Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τους 154 κρατούμενους, οι 103 εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης μεταναστών (84 υπόδικοι και 19 κατάδικοι). Οι μισοί είναι Τούρκοι και ακολουθούν ως πιο πολυπληθείς ομάδες αυτές των Σύρων και των Αφγανών.
Τον τελευταίο χρόνο το Λιμενικό Σώμα συνέλαβε περισσότερους από 500 διακινητές. Αρκετοί εξ αυτών πέρασαν από τη φυλακή της Χίου, καθώς εκεί καταλήγουν υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της προδικασίας. Μετά την εκδίκαση όσοι καταδικάζονται είτε παραμένουν εκεί είτε οδηγούνται σε φυλακές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αντίστοιχα όσοι συλλαμβάνονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οδηγούνται στη φυλακή της Κω. Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης, εκ των 144 κρατουμένων στην Κω οι 76 (59 υπόδικοι και 17 κατάδικοι) εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης.

Σε θαλάμους με διπλά κρεβάτια

Η δικαστική φυλακή Χίου χτίστηκε το 1960 και σήμερα περιβάλλεται από κατοικίες. Δεν διαθέτει κελιά, αλλά δέκα μεγάλους θαλάμους με διπλά κρεβάτια και κοινόχρηστες τουαλέτες. Το προσωπικό προσπαθεί να χωρίζει τους διακινητές ανά εθνικότητα για να μη δημιουργούνται εντάσεις με άλλους κρατούμενους.
Οι υπάλληλοι της εσωτερικής φρούρησης όμως σπανίως μαθαίνουν λεπτομέρειες από τις υποθέσεις των διακινητών. «Για κάποιον είχαμε ακούσει ότι πέταξε στη θάλασσα τα παιδιά και τις γυναίκες, αλλά δεν προσπαθήσαμε να επιβεβαιώσουμε τη φήμη. Είναι καλύτερο να μη γνωρίζουμε» λέει στην «Κ» σωφρονιστικός υπάλληλος στη Χίο, εξηγώντας ότι το προσωπικό φύλαξης δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις μεταξύ των κρατουμένων.
Αυτές τις ιστορίες όμως μαθαίνουν όλο και πιο συχνά δικηγόροι της Χίου. Οπως εξηγεί η πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Χίου, Ανθίππη Ζαννάρα, τον τελευταίο χρόνο αρκετοί συνάδελφοί της έχουν οριστεί αυτεπαγγέλτως ως συνήγοροι των κατηγορουμένων για διακίνηση, κυρίως κατά το στάδιο της ανάκρισης. Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν είχαν οικονομικό όφελος, ότι και οι ίδιοι ταξίδευαν ως πρόσφυγες, ή ότι δεν γνώριζαν πως παρανομούσαν.
«Συνήθως, καταθέτουν χαρτιά που δείχνουν ότι εργάζονταν στην Τουρκία και δεν είχαν ανάγκη τα χρήματα. Ενας Τούρκος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ήταν ιδιοκτήτης πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών και ιπποδρόμου» λέει στην «Κ» δικηγόρος του νησιού. Σε άλλες περιπτώσεις οι συλληφθέντες λένε ότι είναι θύματα εκβιασμών, όπως ένας Σύρος που έδειχνε σε σωφρονιστικό υπάλληλο φωτογραφία της γυναίκας και του παιδιού του λέγοντας ότι είχαν απαχθεί και θα απελευθερώνονταν μόνο αν πραγματοποιούσε ένα δρομολόγιο.
Οι διακινητές συνήθως παραμένουν από 10 έως 20 χρόνια στη φυλακή, ενώ τους επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 30.000 έως 60.000 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο. Εάν εμπλέκονται σε ναυάγιο με νεκρούς μπορεί να καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ποινές τους ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα απεργία πείνας 22 διακινητές, Αφγανοί και Σύροι, κρατούμενοι στη φυλακή της Χίου. Την περασμένη Πέμπτη συνέχιζαν μόνο οι τέσσερις.
Οι περισσότεροι συλληφθέντες πάντως αγνοούν την ελληνική νομοθεσία και τις ποινές που προβλέπονται. Η δικηγόρος Αναστασία Καρατζά θυμάται ότι ένας κατηγορούμενος κοιμόταν από την εξάντληση προτού ξεκινήσει η ανάκρισή του. «Δεν ζητούσε νομικές συμβουλές, μέχρι που άκουσε τι ποινή θα αντιμετωπίσει» λέει. «Φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα τα κυκλώματα της Τουρκίας έχουν βρει τον τρόπο να οχυρώνονται καλά. Τοποθετούν συχνά στη θέση του οδηγού τους ίδιους τους μετανάστες, ή άλλους που βρίσκονται πολύ χαμηλά στην ιεραρχία και δεν μπορούν έπειτα να αποκαλύψουν όλη την αλυσίδα της διακίνησης».

Υποσχέσεις για άφιξη του... γερμανικού στόλου

Οι διακινητές και οι μεσάζοντές τους συχνά υπόσχονται στους πρόσφυγες ότι το θαλάσσιο πέρασμα από την Τουρκία στην Ελλάδα θα είναι σύντομο και ασφαλές. Τους αποκρύπτουν ότι θα στριμωχτούν σε μη αξιόπλοα σκαριά. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, όμως, έπειτα από πολύνεκρο ναυάγιο στο Φαρμακονήσι, βρέθηκαν στα κινητά τηλέφωνα συλληφθέντων για διακίνηση περίεργα σημειώματα γραμμένα στα αραβικά. Το πιο ασυνήθιστο εξ αυτών είχε τη φωτογραφία της καγκελαρίου της Γερμανίας Αγκελα Μέρκελ.
«Αύριο, 3/9/2015, θα αποπλεύσει το πρώτο γερμανικό πλοίο με διακριτικό αριθμό F319, το οποίο ανήκει στον 4ο Γερμανικό Στόλο. Θα μεταβεί στην Τουρκία για να μεταφέρει ένα μεγάλο αριθμό από Σύρους πρόσφυγες στα εδάφη της Γερμανίας, αφού γίνουν πρώτα οι τυπικές νόμιμες διαδικασίες», έγραφε το σημείωμα. «Η χωρητικότητα του πλοίου ανέρχεται στα 3.500 άτομα, εκτός από το πλήρωμα και τους ειδικούς. Θεωρείται η πρώτη απόπειρα τέτοιου είδους στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης της κρίσης με τους Σύρους πρόσφυγες που ολοένα και μεγαλώνει».
Σε άλλο παρόμοιο μήνυμα αναφέρεται ότι η Μέρκελ θα στείλει τέσσερα πλοία στην Τουρκία και στην Κω για να παραλάβουν τους πρόσφυγες. Το συγκεκριμένο μήνυμα συντάχθηκε μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της σορού του μικρού Αϊλάν σε παραλία της Τουρκίας και την είδηση ότι 71 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί σε φορτηγό που τους μετέφερε στην Αυστρία. «Η Μέρκελ πιέζει την Ε.Ε. να δέχεται τους πρόσφυγες και να ανοίξουν τα σύνορα», αναφέρεται στο συγκεκριμένο μήνυμα.
Από τη δικογραφία της υπόθεσης για το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι, που είναι σε γνώση της «Κ», δεν εξηγείται ο σκοπός αυτών των μηνυμάτων ούτε φαίνεται να ρωτήθηκε γι’ αυτά κατά την ανάκριση κάποιος κατηγορούμενος. Κατά καιρούς πάντως, με παρόμοιες φήμες τα κυκλώματα των διακινητών προσπαθούν να δελεάσουν πρόσφυγες προκειμένου να μεταβούν στα τουρκικά παράλια.
Τελικά, δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία που αναγραφόταν στο σημείωμα, στις 13 Σεπτεμβρίου, κανένα γερμανικό πλοίο δεν περίμενε τους 127 ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν σε παραθαλάσσια περιοχή της τουρκικής πόλης Ντιντίμ. Τους παρέλαβε όλους το τουρκικής σημαίας ξύλινο σκάφος «Summer Breeze», μήκους 25 μέτρων. Προτού προσεγγίσει όμως τις ελληνικές ακτές, σταμάτησε η μηχανή του. Παρασυρόμενο από τα κύματα, χτύπησε σε βράχια και βυθίστηκε. Τριάντα τέσσερις επιβάτες πνίγηκαν. Οπως διαπίστωσαν δύτες του Λιμενικού, οι περισσότεροι εγκλωβίστηκαν στο σκάφος από το στέγαστρο της καμπίνας που κατέρρευσε.
«Ηταν πλοίο θανάτου», είπε ένας εκ των διασωθέντων κατά την ανακριτική διαδικασία. «Ψάξαμε να βρούμε τα παιδιά», δήλωσε στους λιμενικούς ο Αχμάντ Α., επιβάτης του πλοίου που ταξίδευε με την οικογένειά του. «Περίπου μία ώρα μετά κάποιος βρήκε ένα μωρό και ρώτησε ποιανού είναι. Το είδε η γυναίκα μου και λιποθύμησε. Το μωρό ήταν η κόρη μου. Είχα στην αγκαλιά μου και τη ζωντανή μου κόρη και τη νεκρή».
Διασωθέντες του ναυαγίου κατά την άφιξή τους στη Ρόδο όπου θα πραγματοποιούταν η αναγνώριση σορών συγγενών τους. (Φωτογραφία: ΑΠΕ)
Ο φερόμενος ως καπετάνιος είναι σήμερα προφυλακισμένος. Κατάγεται από τη Συρία και είναι 35 ετών. Κατά την ανάκρισή του αρνήθηκε ότι είχε τον έλεγχο του σκάφους. Δήλωσε ότι ο ίδιος είχε πληρώσει 2.300 ευρώ για να ταξιδέψει μαζί με τους υπόλοιπους πρόσφυγες και πως, όταν σταμάτησε η μηχανή, προσπάθησε να βοηθήσει πιάνοντας στο τιμόνι.

Ναυάγιο έξω από τη Μύκονο

Σε ναυάγιο είχε εμπλακεί τον Ιούνιο του 2001 και ο Ελληνας συνταξιούχος ναυτικός και πρώην κρατούμενος στη Χίο που μίλησε στην «Κ». Τα δρομολόγια εκείνης της εποχής διέφεραν από τα σημερινά. Δεν είχαν ως προορισμό τα νησιά του Αιγαίου. Ο συνταξιούχος ναυτικός είχε λάβει από ένα κύκλωμα διακινητών που τον προσέγγισε στον Πειραιά προκαταβολή 2,5 εκατομμυρίων δραχμών για να μεταφέρει 58 Κούρδους από τα τουρκικά παράλια στην Αθήνα. Με την ολοκλήρωση της αποστολής του θα του δινόταν άλλο 1 εκατομμύριο δραχμές. Με 1 εκατομμύριο δραχμές θα πληρωνόταν και ένας βοηθός του που συμμετείχε στη διακίνηση.
Εξω από τη νησίδα Χταπόδια όμως, ανοικτά της Μυκόνου, το πλοίο υπέστη μηχανική βλάβη. Σύμφωνα με το Λιμενικό και τα δημοσιεύματα της εποχής, έξι μετανάστες πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να βγουν στη στεριά, ενώ άλλοι τέσσερις αγνοούνταν. Ο βοηθός του συνταξιούχου ναυτικού παρέμεινε πάνω στη νησίδα όπου τον εντόπισε το Λιμενικό, ενώ ο καπετάνιος διέφυγε από το σημείο με φουσκωτό και συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας σε διαμέρισμα της Καλλιθέας.
Σήμερα επιμένει –όπως έκανε και τότε– ότι δεν άφησε πίσω του πνιγμένους. «Δεν είχα νεκρούς, ούτε είχα πρόθεση να κάνω κακό σε ανθρώπους. Παρέδωσα όσους παρέλαβα», δηλώνει. Αναφέρει, πάντως, ότι μετανιώνει που πραγματοποίησε εκείνο το δρομολόγιο.
Στη φυλακή της Χίου του επέτρεψαν έπειτα από τρεις μήνες να δουλεύει στο καφενείο των υπαλλήλων. Ξυπνούσε στις 6 το πρωί και πήγαινε στο πόστο του για να περνάει όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο με τους άλλους κρατούμενους. Μετά τη Χίο ολοκλήρωσε το υπόλοιπο της ποινής του στη Χαλκίδα. «Αν θες κάποια στιγμή να βγεις, κοιτάς τη δουλίτσα σου στη φυλακή», λέει. «Ηταν μεγάλο στραπάτσο αυτό που έπαθα. Θα ήμουν τρελός να το ξανακάνω».
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Έντυπη

ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Β.Α ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΆμεσους κινδύνους για την εθνική οικονομία επιφυλάσσουν οι πιέσεις που δέχεται ο ελληνικός τουρισμός εξαιτίας των ανεξέλεγκτων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.
Ακυρώσεις κρατήσεων στα ξενοδοχεία και πτήσεων για την προσεχή σεζόν, αλλά και περικοπή δρομολογίων από εταιρείες κρουαζιέρας, αποτελούν τις πρώτες απτές επιπτώσεις σε νησιωτικούς προορισμούς που δέχονται υψηλές προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.
Οι ξενοδόχοι έχουν προχωρήσει σε μείωση τιμών και προσφορές προκειμένου να τονώσουν την τουριστική ζήτηση.
Παρά ταύτα επισημαίνουν τον κίνδυνο ότι, αν δεν αλλάξει η κατάσταση, θα υπάρχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στα έσοδα των τοπικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία αλλά και στην απασχόληση.
Κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση της Τράπεζας Ελλάδας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανδρέας Ανδρεάδης συμπεριέλαβε το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα ως έναν από τους αστάθμητους παράγοντες που θα επηρεάσουν την προσεχή σεζόν.
Oπως σημείωσε, η αλληλεγγύη που δείχνει η πλειονότητα των κατοίκων των νησιών είναι μοναδική και σίγουρα βοηθάει πολύ την ενίσχυση της θετικής εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό. Oμως επισήμανε ότι δεν φτάνει αυτό. Η Πολιτεία, προσθέτει, πρέπει άμεσα να βρει λύσεις πραγματικές και εφαρμόσιμες. Συγκεκριμένα, πρέπει να διαφυλάξει την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών αλλά και των τουριστικών προορισμών ώστε να μην αλλοιωθεί η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων.
Hδη, συνέχισε, οι προορισμοί του ανατολικού Αιγαίου δέχονται πιέσεις, οι κρατήσεις λαμβάνουν τη μορφή τελευταίας στιγμής και οι προσπάθειες όλου του τουριστικού κόσμου έχουν ενταθεί προκειμένου να ενισχυθούν οι περιοχές αυτές.
Να σημειωθεί ότι κατά το 2015 ο τουρισμός είχε συμβολή έως 25% στο ΑΕΠ. Οι άμεσες ταξιδιωτικές εισπράξεις άγγιξαν τα 14,2 δισ. ευρώ από τα 24,6 εκατ. ξένους τουρίστες που επισκέφθηκαν τη χώρα. Ο τουριστικός τομέας αύξησε πέρυσι κατά 6% τον όγκο απασχόλησης των μισθωτών. Οι συνολικές αποδοχές των μισθωτών του τομέα άγγιξαν τα 4 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014.
Επιπλέον, οι συνολικές εισφορές του τομέα προς το ΙΚΑ ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ.
Ο πρόεδρος της Eνωσης Ξενοδόχων Λέσβου, Περικλής Αντωνίου, ανέφερε στην «Καθημερινή» ότι η πτώση των κρατήσεων για τη φετινή σεζόν από κάποιες αγορές στο νησί φθάνει έως και 90%. Επίσης, τόνισε πως αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, ενδέχεται ο προορισμός να υποστεί μείωση της κίνησης από την Τουρκία –που αποτελεί βασική αγορά για τη Λέσβο– έως και 50%, και να περιορισθεί σε μονοψήφιο αριθμό ο αριθμός των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων.
Για το θέμα αυτό, με την επισήμανση ότι οι κρατήσεις καταρρέουν, η Ενωση έστειλε, χθες, επιστολή στον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη και σε άλλους συναρμόδιους υπουργούς, ζητώντας τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Μεταξύ των μέτρων που αναφέρονται είναι η μείωση κατά 50% του ΦΠΑ και άλλων επιβαρύνσεων καθώς και η άμεση δρομολόγηση του αναπτυξιακού νόμου και του ΕΣΠΑ με την υιοθέτηση απλουστευμένων διαδικασιών και αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
Η πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Κω, Κωνσταντίνα Σβύνου, επισήμανε στην «Κ» ότι η μέση πτώση των κρατήσεων στο νησί ανέρχεται σε ποσοστό 36%. Η πτώση από Γερμανία φθάνει στο 19%, από τη Βρετανία στο 17%, από τη Σκανδιναβία στο 35%, από την Ολλανδία στο 42% και από την Πολωνία στο 65%. Εχουν καταγραφεί ακυρώσεις πτήσεων και κρατήσεων σε ξενοδοχεία, ενώ υπάρχει και αλλαγή δρομολογίων κρουαζιερόπλοιων για άλλους προορισμούς.
Η αβεβαιότητα, όπως σημείωσε η κ. Σβύνου, ανατρέπει και τον σχεδιασμό των ξενοδόχων σε επίπεδο πρόσληψης προσωπικού. Αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς η Κως, λόγω των πολλών ξενοδοχειακών κλινών, δέχεται απασχολούμενους απ’ όλη την Ελλάδα.
Απογοητευτικά στοιχεία
Ως η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 40 ετών προδιαγράφεται για τη Χίο η φετινή, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπογράμμισε ο πρόεδρος της Eνωσης Ξενοδόχων του προορισμού, Πέτρος Φεγγουδάκης.
Η πτώση των κρατήσεων φθάνει σε ποσοστό 60% ενώ έχουν διακοπεί και πτήσεις από προορισμούς όπως η Αυστρία, η Τσεχία και η Ολλανδία.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Eνωσης Ξενοδόχων Σάμου, Κώστας Κυριαζής, τόνισε ότι η μέση πτώση των κρατήσεων στο νησί φθάνει σε ποσοστό 40%. Από τη βρετανική και τη γερμανική αγορά, η πτώση των κρατήσεων φθάνει σε ποσοστό 30%, από την ολλανδική σε ποσοστό 40%, από ανατολικές αγορές σε ποσοστό 60%, ενώ ακυρώθηκε μία πτήση από την Πολωνία. Οι ξενοδόχοι της Σάμου επιχειρούν να τονώσουν τη ζήτηση με προσφορές. Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε επαναλαμβανόμενο πελάτη κάνουν απευθείας προσφορές παρέχοντας δωρεάν ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για κάθε επιπλέον άτομο που θα επισκεφθεί μαζί του το νησί.
Στο μεταξύ, το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, λόγω της συνολικής για τη χώρα πτώσης των κρατήσεων από αγορές όπως η γερμανική για τον λόγο αυτό, επηρεάζει και άλλες τουριστικές περιοχές, που δεν έχουν υψηλές ροές. Για παράδειγμα η Χαλκιδική, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Eνωσης Ξενοδόχων του προορισμού, Γρηγόρης Τάσιος, καταγράφει αυτήν τη στιγμή πτώση έως 20% των κρατήσεων από τη Γερμανία.
Πηγή:Καθημερινή

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

MAYΡΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑH πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου κατέθεσε μήνυση κατά του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Σταύρου Τσακυράκη γιατί ο τελευταίος της άσκησε κριτική – μια απλή πολιτική κριτική. Η μήνυση είναι ένα σοβαρό πολιτικό και ακόμα σοβαρότερο θεσμικό λάθος

Τα τελευταία χρόνια το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα έχει δεχτεί πολλά και σοβαρά πλήγματα. Είναι αναμενόμενο. Σε εποχές κρίσης πάντα οι θεσμοί λυγίζουν για να σηκώσουν το βάρος της «αναγκαιότητας». Τις περισσότερες φορές το στραπατσάρισμα των θεσμών δεν είναι καν απαραίτητο. Απλώς η κρίση προσφέρει μια καλή δικαιολογία για θεσμική χαλάρωση. Ειδικά σε μια κοινωνία που πάσχει ταυτόχρονα από θεσμική αρτηριοσκλήρωση και θεσμική ανεπάρκεια τα παιχνίδια με τους θεσμούς έχουν μικρό πολιτικό κόστος ακόμα κι αν έχουν μεγάλο κόστος σωρευτικά και μακροπρόθεσμα στο Κράτος Δικαίου.
Αν υπάρχει ένα από τα θεμέλια αυτού του Κράτους Δικαίου που έχει δεχτεί σοβαρά χτυπήματα το τελευταίο διάστημα, αυτό είναι η ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και του τύπου. Η Ελλάδα, ακόμα και της Mεταπολίτευσης, έχει παράδοση σε απαγορεύσεις, περιορισμούς και λογοκρισία. Τα παραδείγματα είναι αναρίθμητα και πολλές φορές κωμικοτραγικά. Για να περιοριστούμε στα τελευταία χρόνια: από την καταδίκη του Φίλιππου Λοΐζου για τη δημιουργία της σελίδας «Γέροντας Παστίτσιος» στο Facebook, μέχρι τη δικαστική περιπέτεια του γερμανού καθηγητή Χάινς Ρίχτερ για τις επιστημονικές του απόψεις, γίνεται φανερό ότι στην Ελλάδα η ανοχή είναι είδος εν ανεπαρκεία.
Το έλλειμα ανοχής είναι χαρακτηριστικό στον τρόπο αντιμετώπισης των ΜΜΕ. Κάθε κυβέρνηση και κάθε κομματικός σχηματισμός απεχθάνεται την κριτική. Αυτό είναι γνωστό και δεν το παρατηρούμε πρώτη φορά τώρα. Η προϋπάρχουσα τυποκτόνα νομοθεσία και ο τρόπος που εφαρμόζεται έχει σαν στόχο την φίμωση των Μέσων. Αλλά η σημερινή κυβέρνηση ξεπερνά σε απέχθεια προς την κριτική όλες τις προηγούμενες. Από τις ευθείες απειλές σε δημοσιογράφους και Μέσα μέχρι τον θεσμικά απαράδεκτο και πολιτικά επαίσχυντο τρόπο ρύθμισης των τηλεοπτικών συχνοτήτων, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει την κριτική. Χειροκροτούμενη από τους αφελείς που δεν εμπιστεύονται τα «διαπλεκόμενα» μέσα για την ενημέρωσή τους, αλλά τη βασίζουν ανοήτως στους ψεκασμένους, τους στρατευμένους και τους εκβιαστές που προσφέρουν «εναλλακτική ενημέρωση».
Ομως όλα αυτά είναι τουλάχιστον αναμενόμενα και συνηθισμένα. Οι περισσότεροι πολιτικοί και οι σκουριασμένες ιδέες ποτέ δεν τα πήγαν καλά με την κριτική. Αντίθετα αυτό που συνέβη σήμερα είναι πρωτοφανές.
Φανταστείτε να αθωωθεί, από συνάδελφό της κατώτερο δικαστή, ο Σταύρος Τσακυράκης! Φανταστείτε όμως να καταδικαστεί ο Σταύρος Τσακυράκης! Στη δεύτερη περίπτωση ο εξευτελισμός της χώρας και των θεσμών της θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου, κατέθεσε μήνυση κατά του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σταύρου Τσακυράκη, γιατί ο τελευταίος της άσκησε κριτική. Μια καθαρόαιμα πολιτική κριτική. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η κίνηση είναι πρωτοφανής και επιπλέον θεσμικά αδιανόητη.
Αλλά αυτή η ιστορία αρχίζει με ένα άλλο, επίσης μεγάλο λάθος, της προέδρου του Αρείου Πάγου. Αμέσως μετά τον διορισμό της από τη σημερινή κυβέρνηση έκανε και πάλι κάτι πρωτοφανές. Εστειλε επιστολή στους προέδρους των ανώτατων δικαστηρίων των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με καθαρά πολιτικό περιεχόμενο (θα βρείτε την επιστολή εδώ). Ο σκοπός ήταν, σύμφωνα με την ίδια, ενημερωτικός. Στην πραγματικότητα όμως το κείμενο περιείχε πολιτικές απόψεις που ήταν τουλάχιστον αμφιλεγόμενες (για μένα λανθασμένες και απαράδεκτες). Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου με την επιστολή της παραβίασε πολύ σοβαρούς κανόνες γραπτούς και άγραφους και επιπλέον εξέθεσε τους έλληνες δικαστές (με την εικόνα για την ανεξαρτησία τους που δίνει η επιστολή και η απόφασή της να τη στείλει χρησιμοποιώντας τον θεσμικό της ρόλο) και τους έλληνες πολίτες (ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας αλλά και των Ελλήνων δικαστών απορρίπτουν όσα έγραψε και δεν δέχονται να αναλάβει η πρόεδρος του ΑΠ την επίσημη πολιτική εκπροσώπησή τους).
Σκίτσο του Δημήτρη Χαντζόπουλου
Σκίτσο του Δημήτρη Χαντζόπουλου για το Protagon
Στην επιστολή ασκήθηκε άφθονη και δικαιολογημένη κριτική. Ενα από τα κείμενα κριτικής γράφτηκε από τον καθηγητή Σταύρο Τσακυράκη (θα βρείτε το κείμενο εδώ). Συμφωνώ απόλυτα με την κριτική του. Το κείμενο αναρτήθηκε τον Ιούλιο του 2015. Μισό χρόνο αργότερα (!) η πρόεδρος του Αρείου Πάγου κατέθεσε μήνυση κατά του Τσακυράκη (θα βρείτε τη μήνυση εδώ). Ο Σταύρος Τσακυράκης απάντησε με δικαιολογημένη οργή στην πρωτοφανή αυτή πράξη της προέδρου του Αρείου Πάγου. Την χαρακτηρίζει, και έχει δίκιο, «νομικά έωλη και θεσμικά επικίνδυνη» (διαβάστε την απάντηση Τσακυράκη εδώ). Συμφωνώ και πάλι.
Ας αφήσουμε το νομικό κομμάτι. Εχει το λιγότερο ενδιαφέρον. Ας δούμε το ευρύτερο θεσμικό και βέβαια το πολιτικό. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου έκανε ένα μεγάλο πολιτικό σφάλμα και υπέπεσε σε πολύ σοβαρό θεσμικό ολίσθημα. Η μήνυσή της θα έχει οπωσδήποτε θλιβερή κατάληξη. Φανταστείτε να αθωωθεί, από συνάδελφό της κατώτερο δικαστή, ο Σταύρος Τσακυράκης! Φανταστείτε όμως να καταδικαστεί ο Σταύρος Τσακυράκης! Στη δεύτερη περίπτωση ο εξευτελισμός της χώρας και των θεσμών της θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ίσως φτάσει και μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου…
Η κυρία Θάνου έκανε ένα σοβαρό λάθος. Εχει κάθε δικαίωμα, όπως όλοι μας, να κάνει λάθη. Και έχει βέβαια και την υποχρέωση, όπως όλοι μας, να αναλαμβάνει τις συνέπειες. Το προσωπικό λάθος με απασχολεί ελάχιστα.
Το θεσμικό λάθος όμως είναι πρωτοφανές και ασυγχώρητο. Οχι μόνο γιατί η πρόεδρος του Αρείου Πάγου αποδεικνύει ότι δεν ανέχεται την κριτική και μάλιστα την πολιτική κριτική. Οχι μόνο γιατί καταθέτει μήνυση εναντίον ενός καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου που την επαναφέρει στην τάξη μετά το πρώτο σοβαρό θεσμικό ολίσθημα. Οχι μόνο γιατί αυτή η μήνυση θα εκθέσει την ίδια, τον Αρειο Πάγο, τους έλληνες δικαστές και το ελληνικό Κράτος Δικαίου διεθνώς. Αλλά και για κάτι άλλο.
Ο Σταύρος Τσακυράκης δεν είναι απλώς ένας καλός συνταγματολόγος. Δεν είναι απλώς ένας καλός καθηγητής – που τον λατρεύουν γενιές φοιτητριών και φοιτητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν είναι απλώς ένας από τους πρωταγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα – και μάλιστα από εκείνους που δεν επένδυσαν ποτέ στην ιστορία τους.
Ο Σταύρος Τσακυράκης είναι ο κορυφαίος έλληνας θεωρητικός σε ζητήματα ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης αλλά και ακτιβιστής με αγώνες και μεγάλες νίκες. Το να επιχειρήσει κάποιος να περιορίσει τον δικό του λόγο και να τον τιμωρήσει για τις δικές του απόψεις είναι μέγα πολιτικό λάθος και τουλάχιστον (πώς να το πω για να μην «προσβάλλω»;) μυωπικό…
Η μήνυση της προέδρου του Αρείου Πάγου θα έχει την κατάληξη που της αρμόζει. Αλλά δυστυχώς οι συνέπειες δεν θα αφορούν μόνο την ίδια και τον Σταύρο Τσακυράκη. Διότι η πράξη αυτή θα αποτελεί για πάντα μια κηλίδα για την ελληνική Δικαιοσύνη.
Η σημερινή είναι μια μαύρη μέρα για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.
* Ο Αριστείδης Χατζής είναι Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΕ ΗΟΤ SPOT ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ 431 ΕΩΣ 675 ΕΥΡΩ

Μισθούς από 431,75 ευρώ έως 619 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την ηλικία και τη θέση απασχόλησης (χωρίς επιδόματα, δώρα κ.α) και γενικές και ειδικές άδειες θα έχουν όσοι
άνεργοι τοποθετηθούν σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας.

Με βάση τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος καταβάλλοντας 19,81 ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για όσους είναι ηλικίας 25 ετών και άνω και 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ηλικίας κάτω των 25 ετών. Ανώτατοι μισθοί 619 ευρώ (για όσους είναι πάνω από 25 ετών) και 539,75 ευρώ (αν είναι κάτω των 25 ετών) θα δίνονται σε όσους τοποθετηθούν για να εργάζονται, στα πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, τα βράδια στα hotspots.

Χωρίς περικοπή αποδοχών μπορούν να απουσιάζουν οι εργαζόμενοι έως 2 ημέρες το μήνα και έως 13 με αναρρωτική, ενώ προβλέπονται οι παρακάτω ειδικές άδειες και μειωμένα ωράρια:

-Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω επαπειλούμενης κύησης, κύησης και λοχείας η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα παραμονής στο πρόγραμμα έως 10 μήνες.

-Για ΑμεΑ ή όσους έχουν παιδιά με πνευματική ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και πάνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και πάνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωμα σε μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα την ημέρα.
-Οι γονείς δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των 30 μηνών. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης των γονέων για τη φροντίδα του παιδιού δίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, με τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού. Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν από τους δύο γονείς προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

-Κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει 2 ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.

-Πέντε ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.


-Δύο ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στο χώρο του Τύπου δεν μπορεί να λένε ότι με τη σύλληψη του εκδότη του Πειραιά και των δύο δημοσιογράφων έπεσαν από... τα σύννεφα!

Το περίεργο είναι πως κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί και καιρό, καθώς ήταν απορίας άξιον πως λειτουργούσε ένα ολόκληρο εκδοτικό κύκλωμα με κρατική διαφήμιση, αλλά και μαύρο χρήμα, κάτι που αυτό δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά κανόνας στον χώρο του Τύπου.

Τα πρόσωπα που η ΕΛΑΣ συνέλαβε είναι ο Παναγιώτης Μαυρίκος, εκδότης της εφημερίδας «Ακρόπολη» που εδώ και καιρό κάνει χρήση ενός ιστορικού τίτλου της Δεξιάς δημοσιογραφίας με τρόπο αμφιλεγόμενο και έδρα των επιχειρήσεων του τον Πειραιά.  (Για τον Παναγιώτη Μαυρίκο θα μπορούσε κανείς να γράψει... βιβλίο, πως ξεκίνησε τη δημοσιογραφία σε έντυπα και κανάλια, την πρόσληψη στη ΔΕΗ και την ενασχόλησή του με Δήμους, τους φίλους  και  εχθρούς του στην πολιτική και στος επιχειρήσεις, μέχρι την έκδοση τίτλων ιστορικών εφημερίδων στον Πειραιά...)

Ο υπεύθυνος τύπου γνωστών ΔΕΚΟ αλλά και της Τράπεζας Αττικής ήταν μέχρι σήμερα Παναγιώτης Μουσάς. 
Επί κυβερνήσεων ΝΔ διετέλεσε παρουσιαστής στην κρατική τηλεόραση και μετά πέρασε μια περίοδο και από ιδιωτικό τηλεοπτικό  κανάλι  (Star). Στο παρελθόν φέρεται να είχε στενές σχέσεις με τη ΝΔ, καθώς μια εποχή κάλυπτε και το ρεπορτάζ του κόμματος, αν τώρα λέγεται ότι άλλαξε πολιτικό στρατόπεδο.

Ο  δημοσιογράφος και «dealmaker» της εταιρείας που εκδίδει την ηλεκτρονική εφημερίδα Σοφοκλέους In και τη free press εφημερίδα Free Money Χρήστος Φράγκος, ο οποίος χθες το πρωί υπέγραψε κείμενο σχετικά με τον ρόλο της google... για να πέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ! (κατηγορούσε την Google για «συνεργασία» με τις μεγαλύτερες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες της χώρας, προκειμένου να ρίξουν από την εξουσία τον Αλέξη Τσίπρα υπό την λογική ότι η google προωθούσε αντικυβερνητικά άρθρα).


ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΦΑΡΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πόσες φορές σας έχει τύχει να λάβετε ένα μήνυμα η να δείτε στο ίντερνετ ένα δημοσίευμα που πραγματικά σας θορύβησε και ανταποκριθήκατε στην προτροπή του δημιουργού του να το διαβιβάσετε σε όσο το δυνατόν περισσότερους μπορείτε; Κι όμως, με λίγη ψυχραιμία θα μπορούσατε να αναγνωρίσετε την φάρσα… 
Αν κοιτάξει κανείς σε ένα λεξικό θα δει ότι hoax σημαίνει φάρσα, εξαπάτηση, κακόγουστο αστείο, κόλπο, μαϊμού, ξεγελώ, απομίμηση.
Σαν όρος του διαδικτύου δεν διαφέρει καθόλου από τις λέξεις που προαναφέρθηκαν αφού δεν είναι τίποτε άλλο παρά φάρσες που κάνουν διάφοροι επιτήδειοι προειδοποιώντας για ιούς υπολογιστών , χακερ και ότι μπούρδα τους κατέβει .
Τώρα θα αναρωτηθείτε γιατί γράφονται . Σωστά . Δεν μπορεί κανένας να απαντήσει με βεβαιότητα τι ωθεί τους συγγραφείς τέτοιων μηνυμάτων να ξεκινήσουν μια τέτοια αλυσίδα.
Συνήθως οι λόγοι για τους οποίους γράφονται συνήθως τα hoaxes και τα urban legends (Αστικοί Θρύλοι) είναι:
  • Για ψυχαγωγία του συντάκτη τους που «σπάει πλάκα» με την διάδοση του μηνύματος του.
  • Για να παρενοχλήσουν κάποιο άτομο
  • Για να αποκτήσουν χρήματα συνήθως από οικονομικές «πυραμίδες».
  • Για να σταματήσουν κάποιο άλλο hoax ή urban legend.
  • Για να βλάψουν κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή την φήμη κάποιου οργανισμού ή εταιρείας
Η αλήθεια είναι πως συνήθως αυτοί που την πατάνε είναι οι «απλοί χρήστες» που δεν γνωρίζουν και πολλά για το διαδίκτυο ή για τους υπολογιστές γενικότερα σε αντίθεση με τους πιο προχωρημένους χρήστες . Κάτι άλλο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι πως τα hoaxes δεν είναι κάποια καινούργια ανακάλυψη ή «παράξενο χόμπι» κάποιον περίεργων κομπιουτεράδων, αλλά έχουν τις ρίζες τους πολύ πριν από το διαδίκτυο, όταν ακόμα κάποιες εφημερίδες προκειμένου να πουλήσουν περισσότερα φύλλα, δημοσίευαν εσκεμμένα ψευδής ειδήσεις και μάλιστα με μεγάλους τίτλους στα πρωτοσέλιδα τους με σκοπό το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από τους εκδότες τους.
Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας γιατί οι διαφορές από hoax σε hoax είναι τεράστιες, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία που αν υπάρχουν στην ανάρτηση που διαβάζετε, θα πρέπει να σας υποψιάσουν, ότι κάτι δεν πάει καλά.  

Aς τα δούμε αναλυτικά έναν ωραίο οδηγό επιβίωσης από τα EllinikaHoaxes.gr
1. Αναπαραγωγή. Αν το κείμενο σας προτρέπει να το αναπαράγεται αυτό θα πρέπει να σας υποψιάσει. Τα hoaxes υπάρχουν και αναπαράγονται στο ίντερνετ με αυτό τον τρόπο. Τα Hoax μηνύματα πάντα ζητάνε αναπαραγωγή
2. Συντάκτης. Αν δεν υπάρχει συντάκτης, είναι ύποπτο. Όσο πιο μεγάλης σημασίας ισχυρισμοί υπάρχουν σε ένα κείμενο, τόσο και περισσότερο σημαντικό είναι να υπάρχει συντάκτης και να μην είναι φανταστικό πρόσωπό.
3. Ημερομηνία. Αν αντί για ημερομηνία το κείμενο μας δίνει το χρόνο της ιστορίας που περιγράφει με λέξεις, όπως χθες, προχθές, την προηγούμενη βδομάδα κτλ., αυτό είναι πολύ ύποπτο.
4. Ονόματα. Αν το κείμενο που διαβάζετε, μιλάει για τη μικρή Μαρία, τον Γιωργάκη και την θεία Καλλιόπη στο χωριό αυτό θα πρέπει να σας υποψιάσει. Η θεία Καλλιόπη, ο Γιωργάκης, η μικρή Μαρία και οποιοδήποτε άλλο όνομα, δεν είναι υπαρκτά πρόσωπα. Αν μάλιστα, αυτά που περιγράφουν είναι πολύ πολύ σημαντικά αυτό να σας υποψιάσει διπλά.
5. Ορθογραφία. Αν στο κείμενο υπάρχουν πολλά ορθογραφικά λάθη είναι μια ακόμη ένδειξη.
6. Μετάφραση. Αν το κείμενο είναι προϊόν αυτόματης μετάφρασης, τότε αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ένδειξη. Όσο πιο σημαντικό μήνυμα προσπαθεί να σας περάσει, τόσο πιο πολύ θα πρέπει να σας υποψιάσει το κείμενο που προέρχεται από αυτόματη μετάφραση. Αν είναι κάποιο ιατρικό θέμα τότε ούτε να το διαβάσετε, με τις θεραπείες και την υγεία δεν παίζουμε γιατί μόνο μια λάθος λέξη είναι αρκετή να αλλάζει ολόκληρο το νόημα του κειμένου, αν βγαίνει νόημα από την αυτόματη μετάφραση
7. Φωτογραφίες. Αν το κείμενο συνοδεύεται από φωτογραφίες άσχετες με το θέμα, ή αν το θέμα της ανάρτησης, είναι η φωτογραφία/ες και αυτή/ες έχουν άθλια ανάλυση  είναι μια καλή ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά.
8. Ιστορίες. Αν αυτό που διαβάζετε είναι μια ιστορία, χωρίς κανένα στοιχείο, μην το πιστεύετε. Είναι απλά μια ιστορία.
9. Πικάντικα και πονηρά. Αν το κείμενο περιγράφει μια σεξουαλικού περιεχομένου, πικάντικη ιστορία που φυσικά δεν θα περιέχει στοιχεία, για ευνόητους λόγους, μην την πιστέψετε. Διαβάστε τη αν έχετε την περιέργεια να δείτε τι λέει, αλλά μην την πιστέψετε. 99% αυτές οι ιστορίες γράφονται για να αυξήσουν την επισκεψημότητα της σελίδας γιατί κινούν την περιέργεια των αναγνωστών.
10 Μην πιστεύετε ότι αν κοινοποιήσετε μια φωτογραφία ή ένα κείμενο, οποιαδήποτε εταιρία θα διαθέσει ένα ποσό για κάποιο λόγο. Συνήθως αυτά τα μηνύματα αναπαράγονται στο facebook και ισχυρίζονται ότι θα δοθεί ένα ποσό σε κάποια θεραπεία ή άλλο φιλανθρωπικό σκοπό. Καμία εταιρεία ακόμα και το Facebook δεν δίνει λεφτά
11. Απίστευτοι ισχυρισμοί. Όσο πιο απίστευτοι και τρελοί ισχυρισμοί υπάρχουν σε ένα κείμενο, τόσο πιο ατράνταχτες αποδείξεις και στοιχεία θα πρέπει να το συνοδεύουν. Αν δεν υπάρχουν τότε η ανάρτηση είναι προϊόν φαντασίας του αρθρογράφου.
12 Συνομωσιολογίες. Το ίντερνετ και οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι το ιδανικό μέσο για τους συνομωσιολόγους που θέλουν να ψαρέψουν οπαδούς. Να είσαστε πολύ επιφυλακτικοί, ειδικά όταν διαβάζετε ισχυρισμούς χωρίς να υπάρχουν τρανταχτά στοιχεία.
3. Μη λειτουργικά – ενεργά λινκ. Σελίδες διαγράφονται καθημερινά από το ίντερνετ και είναι πολύ πιθανό να συναντήσετε σε αρκετές  αναρτήσεις κάποιο τέτοιο μη λειτουργικό λίνκ επειδή έχει διαγραφή η σελίδα ή από κάποιο λάθος. Όμως αν αυτό συνοδεύεται και με κάποια από τα παραπάνω ή υπάρχουν αρκετά μη ενεργά λινκ στην ανάρτηση, είναι μια ακόμη ένδειξη, ότι κάτι δεν πάει καλά.
14. Λογικά σφάλματα. Αν στο κείμενο περιέχει λογικά σφάλματα, τότε μην το πάρετε στα σοβαρά. Δεν μπορεί να μας λέει αλήθεια ένα κείμενο που μιλάει για μια ευρωπαϊκή χώρα και να περιέχει τιμές σε δολάρια Καναδά.
15. Υπερβολικοί τίτλοι ή τίτλοι που δεν έχουν σχέση με το κείμενο της ανάρτησης. Τίτλοι που περιέχουν λέξεις όπως ΣΟΚ, ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΟΜΕΡΟ, ΦΟΒΕΡΟ, ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ, ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΑΣ, ΣΤΗ ΜΥΤΗ ΣΑΣ, ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ ΠΛΑΚΑ, ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ ΝΙΛΑ, ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΑ ΔΩΘΕ κτλ. ή τίτλοι που μετά την ανάγνωση του άρθρου καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν σχέση με την ανάρτηση, ή στον τίτλο υπάρχουν 25 θαυμαστικά (!!!!!!!!!!!!!!!), είναι εύκολο να καταλάβετε ότι μπαίνουν μόνο για να εκμεταλλευτούν την περιέργειά σας και να αυξήσουν την επισκεψημότητα της σελίδας. Αυτό με συνδυασμό κάποιων από τα παραπάνω ανεβάζει τις πιθανότητες, να είναι hoax το άρθρο.
16. Αδικαιολόγητα λάθη. Δε μιλάμε  για απλά ορθογραφικά λάθη, αλλά για τρανταχτά αδικαιολόγητα λάθη. Δεν μπορεί σε ένα άρθρο που μας εμφανίζει Π.Χ. ένα email  απάντηση από μια εταιρία, το όνομα της εταιρίας να είναι γραμμένο λάθος από την ίδια την εταιρία!
17. Έρευνες και βαριά ονόματα. Αν το άρθρο αναφέρει κάποια έρευνα/ες χωρίς την παρουσιάζει ή να υπάρχει λινκ για να τη διαβάσετε, αυτό θα πρέπει να σας προβληματίσει. Η αναφορά σε έρευνες, γίνεται για να ανεβάσει την αξιοπιστία του άρθρου και να το πιστέψετε. Το ίδιο συμβαίνει με μεγάλα και γνωστά ονόματα επιστημόνων όπως Αϊνστάιν, Τέσλα κτλ. Αν το είπε ο Αϊνστάιν τότε δεν αμφισβητείται.
18. Άλλες αναρτήσεις. Αν στη σελίδα που διαβάσατε την ανάρτηση δείτε άλλα γνωστά hoaxes, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ένδειξη, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει έλεγχος στις αναρτήσεις της σελίδας.
19. Πόσα άρθρα ανά ώρα; Παρατηρήστε πόσα άρθρα ανεβάζουν οι διαχειριστές την ημέρα. Αν κάθε 2-3 & 5 λεπτά ανεβαίνει και νέο άρθρο καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος. Ούτε καν, διαβάζουν αυτό που αναπαράγουν.
20. Σχόλια. Διαβάζετε πάντα τα σχόλια. Αν στα σχόλια υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η ανάρτηση είναι ψέμα, αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό για την αξιοπιστία του άρθρου.
21. Όλα τα παραπάνω. Όσο περισσότερα από τα παραπάνω συναντήσετε σε μια ανάρτηση, τόσο πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες αυτή η ανάρτηση να είναι ένα ακόμη ψέμα ή τουλάχιστον να περιέχει μεγάλες ανακρίβειες

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΣΧΕΔΙΑΖΕ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ Ο ΜΑΖΙΩΤΗΣ-

Διενεργείται Προανάκριση και έρευνες για μίσθωση ελικοπτέρου και ένοπλη επίθεση σε βάρος του κυβερνήτη. Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) διενεργείται προανάκριση σχετικά με περιστατικό, το οποίο...διαδραματίστηκε χθες (21-02-2016) και αφορά σε ενοικίαση ελικοπτέρου από γυναίκα, η οποία κατά τη διάρκεια της πτήσης επιχείρησε, αρχικά με την απειλή όπλου και στη συνέχεια με πυροβολισμούς, να εξαναγκάσει τον πιλότο να αλλάξει την προγραμματισμένη πορεία.

Ειδικότερα:...Χθες 21-02-2016 και περί ώρα 13:45 απογειώθηκε από την περιοχή Θερμησία Πόρτο Χελίου Αργολίδας ελικόπτερο με δυνατότητα μεταφοράς 6 ατόμων, στο πλαίσιο προγραμματισμένης πτήσης με δρομολόγιο από το χωριό Θερμησία Αργολίδας, ενδιάμεσο σταθμό το χωριό Θεολόγο Φθιώτιδας και τελικό προορισμό την νήσο Κύθνο Κυκλάδων.
Στο ελικόπτερο επιβιβάστηκε γυναίκα και βάσει της σχετικής συμφωνίας στον ενδιάμεσο σταθμό (Θεολόγο) θα πραγματοποιούνταν παραλαβή 5 επιπλέον ατόμων.
Την 14:15 ώρα και ενώ το ελικόπτερο υπερίπτατο της περιοχής Ερυθρών Αττικής, η ημεδαπή γυναίκα επιβάτης, με την απειλή χρήσης πυροβόλου πιστολιού, ζήτησε από τον κυβερνήτη την αλλαγή πορείας, απαιτώντας επιτακτικά την κίνηση του ελικοπτέρου προς ανατολική κατεύθυνση, δηλαδή προς το Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Στην προσπάθεια του κυβερνήτη να αφοπλίσει την επιβάτιδα, αυτή πυροβόλησε, ενώ ακολούθησε πάλη μεταξύ τους, με συνέπεια την απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου αλλά και την σταδιακή απώλεια ύψους.

Τελικά, κατόπιν προσπαθειών του κυβερνήτη αποφεύχθηκε η πρόσκρουση στο έδαφος και το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε μη κατοικημένη ορεινή περιοχή, μεταξύ των χωριών Πλαταιών και Ερυθρών.

Η επιβάτιδα, μετά την προσγείωση κατάφερε να διαφύγει, παρά τις προσπάθειες του κυβερνήτη να τη συγκρατήσει, εγκαταλείποντας στο ελικόπτερο μέρος του οπλισμού της (γεμιστήρα όπλου).
Κατά την αυτοψία, η οποία διενεργήθηκε από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη τριών οπών στο πιλοτήριο του ελικοπτέρου, δύο στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα και μίας στην κονσόλα οργάνων, ενώ μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μεταλλικός γεμιστήρας πυροβόλου όπλου, ο οποίος περιείχε 13 φυσίγγια,
κάλυκας και φυσίγγιο πυροβόλου όπλου, ζεύγος ακουστικών και μεταλλικός γεμιστήρας πυροβόλου όπλου, που παρέδωσε ο κυβερνήτης.
Για τη ναύλωση του ελικοπτέρου χρησιμοποιήθηκε από τη γυναίκα καταφανώς πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, υπό στοιχεία ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, με ημερομηνία γέννησης 20-04-1971 στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και αριθμό ΑΒ288196, εκδοθέν από το Τμήμα Ασφαλείας Χολαργού.
Τα ανευρεθέντα και κατασχεθέντα πειστήρια απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.
Από τις μέχρι τώρα εργαστηριακές εξετάσεις προέκυψε ότι ο κάλυκας πυροβόλου όπλου, ο οποίος ανευρέθη εντός του ελικοπτέρου, βλήθηκε από το ίδιο όπλο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον τότε καταζητούμενο, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας, Νίκο Μαζιώτη, στη ληστεία της Τράπεζας Πειραιώς στην Κλειτορία Αχαΐας την 10-03-2014, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε τραυματιστεί σοβαρά ένας αστυνομικός.

Η άγνωστη γυναίκα – επιβάτιδα του ελικοπτέρου περιγράφεται ως ηλικίας 40 έως 50 ετών, αδύνατη, ύψους 1,60 με 1,65 μ., με κοντά ξανθά μαλλιά, φορούσε περούκα με μακριά καστανά μαλλιά μέχρι το ύψος των ώμων, ενώ φορούσε μαύρο κολάν, λευκό παλτό με λευκή ζώνη και μαύρα παπούτσια, έφερε μαύρη γυναικεία γυαλιστερή τσάντα και μια τροχήλατη βαλίτσα μικρού μεγέθους.
Η προανάκριση διενεργείται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ υπενθυμίζεται ότι αναζητείται η καταζητούμενη μέλος του Επαναστατικού Αγώνα Παναγιώτα Ρούπα.
Δίνεται στη δημοσιότητα αντίγραφο του πλαστού δελτίου ταυτότητας, που χρησιμοποιήθηκε για την ενοικίαση του ελικοπτέρου και παρακαλείται όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με ενοικίαση χώρων ή συναλλαγή της εικονιζόμενης γυναίκας με τα παραπάνω στοιχεία να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας στα τηλέφωνα 10414 και 1014. Σημειώνεται ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας. 

 

ΤΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Σε χτεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την συμμετοχή του Επιτρόπου για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και την Νεολαία, κ. T. Navracsics, ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Γραμματικάκης έκανε μια έντονη παρέμβαση σχετικά με το σημαντικό πρόβλημα της πλήρους αναστολής του προγράμματος νεολαίας του Erasmus+ στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο κ Γραμματικάκης τόνισε ότι στην Ελλάδα, που βιώνει μια τόσο δύσκολη κρίση, το πάγωμα του προγράμματος Erasmus + από το 2014 στερεί σημαντικές και σπάνιες πλέον ευκαιρίες από τους φοιτητές και τους νέους ανθρώπους. Προγράμματα που εγκρίθηκαν, το 2014, δεν έχουν λάβει καμία χρηματοδότηση, ενώ το 2015 καμία αίτηση δεν έχει τύχει επεξεργασίας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Πρόσφατα ανακοινώθηκε για το 2016 ότι η υποβολή αιτήσεων αναβάλλεται επ’ αόριστον. Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού, στην προσπάθειά του να αναδείξει το πρόβλημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει υποβάλει τα ανωτέρω στοιχεία στην Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού κα. Silvia Costa, ενώ έχει καταθέσει και σχετική επείγουσα γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Navracsics δήλωσε: “Είναι οδυνηρό να υπάρχουν προβλήματα με το Erasmus + στην Ελλάδα. Από όσο γνωρίζω, είναι οι εθνικοί φορείς που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Είμαστε σε στενή επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές και ελπίζω γρήγορα να επιτύχουμε την επανεκκίνηση του Erasmus +. Η χώρα σας υπήρξε πολύ δραστήρια σε αυτό το πρόγραμμα παλιότερα, και ευελπιστώ ότι γρήγορα θα επανακτήσει αυτήν την ορμή. Έχω ασχοληθεί με το θέμα και θα σας απαντήσω με λεπτομέρεια και γραπτώς.”

Read more: http://medlabgr.blogspot.com