Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

O KAIΡΟΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

Αίθριο καιρό με σποραδικές νεφώσεις περιμένουμε στην Χίο σήμερα, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νοτιοδυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 5 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδυνές ώρες προβλέπεται μεταβολή του καιρού, με αρκετές νεφώσεις, με θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 14 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από νότια διεύθυνση και ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο 31/3, θα υπάρχουν λίγα σύννεφα, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοδυτικούς ανέμους ως 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας προβλέπεται μεταβολή του καιρού, με καθαρό ουρανό, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 15 βαθμούς Κελσίου και μικρή ενίσχυση των ανέμων, από νότια κατεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ : ΣΤΟΥΣ "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ" ΚΑΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣΕίναι κάτι που οι αιρετοί άρχοντες, δήμαρχοι και περιφερειάρχες, συνεχώς επαναλαμβάνουν τόσο στις κατ' ιδίαν συζητήσεις τους όσο και στις δημόσιες τοποθετήσεις τους: ο «Καλλικράτης» έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά στις συμβατικέςυποχρεώσεις τους προς τους τρίτους. Κανείς, όμως, υπεύθυνος δεν τους ακούει, κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά ό,τι λένε. Τελικά, έπειτα από έναν χρόνο και της εφαρμογής του νέου διοικητικού χάρτη της χώρας, έρχεται η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού να τους επιβεβαιώσει:
Σύμφωνα, λοιπόν, με την ετήσια έκθεση της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού, ο «Καλλικράτης», αντί να διευκολύνει τους δήμους και τις περιφέρειες στο έργο τους, τους βάζει «τρικλοποδιά» στη λειτουργία τους, δημιουργώντας μια σειρά από προβλήματα, προβλήματα που αφορούν (1) στην αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, (2) στις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, (3) στην αδειοδότηση των περιπτέρων, (4) στην παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, (5) στη λειτουργία θερινών κρατικών εξοχών για παιδιά με αναπηρίες, (6) στις άδειες εργασίας και παραμονής αλλοδαπών (7) στην ανάκληση πράξεως καταργηθέντος οργάνου.
Στην ετήσια έκθεση του για το 2011, η Συνήγορος του Πολίτη δείχνει µε παραδείγµατα και αναφορές σε συγκεκριµένες υποθέσεις πώς η βίαιη προσαρµογή στην οποία οδηγείται η ελληνική οικονοµία και κοινωνία έχει δραµατικές επιπτώσεις στην καθηµερινή ζωή των πολιτών και τη σχέση τους µε τη Διοίκηση. Την ώρα που τα κοινωνικά δικαιώµατα περιορίζονται και οι οικονοµικές υποχρεώσεις γίνονται συχνά δυσβάστακτες, οι πολίτες αµφιβάλλουν για το κατά πόσον το κράτος και η πληττόµενη διοίκηση µπορούν να τους στηρίξουν.

Ενδεικτικά παραδείγματα για τους ΟΤΑ
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η καθυστέρηση των ΟΤΑ να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, είτε αυτές αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις ή παροχές προς τους πολίτες είτε προκύπτουν από άλλους λόγους (π.χ. απαλλοτριώ σεις), επιτείνεται στο μεταβατικό στάδιο που διανύει η αναδιοργάνωση της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης. Αν και το οικονομικό πρόβλημα των ΟΤΑ είναι ήδη γνωστό, η μετάβαση στο νέο καθεστώς με συγχωνεύσεις δήμων και νομικών προσώπων που ήταν ήδη υπερήμεροι οφειλέτες δημιουργεί σημαντικές περαιτέρω καθυστερήσεις στην αποπληρωμή οφειλών προς ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα άρθρα 107, 108 και 283, παράγρ. 1, 2 του Ν. 3852/2010, οι δήμοι και οι περιφέρειες που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων.
Η µεταβατική φάση στην οποία βρίσκονται οι νέοι καλλικράτειοι δήµοι συµπίπτει µε την περίοδο σοβαρής οικονοµικής στενότητας λόγω της κρίσης, γεγονός που επιτείνει τις καθυστερήσεις. Ο Συνήγορος στις σχετικές παρεµβάσεις του επισηµαίνει ιδιαίτερα την υποχρέωση να τηρείται η χρονική προτεραιότητα στην ικανοποίηση των οικονοµικών υποχρεώσεων των δήµων ως έκφραση της αρχής της χρηστής διοίκησης.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Μια από τις σημαντικές ρυθμίσεις του Ν. 3852/2010, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, αφορά την ανάθεση στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της αρμοδιότητας να εκτελούν αποφάσεις κατεδάφισης των αυθαιρέτων. Κατά τη διερεύνηση υποθέσεων αυθαίρετων κατασκευών, ο Συνήγορος ήλθε αντιμέτωπος με τον δισταγμό των νέων αυτών υπηρεσιών να εφαρμόσουν τον νόμο και να προβούν. Διαπιστώνεται ωστόσο καθυστέρηση στη σύσταση αυτών των τμημάτων, των οποίων η στελέχωση αναμενόταν να γίνει από το προσωπικό των αντίστοιχων τμημάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Λόγω του οργανωτικού αυτού προβλήματος έχουν «παγώσει» όλες οι υποθέ σεις που εκκρεμούν προς εξέταση, παράγοντας καθυστερήσεις που αποτελούν κατεξοχήν μορφή κακοδιοίκησης.
Δεν απουσιάζει και η περίπτωση της πλήρους άρνησης άσκησης της αρμοδιότητας, με το σκεπτικό ότι αυτή δεν συνάδει με το γενικότερο πλαίσιο της αρμοδιότητας της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Αυτό το επιχείρημα επικαλέστηκε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Mακεδονίας σε υπόθεση που αφορούσε και πάλι κατεδάφιση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Σε συνδυασμό με την έλλειψη περιφερειακών υπηρεσιών και εξειδικευ μένου προσωπικού, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας υποστήριξε τη θέση της αυτή ακόμη και με σχετικό αίτημά της προς το Εσωτερικών περί μεταφοράς της αρμοδιότητας κατεδαφίσεων στις περιφέρειες.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα, επίσης, αποτελούν οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Αττικής και Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες δήλωσαν αδυναµία εκτέλεσης της αρµοδιότητας, επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονοµικά και τεχνικά µέσα. Υπήρξαν ακόµη και περιπτώσεις πλήρους άρνησης άσκησης της αρµοδιότητας, µε το σκεπτικό ότι αυτή δεν συνάδει µε το γενικότερο πλαίσιο της αρµοδιότητας της αποκεντρωµένης διοίκησης.


Να σημειωθεί πως η Συνήγορος του Πολίτη εντοπίζει σημαντικό αριθμό προβλημάτων στην οργάνωση και στη λειτουργία της Διοίκησης, τα οποία σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τη νέα κατάσταση που δημιούργησε ο «Καλλικράτης»: η έρευνα έδειξε ότι μεταξύ των κυριότερων προβλημάτων του διοικητικού συστήματος περιλαμβάνονται ο συγκεντρωτισμός, οι πατερναλιστικές/πελατειακές δομές, η περιχαράκωση και η ύπαρξη στεγανών ανάμεσα σε συναρμόδιες υπηρεσίες, ο κατακερματισμός μονάδων και η έλλειψη καινοτόμων πρακτικών.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά τη διάρκεια του 2011, ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική κατανοµή των υποθέσεων δείχνει ότι ο µεγαλύτερος αριθµός αυτών (16 ανά 10.000 κατοίκους) προέρχεται από κατοίκους
της Περιφέρειας Αττικής. Αξιοσηµείωτο όµως είναι ότι ιδιαίτερα υψηλός αριθµός (ανά 10.000 κατοίκους) προέρχεται από κατοίκους της νησιωτικής χώρας - 11,5 και 10,3 αναφορές από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Ιόνιων Νησιών αντίστοιχα. Το 2011 ο Συνήγορος, πέραν του χειρισµού αναφορών, εξυπηρέτησε περισσότερους από 8.500 πολίτες που επισκέφτηκαν το γραφείο υποδοχής κοινού στην Αθήνα αναζητώντας βοήθεια, ενώ από το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησε πάνω από 33.000 άτοµα που χρειάστηκαν συµβουλές.
Από την εξέταση και τη διερεύνηση του συνόλου των αναφορών προέκυψε ότι ο Συνήγορος είχε αρµοδιότητα για 5806 υποθέσεις από τις οποίες :
 • Το 61,6% ήταν βάσιµες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη ήταν δικαιολογηµένη και υφίστατο όντως κακοδιοίκηση. Εν προκειµένωεµφανίζεται µια αύξηση κατά περίπου 8,5 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2010.
 • Το 29,9% ήταν αβάσιµες, δηλαδή η διοίκηση είχε τηρήσει τη νοµιµότητα.
 • Για το 8,5% διακόπηκε, για διαφόρους λόγους, η έρευνα.
Οι βάσιµες αναφορές είχαν κατά µεγάλο ποσοστό θετική έκβαση. Αναλυτικότερα
 • Επιλύθηκαν µε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου -δηλαδή αποκαταστάθηκε το πρόβληµα που αντιµετώπιζε ο πολίτης- σε ποσοστό 71,5%.
 • Το 8,2% των υποθέσεων επιλύθηκε χωρίς ενέργειες του Συνηγόρου, από την ίδια την υπηρεσία ή ύστερα από παρέµβαση άλλου φορέα.
 • Στο 12,1% των βάσιµων αναφορών η επίλυση στάθηκε αδύνατη για λόγους που οφείλονται σε κενά της νοµοθεσίας ή σε οργανωτικές αδυναµίες και δυσλειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης, είτε πάγιες είτε συνδεδεµένες µε τα προβλήµατα που επιφέρει η τρέχουσα συγκυρία.
 • ∆εν επιλύθηκε, παρά τη διαµεσολάβηση, το πρόβληµα που έθετε το 8,2% των βάσιµων αναφορών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του Συνηγόρου.
Από το σύνολο των νοµοθετικών προτάσεων που έχει υποβάλει ο Συνήγορος από την έναρξη της λειτουργίας του το 31% έχουν γίνει αποδεκτές από τη Διοίκηση, ενώ µόνο το 3% δεν έχουν υιοθετηθεί. Για τις υπόλοιπες δεν έχει ακόµη υπάρξει ανταπόκριση από τη Αιοίκηση.
Περίπου το ένα τέταρτο των προβληµάτων κακοδιοίκησης το 2011 εντοπίστηκε στα ασφαλιστικά ταµεία και σε νοµικά πρόσωπα τα οποία εποπτεύει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Λίγο περισσότερο από το ένα όγδοο των προβληµάτων αφορούσε την Αυτοδιοίκηση, δηλαδή τους δήµους και τις περιφέρειες µε τις νέες αρµοδιότητές τους όπως προβλέπονται από το «Πρόγραµµα Καλλικράτης». Οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονοµικών ακολουθούν µε ποσοστά άνω του 10%. Οι φορείς στους οποίους εµφανίστηκαν προβλήµατα κακοδιοίκησης περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την αποκεντρωµένη διοίκηση (διευθύνσεις αλλοδαπών και µετανάστευσης) µε 8,6%, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη µε 5,4% και το υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε 3,8%.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ο Συνήγορος αντιµετωπίζει το µεταναστευτικό ως κατ' αρχήν ζήτηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. στόσο ουδέποτε παρέβλεψε τις άλλες ποικίλες παραµέτρους του, ιδιαίτερα δε το στοιχείο της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής. Στόχος µάλιστα των παρεµβάσεών του είναι να εµφυσήσει και στη διοίκηση την ίδια πολυδιάστατη θεώρηση. Παρ' όλα αυτά, όπως και στο παρελθόν, έτσι και από σειρά υποθέσεων του 2011 έχουν αναδειχθεί καινοφανείς περιπτώσεις όπου η διοίκηση, είτε λόγω παραδοσιακών εµµονών περί την αρχή της δηµόσιας ασφάλειας είτε απλώς και µόνο λόγω αντικειµενικών οργανωτικών δυσκολιών, ανατρέπει ή ακυρώνει την εφαρµογή θεσµοθετηµένων διαδικασιών.
Ένα τέτοιο παράδειγµα ήταν η περίπτωση αλλοδαπού που προσπάθησε να υπαχθεί στο Πρόγραµµα Εθελοντικού Επαναπατρισµού, συνελήφθη λόγω ανεκτέλεστης δικαστικής απέλασης και παραπέµφθηκε σε δίκη, µε αποτέλεσµα τη µαταίωση του επαναπατρισµού του. Ωστόσο το πρόγραµµα αυτό, χρηµατοδοτούµενο από ευρωπαϊκούς πόρους, απευθύνεται εξ ορισµού σε πρόσωπα που είτε µπήκαν παράνοµα στη χώρα είτε εξέπεσαν της νοµιµότητας παραµονής τους, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα εκκρεµεί σε βάρος τους είτε ποινική δίωξη είτε εκτέλεση
διοικητικών µέτρων ή µέτρων ασφαλείας. Το κρίσιµο αυτό στοιχείο δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη, καθώς δεν παρέχεται κατάλληλη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων ούτε νοµική συνδροµή. Οι ελλείψεις αυτές επί της ουσίας αναιρούν τους στόχους του ίδιου του προγράµµατος και στην πράξη το µαταιώνουν, καθώς είναι βέβαιο ότι το ενδεχόµενο εµπλοκής σε ποινικές διαδικασίες θα αποθαρρύνει και όσους θα έβλεπαν θετικά την ένταξή τους. Ο Συνήγορος πρότεινε, σε περιπτώσεις που υπάρχει προηγούµενη άσκηση ποινικής δίωξης ή επιβληθείσα ποινή ή δικαστική απέλαση για αδικήµατα σχετιζόµενα µε την παράνοµη είσοδο ή παραµονή, να προβλεφθεί είτε παύση της δίωξης είτε άφεση της ποινής, προκειµένου να υλοποιηθεί η υπαγωγή στο Πρόγραµµα Εθελοντικού Επαναπατρισµού.

ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΕΗ
Η Συνήγορος του Πολίτη έλαβε πολλές αναφορές πολιτών µε αντικείµενο το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών. Έπειτα από έρευνα των καταγγελιών σχετικά µε την επιβολή, τον υπολογισµό και την είσπραξη του τέλους, η ανεξάρτητη αρχή διαπίστωσε πολλά προβλήµατα, τα οποία οφείλονταν στην έλλειψη σχεδιασµού του τέλους και της διαδικασίας υπολογισµού και είσπραξής του. Προέβη δε σε συγκεκριµένες προτάσεις υπογραµµίζοντας ότι η
διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος συνιστά στέρηση βασικών βιοτικών αγαθών και, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ένα υπέρµετρα επαχθές µέτρο ιδίως για ορισµένες οµάδες πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Τέλος, ο Συνήγορος επισήµανε ότι µε κριτήριο τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει, υπό προϋποθέσεις, να προτάσσεται η προστασία συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων των πολιτών, όπως η προστασία της αξίας του ανθρώπου, της υγείας, της οικογένειας, της µητρότητας, της παιδικής ηλικίας, καθώς και των πολιτών που ανήκουν σε κοινωνικά ευαίσθητες κατηγορίες.

ΥΠΟΘΕΣΗ «SEA DIAMAND»
Από τις σοβαρότερες υποθέσεις περιβαλλοντικής ζηµίας που εξέτασε H Συνήγορος είναι το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» στον όρµο Καλντέρας της Θήρας (Σαντορίνη). Ο Συνήγορος διαπίστωσε κατ' αρχήν ότι οι αρµόδιοι φορείς καθυστέρησαν σηµαντικά να ενεργοποιήσουν τους µηχανισµούς εξουδετέρωσης του κινδύνου προσβολής του περιβάλλοντος και αδράνησαν όσον αφορά την ολοκληρωµένη περιβαλλοντική εκτίµηση του κινδύνου.
Συνεκτιµώντας την υψηλή περιβαλλοντική σηµασία της περιοχής του ναυαγίου (η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1,1 ναυτικών µιλίων από περιοχή προστασίας του δικτύου NATURA 2000) καθώς και την εντονότατη τουριστική και συνεπακόλουθα οικονοµική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο νησί, ο Συνήγορος πρότεινε µεταξύ άλλων, το χαρακτηρισµό του συνόλου ή τµήµατος του ναυαγίου ως απόβλητο. Προτείνει επίσης τη µεταφορά της αρµοδιότητας αντιµετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από ναυάγια από τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία στις κεντρικέςυπηρεσίες των αρµόδιων υπουργείων ή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
η Συνήγορος επιλήφθηκε αναφορών πολιτών µε αντικείµενο τις επιπτώσεις της ρύπανσης της περιοχής του Ασωπού ποταµού στην ποιότητα του πόσιµου ύδατος και στην αγροτική παραγωγή. Η ανεξάρτητη αρχή ζήτησε τα παρακάτω συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή του Ασωπού ποταµού, προειδοποιώντας ότι τυχόν καθυστέρηση ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον αλλά και τη δηµόσια υγεία: θέσπιση ειδικού ορίου για το εξασθενές χρώµιο στο πόσιµο νερό, εντατικοποίηση των ελέγχων για τη συµµόρφωση των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε τα περιβαλλοντικά πρότυπα που καθορίστηκαν το 2010 και ενηµέρωση για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην αγροτική παραγωγή της περιοχής.
Το ζήτηµα διασφάλισης της ποιότητας του πόσιµου νερού µετά την εµφάνιση συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωµίου διερευνάται από τον Συνήγορο του Πολίτη, κατόπιν σχετικής καταγγελίας και για το ∆ήµο Μεσσαπίων. Ο Συνήγορος έχει ζητήσει την παροχή ασφαλούς νερού στους πολίτες -σε συµµόρφωση µε δικαστική απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, στο πλαίσιο προσωρινής δικαστικής προστασίας, η οποία καθόρισε όριο 2 µg/lt για την περιεκτικότητα του εξασθενούς χρωµίου στο πόσιµο νερό-, την υγειονοµική αναγνώριση του δικτύου και των πηγών υδροληψίας, την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιµου νερού και την έγκαιρη, συστηµατική και κατά απόλυτα διαφανή τρόπο ενηµέρωση των καταναλωτών.
 aftodioikisi.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27 & 28 /3/2012
Στην πρόσφατη  συνεδρίαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα ενδιαφέροντος της Χίου:

 • Ενέκρινε τo Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας για το 2012. Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου τα έργα του Π.Δ.Ε. καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και οι διαθέσιμες για το 2012 πιστώσεις κατανέμονται ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012
Συγκοινωνιακά έργα
23
1.890.200,42
Περιβάλλον - Εγγειοβελτιωτικά
7
503.130,15
Δημόσια Διοίκηση
7
810.025,40
Τουρισμός – Μουσεία Μνημεία - Πολιτισμός
11
231.387,83
Αθλητισμός
2
434.175,34
Διάφορα
12
358.669,23
ΣΥΝΟΛΟ
62
4.227.588,37

Επισημαίνουμε ότι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2012 περιλαμβάνεται η συνέχιση και ολοκλήρωση 39 έργων προηγούμενων ετών και η ένταξη 23 νέων έργων.

 • Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Χίου)  ως συντονιστή εταίρου σε πρόταση για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 με αντικείμενο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με ακρωνύμιο “m-gov
Η πρόταση αφορά στην παροχή υπηρεσιών κινητής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσα από κινητές ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. Κινητά τηλέφωνα, Smart Phones & Tablets), μέσω   SMS, Dedicated Apps & Mobile Portals κ.α,  σε μια σειρά από τομείς όπως:
-          Υπηρεσίες υγείας (M-Health) με έμφαση στην ενημέρωση για κοντινά νοσοκομεία και ιατρούς και ενημέρωση για καθημερινά και ειδικά θέματα υγείας ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα που ανήκει ο κάθε πολίτης (π.χ. γυναίκες, ηλικιωμένοι), εξατομικευμένες ειδοποιήσεις κ.α.
-          Αγροτικές Υπηρεσίες (M-Agriculture). Υπηρεσίες από τον τοπικό αγροτικό πληθυσμό για ειδικά θέματα που αφορούν  την προστασία και την προώθηση αγροτικών και τοπικών προϊόντων. Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι ενημέρωση για τον καιρό σε σχέση με τις αγροτικές εργασίες, αλλά και για προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα μπορεί να προσφέρεται ενημέρωση για τιμές διάθεσης και ζήτησης αγροτικών προϊόντων αλλά και ευκαιρίες για συμμετοχή σε εκδηλώσεις σχετικά με παρουσίαση αγροτικών προϊόντων (η υπηρεσία αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με τις τουριστικές υπηρεσίες για ενημέρωση των επισκεπτών σε προωθήσεις τοπικών προϊόντων).
-          Υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. Ειδοποίηση για φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και περιπτώσεις τρομοκρατικής ή άλλης επίθεσης. Σε συνδυασμό με υπηρεσίες κεντρικού ελέγχου θα δίνεται η δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να ενημερωθούν εγκαίρως για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης ώστε να περιοριστούν οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
-          Υπηρεσίες μεταφοράς. Ενημέρωση του πολίτη και ταξιδιώτη για την τα δρομολόγια (διαδρομή και συχνότητα των μέσω μαζικής μεταφοράς) αλλά και ειδικές συγκοινωνιακές καταστάσεις (π.χ. πορείες διαμαρτυρίας, έργα κλπ). Μελλοντική δυνατότητα για χρήση η-εισιτηρίων και εκτιμώμενης άφιξης ΜΜΜ.
-          Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών. Αίτηση για συνεργεία / υπηρεσίες δήμων, ενημέρωση για αναμενόμενη άφιξη συνεργείου, διόρθωση βλαβών, αίτηση για ραντεβού / συνάντηση με αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών.

Η χρήση των υπηρεσιών αυτών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης τόσο για την χρήση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο όσο και της βελτίωσης της εξυπηρέτησης του τοπικού πληθυσμού και προσέλκυση επισκεπτών.
Ενδεικτικός προτεινόμενος Πρ/σμός πρότασης : 1.000.000 € και χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

 • Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσληψη τριών ατόμων με δίμηνη σύμβαση στην Π.Ε. Χίου για τη λειτουργία των δύο Σπηλαίων (Ολύμπων και Αγίου Γάλακτος). Τα καθήκοντα των τριών ατόμων θα περιλαμβάνουν την έκδοση εισιτηρίων, την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες (ξενάγηση), την εποπτεία για την τήρηση των κανόνων προστασίας και συντήρησης των σπηλαίων και ασφαλείας των επισκεπτών.

 • Εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στη διοργάνωση του 6ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Βοτανικών Κήπων (Χίος 28 Μαΐου-2Ιουνίου 2012) με κόστος 2.000 €.

 • Εγκρίθηκε η επανεκτύπωση χαρτών της Χίου σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά) σε 4.000 αντίτυπα για κάθε γλώσσα, υλικού απαραίτητου για την τουριστική προβολή των νησιών μας. Επίσης εγκρίθηκε η δημιουργία διαφημιστικού-τουριστικού εντύπου για τη Χίο σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Τουρκικά, Γερμανικά). 

AΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ UNESCOΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:  Eγγραφή της παραδοσιακής μαστιχοκαλλιέργειας της Χίου ως πολιτισμικού αγαθού στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Την παρακάτω επιστολή απέστειλαν προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Αθ. Γιακαλής και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Κ. Γανιάρης.

ΠΡΟΣ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

        2. ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
           ΣΤΗΝ UNESCO

Αξιότιμοι κύριοι
Η Χίος, και ειδικότερα τα 24 μαστιχοχώρια της και οι κάτοικοί τους, συνδέονται άρρηκτα, ήδη από τη βυζαντινή περίοδο, με τη μαστίχα, που ευδοκιμεί και παράγεται αποκλειστικά στο νότιο τμήμα του νησιού. Η μακραίωνη παράδοση της μαστιχοκαλλιέργειας συνεχίζεται ακόμη και σήμερα αναλλοίωτη στο χρόνο, μεταβιβαζόμενη προφορικά από γενιά σε γενιά.
Η μαστιχοκαλλίεργεια προσδιορίζει διαχρονικά την καθημερινότητα του ντόπιου πληθυσμού. Όλη η τοπική κοινωνία και κάθε οικογένεια χωριστά συμμετέχει στον ετήσιο κύκλο της καλλιέργειας. Πέρα και πάνω από μια παραδοσιακή διαδικασία, η μαστιχοκαλλιέργεια συνενώνει πλήθος πολιτισμικών εκφράσεων, καθώς συνδέεται από προφορικές παραδόσεις και παραδοσιακά τραγούδια μέχρι την τοπική αρχιτεκτονική και πολεοδομική διαμόρφωση των οικισμών. Παράλληλα γύρω από τη μαστιχοκαλλιέργεια αναπτύσσονται κοινωνικοί θεσμοί, από δίκτυα αλληλοβοήθειας για τη διευκόλυνση της καλλιέργειας μέχρι τις γαμήλιες ανταλλαγές και άλλες κοινωνικές συμμαχίες, που ζωογονούν ολόκληρη την κοινωνία.
Σήμερα, η Χίος εξακολουθεί να προσδιορίζει την ιδιαίτερη τοπική ταυτότητά της μέσα από το πολιτισμικό κεφάλαιο της μαστίχας. Τόσο οι ανώνυμοι καλλιεργητές όσο και οι επίσημοι τοπικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, είναι αποφασισμένοι, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, να προστατεύσουν και να αναδείξουν περαιτέρω το σύνολο των πολιτιστικών αγαθών που συνδέονται με τη μαστιχοκαλλιέργεια.
Η εγγραφή του πολιτισμού της μαστίχας της Χίου στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, θα συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην προστασία και προβολή αυτού του μοναδικού ζωντανού πολιτισμικού θησαυρού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η παρούσα επιστολή που εκφράζει την ολόθερμη υποστήριξη της πρωτοβουλίας υποψηφιότητας εγγραφής της παραδοσιακής μαστιχοκαλλιέργειας της Χίου ως πολιτισμικού αγαθού στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

  Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου          Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου

  
     Αθανάσιος Γιακαλής                                 Κωνσταντίνος Γανιάρης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ν. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΑναγκαία η διαβούλευση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις προσπάθειες αξιοποίησης των ΑΠΕ στα νησιά

Συνάντηση του Ν. Χρυσόγελου στις Βρυξέλλες με φορείς νησιωτικών περιοχών

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων αλλά και Περιφερειακός Σύμβουλος Ν Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ Ν. Χρυσόγελος,συζήτησε με φορείς ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών για τρόπους προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιά. Ιδιαίτερα σε μια εποχή οξείας και πολύπλευρης κρίσης, οι ΑΠΕ δε συμβάλλουν μόνο στην προστασία του κλίματος αλλά και στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, της παραμονής των τοπικών κεφαλαίων σε τοπικό επίπεδο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28/3, στα γραφεία της Αντιπροσωπείας των Καναρίων Νήσων στις Βρυξέλλες, έγινε με πρωτοβουλία των εκπροσώπων 10 περιφερειακών, δημοτικών και επαγγελματικών φορέων από Κρήτη,  Κανάρια νησιά (Ισπανία) και Samsø (Δανία), που συμμετέχουν ως εταίροι στο πρόγραμμα INRES (Ανανεώσιμη Ενέργεια στα Νησιά). Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από το 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, (γνωστό και ως FP7), είχε ως στόχο τη συνεργασία μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών νησιωτικών περιφερειών για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Στην συνάντηση έγινε ουσιαστική συζήτηση για:
-          Τα τεράστια ποσά που ξοδεύουν οι νησιωτικές περιοχές που εξαρτώνται ακόμα από τα ορυκτά καύσιμα. Το κόστος καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή από ντήζελ και μαζούτ στα μη συνδεδεμένα με το δίκτυο ελληνικά νησιά υπερβαίνει ετησίως τα 700.000.000 ευρώ, ενώ για τα Κανάρια νησιά ξεπερνά τα 100.000.000 ευρώ που αποτελούν το ¼ του προϋπολογισμού της νησιωτικής αυτής περιφέρειας. Τα ποσά αυτά επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό είτε το σύνολο των καταναλωτών, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού, είτε τους κρατικούς προϋπολογισμούς.
-          Τις δυνατότητες εξασφάλισης εσόδων για τις τοπικές κοινωνίες, ανάπτυξης βιώσιμων τοπικών οικονομικών δραστηριότητων και δημιουργίας θέσεων εργασίας, όταν συμμετέχουν στις επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ οι πολίτες, οι τοπικοί επαγγελματικοί φορείς και η αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα μέσω συνεταιριστικών, συμμετοχικών ή δημοτικών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί το Samsø (Δανία), όπου οι κάτοικοι είναι συμ-μέτοχοι στην παραγωγή ενέργειας, που καλύπεται 100% από ΑΠΕ (άνεμο, ήλιο και βιομάζα), ενώ τρακτέρ και φερυμπότ χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα.
-          Τα προβλήματα που δημιουργεί στην προώθηση των ΑΠΕ η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο μόνο κεντρικού κράτους, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, ή η ύπαρξη ενεργειακών μονοπωλίων στα νησιά (πχ Κανάρια) που δεν επιτρέπουν την ένταξη των ΑΠΕ στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
-          Την ουσιαστική αντιμετώπιση των ανησυχιών των τοπικών κοινωνιών για τα ενεργειακά θέματα μέσω της οργανωμένης διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, της διαμόρφωσης εκ των προτέρων χωροταξικών σχεδίων και της λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών για την επιλογή των τεχνολογιών και του μίγματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε περιοχή,
-          Την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των νησιωτικών περιφερειών,
-          Τις δυνατότητες χρηματοδότησης σχεδίων ενεργειακής αυτάρκειας των νησιών που θα βασίζεται στις διαθέσιμες στα νησιά ανανεώσιμες πηγές.
«Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή εμπειριών και προτάσεων σχετικά με την  προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος. «Αντί να σπαταλάμε χρήματα για να εισάγουμε πετρέλαιο ή για να αντλήσουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από μεγάλα βάθη της θάλασσας, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, όπως δείχνει η τραγική εμπειρία ρύπανσης πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού ή το ατύχημα στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Β. Θάλασσα, είναι πολύ πιο οικονομικό και αποδοτικό να επενδύσουμε άμεσα στην παραγωγή ενέργειας στα νησιά από πηγές ενέργειας που ήταν πάντα διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο και αξιοποιούνταν από τις προηγούμενες γενιές έξυπνα και αποτελεσματικά. Το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κι άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία θα χρηματοδοτήσουν με σημαντικά ποσά την επόμενη προγραμματική περίοδο σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης συστημάτων ΑΠΕ. Τα ευρωπαϊκά νησιά χρειάζεται πρωτίστως, να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία και να προετοιμάσουν  μέσα στο 2012-2013, σχέδια μείωσης της εξάρτησής τους από τα ορυκτά καύσιμα. Εξάλλου εκατοντάδες νησιωτικοί δήμοι και περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και ελληνικοί, που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, πρέπει μέσα στους επόμενους 4-5 μήνες να έχουν, όπως έχουν δεσμευτεί εγγράφως, παρουσιάσει συγκεκριμένα σχέδια για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  αλλιώς θα εκτεθούν σοβαρά για σπατάλη σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων σε συνέδρια και ταξίδια για δημόσιες σχέσεις και μόνο».

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 454 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ


             Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (454) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κoινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Χίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.1105/01/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

             Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων:

1.        Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ: αριθμός ωφελουμένων 10, 
2.        Δήμος Οινουσσών:αριθμός ωφελουμένων 15,
3.        Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Χίου (ΔΕΥΑΧ):αριθμός ωφελουμένων 16,
4.        Δήμος Ψαρών:αριθμός ωφελουμένων 19,
5.        Δήμος Χίου:αριθμός ωφελουμένων 222, 
6.        Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου:αριθμός ωφελουμένων 87,
7.        Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.):αριθμός ωφελουμένων 18,
8.        Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, πολιτισμού, αθλητισμού και Παιδείας:αριθμός ωφελουμένων 32,
9.        Ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου ΟΜΙΚΡΟΝ:αριθμός ωφελουμένων 35

             Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων ανά Συμπράττοντα Φορέα καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στα γραφεία του Δικαιούχου Μαρτύρων 2 (Εργατικό Κέντρο Χίου) Χίος ΤΚ 82100,

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα  γίνει επίσης :
- σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
- στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην  οποία υλοποιείται το πρόγραμμα
- στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕE (www.inegsee.gr)
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr ).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσειςσυμμετοχής:

• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
• να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό  έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ),  ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2 – ΧΙΟΣ ΤΚ 82100 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ), απευθύνοντάς την υπόψη κας. Σταματίας Πολίτη (τηλ. επικοινωνίας: 22710 23550). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από Tρίτη  03 Απριλίου 2012 μέχρι Πέμπτη 12 Απριλίου 2012 και ώρες 08:00 έως 14:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:       α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.grγ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΙΟΥ ΦΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ


ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 9)1931 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 125)17)3)37)-391)1951&281)14)6)1972 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗ ΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠ’ ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΟΝ 10)19)9)1972
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2 - ΧΙΟΣ -ΤΚ 82100                Website: ekechios@otenet.gr
Τηλ:22710 23550                                                                        e-mail: ekechios@otenet.gr
Fax:22710 23175

Αριθ. Πρωτ.879                                                                            ΧΙΟΣ, 29/03/2012

Συναδέλφισες και συνάδελφοι,
Προβλέπεται να γίνει στο νησί μας μια πολύ μεγάλη επένδυση με ανεμογεννήτριες. Εκ πρώτης το Εργατικό Κέντρο, λόγω της φύσης της επένδυσης ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στέκεται θετικό. Όμως, ενώ από κάποιους η επένδυση παρουσιάζεται σαν η σωτηρία του νησιού, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι θα είναι η καταστροφή του.
Θεωρούμε ότι ο Χιώτικος λαός και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ακούσουν όλες τις πλευρές και να σχηματίσουν τη δική τους άποψη. Με αυτό το σκεπτικό, το Εργατικό Κέντρο προτρέπει τους εργαζόμενους και τα σωματεία του νησιού να πάρουν μέρος στην εκδήλωση που θα γίνει σήμερα 29 Μαρτίου 2012 στις 19:00 μ.μ. στο Ομήρειο Π.Κ.Χ. για να ακούσουν και να λάβουν μια πρώτη ενημέρωση.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤ. ΚΩΣΤΑΛΟΣ                                            ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΝΑΣ