Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Η ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΡΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ
Με μία πολύ επιτυχημένη καριέρα στο πόλο γυναικων η Μαρία Τσουρή κατακτα και την τηλεόραση αφού θα συμμετέχει στο νέο DANCING WITH THE STARS

15 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ15 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών, όπως ορίσθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), είναι οκτώ:
Το δικαίωμα στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών αναφέρεται στο δικαίωμα του καταναλωτή να αποκτά τα βασικά προιόντα και υπηρεσίες που εγγυώνται την επιβίωσή του, δηλαδή επαρκή τροφή, ρούχα, κατοικία, ιατρική περίθαλψη, μόρφωση και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης.
Το δικαίωμα στην ασφάλεια αναφέρεται στο δικαίωμα του καταναλωτή να προστατεύεται από την κυκλοφορία επικίνδυνων για την υγεία και τη ζωή του προιόντων και υπηρεσιών.
Το δικαίωμα στην πληροφόρηση αναφέρεται στο δικαίωμα του καταναλωτή να έχει πρόσβαση σε επαρκείς και σωστε πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να κάνει σωστές επιλογές στις συναλλαγές του.
Το δικαίωμα στην επιλογή αναφέρεται στο δικαίωμα του καταναλωτή να μπορεί να διαλέγει προιόντα και υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές και σε ικανοποιητική ποιότητα
Το δικαίωμα στην εκπροσώπιση αναφέρεται στο δικαίωμα του καταναλωτή να εκπροσωπείται και να εκφράζει τα συμφέροντά του στα όργανα όπου λαμβάνονται και εφαρμόζονται πολιτικές αποφάσεις που τον αφορούν ως καταναλωτή
Το δικαίωμα στην αποζημίωση αναφέρεται στο δικαίωμα του καταναλωτή να απαιτεί και να λαμβάνει αποζημίωση όταν τον προμηθεύσουν ελαττωματικά προϊόντα ή ανεπαρκείς ή κακής ποιότητας υπηρεσίες.
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αναφέρεται στο δικαίωμα του καταναλωτή να αποκτά τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να είναι μπορεί να υλοποιεί τις συναλλαγές του αποτελεσματικά και εξασφαλίζοντας τα συμφέροντά του.
Το δικαίωμα σε ένα υγιεινό περιβάλλον αναφέρεται στο δικαίωμα του καταναλωτή να διαβιώνει σε περιβάλλον που εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή και που δεν είναι απειλητικό ή επικίνδυνο για την υγεία του και τη ζωή του.