Από το γραφείο του βουλευτή  ΝΔ Χίου,κ. Κωστή Μουσουρούλη  λάβαμε την παρακάτω επιστολή :

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι χθες δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (φύλλο C 19, 24.01.2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:019:FULL:EL:PDF ) το "ενιαίο έγγραφο" για την απόδοση του χαρακτηρισμού Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) στο μανταρίνι Χίου.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 510/2006 για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ, αυτό αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η δημοσίευση γίνεται προκειμένου εντός έξι (6) μηνών να διατυπωθεί, αν υπάρχει, η όποια ένσταση.

Αν δεν υπάρξει κάποια αποδεκτή ένσταση το Μανταρίνι Χίου θα καταχωρηθεί στο Κοινοτικό Μητρώο ως ΠΓΕ.

Σημειώνεται ότι η αίτηση υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27.06.2008, αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία σε εθνικό επίπεδο.

Η Ελλάδα έχει καταχωρήσει, έως τον Ιούνιο του 2011, ογδόντα οκτώ (88) ονομασίες στο Μητρώο ΠΟΠ και ΠΓΕ και είχε υποβάλλει 9 ακόμη ονομασίες μεταξύ των οποίων και το Μανταρίνι Χίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα/βάση δεδομένων της ΕΕ:http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141

Η καταχώρηση ως ΠΓΕ προσδίδει προστιθεμένη αξία στο μανταρίνι Χίου καθώς πλέον προστατεύεται από: α) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση από άλλα μανταρίνια που δεν καλύπτονται από το χαρακτηρισμό. β) οποιαδήποτε απομίμηση ή αντιποίηση  γ) ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη (προέλευση, καταγωγή, ιδιότητες) δ) όποια πρακτική μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή

Για το θέμα είχε κατατεθεί ερώτηση του Κωστή Μουσουρούλη προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον Μάιο του 2011, ενώ σε συνεργασία με τους Ευρωβουλευτές της ΝΔ κκ Παπαστάμκο και Τσουκαλά είχε γίνει ανάλογη ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο του 2011. Παράλληλα και οι τρεις βρίσκονταν σε συνεχή επαφή με τις υπηρεσίες της Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Καραχάλιος Χρήστος
Διευθυντής Γραφείου
Βουλευτή Ν. Χίου
Κωστή Μουσουρούλη