Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - Η ΧΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΑΡΑ , ΑΝΑΜΕΣΑ Σ΄ΑΥΤΑΈκθεση για την κατάσταση των λιμανιών της Ελλάδας και τα έργα που πρέπει να γίνουν για την αναβάθμισή τους  συνέταξε η Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού την οποία και δημοσιεύει σήμερα το protothema.gr.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 18.30 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΙΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Χίος 25/07/2012
Αριθ. πρωτ.  30610

Δ/νση Διοίκησης
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Χίου
Δημοτικού Συμβουλίου Χίου
Τηλέφωνο 22713-50808, 50818
Fax 22713-50857
Mail:dimotikosimvouliochiou@yahoo.com
Βαθμός Προτεραιότητας:ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, (άρθρο 67 Ν. 3852/2010)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου «Μιχ. Βουρνούς» την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Κλεισσάς Κ. Ηλίας


Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Παρακαλούνται οι παρατάξεις να ορίσουν πριν από την έναρξη της συνεδρίασης με γραπτή δήλωση τους στο Προεδρείο τους ειδικούς αγορητές ανά θέμα.
Με τον ίδιο τρόπο παρακαλούνται να εγγραφούν ως ομιλητές και οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. (Άρθρο 67, παρ. 6 του Ν. 3852/2010, άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 30/07/2012.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30610/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Αρ. θέματος
Θέμα
Εισηγητής
 1
Ενοικίαση ακινήτων για τη στέγαση του 4ου και 11ου Νηπιαγωγείου.
κ. Νύκτας, Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.
 2
Τροποποίηση της αριθ. 91/2012 απόφασης του Δ.Σ. για την έγκριση νέου σχεδίου Π.Σ. μεταξύ του Δ. Χίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοι.Π.Αλ.Π.Α.Π. με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για την τροφοδότηση με ζεστό νερό του Ιωνικού Κολυμβητηρίου από τον Α.Σ.Π. Χίου, για τις ανάγκες θέρμανσης του κλειστού κολυμβητηρίου.
κ. Γιαννάρας, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
 3
Υποβολή πρότασης στο ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης και αειφόρου ανάπτυξης ιστορικών οικισμών και ιστορικού κέντρου Χίου (ΟΣΑΑ Χίου) της Π. Β.Αιγαίου.
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 4
Ένταξη στο πρόγραμμα του Δήμου Χίου του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5
Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ. για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.
κ. Φυτούσης, Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.
 6
Έγκριση αποφάσεων των Δ.Σ. των Ν.Π. του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ. για τροποποίηση του προϋπολογισμού τους.
κ. Γιαννάρας & κ. Φυτούσης
 7
Εορτασμός 100 χρόνων (1912-2012) από την απελευθέρωση της Χίου.
κ. Δήμαρχος & Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
 8
Αιτήματα μισθωτών δημοτικών ακινήτων για μείωση του ύψους του μισθώματος.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 9
Αποκατάσταση δημοτικού ακινήτου επί της Λεωφόρου Αιγαίου 34 για να γίνει δυνατή η εκμίσθωση του.
Οικονομική Επιτροπή &
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 10
Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στην οδό Λάδης και στο Καστέλο.
κ. Δήμαρχος &
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 11
Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης Μανέ Ευαγγελίας.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 12
Παραχώρηση δημ. αίθουσας στον εκπολιτιστικό σύλλογο Αρμολίων "Το Κάστρο".
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 13
Μεταστέγαση ΚΕΠ 96 Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων.
Δ/νση ΚΕΠ
 14
Αίτημα Ένωσης Καταναλωτών Χίου για συστέγαση στο περίπτερο για την ανακύκλωση της πλατείας Βουνακίου.
κ. Δήμαρχος
 15
Μεταφορά παιδικής χαράς στον οικισμό Μάρμαρο του τ. Δήμου Καρδαμύλων.
κ. Κλεισσάς, Πρόεδρος Δ.Σ.
 16
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 17
Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.
κ. Νύκτας, Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.
 18
Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδυνάτους.
Οικονομική Επιτροπή
 19
Αίτηση Στέλλας Τσιμπή, υπαλλήλου ΕΝΑ Χίου για τη μεταφορά της σε υπηρεσία του Δήμου.
κ. Δήμαρχος, κ. Αλοινόνου
 20
Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.
κ. Δήμαρχος, κ. Αλοιμόνου
 21
Αντικατάσταση παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ. και στην Ε.Π.Ζ.
κ. Κλεισσάς, Πρόεδρος Δ.Σ.
 22
Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο του ισολογισμού του Δ. Χίου έτους 2011.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 23
Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 25
Έγκριση δαπανών-προμηθειών των Υπηρεσιών του Δ. Χίου.
Δ/νσεις Δ. Χίου.
 26
Τροποποίηση του προϋπολογισμού από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Χίου.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 27
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας "Απολύμανση δημοτικών χώρων και καταπολέμηση τρωκτικών".
κ. Μαρτάκης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης.
 28
Έγκριση μελέτης και του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών και της επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δ. Χίου.
κ. Μαρτάκης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης
 29
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για την "Προμήθεια απορριμματοφόρου 16 κ.μ."
κ. Μαρτάκης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης
 30
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για την πληρωμή μελετών και έργων.
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 31
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για την πληρωμή της εργασίας "Σύνδεση δημοτικής παροχής με δίκτυο ΔΕΗ στην περιοχή Σκάφη Καρυών"
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 32
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο "Κυβολιθόστρωση οδού στα Αρμόλια".
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 33
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για την πληρωμή του 1ου και 2ου υποέργου του έργου «Κατασκευή μικρών ανασχετικών, αντιπλημμυρικών φραγμάτων για τον εμπλουτισμό του υδροφορέα της λεκάνης Κορακάρη»-Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
&
κ. Μπουλάς Κων/νος
μηχανικός του Δ. Χίου.
 34
Αποδοχή πίστωσης από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 35
Έγκριση 1ου ΑΠΕ "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Πλάκες".
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 36
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Επισκευή δημοτικού σχολείου Ελάτας".
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 37
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή-Ανακατασκευή χλοοτάπητων και λοιπά έργα.»
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 38
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Ολύμπων".
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 39
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Ν. Χίου".
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 40
Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Β. Χίου".
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 41
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Πατρικών".
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 42
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Καλαμωτής".
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 43
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Βελτίωση κτιριακών υποδομών στο 1ο Γυμνάσιο Χίου".
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 44
Έγκριση  παράτασης  χρονοδιαγράμματoς  του  έργου: "Διαμόρφωση και εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων Αυγωνύμων"-Έγκριση 1ου ΑΠΕ.
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 45
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου"Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας, (Πατρικών)"-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 46
Έγκριση  παράτασης  χρονοδιαγράμματoς  του  έργου: "Εσωτερική οδοποιία Αυγωνύμων-Έγκριση 1ου ΑΠΕ.
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 47
Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου "Βελτίωση αυλής σχολείου Λαγκάδας".
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 48
Έγκριση Παράτασης Χρονοδιαγράμματος του έργου "Αποκατάσταση Αρχαιολογικού
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 49
Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου "Ανακατασκευή και συντήρηση γηπέδου Βαρβασίου-Κοφινά-Αγ. Γεωργίου-Βούρου".
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 50
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Πλακόστρωτο τμήματος δρόμου από τη θέση πηγάδι προς Πυθώνα".
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 51
Έγκριση εκτέλεσης του  έργου «Ανακαίνιση και ανάπτυξη οικισμού Νεοχωρίου».
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 52
Αίτηση παράτασης της εταιρείας SPIDER WASTECHNOLOGY -Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. για παράδοση κάδων.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 53
Καθορισμός ύψους αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας.
κ. Δήμαρχος
 54
Κατανομή πίστωσης σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία.
κ. Δήμαρχος
 55
Διαγραφές οφειλών.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 56
Μετακινήσεις
κ. Κλεισσάς, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
57
Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών
κ. Νύκτας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑ

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, η οποία εξεδηλώθη τις πρώτες πρωϊνές ώρες , μεταξύ ΦΑ και Αυγωνύμων, σύμφωνα με τον υποδιοικητή της Π.Υ., κ. Αρχοντάκη. Τα αεροπλάνα που κατέφθασαν δεν μπόρεσαν να συνεισφέρουν στην κατάσβεσή της λόγω ανέμων και μορφολογίας του εδάφους, παρά μόνο το πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο  βοηθείται και από δεύτερο, το οποίο έχει φθάσει στην περιοχή. Οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της δασοπυρόσβεσης, δίνουν τον αγώνα τους