Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 540 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ


Παράλληλα με τους 600 μόνιμους στη ΔΕΗ, το ΑΣΕΠ ετοιμάζει και δευτερο μεγάλο διαγωνισμό για540 μόνιμους στον ΔΕΔΔΗΕ. Ο φορεας έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» και το μόνο που μένει τωρα ειναι η δημοσίευση της προκήρυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρμόδιος φορέας για την διεξαγωγή του μεγάλου αυτού διαγωνισμού είναι το ΑΣΕΠ. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων είναι η παρακάτω:
  • ΠΕ Μηχανικοί 100
  • ΔΕ Τεχνικοί (Μέσης Εκπαίδευσης) 290
  • ΤΕ Τεχνολόγοι Μηχανικοί 90
  • ΠΕ Οικονομολόγοι 40
  • ΠΕ Επιστήμονες Πληροφορικής 20
Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:του άρθρου 18 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού καιρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α ́/1994) ι και του ένατου (9) άρθρου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως ισχύουν.Η προκαλούμενη δαπάνη από την πρόσληψη του ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της εν λόγω επιχείρησης η οποία δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ- ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Tην Δευτέρα 14 Ιουλίου θα ανοίξει η εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των δικαιούχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για το έτος 2014-2015. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Αυγούστου 2014 έως και τις 30 Μαϊου 2015.
Αντικείμενο του προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι η επιδότηση των δικαιούχων - ωφελουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμένων σε ξενοδοχεία ορίζεται από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις εντός του διαστήματος 2014-2015.
Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015 ορίζονται ασφαλισμένοι:
α) Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) Άνεργοι που κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),
γ) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται:
α) Τα άνω των πέντε ετών προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους, όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.
β) Τα άνω των πέντε ετών τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους, τα οποία έχουν ίδια ασφάλιση λόγω σπουδών ή αναπηρίας, όπως αυτά αποδεικνύονται είτε από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είτε αυτεπαγγέλτως.
γ) Τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.
δ) Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς, όπως αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.
ε) Οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από το νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται).
Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015:
α) Οι επιλεγέντες δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013-2014, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι, εξαιρέσει των επιλεγέντων εκείνων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία.
β) Οι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.
Η δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος ανέρχεται στα 110 εκατ ευρώ για το 2014 και στα 400 εκατ ευρώ για το 2015.
Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Πηγή: dikaiologitika.gr
- See more at: http://www.mama365.gr/17616/anoigoyn-oi-aithseis-gia-tis-dorean-diakopes-apo-ton.html#sthash.oxZdMXyu.dpuf

TO EIΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΛΑΒΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝTο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης με πρόσφατη απόφαση του έκανε δεκτή την αίτηση στρατιωτικού υπαλλήλου , για τη ρύθμιση των οφειλών του σε τραπεζικό ίδρυμα και προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διαγράφοντας το ποσό των 70.000 Ευρώ εκ του συνολικού ποσού οφειλής των 144.766 Ευρώ, που προερχόταν από στεγαστικό και καταναλωτικό δάνειο, εξαιρώντας ταυτόχρονα από την εκποίηση την κύρια κατοικία του και το ΙΧ οχήματα του.
Το Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης με την ανωτέρω απόφαση του καθόρισε μηνιαίες καταβολές προς τα τραπεζικά ιδρύματα ποσού 200 Ευρώ για τέσσερα έτη και εν συνεχεία μετά την πάροδο των τεσσάρων ετών, μηνιαίες καταβολές 283,35 Ευρώ επί 20 έτη.
Να σημειωθεί ότι ο αιτών υπηρετεί σε μονάδα εκτός της πόλεως της Μυτιλήνης, βαρυνόμενος με έξοδα καθημερινής μετακίνησης από και προς τη μονάδα του, είναι πατέρας δύο ανήλικων τέκνων, η σύζυγος του είναι άνεργη και δεν διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία.
Το Δικαστήριο με την απόφαση του αυτή κατέστησε δυνατή την ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων, κυρίως όμως εξασφάλισε την αξιοπρεπή διαβίωση του αιτούντα και της οικογενείας του.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ , ΔΕΥΤΕΡΑ 14/7/ 2014 , ΣΤΙΣ 7.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 14/07/2014.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30081 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Αρ. θέματος
Θέμα
Εισηγητής
 1
Ενέργειες του Δήμου Χίου σχετικά με το Ιωνικό Κέντρο.
κ. Δήμαρχος
 2
Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 3
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε Αγ.Μηνά".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 4
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Επείγουσες επισκευαστικές εργασίες πολυδύναμου ιατρείου Βολισσού".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής  παραλαβής του έργου "Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε Καμποχώρων" 2013.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε Καμποχώρων" 2012.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7
Συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου "Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Χίου".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 8
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Εσωτερική Οδοποιία Βροντάδου".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 9
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής  παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση και ανάδειξη Γέφυρας Κεντρικής Πύλης -Porta Maggiore - Κάστρο Χίου".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 10
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Επισκευή Βελτίωση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε Καρδαμύλων".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 11
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου "Επισκευή Σχολείων Δ.Ε Ιωνίας".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 12
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής της εργασίας "Καθαρισμός και Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε Μαστιχοχωρίων".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 13
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Παιδικού Σταθμού και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (Βερβεράτο) ".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 14
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Εξωραϊσμός  και Φ/Σ  Πλατείας  Νενήτων και Εισόδων".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 15
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε Αμανής".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 16
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Αντιπλημμυρική Προστασία Περιοχής Κλούβα Κάμπου".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 17
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Εσωτερική Οδοποιία Αγ. Μηνά".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 18
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση Πολιτιστικών Υποδομών στην πλατεία Καρουλιού Δ.Κ  Θυμιανών".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 19
Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου "Δίκτυο Αποχέτευσης  Όμβριων στην Περιοχή Ρέματος Σκύλλας".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 20
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε Καμποχώρων".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 21
Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  με τίτλο "Προσθήκη Βελτίωση Γυμνασίου - Λυκείου Καλλιμασιάς  Δ. Χίου".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 22
Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  με τίτλο "Ανάπλαση Άνω Πόρτας Πυργίου"-Έγκριση 1ου ΑΠΕ.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 23
Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος αντιεμπλοκής  κατά την πέδηση (ΑΒS) σε οχήματα του Δ. Χίου.
Επιτροπή παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
 24
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης  προσκυνηταρίου στον περιφερειακό δρόμο Χίου-Καρυών".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 25
Προστασία λιμενολεκάνης  του λιμένα στη Βολισσό Χίου.
κ. Δήμαρχος
 26
Χορήγηση άδειας στη ΔΕΥΑΝΧ για κατασκευή αντλιοστασίου ύδρευσης επί των πτερυγότοιχων του οχετού εγκιβωτισμού του ρέματος Κουφού.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 27
Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στο συγκρότημα Γέμελου στη Δ.Κ Καρδαμύλων.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 28
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Παλαιά Λαχαναγορά (Ματθαίος Μπουρέκας).
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 29
Παράταση επαγγελματικής μίσθωσης συναφθείσας μεταξύ του Δ. Χίου και της Mr Mon Α.Ε.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Αλοίμονου
 30
Καταγγελία μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου "Μαυροκορδάτικο".
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 31
Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα θέατρα Καστρομηνά, Καρδαμύλων και στο παλαιό καφενείο Μαρμάρου.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 32
Μίσθωση ακινήτων για χώρο δωρεάν στάθμευσης από τους δημότες.
κ. Στεφάνου, Αντιδήμαρχος Χίου
 33
Αίτημα του Στυλιανού Πονηρού για μείωση μισθώματος  δημοτικού ακινήτου.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 34
Επιβολή προστίμων από παραβάσεις -Επικύρωση της 507/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Οικονομική Επιτροπή
 35
Διαγραφή παραστατικών από το λογιστικό σύστημα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δ. Χίου.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 36
Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 37
Παραχώρηση λεωφορείων στην ΠΕΚΕΒ και στην "Κιβωτό του Κόσμου".
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 38
Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 39
Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών.
Υπηρεσίες του Δ. Χίου
 40
Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων.
Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
 41
Παράταση της δωρεάν παραχώρησης στο Δήμο Χίου, της  χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στη θέση "ΜΑΔΟΝΙ" Δημ. Διαμερίσματος Χαλκειούς Δημ. Ενότητας Καμποχώρων Δήμου Χίου.
κ. Δήμαρχος
 42
Επαναδιατύπωση της αριθ. 411/2013 απόφασης του Δ.Σ. "Αποκατάσταση κτιρίων της οδού Δημοκρατίας" όσον αφορά την υπογραφή της Σ.Σ. και την πληρωμή του εργολάβου.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Νομικός Σύμβουλος του Δ. Χίου
 43
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Έργα οδοποιίας Καρυών".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 44
Καθορισμός βοσκησίμων εκτάσεων και δικαιώματος βοσκής έτους 2014.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 45
Διαγραφή οφειλών.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 46
Μετακινήσεις
κ. Καμπούρης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου


Επτά τρόποι για άμεση συνταξιοδότηση το 2014- «Παράθυρα» στην έξοδο για 150.000 ασφαλισμένους


Με επτά τρόπους μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα περισσότεροι από 150.000 ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2014.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγνώριση πλασματικών ετών. Η κατοχύρωση σημαίνει τη συμπλήρωση προϋποθέσεων για να «κλειδωθεί» το σχετικό δικαίωμα και να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.
Πρέπει να επισημανθεί πως: Στο Δημόσιο η θεμελίωση είναι μία έννοια και δεν διαχωρίζεται από την κατοχύρωση. Εννοείται η συμπλήρωση και το κλείδωμα «προϋποθέσεων» για να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ο ασφαλισμένος με το όριο ηλικίας και τις προϋποθέσεις του έτους που συμπληρώνουν την 25ετία. Μόνο στους τριτέκνους η θεμελίωση γίνεται με 20ετία.
Στην 25ετία περιλαμβάνεται κάθε χρόνος που έχει διανυθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.ά.) αλλά και ο χρόνος στο Δημόσιο από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού ΦΕΚ ή από την ορκωμοσία, αν έχουν παρέλθει 30 ημέρες έως την ανάληψη υπηρεσίας.
Το πλασματικό εξάμηνο δεν χρησιμοποιείται για τη θεμελίωση δικαιώματος αλλά μόνο για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Ετσι σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει 24 έτη και 6 μήνες ασφάλιση, δεν θεωρείται ότι έχει θεμελιώσει δικαίωμα αλλά απαιτούνται 25 έτη πραγματικής ασφάλισης.
1. Στα ασφαλιστικά ταμεία οι κατηγορίες που η θεμελίωση δικαιώματος γίνεται με μόνη τη συνδρομή του χρόνου ασφάλισης είναι όσες απαιτούν 35ετία (10.500 ημέρες ασφάλισης). Για τους ασφαλισμένους της εν λόγω κατηγορίας η συμπλήρωση της 35ετίας γίνεται με χρήση όλων των χρόνων που έχουν διανυθεί σε φορείς κύριας ασφάλισης αλλά και των πλασματικών ετών (στρατός, σπουδές, τέκνα, ανεργία). Ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει με τη συμπλήρωση της 35ετίας το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει εκείνη τη στιγμή. Η συμπλήρωση της 35ετίας δεν σημαίνει αυτόματα και τη λήξη της ασφάλισης μιας και μπορεί να απαιτείται επιπλέον χρόνος για την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων για αίτηση συνταξιοδότησης. Ειδική περίπτωση θεμελίωσης με μόνο το χρόνο ασφάλισης γίνεται στο ΙΚΑ με τη συμπλήρωση 10.000 ημερών ασφάλισης. Για την εν λόγω κατηγορία ισχύει ό,τι και για την 35ετία. Σε δύο κατηγορίες βαρέων ενσήμων στο ΙΚΑ η θεμελίωση δικαιώματος γίνεται με μόνη τη συνδρομή του χρόνου ασφάλισης. Για τις γυναίκες που συμπληρώνουν 4.500 ημέρες εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και για τους άνδρες που συμπληρώνουν 10.500 ημέρες συνολικά εκ των οποίων 7.500 ημέρες στα βαρέα. Οι ασφαλισμένοι-ες που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές κατοχυρώνουν το ηλικιακό όριο της στιγμής συμπλήρωσης. Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Νέα αύξηση έρχεται το 2015 στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Πλήρης σύνταξη θα καταβάλλεται στα 62 και μειωμένη στα 60. Φέτος ο ασφαλισμένος που θα συμπληρώσει τα 10.500 ένσημα από τα οποία 7.500 στην ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών θα μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών με μειωμένη σύνταξη και σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών με πλήρη.
2. Επίσπευση της συνταξιοδότησης με δωρεάν αναγνώριση πλασματικών ετών. Οι ασφαλισμένοι δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες πλασματικών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ ανεργία, η επιδοτούμενη κύηση και λοχεία, η επιδοτούμενη ασθένεια κ.ά. Προσοχή, καθώς τα συγκεκριμένα έτη ασφάλισης μπορεί να οδηγήσουν σε θεμελίωση πλην όμως δεν χρησιμοποιούνται για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ακόμα πως για θεμελίωση πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010 υπάρχουν περιορισμοί με βάση τη νομοθεσία (π.χ. μέχρι 200 ημέρες επιδότηση ΟΑΕΔ την τελευταία 10ετία).
3. Διαδοχική ασφάλιση. Στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που έχουν χρόνο σε περισσότερα από δύο ταμεία ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνει με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο νόμος 3863/2010 διόρθωσε τις όποιες αδικίες και στρεβλώσεις υπήρχαν στον υπολογισμό των ποσών της διαδοχικής κι έτσι ελαχιστοποιήθηκαν οι απώλειες που βλέπαμε παλαιότερα. Κατά συνέπεια, συμφέρει ο υπολογισμός των χρόνων με τη διαδοχική και λιγότερο η προσπάθεια θεμελίωσης σε 2 φορείς για δεύτερη αυτοτελή σύνταξη. Για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς χρειάζεται προσοχή. Είναι απαραίτητη η έκδοση πριν απ” την αίτηση συνταξιοδότησης βεβαιώσεων για το χρόνο ασφάλισης που έχουν σε άλλους φορείς. Με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται ο χρόνος που έχουν διανύσει σε άλλα Ταμεία πλην εκείνου που έχουν υποβάλει το αίτημα εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη έκδοση της προσωρινής σύνταξης και την ταχεία ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης χρόνου. Η εν λόγω διαδικασία αφορά τόσο τους ιδιωτικούς όσο και τους δημοσίους υπαλλήλους. Το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ χορηγούν τις εν λόγω βεβαιώσεις από τα τοπικά τμήματα μητρώου.
4. Συνέχιση της ασφάλισης. Στην περίπτωση που η ασφάλιση διακοπεί απότομα ο ασφαλισμένος μπορεί μόνος του να συνεχίσει να καλύπτει τις εισφορές του ώστε να φτάσει τον απαραίτητο χρόνο. Η επιλογή αυτή είναι πολύ σημαντική στη μειωμένη σύνταξη όταν και απαιτούνται 100 ημέρες ανά έτος τα τελευταία 5 χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης. Ετσι στο ΙΚΑ μπορεί να κάνει ο ασφαλισμένος προαιρετική ασφάλιση εφ” όσον έχει τουλάχιστον 3.000 ημέρες συνολικά.
5. Παραμονή στο Δημόσιο. Υπάρχουν περιπτώσεις που σίγουρα συμφέρει η παραμονή στην εργασία από μια πρόωρη έξοδο στη σύνταξη. Ετσι σε πρώτη φάση συμφέρει η παραμονή εφ” όσον ο ασφαλισμένος έχει μικρό χρόνο στο Δημόσιο και μεγάλο χρόνο διαδοχικής. Επίσης εφ” όσον δεν έχουν συμπληρωθεί 12 έτη και 6 μήνες που είναι απαραίτητοι για να χορηγηθεί εφάπαξ.
6. Ένα σημαντικό θέμα για τους δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται στα όρια συνταξιοδότησης είναι το κατά πόσο συμφέρει η εξαγορά στο ΤΕΑΔΥ και το Μετοχικό Ταμείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικότερα σε όσους συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς των γονέων ανηλίκων και των τριτέκνων, θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως σίγουρα εφ” όσον απαιτείται εξαγορά λίγου χρόνου για θεμελίωση και χορήγηση των εν λόγω παροχών (ΤΕΑΔΥ, ΜΤΠΥ) είναι συμφέρουσα επιλογή. Οσα χρήματα και αν κληθεί να πληρώσει ο ασφαλισμένος (περίπου 60 ευρώ το μήνα για κάθε Ταμείο) αυτό σημαίνει ότι θα του δοθεί δικαίωμα σε καταβολή μιας παροχής από ένα σχετικά χαμηλό όριο ηλικίας. Επομένως κάποια στιγμή επέρχεται απόσβεση στα ποσά που δίνει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση με ΟΑΕΕ, στον οποίο δεν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση.
7. Τα κατώτατα όρια για τις μητέρες ανηλίκων. Οι μητέρες ανήλικων τέκνων που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη και είναι ήδη 50 ετών θα πρέπει να σκεφτούν κατά πόσον αξίζει να λάβουν τη σύνταξή τους άμεσα ή να αναμένουν μέχρι να συμπληρώσουν το όριο ηλικίας για την πλήρη σύνταξη. Οι αμειβόμενες με χαμηλές αποδοχές θα πρέπει να σταθμίσουν κατά πόσον συμφέρει η παραμονή για αυτές στην εργασία καθώς είναι πολύ πιθανό για αυτές να αμείβονται εφ” όσον συνταξιοδοτηθούν με μεγαλύτερη σύνταξη από το μηνιαίο μισθό τους. Αυτό καθώς στις περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεων με χαμηλές αποδοχές τίθεται σε εφαρμογή ο θεσμός των κατωτάτων ορίων και η σύνταξη του ΙΚΑ ουσιαστικά χορηγείται χωρίς καμιά μείωση στα 50.
Ετσι τυχόν παραμονή μέχρι τα 55 ή το όριο της πλήρους δεν προσδίδει ουσιαστική προσαύξηση στη σύνταξη και συμφέρον σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να λαμβάνει η ασφαλισμένη τη σύνταξη από το όριο για τη μειωμένη ανάλογα με το έτος θεμελίωσης. Για παράδειγμα ασφαλισμένη με 6.100 ημέρες ασφάλισης θεμελίωσε το 2010 και είναι σήμερα 50 ετών και άνεργη. Με τη σύνταξή της να υπολογίζεται με το κατώτατο όριο του ΙΚΑ θα λάβει 518 ευρώ. Στην περίπτωση που αναμείνει και αιτηθεί τη συνταξιοδότηση στα 55, τότε το ποσό της σύνταξης θα είναι στα 560 ευρώ περίπου. Είναι επομένως σαφές ότι συμφέρει να υποβάλει το αίτημά της το δυνατόν γρηγορότερο. Σημειώνεται πως μόνο με τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και την ύπαρξη ανήλικου τέκνου κλειδώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα οι μητέρες ανηλίκων.
Στη συνέχεια μπορούν να παραμείνουν στην εργασία τους και να αποχωρήσουν όποτε πιάσουν το όριο ηλικίας χωρίς να επηρεάζονται από τυχόν ανατροπές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Στο ΙΚΑ για θεμελίωση αρκούν η συμπλήρωση 5.500 ημερών και ανηλικότητα ενώ για το Δημόσιο και τα Ταμεία των ΔΕΚΟ απαιτείται 25ετία. Σημείωση, για το Ταμείο Νομικών ο απαραίτητος χρόνος είναι τα 21,5 έτη. Και σε αυτή την περίπτωση για τη συμπλήρωση του χρόνου λαμβάνονται υπ” όψιν οι χρόνοι πραγματικής ασφάλισης που έχουν διανυθεί σε φορείς και οι πλασματικοί. Προσοχή χρειάζεται καθώς για τη θεμελίωση με τις διατάξεις ανήλικου τέκνου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πλασματικός χρόνος των παιδιών.
Πηγή: Ελευθεροτυπία

aftodioikisi.gr

«Μπάι πας» ΥΠΕΣ για τους συμβασιούχους – Τι θα προβλέπει τροπολογία για τις δικαστικές αποφάσεις


Λύση στο θέμα των δικαστικών αποφάσεων για τους συμβασιούχους που υπηρετούν στους δήμους επιχειρεί, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, να δώσει το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προκειμένου να ξεπεράσει το «σκόπελο» των δημάρχων που δεν καταθέτουν εφέσεις ή αναιρέσεις στον Άρειο Πάγο, στις θετικές για τους συμβασιούχους πρωτόδικες αποφάσεις, με ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα δίνει αυτή τη δυνατότητα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Με αυτό τον τρόπο σε πολλές περιπτώσεις οι αιρετοί που θα ήθελαν αλλά λόγω του πολιτικού κόστους δεν οδηγούν την υπόθεση σε δικαστήριο ανώτερου βαθμού, διευκολύνονται.
Να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποστηρίξει ότι οι δήμαρχοι που δεν ασκούν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα παρανομούν, απειλώντας τους ότι θα αντιμετωπίσουν πειθαρχικά μέτρα, καθώς «πρόκειται για παράβαση καθήκοντος.»

aftodioikisi.gr