Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΧΙΟΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Εκκλησίες των Μεστών

Η εκκλησία του Παλιού Ταξιάρχη, καμαροσκέπαστη μονόκλιτη βασιλική έγινε το 1794 δίκλιτη. Στο βόρειο κλίτος έχει σταυροθόλια ενώ στο παλιό της τμήμα υπάρχουν τυφλά αψιδώματα με διακοσμητικά φιαλοστόμια κι η κυκλική κόγχη του ιερού. Στο εσωτερικό έχουν αποκαλυφθεί αξιόλογες τοιχογραφίες ενώ το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού με πολλές παραστάσεις από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, έργο του 1833, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της υψηλής τοπικής ξυλογλυπτικής τέχνης.
Το παλαιότερο, ίσως τέμπλο είναι αυτό του Αγίου Θαλελαίου στο Άγιο Γάλα.
Άλλες αξιόλογες εκκλησίες των Μεστών είναι η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Βλάσιος (1739), ο Άγιος Ιωάννης και ο Μεγάλος Ταξιάρχης.

ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 1 ΣΤΙΣ 2 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤο Δημόσιο και ειδικά οι ΟΤΑ δε βάζουν μυαλό. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από την Ετήσια Έκθεση, οικονομικού έτους 2009, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που παραδόθηκε την Τρίτη από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γιάννη Καραβοκύρη στον πρόεδρο της ΒουλήςΦίλιππο Πετσάλνικο, και παρουσιάζει σήμερα η aftodioikisi.gr.
Σύμφωνα με την έκθεση, από τα στοιχεία του προληπτικού ελέγχου που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, διαπιστώνεται σωρεία παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας. Είναι χαρακτηριστικό πωςσχεδόν ένα στα δύο (7.264 από 14.967- ποσοστό 48,6%) χρηματικά εντάλματα που επεστράφησαν αθεώρητα στο σύνολο του Δημόσιου Τομέα, καθώς ήταν παράνομα, ανήκουν στους ΟΤΑ.
Όσον αφορά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Ελεγκτικό Συνέδριο επέστρεψε αθεώρητα 7.264 από τα 617.937 χρηματικά εντάλματα (ποσοστό 1,1%) Δηλαδή, δεν πληρώθηκαν εντάλματα αξίας 77.764.125,34 ευρώ από τα συνολικά 4.114.426.410,40 ευρώ που είχαν εκδώσει (βλ.  παρακάτω: Πίνακα 1.1., σελ. 17 της Έκθεσης του Ε.Σ.).
Πολύ μικρότερο (7 τοις χιλίοις) είναι το ποσοστό των χρηματικών ενταλμάτων που επεστράφησαν από το σύνολο του Δημόσιου τομέα (στενός δημόσιο τομέας, ΝΠΔΔ, Ειδικοί Λογαριασμοί και ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, δηλαδή, δήμοι και νομαρχίες): Συγκεκριμένα, επεστράφησαν αθεώρητα14.947,συνολικού ποσού ευρώ 771.266.102,71 από τα  2.012.445 χρηματικά εντάλματα, συνολικού ποσού άνω των141.426.924.550,22 ευρώ που υπεβλήθησαν.
Σε χαμηλό ποσοστό (σχεδόν 6 τοις χιλίος) κινούνται οι επιστροφές αθεώρητων χρηματικών ενταλμάτων και στα ΝΠΔΔ καθώς από τα 979.970 ύψους 17.600.392.850,39 ευρώ, επστρέφησαν αθέωρητα τα 5.776 ύψους 154.521.249,91.
Στα «φάουλ» που έκανε στον ίδιο του τον εαυτό το Δημόσιο; Μεταξύ άλλων, απευθείας ανάθεση συμβάσεων και όχι η διενέργεια διαγωνισμού -άρα η μη διασφάλιση της διαφάνειας μέσω του υγιούς ανταγωνισμού-, κατά τον έλεγχο των αποδοχών και λοιπών αμοιβών διαπιστώθηκαν πολλές περιπτώσεις εσφαλμένων υπολογισμών και μη νόμιμων εκκαθαρίσεων, καθώς και πλημμελούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων κτλ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Έκθεση, «διαπιστώνεται, πολλές φορές, δυστροπία της Διοίκησης όχι μόνο να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία, αλλά και να συμμορφωθεί με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αποτέλεσμα την επανάληψη των ιδίων παραβάσεων».
ΟΙ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
Ειδικότερα, ως προς τους ΟΤΑ ενδεικτικά αναφέρεται ότι παρατηρήθηκε ενταλματοποίηση δαπανών που αφορούσαν δαπάνες για μελέτες στις οποίες διαπιστώθηκε μη τήρηση των διατάξεων των ν. 2539/1997, 3274/2004, 716/1977 και του ΔΚΚ, πληρωμή αμοιβής μελέτης, ανώτερης της αναλογούσας στο στάδιο που είχε εκπονηθεί και παράλειψη μείωσης της αμοιβής μελετητή κατά 5% (έκπτωση) σύμφωνα με τη Δ17α/01/120/Φ.48/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων (ΦΕΚ Β΄ 761).
Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι έγιναν εσφαλμένες εκκαθαρίσεις που αφορούσαν είτε την τιμή είτε τις παραληφθείσες ποσότητες, ανάθεση εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες ανάγονταν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, όπως και μη νόμιμες δαπάνες προμήθειας διαφόρων ειδών, διότι οι προμήθειες αυτές έγιναν πριν από την ψήφισή τους από τη δημαρχιακή επιτροπή (άρθρο 13 παρ. 4 του β.δ. 17.5/15.6.1959 και άρθρο 111 του Δ.Κ.Κ.). Παρατηρήθηκε, ακόμη, εφαρμογή των διατάξεων της 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β΄ 185) απόφασης του υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) για υλικά που ενσωματώνονται στα έργα, αντί της εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 28/1980, ενώ διαπιστώθηκαν και πάλι περιπτώσεις δαπανών διαφόρων προμηθειών και εργασιών χωρίς να διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις και χωρίς να επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες προμήθειας καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανημάτων, πέραν των ορίων που επιτρέπονται από την κανονιστικού περιεχομένου 1450/550/10.2.1982 απόφαση του υπουργού Προεδρίας (ΦΕΚ 93, Β), όπως τροποποιήθηκε με την 543/5543/22.3.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 376, Β), με βάση την ιπποδύναμη του οχήματος και τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή την ωριαία κατανάλωση του μηχανήματος με βάση το βιβλίο (τεχνικές προδιαγραφές) του κατασκευαστή.
Tέλος, διαπιστώθηκε ότι συμβάσεις μίσθωσης μηχανημάτων που καταρτίζονταν στα πλαίσια ανάθεσης εργασιών υπέκρυπταν παρεμβολή τρίτου παρένθετου προσώπου, προκειμένου να ξεπεραστούν ελλείψεις τυπικών προσόντων που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη ανάθεση των εργασιών σ' αυτόν που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
Είναι χαρακτηριστικό πως εξεδόθησαν και υπεβλήθησαν για θεώρηση 2.012.445 χρηματικά εντάλματα, συνολικού ποσού άνω των 141.426.924.550,22 ευρώ, αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες Υπηρεσίες Επιτρόπων δε γίνεται καταχώρηση πιστώσεων. παρακολούθησης πιστώσεων από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από τα εντάλματα αυτά,14.947 (7 τοις χιλιοίς) συνολικού ποσού ευρώ 771.266.102,71 (5 τοις χιλιοίς), επεστράφησαν αθεώρηταστις Υπηρεσίες που τα εξέδωσαν γιατί διαπιστώθηκαν ελλείψεις νομίμων δικαιολογητικών, δημοσιολογιστικές παραβάσεις, λανθασμένες εκκαθαρίσεις, διπλές πληρωμές, μη παρακράτηση των νομίμων κρατήσεων, φορολογικές παραβάσεις κ.λπ. Ο αριθμός των χρηματικών ενταλμάτων που εξεδόθησαν από τους ΟΤΑ ανήλθε στα 617.937, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4.114.426.410,40 ευρώ. Από αυτά, επεστράφησαν αθεώρητα 7.264, συνολικής αξίας 77.764.125,74 ευρώ.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Όπως αναφέρεται, επίσης, στην Έκθεση, στους Ο.Τ.Α. παρατηρείται καθυστέρηση είσπραξης αφενός νομοθετημένων πόρων αυτών και αφ' ετέρου βεβαιωμένων απαιτήσεών τους (όπως άλλωστε το τελευταίο συμβαίνει και για τις απαιτήσεις του Δημοσίου). Παρατηρείται, επίσης, η μεταφορά μεγάλου ποσοστού δαπανών, ως οφειλή από έτος σε έτος, μερικές φορές και πέραν της τετραετίας (χρόνος εκλογής των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ).
Οι συνέπειες του φαινομένου αυτού είναι η έλλειψη επαρκών πιστώσεων για την ικανοποίηση των πιστωτών τους, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη των τελευταίων και στη συνέχεια η επιβάρυνση των Ο.Τ.Α. με τόκους, δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων.
Περαιτέρω, όσον αφορά στους ΟΤΑ, παρατηρείται ότι αρκετές κατηγορίες προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών των ΟΤΑ διενεργούνται όχι με βάση τις διατάξεις του ν.2286/1995 και του ΕΚΠΟΤΑ , αλλά με βάση τις διατάξεις του ΔΚΚ και του π.δ. 28/1980. Τούτο δυσχεραίνει σημαντικά τόσο το έργο των υπαλλήλων των ΟΤΑ που καλούνται να εφαρμόσουν διάσπαρτες και αλληλοκαλυπτόμενες διατάξεις, όσο και το ελεγκτικό έργο του.
Για τη λύση του προβλήματος αυτού, το Ελεγκτικό Συνέδριο προτείνει την κατάρτιση Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ, ο οποίος να εφαρμόζεται για όλες ανεξαιρέτως τις προμήθειες που διενεργούνται από τους ΟΤΑ.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού, κατά το οικονομικό έτος 2009, ασκήθηκε ειδικός κατασταλτικός έλεγχος (κατά προτεραιότητα) σε 130 χρηματικά εντάλματα συνολικού ποσού ευρώ 4.765.788,99, τα οποία εξοφλήθηκαν με ευθύνη των δημάρχων των δήμων ή προέδρων κοινοτήτων. Για τις ελλείψεις ή παρανομίες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των ως άνω χρηματικών ενταλμάτων έγιναν οι νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εισπραχθούν τα μη νομίμως καταβληθέντα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Κατά τον έλεγχο των δαπανών που αφορούν τις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225 παρ. 1 του ΔΚΚ, αλλά και από τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων αυτών διαπιστώθηκαν παραβάσεις, όπως:
α) εξ ολοκλήρου ανάθεση της υλοποίησης του αντικειμένου των προγραμματικών συμβάσεων σε δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες με τον τρόπο αυτό κατέστησαν αντισυμβαλλόμενες,
β) ανυπαρξία ρύθμισης των αντικειμένων που αποτελούν το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενό τους και
γ) μη νόμιμη καταβολή επιχορηγήσεων, μέσω της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, από τους ΟΤΑ προς τις επιχειρήσεις τους με αποκλειστικό σκοπό τη συντήρησή τους.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Κατά τον έλεγχο των αποδοχών και λοιπών αμοιβών διαπιστώθηκαν πολλές περιπτώσεις εσφαλμένων υπολογισμών και μη νόμιμων εκκαθαρίσεων, καθώς και πλημμελούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Οι διαπιστώσεις αυτές αναφέρονται κυρίως στα εξής θέματα, και μεταξύ άλλων είναι:
- Καταβολή εξόδων παράστασης αιρετών οργάνων (αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων) για χρονικό διάστημα προγενέστερο της έκδοσης της σχετικής απόφασης του οικείου Δημάρχου, που ως διοικητική πράξη δεν δύναται να έχει αναδρομική ισχύ.
- Μη νόμιμη καταβολή επιδόματος διαχειριστικών λαθών σε δημοτικούς υπαλλήλους, που δεν πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 166 παρ. 4 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114).
- Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης προέδρων τοπικών συμβουλίων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
- Μη νόμιμη καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης διευθυντή, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 84, 85 και 87 του ν . 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), αναφορικά με την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
- Μη νόμιμη καταβολή αμοιβής σε ιδιώτες για εργασίες που ανάγονταν στα καθήκοντα των υπαλλήλων των δήμων.
- Μη νόμιμη καταβολή σε χρήμα της αξίας των δικαιουμένων παροχών ένδυσης και γάλακτος σε εργαζόμενους δήμου, χωρίς αιτιολόγηση της αντικειμενικής αδυναμίας του δήμου να τα χορηγήσει.
- Μη νόμιμες προσλήψεις με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικών συνεργατών Δημάρχου, χωρίς να προβλέπονται θέσεις στο ΟΕΥ του δήμου.
- Μη νόμιμη καταβολή υπερωριακής απασχόλησης εποχιακών υπαλλήλου δήμου, χωρίς να επισυνάπτεται η απαιτούμενη άδεια της οικείας νομαρχίας για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης.
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Χρηματικά εντάλματα που αφορούσαν προμήθειες, προγραμματικές συμβάσεις και έργα επεστράφησαν αθεώρητα, γιατί αν και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερέβαινε το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ, δεν είχαν υποβληθεί για προσυμβατικό έλεγχο από τα αρμόδια κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Μη νόμιμη καταβολή δαπανών για δημοσιεύσεις στα πλαίσια διαγωνισμών προμηθειών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, οι οποίες υπολογίστηκαν με το εμπορικό τιμολόγιο που αφορά ιδιώτες, καθώς και δαπανών δημοσίευσης που αφορούσαν ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης και όχι περίληψη αυτής.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ
Χρηματικά εντάλματα κρίθηκαν μη θεωρητέα, με την αιτιολογία ότι αφορούσαν δαπάνες που δεν προβλέπονταν από διάταξη νόμου, ούτε εξυπηρετούσαν τους σκοπούς ή τις λειτουργικές ανάγκες των οικείων φορέων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επρόκειτο για επιχορηγήσεις σωματείων για δραστηριότητες άσχετες με τους σκοπούς τους, για δαπάνες δημοσίων σχέσεων, εθιμοτυπίας και βραβείων, παράθεση γευμάτων, δεξιώσεων, φωτογραφιών, προμήθειας λουλουδιών και καταχωρήσεων σε τοπικές εφημερίδες.
Επίσης, αφορούσαν σε δαπάνες για τηλεοπτική προβολή των δήμων από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ από την απόφαση ανάθεσης και την εκκαθάριση δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί σαφώς αν εξυπηρετούσαν λειτουργικές ανάγκες των δήμων.
aftodioikisi.gr

TΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΤΟΕ ΧΙΟΥ


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΤΟΕ ΧΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
        Διενεργήθηκε και πάλι η καθιερωμένη εξαμηνιαία αιμοδοσία του ΝΠ ΟΤΟΕ Χίου.  Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, που επί 12 συναπτά έτη συνεχίζεται αδιάκοπα, οφείλεται στην συνεργασία και προσφορά κάποιων τους οποίους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε. Τον Διευθυντή και το προσωπικό του καταστήματος της Εμπορικής Τράπεζας για τον χώρο και την στήριξη που κάθε φορά μας παρέχει. Την, προηγούμενη και την σημερινή, προϊσταμένη και το προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Χίου για την εξαιρετική συνεργασία και συμπαράσταση που παρέχουν σε μας και τους αιμοδότες μας, που χωρίς αυτήν ίσως και να είχαμε σταματήσει την μακρόχρονη προσπάθεια μας προ πολλού . Τέλος τους συναδέλφους αιμοδότες μας που μέσα στην πίεση της δουλειάς αποφασίζουν  ότι προηγείται η ζωή  και εμμένουν  κάθε φορά στην προσφορά τους, αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους που τους διευκολύνουν σ αυτό. Αλλιώς δεν μπορεί να προσφερθεί αυτό το δώρο. Ένα δώρο που κοστίζει τόσο λίγο και αξίζει τόσο πολύ. Δώρο ζωής σε όλους τους τραπεζοϋπάλληλους, τις οικογένειες τους αλλά και το σύνολο του Χιώτικου λαού.
            Καλούμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους και το σύνολο του χιώτικου λαού που δεν έχουν πρόβλημα υγείας να σηκωθούν από την καρέκλα να σταματήσουν ότι κάνουν για 10λεπτά και να προσφέρουν την ζωή, που μπορούν να προσφέρουν. Είναι ντροπή αυτές τις δύσκολες ώρες, τις δικές μας και της χώρας να είμαστε  αναγκασμένοι να εισάγουμε αίμα από το εξωτερικό. Καλούμε όσους φορείς μπορούν να δημιουργήσουν Τράπεζες Αίματος που με επιμέλεια και συντονισμό θα δίνουν αίμα σε όλη την διάρκεια του χρόνου στο Νοσοκομείο Χίου, γιατί το παιδί  μας, ο άνθρωπος μας που θα χρειαστεί  αίμα πρέπει να το βρει εδώ και όχι να το αναζητά την τελευταία στιγμή ή να περιμένει να έρθει από την Αθήνα.
Τέλος ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι υπεύθυνος αιμοδοσίας αναλαμβάνει η συνάδελφος Βιτέλλα Μαρία.
Για το ΝΠ ΟΤΟΕ ΧΙΟΥ

                Κώσταλος Τ.        Βίος Δ.

           

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Τ. ΧΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ


Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πολυτεχνείου 1 82100 ΧΙΟΣ
Χίος,    20 /03/2012

                                                    
Ανακοίνωση συμπαράστασης της Ε.Γ. Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προς τους Ναυτεργάτες

ΝΑΤ: Ξεχωριστό και ανεξάρτητο

Με αφορμή την επικείμενη συνένωση του ΝΑΤ και του Οίκου Ναύτου με τον ΕΟΠΠΥ, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα των ναυτικών για να παραμείνει το ασφαλιστικό ταμείο που έστησαν με αίμα ξεχωριστό και ανεξάρτητο.

Η σημερινή κατάντια του κάποτε ισχυρού ΝΑΤ και τα χρόνια προβλήματα στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους εν ενεργεία και συνταξιούχους ναυτικούς και τις οικογένειές τους, αποτελεί κραυγαλέο παράδειγμα του πώς οι νόμοι της ελεύθερης αγοράς καταπατούν κάθε έννοια συλλογικότητας, και παροχής πρόνοιας, ακόμη και προς αυτούς που με σκληρή δουλειά χρόνων μέσα στις θάλασσες πλήρωσαν ακριβά από την τσέπη τους αυτό το δικαίωμα.

Όπως τα αποθεματικά όλων των ταμείων βρέθηκαν έρμαια στα χέρια των διορισμένων από τις εκάστοτε κυβερνήσεις  διοικήσεων, για να τροφοδοτήσουν το χρηματιστηριακό θαύμα της κυβέρνησης Σημίτη, έτσι και το ΝΑΤ, υπήρξε ο χρυσός κορβανάς, που από τα πρώτα χρόνια των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚκαι ΝΔ , θέλησαν και έβαλαν  χέρι σε αυτό και  τροφοδότησε κάθε προεκλογική εξαγγελία και όχι μόνο , ερήμην των ναυτεργατών .

Αυτήν την κοροϊδία ζουν επί χρόνια οι ναυτεργάτες, οι οποίοι κατά τα άλλα αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας, της εμπορικής ναυτιλίας. Και σήμερα, που οι αποφάσεις της κυβέρνησης της τρόικας (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και ΛΑΟΣ) και μνημονίου σαρώνουν τα πάντα, έρχονται να αποτελειώσουν ό,τι επί χρόνια με επιμέλεια διέλυσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις .

Η Χίος ζει και αναπτύσσεται τόσα χρόνια χάρη στη δουλειά των ναυτικών της.
Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, αποτελεί υπεράσπιση του δικαιώματός μας στη ζωή.
Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΝΤ Χίου της ΑΔΕΔΥ  συμπαραστέκεται και παλεύει με τους ναυτεργάτες και καλεί όλο τον δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο  να παρευρεθεί στην διαμαρτυρία των ναυτεργατών στις 22 Μαρτίου 2011 στις 11 το πρωί στην πλατεία Βουνακίου .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΗ


Το Εργατικό Κέντρο Χίου επειδή αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχουν οι ναυτικοί μας, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, για το νησί και γνωρίζει την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική επιρροή που έχει η θάλασσα και οι άνθρωποί της στο νησί μας, αποφάσισε τα παρακάτω:
Στηρίζουμε τον αγώνα των συνταξιούχων και εν ενεργεία ναυτικών μας και απαιτούμε την προστασία του ναυτικού επαγγέλματος και των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, καθώς και την ακύρωση της συγχώνευσης του Οίκου Ναύτη στον ΕΟΠΠΥ. Θεωρούμε ότι η ενσωμάτωσή του αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή μόνο δυσάρεστες συνέπειες θα φέρει για όλους.
Απαιτούμε από την κυβέρνηση πρώτα να μετατρέψει το μόρφωμα του ΕΟΠΠΥ σε πραγματικό Ταμείο Υγείας και μετά να καλέσει όσα Ταμεία θέλουν να ενταχθούν στον Οργανισμό.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους που μπορούν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που οργανώνουν οι ναυτικοί μας
 την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012   και ώρα    11.00πμ  στην Πλατεία.
Τέλος, καλούμε τα σωματεία των ναυτικών να δράσουν ενωτικά για να μπορέσουν να συσπειρώσουν κοντά τους και τη χιώτικη κοινωνία.

ΤΟ "ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ" ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΗ Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου (ΚΜΨΥ) του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου πραγματοποίησε στις 17/3/2012, στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκδήλωση με θέμα «Η κρίση ως δυνατότητα επαναπροσδιορισμού.  Πως επιδρά η αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου».
Οι ομιλητές κα. Ηλ. Φύλλα, ψυχίατρος και επιστημονικά υπεύθυνη της ΚΜΨΥ Χίου, κ. Γ. Καπράλος, κλινικός ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής, και κα. Δ. Ψυχή, ψυχολόγος ΚΜΨΥ Χίου, αναφέρθηκαν στο επίκαιρο θέμα της κρίσης – αλλαγής, ενώ στο τέλος, δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να συζητήσει το θέμα της κρίσης και να εκφράσει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του.
Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου ευχαριστεί τα μέλη της κοσμητείας της σχολής επιστημών της διοίκησης για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημά μας για χρήση του αμφιθεάτρου, την κα. Γαϊτάνου, υπεύθυνη της αίθουσας αμφιθεάτρου και τους εργαζόμενους στο τεχνικό τμήμα του πανεπιστημίου για τη βοήθειά τους.
Επίσης, ευχαριστεί την κα. Στέλλα Μασσά, από το κέντρο αισθητικής και φυσικής ευεξίας και τους κύριους Τσακουμή Γιάννη και Κουτσουράκη Γιάννη από το λογιστικό γραφείο Eurotax, γιατί με τη συνεισφορά τους διευκόλυναν την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης.

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣΑκόμη μια Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας βρίσκει τα νησιά μας με πληγές στα δασικά τους οικοσυστήματα και με προφανείς απειλές για περαιτέρω υποβάθμιση, συρρίκνωση ως και ολοκληρωτική εξαφάνιση μερικών από αυτά. Κάποτε πιστεύαμε ότι στη χώρα μας έλειπε η δασική πολιτική. Σήμερα είμαστε σίγουροι ότι έχει προσχεδιαστεί ένα διαφορετικό μέλλον για τον δασικό μας πλούτο, ένα μέλλον που απλά δεν τον εμπεριέχει.

Οι συνεχείς περικοπές στη δασοπροστασία και στην πυροφύλαξη, η απαξίωση της Δασικής Υπηρεσίας μέσα από νομοθετικές τροποποιήσεις που καθιστούν περιττή τη γνωμοδότησή της και νομιμοποιούν την παράκαμψή της, η πρόσφατη "εναπόθεση"  στην ήδη εξοντωμένη Δασική Υπηρεσία των αρμοδιοτήτων της πρώην αγροφυλακής, η επιβράβευση των ιδιοκτητών αυθαιρέτων, οι προτεινόμενες δασοκτόνες διατάξεις μέσα σε νέα νομοσχέδια, ο κίνδυνος κατάργησης πυροσβεστικών σταθμών στα νησιά μας αποτελούν ενέργειες  που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον και επομένως αντιτίθενται στο ελληνικό Σύνταγμα. Επιπλέον αντιτίθενται στις ευρωπαϊκές επιταγές για την προστασία του δασικού κεφαλαίου και την προσπάθεια αναστροφής των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Πρόσθετο πρόβλημα για  τα νησιά μας αποτελεί η παράνομη υλοτόμηση δέντρων για καύσιμη ύλη, γεγονός που τείνει να πάρει εφιαλτικές διαστάσεις. Κινδυνεύουν άμεσα το αρχέγονο δάσος του Ράντη στην Ικάρια, οι βελανιδιές της Λέσβου ο δασικός πλούτος της Χίου και της Σάμου.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι απευθυνόμαστε στους πολίτες αυτής της χώρας: σας καλούμε όλους σε έναν αγώνα για τη ματαίωση των δασοκτόνων σχεδίων, σας καλούμε στην οργάνωση της δασοπροστασίας με ιδία συμμετοχή στον τόπο κατοικίας μας και στις τοπικές κοινωνίες που συμμετέχουμε, σας καλούμε στην υπεράσπιση των συλλογικών αγαθών της δημόσιας δασικής περιουσίας. Όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας - και όχι οι λίγοι προνομιούχοι - έχουμε δικαίωμα στην ποιότητα ζωής, στην υγεία και στα αγαθά που προσφέρουν τα δάση. Και όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας δικαιούμαστε τα αγαθά από τη δασική οικονομία και τις θέσεις εργασίας που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τη δασοπροστασία, προοπτική που οφείλει η πολιτεία να σχεδιάσει για το πραγματικό δημόσιο συμφέρον.

O KAIΡΟΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

Αίθριος θα είναι ο καιρός στην Χίο σήμερα, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βόρειους ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες, με αίθριο καιρό, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 16 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από βόρεια διεύθυνση και ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη 22/3, περιμένουμε ηλιοφάνεια, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βόρειους ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 5 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες, με καθαρό ουρανό, με θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από βόρεια διεύθυνση και ένταση μέχρι 5 μποφόρ.