Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

ΥΠΕΣ : ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣΝα καθορίσει νέα μειωμένα τιμολόγια για τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, ζητά από τη ΔΕΗ το υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, με επιστολή του προς τον πρόεδρο διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Αρθούρο Ζερβό, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Γιάννης Ιωαννίδης υιοθετεί το πάγιο αίτημα των δήμων για μείωση των τιμολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, «που αφορούν φωτισμό οδών και πλατειών και στη λειτουργία διαφόρων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων αυτών, όπως παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, δημοτικά ιατρεία, αθλητικά κέντρα, ιατρεία κλπ».
Κι αυτό γιατί, όπως τονίζει «η κατανάλωση ρεύματος για το φωτισμό και ευρύτερα την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών συνδέεται όχι μόνο με την  κοινωνική εξυπηρέτηση αλλά και με την ασφάλεια των πολιτών».
Επιπλέον, με την ίδια επιστολή ο γ.γ. του υπουργείου Εσωτερικών είτε εξεύρεση εναλλακτικών επιλογών είτε, επίσης, χαμηλότερου τιμολογίου αναφορικά με το υπέρογκο κόστος μετατόπισης δικτύου που χρεώνει η ΔΕΗ κατά την πραγματοποίηση δημοτικών έργων.
Η ΕΠΙΣΤΟΛH
aftodioikisi.gr

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΕ ΑΚΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ "ΥΓΙΕΙΣ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΥΣΤην επιβράβευση των δήμων που επέδειξαν «χρηστή οικονομική διαχείριση» κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος αφορά το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ που υλοποιεί υπουργείου Εσωτερικών.
Στόχος του προγράμματος  είναι η διάκριση των αξιέπαινων παραδειγμάτων μεταξύ των Δήμων που προς όφελος του τοπικού συμφέροντος και των δημοτών τους παρουσίασαν μια δημοσιονομική διαχείριση που χρήζει ανάδειξης και επιβράβευσης.
Το Υπουργείο Εσωτερικών με το Πρόγραμμα  ΑΚΣΙΑ πλέον επιχειρεί να δώσει ώθηση και να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες οικονομικής εξυγίανσης και ταυτόχρονα να επιβραβεύσει τη χρηστή οικονομική διαχείριση των Δήμων.
Συμφωνα με το σχεδιο εγκυκίου, που εστάλλη σε όλους τους δήμους, το Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ διαρθρώνεται σε τρείς άξονες:
 Άξονας 1ος : Αφορά στην οικονομική εξυγίανση των Δήμων, θέτοντας σαφή προσανατολισμό σε χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν στην δημοσιονομική  εξυγίανση των Δήμων είτε αυτοί εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης είτε όχι (παρ.6, αρθρ. 4. του ν.4111/2013).
Άξονας 2ος : Αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων για την εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω των διαδικασιών της αυτεπιστασίας.
 Άξονας 3ος : Ο εν λόγω άξονας αφορά στην επιβράβευση, με τη μορφή επιχορήγησης, των Δήμων  που επέδειξαν χρηστή οικονομική διαχείριση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα προσδιορίζεταιμε δυναμικό τρόπο το πλαίσιο επιβράβευσης,.,  θα  καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και το ποσοστό των πόρων του Προγράμματος που θα αποδίδεται στο συγκεκριμένο άξονα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% επί των συνολικών πόρων του Προγράμματος.
Το Πρόγραμμα  θα παρακολουθείται από Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και στην οποία συμμετέχουν, ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Διευθυντής Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην Επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.
Οσον αφορά δε στους πόρους του προγράμματος , οι πηγές απο τις οποίες θα προέρχονται είναι:
  • η τμηματική παρακράτηση των ποσών με τα οποία επιχορηγούνται οι Δήμοι για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εντός 4 ετών αρχής γενομένης από το 2013 από τους παρακρατηθέντες πόρους (αρθρ. 27 του ν.3756/2009 Α΄53). Με την ίδια διαδικασία παρακρατούνται και τα ποσά που αναλογούν στους συνδέσμους ΟΤΑ με παρακράτηση από τα μέλη αυτών κατ’ αντιστοιχία του ποσοστού της ετήσιας εισφοράς τους.
  •  η χρηματοδότηση του Προγράμματος, που καθορίζεται μετά από υπουργική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, μέσω της απόδοσης μέρους των εσόδων των Δήμων που προέρχονται από την επιβολή του φόρου ζύθου, του τέλους διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ καθώς και του 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. Στην υπουργική απόφαση καθορίζεται το συνολικό ύψος του αποδιδόμενου ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
aftodioikisi.gr

ΥΠΕΣ : ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟ "ΜΠΑΛΑΚΙ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΠΔΔ ΣΕ ΝΠΙΔΤο «μπαλάκι» στους δήμους ρίχνει του υπουργειο Εσωτερικών όσον αφορά στον θέμα της μετατροπής των ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ καθώς σε απάντηση του προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τονίζει ότι μόνο τα δημοτικά συμβούλια είναι αρμόδια να αποφασίσουν για την κατάργηση ή μη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του κάθε δήμου και σε περίπτωση που το αποφασίσει θα πρέπει να μεταφέρει το σκοπό αλλά και το προσωπικό στον ίδιο το δήμο.
Συγκεκριμένα το  υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχε ζητήσει απο το ΥΠΕΣ να του αποστείλει εντός δέκα ημερών και το αργότερο μέχρι 26 Απριλίου, στοιχεία για τα ΝΠΔΔ των δήμων  και να τεκμηριώσει εμπεριστατωμένα για κάθε ένα από αυτά «την σκοπιμότητα διατήρησης, για την οργάνωση και λειτουργία τους, της προκείμενης φύσης και νομικής μορφής του, (δηλαδή ΝΠΔΔ)» το υπουργείο Εσωτερικών απαντά ότι η σχετική αρμοδιότητα είναι των δήμων.
Υπενθυμίζει επίσης ότι με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» ο αριθμός των ΝΠΔΔ περιορίστηκε από 12.503 σε 1.120 και υπογραμμίζει ακόμη ότι «τα νομικά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, έχουν δε συγκροτηθεί και λειτουργούν βάσει σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των ΟΤΑ (δημοτικά συμβούλια) που είναι και υπεύθυνοι για την άμεση εποπτεία των εν λόγω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».
Επιπλέον επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ήδη δρομολογηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ομάδα Δράσης του υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικά πάντως για τα δημοτικά ιδρύματα η άποψη του υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι «αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία».
aftodioikisi.gr

"Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ" ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ


«Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΑΣ»
Από το ομώνυμο βιβλίο του Γιάννη Μακριδάκη 
σε διασκευή Χρήστου Βαλαβανίδη
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 18:00 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 18:30

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 9 ΜΑΙΟΥ 
ΘΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

«Η Άλωση της Κωσταντίας» μετά από μια πολύ επιτυχημένη περίοδο στο θέατρο Μεταξουργείο και περιοδεία σε μεγάλα αστικά κέντρα καταλήγει την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη στο Θέατρο του Ζωγραφείου Λυκείου. Την Πέμπτη 9 Μαΐου, την παράσταση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Το έργο στηρίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Νίκου Μακριδάκη σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Βαλαβανίδη, με τους Άννα Βαγενά, Ελένη Γερασιμίδου, Βασίλη Παλαιολόγο.


Λίγα λόγια για το έργο :
Δύο γυναίκες φίλες, σύγχρονες Ελληνίδες της Πόλης, η Άννα Βαγενά και η Ελένη Γερασιμίδου, ζουν και βιώνουν μέσα από τη διήγηση ενός γράμματος ανείπωτες καταστάσεις με σχεδόν αστυνομική πλοκή! 
Οι δύο φίλες, είναι από τους λίγους Έλληνες που έχουν απομείνει στην Πόλη και παλεύουν να συνυπάρξουν αρμονικά με τους Τούρκους και τις αναμνήσεις μιας ζωής αλλοτινής. Μέσα από το έργο αναδύονται οι πολιτισμικές, πολιτικές και θρησκευτικές διαφορές μεταξύ των δύο λαών, που καλούνται να συγκατοικήσουν, απρόθυμοι πια και οι δύο να καταρρίψουν τις αποστάσεις που τους χωρίζουν. Με όχημα το χιούμορ ο συγγραφέας καταφέρνει να θίξει εκ νέου ζητήματα που φαίνονται πια σκονισμένα.
Μια ιστορία που έχει ρίζες στον Ελληνισμό της Πόλης και φτάνει μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Η συγκίνηση εναλλάσσεται με το γέλιο και την ελπίδα, μέσα από τις απολαυστικές ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστριών, καθώς και του τρίτου προσώπου της ιστορίας, του Βασίλη Παλαιολόγου.
Μια ανατρεπτική κωμωδία γεμάτη από γεύσεις, αρώματα και καημούς του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, που περιγράφει τις σχέσεις των δύο λαών, Ελλήνων και Τούρκων, σήμερα.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ : 
Διασκευή - σκηνοθεσία – μουσική επιμέλεια : Χρήστος Βαλαβανίδης
Φωτισμοί : Αλέκος Αναστασίου

ΠΑΙΖΟΥΝ : 
Άννα Βαγενά, Ελένη Γερασιμίδου, Βασίλης ΠαλαιολόγοςΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΜΕ ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
Σε βάθος ενημέρωση για υπόθεση που αφορά στο οικονομικό σκάνδαλο της συμπερίληψης από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου τιμολογίων συνολικού ποσού 1.195.876,96 ευρώ για τα οποία - όπως καταγγέλλεται - δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις νομιμότητας, ζητά με Ερώτησή του από τους Υπουργούς Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη και Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, υπό τη βουλευτική εποπτεία του οποίου βρίσκονται όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με έκθεση ειδικού ελέγχου επί της απογραφής έναρξης 01.01.2011 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που συνέταξε ο Ορκωτός Λογιστής Κωνσταντίνος Βενέτης, «στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές της απογραφής 4.304.256,83 ευρώ ,περιλαμβάνονται τιμολόγια προμηθευτών συνολικού ποσού 1.195.876,96 ευρώ για τα οποία δεν συντρέχουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων των οικονομικών υπηρεσιών ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ».

Όπως αποκαλύπτει ο Πολιτευτής Σάμου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Δημοσιογράφος Γιώργος Γαρυφάλλου, «το Περιφερειακό Συμβούλιο Σάμου, συζήτησε το θέμα και παρουσίασε στο συμβούλιο πίνακα με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Π.Ε. Σάμου, στον οποίο διαφαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα εξοφληθεί οι οφειλές του 2006».

«Γιατί δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις νομιμότητας τιμολογίων ύψους 1.195.876,96 όπως περιγράφονται στην από 31.5.2011 έκθεση ειδικού ελέγχου επί της απογραφής της 1.1.2011 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου;» ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς ο Τέρενς Κουίκ και ζητά να του κατατεθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου, η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τα τιμολόγια ανά έργο.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης. 

parliament logo
ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ KAI AITΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ

ΘΕΜΑ:ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

κ.κ. Υπουργοί,

Στις 31.5.2011 ο Ορκωτός λογιστής κ. Κωνσταντίνος Βενέτης κοινοποίησε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο  Βορείου Αιγαίου την έκθεση ειδικού ελέγχου επί της απογραφής έναρξης 01.01.2011 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σε ό, τι αφορά στην Ενότητα Σάμου σημείωνε:

«Στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές της απογραφής 4.304.256,83 ευρώ, περιλαμβάνονται τιμολόγια προμηθευτών συνολικού ποσού 1.195.876,96 ευρώ για τα οποία δεν συντρέχουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων των οικονομικών υπηρεσιών ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ»

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα :

Αφού δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις νομιμότητας τους πώς το Περιφερειακό Συμβούλιο σε έκτακτο συμβούλιο 11/4/2013 συζήτησε το θέμα και παρουσίασε στο συμβούλιο πίνακα με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους της Π.Ε. Σάμου;

Όπως επισημαίνει ο Πολιτευτής Σάμου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ δημοσιογράφος Γιώργος Γαρυφάλλου, αν παρατηρήσει κάποιος προσεκτικά τον πίνακα διαπιστώνει ότι και οφειλές του 2006 δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1.Ποιες είναι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις  προς τρίτους, έργα της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου;

2.Γιατί έργα ακόμα και του 2006 δεν πληρώθηκαν εγκαίρως;

3.Γιατί δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις νομιμότητας τιμολογίων ύψους 1.195.876,96 όπως περιγράφονται στην από 31.5.2011 έκθεση ειδικού ελέγχου επί της απογραφής της 1.1.2011 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου;

Παρακαλώ να κατατεθούν:

1.Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου.

2. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους που έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

3.Η  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ημερομηνία 11/4/2013 και τα τιμολόγια ανά έργο.

4.Οι δανειακές υποχρεώσεις της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου.

5.Τα τιμολόγια των προμηθευτών συνολικού ύψους 1.195.876,96 για τα οποία δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις νομιμότητας.Ο Ερωτών Βουλευτής


Τέρενς-Νικόλαος ΚουίκΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΙΟΥΤην Μ. Πέμπτη 02//05/2013 στις 12:00 το πρωί θα δοθεί από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Χίου συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου με θέμα τα αποτελέσματα της πρώτης δράσης ( συγκέντρωση τροφίμων για ανέργους) 

ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΥΑΘ


Ως την «πρώτη μεγάλη νίκη στον αγώνα για να μην περάσει το ξεπούλημα των δημοσίων αγαθών», χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη χθεσινή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης για διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το θέμα της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ.
«Η χθεσινή ιστορική απόφαση του ΔΣ Θεσσαλονίκης κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ και υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος για το θέμα, αποτελεί την πρώτη μεγάλη νίκη, στον αγώνα για να μην περάσει το ξεπούλημα των δημοσίων αγαθών. Μια νίκη που ήρθε έπειτα από την έντονη πίεση και τις συνεχείς κινητοποιήσεις τόσο του σωματείου της ΕΥΑΘ, όσο και των πρωτοβουλιών που έχουν σχηματιστεί«, αναφερεται σε σχτική ανακοίνωση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κοινωνία της πόλης να πει ένα μεγάλο «οχι» στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, «δίνοντας ηχηρό μήνυμα στην τρικομματική κυβέρνηση που πλιατσικολογεί στο δημόσιο πλούτο της χώρας» και τα δημοτικά συμβούλια όλων των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης να πάρουν άμεσα ανάλογες αποφάσεις και να δώσουν τη μάχη «για να σωθεί το νερό και μια κομβικής σημασίας επιχείρηση»
aftodioikisi.gr

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ :ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΔΙΝΕΙ Ο ΜΑΝΙΤΑΚΗΣΠροτεραιότητα στη διευκόλυνση των αποχωρήσεων με τη δυνατότητα εθελούσιας εξόδου για τους υπαλλήλους που εντάσσονται σε διαθεσιμότητα ή κινητικότητα, με την εξαγορά πλασματικών χρόνων, εφόσον δεν κατοχυρώνεται πλήρης σύνταξη, είτε με αποζημίωση, θα δώσει η κυβέρνηση.
Αυτό προκύπτει από την ενημέρωση που έκανε στον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη,  ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης, για τα θέματα του σχεδίου νόμου, το οποίο αφορά την οργάνωση της δημοσίας διοίκησης και το οποίο πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση, καθώς και για τον σχεδιασμό αναφορικά με τις απολύσεις 15.000 υπαλλήλων έως το 2014 και την ένταξη 12.500 υπαλλήλων στο σχέδιο κινητικότητας.
Συμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μανιτάκης ενημέρωσε τον κ. Κουβέλη και για τον σχεδιασμό και την περαιτέρω εξέλιξη της κυβερνητικής πολιτικής για τον δημόσιο τομέα, καθώς και για τα σχετικά μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν, όπως εξαγγέλθηκαν και εγκρίθηκαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ειδικότερα, βασικά θέματα της συνάντησης ήταν:
• Ο σχεδιασμός για την ένταξη 12.500 υπαλλήλων στο σχέδιο της Κινητικότητας, σε συνέχεια της αξιολόγησης δομών του δημοσίου και στο πλαίσιο της ορθολογικής ανακατανομής του ανθρώπινου δυναμικού εκεί όπου εντοπίζονται πραγματικές ανάγκες.
• Ο σχεδιασμός για αποχωρήσεις 15.000 υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2014 με τις αντίστοιχες διαδικασίες και δεξαμενές, και κυρίως μέσα από την αξιολόγηση και κατάργηση Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που θα αναλάβει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή, αλλά και από την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης.

Αναλυτική αναφορά έγινε στην ανάγκη βαθιάς και ποιοτικής ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικούτου δημοσίου, εφόσον οι σχεδιαζόμενες αποχωρήσεις συνοδευθούν με ισάριθμες προσλήψεις νέων και καταρτισμένων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν περάσει τη βάσανο αξιοκρατικών διαδικασιών.
Επίσης, οι δύο άνδρες, στη μακρά τους συνάντηση, συζήτησαν και την ανάγκη «να αντιμετωπιστούν άμεσα θεσμικές και νομικές ανωμαλίες και αδικίες που αναπαράγουν φαινόμενα πελατειακής συναλλαγής σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα»
aftodioikisi.gr

ΥΠΕΣ :103 ΕΚΑΤΟΜ.ΕΥΡΩ Η ΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣΣτα 103.448.474,12 € ανέρχεται η τακτική επιχορήγηση των δήμων για το μήνα  Απρίλιο από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών και δαπανών μισθοδοσίας.
Με την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Ε. Στυλιανίδης γίνεται η κατανομή κατά δήμο.
aftodioikisi.gr

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ !!!Σκάφος της Τουρκικής Ακτοφυλακής ελάχιστα μέτρα από τις ακτές τις Λέσβου, βρίσκεται σε καθεστώς ελέγχου από σκάφη των ΚΕΑ και του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης καθως φερεται να εχει λαθρομεταναστες ή να συνοδεύει σκάφος που τους μεταφέρει μέρα μεσημέρι.!!!
katohika.gr