Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

4.413 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Δημοσιεύθηκε η τελευταία Δημόσια Πρόσκληση που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).
Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 4.413 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 19/12/2013 και λήγει στις 27/12/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν: α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.
Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στις προηγούμενες Δημόσιες Προσκλήσεις, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.
Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής και την διαδικασία μοριοδότησης.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο δηλωθέν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2013, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, όπου εκδόθηκε η με αριθμ. Δημόσια Πρόσκληση Νο 7/2013.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ : ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ Ν.Δ.


Περιφερειακές Εκλογές: Οι διεκδικήσεις και τα πρόσωπα της Ν.Δ.
Τα κομματικά επιτελεία σε ετοιμότητα, ενόψει των Περιφερειακών & Δημοτικών Εκλογών 2014, και το epoli.gr σας παρουσιάζει, σήμερα, τις πρώτες πληροφορίες στη "μάχη των Περιφερειών" από πλευράς Ν.Δ.

Αρχικός στόχος η διατήρηση των 5 κερδισμένων Περιφερειών, κατά τις Περιφερειακές Εκλογές του 2010, με τους κ.κ. Γιώργο Δακή, Αλέξανδρο Καχριμάνη, Κωνσταντίνο Αγοραστό, Σπυρίδωνα Σπύρου, Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων, αντίστοιχα, να φαντάζουν κυριολεκτικά ως τα ακλόνητα "φαβορί" και με τους ίδιους - σύμφωνα με πληροφορίες του epoli.gr - να επιθυμούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι.

Οι 4 αυτές Περιφέρειες δύσκολα μπορούν να χαθούν για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα και με τα "νούμερα", που έχει στη διάθεσή της η «Συγγρού». 

Στην 5η κερδισμένη Περιφέρεια... - αυτή της Κεντρικής Μακεδονίας - παρά τις μεγάλες αντιρρήσεις πολλών στελεχών της Ν.Δ., για κάθοδο του νυν Περιφερειάρχη Κ.Μ., Απόστολου Τζιτζικώστα, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι η τελική επιλογή της «Συγγρού», αφού καταφέρνει να διεισδύει - σύμφωνα με μετρήσεις - σε χώρους "δεξιότερους" της Δεξιάς.

Όμως, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (όπως και αυτή της Αττικής) δεν θα είναι μία εύκολη περίπτωση και ζυμώσεις κυριολεκτικά θα γίνονται μέχρι και την τελευταία στιγμή. 

Ζυμώσεις, που θα έχουν τη μορφή "άτυπων" συνεργασιών, ώστε και κάποια "πνεύματα να κατευνάσουν" αλλά και ψήφοι να μη χαθούν... 

Κι ο λόγος για τον κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, το πρόσωπο, που «έδωσε» την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Ν.Δ., κατά τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2010, και σύμφωνα με πληροφορίες του epoli.gr, "περιμένει στο ακουστικό του" τηλεφώνημα από τη «Συγγρού»...

Οι στόχοι για τη Ν.Δ. - κατά σειρά μεγαλύτερων πιθανοτήτων - είναι αυτοί της, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου μόλις για 1.309 ψήφους διαφοράς, νικητής αναδείχθηκε ο υποψήφιος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Αθανάσιος Γιακαλής, με τον τελευταίο "διεκδικητή" του 2010, Παύλο Βογιατζή και τη νυν γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, να διεκδικούν το "χρίσμα".

Ακολουθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφέρεια που "πλήγωσε" τη Ν.Δ. - αφού και "πατρίδα" του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ν.Δ. είναι και την κέρδισε "άσωτο τέκνο" της..., ο κ. Πέτρος Τατούλης. 

Με τη σχεδόν βέβαιη μη «κάθοδο» του κ. Δημήτρη Δράκου - διεκδικητή κατά τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2010, τ. Νομάρχη Μεσσηνίας & Προέδρου της τ. Ε.Ν.Α.Ε. - αν και έδωσε "σκληρή μάχη" κατά τον α' γύρο, η Ν.Δ. ψάχνει ένα ισχυρό "όνομα" για να "πάρει πίσω" την Περιφέρεια Πελοποννήσου από τον κ. Τατούλη. 

Ήδη, το όνομα του Δημάρχου Χαϊδαρίου, Δημήτρη Μαραβέλια, "παίζει" πολύ δυνατά, αφού και η καταγωγή του είναι από τη Λακωνία και Πρόεδρος του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ υπήρξε.

Όμως, η υποψηφιότητα του ενός εκ των τριών "ισχυρών αυτοδιοικητικών αντρών" της Ν.Δ. - Δ. Καλογερόπουλος και Γ. Ζαφειρόπουλος οι άλλοι δύο - δεν έχει "κλειδώσει" αν και αυτή τη στιγμή φαντάζει ως ο επικρατέστερος.   

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μία Περιφέρεια, που ήδη ένα στέλεχος της Ν.Δ. έχει δηλώσει και επίσημα ανεξάρτητη υποψηφιότητα - όπως πρώτο είχε αποκαλύψει το epoli.gr - ο πρώην Υφυπουργός Υγείας, Αθανάσιος Γιαννόπουλος και ένα άλλο... ο κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, νυν Δήμαρχος Καρπενησίου - παρά τις περί αντιθέτου δηλώσεις του - μπορούν να "πάρουν" την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από τον υποψήφιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και νικητή των Εκλογών του 2010, Κλέαρχο Περγαντά, ο οποίος αναμένεται να "ανοίξει τα χαρτιά" του, μέσα στον Ιανουάριο .

Αφήσαμε τελευταία την Περιφέρεια Αττικής - "last but not least" κατά το αγγλικόν - όπου ο κ. Γιάννης Σγουρός, νυν Περιφερειάρχης Αττικής, είναι το πρόσωπο - "κλειδί", αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του epoli.grη πρώτη προσέγγιση της Ν.Δ. στο "πρόσωπο" του έγινε ήδη από το προπερασμένο καλοκαίρι (!), προσέγγιση κατά την οποία του προτάθηκε κοινή "στήριξη" με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την Περιφέρεια Αττικής ή και «κάθοδό» του για τον Δήμο Αθηναίων (!), πρόταση που απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Το "σενάριο" της κοινής στήριξης, πλέον, ολοένα και απομακρύνεται - σχεδόν απίθανο πια - και η Ν.Δ. αναζητά ένα πρόσωπο ικανό να διεκδικήσει την Περιφέρεια Αττικής. 

Τα ονόματα που έχουν ακουσθεί και έχουν γραφεί πολλά, με μία γυναίκα να... "παίζει" δυνατά τον τελευταίο καιρό - σύμφωνα με αποκλειστική πληροφορία του epoli.gr - υποψηφιότητα που προτείνεται ισχυρά από στενό συνεργάτη του κ. Αντώνη Σαμαρά, απέναντι στα ονόματα των κ.κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Μάκη Βορίδη, Νικόλαου Δένδια και άλλων πολλών.epoli.gr

Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ : ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Να βάλει τέλος στην επετηρίδα για τις προαγωγές στο Δημόσιο θέτει ως στόχο του νομοσχεδίου για το νέο τρόπο επιλογής διευθυντικών στελεχών ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης .«Έχουμε πολλούς άξιους ανθρώπους στη Δημόσια Διοίκηση, πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να ξεφύγουν από την παραδοσιακή έννοια της επετηρίδας ή της μοριοδότησης, η οποία πολύ συχνά τους κρατάει δέσμιους», λέει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον Τύπο της Κυριακής.
Και εξηγεί: «Όπως εφαρμοζόταν μέχρι στιγμής η διαδικασία προαγωγής στο Δημόσιο για τις διευθυντικές θέσεις, πρώτο ρόλο έπαιζε μια τυπική διαδικασία μοριοδότησης η οποία προέτασσε την αντικειμενικότητα και όχι την αξιοκρατία. Αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε τα καλά στοιχεία από το Νόμο Ραγκούση, ο οποίος, βέβαια, ποτέ δεν εφαρμόστηκε στην πράξη και να προχωρήσουμε σε μία ουσιαστική αναθεώρηση του τρόπου επιλογής γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών», προσθέτει.
Ο κ. Μητσοτάκης, επίσης, επαναλαμβάνει ότι οι 12.500 διαθέσιμοι του 2014 θα προέλθουν κατά βάση από τον ΕΟΠΥΥ και από τους δήμους.


aftodioikisi.gr

ΔΗΜΟΙ "ΜΟΙΡΑΖΑΝ " ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥΣ !


Δήμοι μοίραζαν επιδόματα σε πεθαμένους! Όλα τα στοιχεία
Την 7η έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» η οποία αφορά στις καταβολές των συντάξεων του Ιανουάριου 2014 παρουσίασαν, σήμερα, ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, η γενική γραμματέας Πρόνοιας, Έφη Μπέκου, ο διευθύνων σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΗΔΙΚΑ), Χρήστος Χάλαρης και ο γενικός διευθυντής Πρόνοιας, Σπύρος Κοκκινάκης.

Στο σύστημα «ΗΛΙΟΣ» ενσωματώθηκε και η παρακολούθηση των κοινωνικών επιδομάτων που χορηγούνται σε δικαιούχους τους από τους Δήμους, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και ήδη προέκυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις παράνομης είσπραξης επιδομάτων από συγγενείς θανόντων, ενώ για χιλιάδες δικαιούχους επιδομάτων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων ταυτοποίησης και ΑΜΚΑ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ενσωματώνοντας στο σύστημα «ΗΛΙΟΣ» την παρακολούθηση των 172.571 επιδομάτων, που χορηγούνται σε 164.106 δικαιούχους από τους Δήμους, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, ολοκληρώνεται μια σπουδαία προσπάθεια. 

Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται μηνιαία σε προνοιακά επιδόματα ανέρχεται σε 55.232.691 ευρώ. 

Από τη διασταύρωση που έγινε με τα στοιχεία του «ΑΡΙΑΔΝΗ» και του ΑΜΚΑ προέκυψε η καταβολή επιδομάτων σε 768 θανόντες για τους οποίους αποστέλλονται τα στοιχεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες για έλεγχο και άμεση αναστολή των καταβολών. 

Επίσης, από τον έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων προέκυψε για 10.500 επιδόματα εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων ταυτοποίησης και ΑΜΚΑ. Για τις περιπτώσεις αυτές, επίσης, θα γίνει αναστολή των καταβολών μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθώσεις με τους σωστούς αριθμούς ΑΜΚΑ.  

Από την άλλη, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης σε σχέση με τις συνταξιοδοτικές παροχές είναι τα εξής: 

• Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.666.683 άτομα.
• Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.431.939, εκ των οποίων οι 10.127 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών.
• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Δεκέμβριο ανέρχεται σε 2.298.147.449,59 ευρώ.

• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ανέρχεται στα 932,80 ευρώ.

Αναλυτικότερα, από την 7η έκθεση του «ΗΛΙΟΣ» προκύπτει ότι, ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων γήρατος λαμβάνουν εισόδημα που κυμαίνεται στο εύρος 500 - 1.000 ευρώ. Ο ίδιος περίπου αριθμός βρίσκεται στο εύρος 1.000 - 2.000 ευρώ.  

Από την κατανομή του πλήθους των συντάξεων, ανά συνταξιούχο, παρατηρείται πως 1.364.334 συνταξιούχοι λαμβάνουν μία μόνο σύνταξη, 924.624 λαμβάνουν δύο συντάξεις και 310.358 συνταξιούχοι λαμβάνουν τριες συντάξεις. Πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις. 

Το 23% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 41% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 51-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Προνοιακά επιδόματα

Από την επεξεργασία των στοιχείων των προνοιακών επιδομάτων για το μήνα Δεκέμβριο του 2013 παρατηρείται πως ο αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων στη χώρα μας ανέρχεται σε 164.106 συνολικά και το ποσό που καταβάλλεται σε 55.232.691 ευρώ. 

Από το σύνολο των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων το 30% αφορά σε δικαιούχους οι οποίοι παράλληλα λαμβάνουν και συντάξεις.

Αναλύοντας τα δεδομένα των συνταξιούχων που λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξή τους και προνοιακά επιδόματα παρατηρείται πως, η πλειοψηφία των δικαιούχων είναι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. 

Ακολουθούν οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και στη συνέχεια οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου.

Κατηγορία ΣυνταξιούχωνΠλήθος Συνταξιούχων/Δικαιούχων Προνοιακών ΕπιδομάτωνΜηνιαίο Ποσό Συντάξεων (€)Μηνιαίο Ποσό Επιδομάτων (€)
Γήρατος18.77016.792.8506.461.294
Θανάτου6.6794.476.6442.596.001
Αναπηρίας22.59017.475.7398.708.603
Λοιπά690537.767259.086
ΣΥΝΟΛΟ48.72939.283.000
18.024.984


Αναλύοντας τα δεδομένα του εισοδήματος των συνταξιούχων, σε κλίμακες, προκύπτει ότι, ο μεγαλύτερος αριθμός των συνταξιούχων λόγω γήρατος λαμβάνει επιδόματα που κυμαίνονται στο εύρος 300 - 400 ευρώ.

Το 29,5% περίπου των δικαιούχων που λαμβάνουν μόνο προνοιακά επιδόματα είναι  ηλικίας έως και 25 ετών και το 35,7% κυμαίνεται μεταξύ 26-50 ετών. 

Αντίστοιχα, από την ανάλυση στοιχείων για τους συνταξιούχους/δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων παρατηρείται πως το 20% είναι ηλικίας μεταξύ 26-50 ετών, το 22% κυμαίνεται μεταξύ 66-75 ετών και το 23% μεταξύ 76-85 ετών.


epoli.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ/Ν ΜΕ ΘΕΜΑ , "ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σχετικά με το νομοσχέδιο:

«Εάν επιτυγχάνουμε κάτι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά να προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε τις αδειοδοτήσεις των χώρων παραστάσεων, αλλά και των ίδιων των παραστάσεων, να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο μετά από πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, σε ένα αντικείμενο το οποίο είναι πραγματικά κομβικό, όπως είναι ο πολιτισμός και το θέατρο.
Θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και να επιδείξουμε ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά ταυτόχρονα να κατοχυρώσουμε και ιδιαίτερη ευελιξία, στους μικρούς χώρους του θεάτρου, στους μικρούς ή εναλλακτικούς χώρους των παραστάσεων, εκεί που πραγματικά χτυπάει σήμερα η καρδιά, όχι μόνο των νέων καλλιτεχνών, αλλά και του ίδιου του πολιτισμού μας, ενός πολιτισμού που βαδίζει μέσα από την περίοδο της κρίσης σε εναλλακτικές μορφές θεάτρου, σε εναλλακτικές μορφές πολιτισμού. Και θα πρέπει, κυρίως, να αγκαλιάσουμε εμείς, ως ελληνική πολιτεία, τις μη κερδοσκοπικές μορφές θεάτρου και παραστάσεων, ένα θέαμα, δηλαδή, το οποίο συνδυάζει τον πολιτισμό με την κοινωνική προσφορά.
Εξίσου πολύ σημαντική είναι η περιγραφόμενη ρύθμιση στο άρθρο 7. Πρόκειται για την ανάγκη να κάνουμε σήμερα μία συστηματική δουλειά στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τον πολιτισμό μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε διατάξεις, οι οποίες είναι αναχρονιστικές, να απλοποιήσουμε διατάξεις, οι οποίες είναι πολύπλοκες και να κωδικοποιήσουμε, να μαζέψουμε δηλαδή τις διατάξεις από όπου είναι «ριγμένες», ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για έναν χώρο όπως είναι ο πολιτισμός, καθώς, στην ιστορική διαδρομή, η χώρα μπορεί να νομοθέτησε διατάξεις που, πολλές φορές, έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.
Το κεκτημένο της σημερινής συζήτησης είναι ότι υπάρχει μία καθολική αποδοχή, μία καθολική συναίνεση πως αυτές οι διατάξεις, αυτές οι πολιτικές, πρέπει να περάσουν. Και πρέπει να περάσουν μέσα από μία εποχή που είναι δύσκολη για τον καθέναν, και είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους ανθρώπους του πολιτισμού».

Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα:

«Το θεσμικό πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα διέπεται από έναν νόμο του 1993, δηλαδή έναν νόμο που έχει κλείσει είκοσι χρόνια. Υπάρχει ήδη υπογεγραμμένη μία ερώτηση από είκοσι επτά Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Υπάρχει σε εξέλιξη πρωτοβουλία από την Κεντρική Ένωση Δήμων της Ελλάδος. Υπάρχει σε εξέλιξη πρωτοβουλία από τα επιμελητήρια της Ελλάδος, από τη ΓΣΕΒΕΕ, από τους πνευματικούς δημιουργούς. Υπάρχουν, δηλαδή, διάφορες πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν σε αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, δηλαδή να εκσυγχρονίσουμε, επιτέλους, ένα θεσμικό, ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο όχι μόνο δημιουργεί στρεβλώσεις, αλλά δημιουργεί, πλέον, και σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε αυτές είναι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είτε μικρά καφενεία σε μικρά απομακρυσμένα χωριά της χώρας, που καλούνται να πληρώσουν 400 και 500 ευρώ το μήνα.  Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να κλείσουν το μαγαζί τους.
Υπάρχουν δύο στοιχεία που τα έχουμε αναδείξει και με την ερώτησή μας.
Το πρώτο είναι ο εξορθολογισμός της ποινικής προστασίας. Δηλαδή, σύμφωνα με το σημερινό νομικό μας σύστημα, εάν κανείς δεν πληρώσει ΑΕΠΙ τιμωρείται με τουλάχιστον ένα χρόνο φυλάκιση και περνάει από αυτόφωρο, ενώ εάν στο ίδιο μαγαζί δεν έχει άδεια λειτουργίας μπορεί να τιμωρηθεί με δέκα ημέρες κράτησης. Είναι προφανής η αντιφατικότητα του νομικού οπλοστασίου και είναι επίσης προφανές ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Επομένως, εδώ πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός του δικαίου μας, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες. Επίσης, πρέπει να υπάρχει και διαβάθμιση. Δεν είναι δυνατόν ο ιδιοκτήτης του καφενείου να τιμωρείται με το ίδιο πλαίσιο ποινής, όπως και κάποιος που αντιγράφει DVD ή οτιδήποτε άλλο και παραβιάζει συστηματικά και κατά τρόπο βάναυσο τα πνευματικά δικαιώματα.
Δεύτερο σημείο είναι η διαμόρφωση των αμοιβολογίων. Τα αμοιβολόγια που ισχύουν σήμερα είναι τα αμοιβολόγια του 2007. Το 2007 η χώρα όχι μόνο δεν ήταν στην κρίση, αλλά ήταν στην κορύφωση της «ευημερίας» της –μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εταιρεία που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα, σε απάντησή της στον προηγούμενο Υπουργό Πολιτισμού, λέει ότι «δεν μπορώ να μειώσω τα αμοιβολόγια και να τα προσαρμόσω στις συνθήκες κρίσης, διότι η πελατεία έχει μειωθεί και επομένως πρέπει να κρατήσω τις τιμές ψηλά σε λιγότερους ανθρώπους που πληρώνουν, σε λιγότερες επιχειρήσεις». Αυτό είναι καταφανώς καταχρηστικό, αν μη τι άλλο. Προφανώς εδώ πρέπει να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο και διαπραγμάτευσης και διαμόρφωσης των αμοιβολογίων.  Επίσης, προφανώς, πρέπει να υπάρξει στο τέλος παρέμβαση και από το ίδιο το κράτος και από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Υπάρχει, λοιπόν, μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Εγώ θεωρώ, ότι πρέπει να γίνει συζήτηση και στη Βουλή, ταυτόχρονα με την Επιτροπή που συστήνεται αύριο, και να μπορέσουμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας και εμείς, οι Βουλευτές που έχουμε ασχοληθεί με το θέμα, ούτως ώστε να συμβάλλουμε στο έργο της  Επιτροπής, η οποία τεχνοκρατικά θα αναλάβει το ζήτημα να διατυπώσει για πρώτη φορά ένα σοβαρό και σύγχρονο πλαίσιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας».


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΙΟΥ

·          ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ
·          ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΧΙΟΥ
·          ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΧΙΟΥ
·          ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ &ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ν. ΧΙΟΥ
                                                             

ΠΡΟΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ&ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 • ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΧΙΟΥ
 • ΚΟΜΜΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣ
 • ΙΚΑ ΧΙΟΥ
 • ΜΜΕΚύριε Διοικητή,
Στα πλαίσια του Ν3655/08, στους ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειάς τους θα παρέχεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη από 1ης Μαρτίου 2014, εφόσον ο εργαζόμενος έχει πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε το τελευταίο δεκαπεντάμηνο.
Η οικονομική κρίση και η κατάρρευση της οικοδομής έχει αφήσει χιλιάδες άνεργους οικοδόμους. Οι σερβιτόροι και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ίδια κατάσταση, αφού φέτος η σεζόν, τουλάχιστον στο νησί μας, συρρικνώθηκε ακόμα περισσότερο. Τέλος, με το νέο φρούτο της εκ περιτροπής εργασίας, έχουμε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα της μίας ημέρας εργασίας την εβδομάδα.
Κύριε Διοικητή, αυτοί οι συνάδελφοί μας έχουν μείνει χωρίς μεροκάματο και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα επιβίωσης. Μην τους αφήσετε και χωρίς γιατρούς, αναστείλετε και για φέτος την ισχύ του νόμου για τα ελάχιστα ημερομίσθια που απαιτούνται για την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών τους αναγκών.
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΧΙΟΥ
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΧΙΟΥ
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ&ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ν. ΧΙΟΥ


ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ Palmos Analysis : 5% ΤΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Με πέντε μονάδες προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ σε πανελλαδική δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το tvxs.gr, παγιώνοντας το προβάδισμα που έχει αποκτήσει απέναντι στην ΝΔ. Σημαντικά ευρήματα για τις τάσεις των «αναποφάσιστων», το είδος της κυβέρνησης που επιθυμούν οι πολίτες και τις κυβερνήσεις συνεργασίας στην ίδια μέτρηση, που επίσης καταγράφει τις τάσεις της κοινής γνώμης για τις διεργασίες στο χώρο της Κεντροαριστεράς και τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ σε αυτές. Με μεγάλη διαφορά προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ και στην παράσταση νίκης.
Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό  22,5% έναντι 17,6% της ΝΔ. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Χρυσή Αυγή με 7%, η οποία όμως σημειώνει μικρή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Palmos Analysis ένα μήνα πριν. Οπως προκύπτει και από την ανάλυση των αναποφάσιστων στην επόμενη ερώτηση, η εκλογική απήχηση των νεοναζί μοιάζει να περιχαρακώνεται.
Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,6%, το ΚΚΕ με 4,1% και το ΠΑΣΟΚ με 3,8%.  Λίγο κάτω από το όριο του 3% η ΔΗΜΑΡ με 2,8%. Οι Οικολόγοι Πράσινοι συγκεντρώνουν 1,6%, ενώ το ΛΑΟΣ 0,5%. Άλλο κόμμα δηλώνει το 4,7%. Στο 13,3% οι αναποφάσιστοι (αυθόρμητη απάντηση), στο 5,6% το Λευκό ενώ από την κάλπη δηλώνει πως θα απέχει το 8,1% των ερωτηθέντων.
Σημαντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν για τους αναποφάσιστους, καθώς όπως φαίνεται αποτελούν «δεξαμενή» ψήφων πρωτίστως για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Ψηλά σε αυτόν τον πίνακα είναι και οι Οικολόγοι Πράσινοι, συγκεντρώνοντας ίδια ποσοστά με το ΚΚΕ, ενώ η νεοναζιστική οργάνωση δεν φαίνεται να είναι μεταξύ των επιλογών των «αναποφάσιστων».

Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αν κατανεμηθούν τα ποσοστά των αναποφάσιστων, ο ΣΥΡΙΖΑ διερύνει την διαφορά και προηγείται με 31%. Ακολουθούν ΝΔ με 24,4%, Χρυσή Αυγή με 9,1%, ΚΚΕ με 6,5%, ΑΝΕΛ με 6,4%, ΠΑΣΟΚ 6,3%. Μετά από μια περίοδο διολίσθησης, η ΔΗΜΑΡ φτάνει στο 5,6%, δείχνοντας τάσεις σταθεροποίησης μετά το Συνέδριο της. Στο όριο εισόδου στη Βουλή η Οικολόγοι Πράσινοι με 2,9%, ενώ το ΛΑΟΣ βρίσκεται μόλις στο 0,6%. Τα άλλα κόμματα στο σύνολό τους συγκεντρώνουν 7,3%.
 Η παράσταση νίκης
Με μεγάλη διαφορά (46 έναντι 32%) προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ και στην παράσταση νίκης, ενώ στην προηγούμενη δημοσκόπηση ένα μήνα πριν,  τα δύο κόμματα ήταν σχεδόν ισόπαλα. Παράλληλα με την διέρευνση της υπεροχής του στη πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι διασφαλίζει την πρώτη θέση στις εκλογικές προτιμήσεις.
Οι κυβερνήσεις συνεργασίας
Μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερώτηση για τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Τόσο στο ενδεχόμενο να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες εκλογές, όσο και στο ενδεχόμενο να κερδίσει η ΝΔ, οι πολίτες απαντούν πως προτιμούν μια κυβέρνηση συνεργασίας (49% και 54% αντίστοιχα). Υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τάσσεται το 26%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη ΝΔ φτάνει μόλις στο 17%.
Σχετικά με τους πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους του κάθε κόμματος, η ΔΗΜΑΡ βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων μεταξύ των ψηφοφόρων που θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τον  ΣΥΡΙΖΑ:  το 24% να δηλώνει πως θα ήθελε μια κυβερνητική συνεργασία των δύο κομμάτων. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ (16%), η ΝΔ (15%), το ΚΚΕ (13%) και οι ΑΝΕΛ(12%)  Αντίστοιχα για τη ΝΔ ως ο πλέον καταλληλότερος εταίρος εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ με 25% και ακολουθούν ο  ΣΥΡΙΖΑ (22%), η ΔΗΜΑΡ (16%) και οι ΑΝΕΛ (10%).
Καταλληλότερος πρωθυπουργός και εμφάνιση αρχηγών
Λιγότεροι από τους μισούς πολίτες παρακολούθησαν την συζήτηση για τον προυπολογισμό στη Βουλή, ενώ το 50% από αυτούς που την παρακολούθησαν δεν δηλώνει ικανοποιημένοι από την εμφάνιση των πολιτικών αρχηγών, με τους Σαμαρά-Τσίπρα να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση αλλά με χαμηλά ποσοστά.
Στην καταλληλότητα του πρωθυπουργού ο Α. Σαμαράς προηγείται με 35% του Α. Τσίπρα(30%), επιτυγχάνοντας εδώ την μοναδική πρωτιά της ΝΔ.
Τέλος για τις διεργασίες στο χώρο της Κεντροαριστεράς το 60%  δηλώνει πως δεν ενδιαφέρεται για τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα σε αυτόν τον χώρο. Μεγάλο ενδιαφέρον δηλώνει πως έχει το 10%, το 15% απαντάει αρκετά, ενώ το 11% λίγο ενδιαφέρεται. Επιπλέον το 52% θεωρεί πως η συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις διεργασίες λειτουργεί «βλαπτικά» για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα. Στο 31% ανέρχεται το αντίστοιχο ποσοστό για τη ΔΗΜΑΡ.
Σημειώνεται επίσης ότι στο απόσπασμα-»πρόγευση» από την δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Tvxs, οι πολίτες  δίνουν δίκιο στους διοικητικούς υπαλλήλους και τους γιατρούς που απεργούν, αποτέλεσμα το οποίο ίσως σηματοδοτεί το τέλος του “κοινωνικού αυτοματισμού”, που τα τελευταία χρόνια  έφερνε αντιμέτωπους απεργούς με σημαντικά τμήματα της κοινωνίας.
* Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά από τις 13 έως τις 19 Δεκεμβρίου για λογαριασμό του Tvxs.gr με τη συμμετοχή 1.012 ψηφοφόρων, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και με αναλογική κατανομή στους νομούς της χώρας
Πηγή: tvxs.gr
aftodioikisi.gr