Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

«Εκπτώσεις» της τελευταίας στιγμής στον φόρο ακινήτων- Ποιοι θα βγουν ωφελημένοι


Από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ξεκινούν οι πρώτες (μικρές ή και μεγαλύτερες) φοροελαφρύνσεις που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών. Με τροπολογία-προσθήκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να διορθώσει υπερβολές και σφάλματα που είχαν εντοπιστεί από την κατάρτιση του νέου νόμου. Περιλαμβανει πάνω από μια ντουζίνα αλλαγές και βελτιώσεις στον νέο Ενιαίο Φόρο, «στο παραένα» κυριολεκτικά της έκδοσης και αποστολής των εκκαθαριστικών.
Επειδή όμως είναι η πρώτη φορά που θα φορολογηθούν με το νέο σύστημα όλα τα ακίνητα της χώρας, στο υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν πως θα διαπιστωθούν χιλιάδες λάθη στα Ε9 που έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια και ετοιμάζονται για να υποδεχτούν τις διορθωτικές δηλώσεις που θα υποβάλλουν μαζικά οι πολίτες ως τον Νοέμβριο φέτος, όταν θα τα ανακαλύψουν διαβάζοντας τα εκκαθαριστικά που θα λάβουν στο email τους.
Ωστόσο το υπουργείο προνόησε ώστε όλες διορθώσεις που θα οδηγούν σε νέα εκκαθάριση με μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, να περνούν και να ελέγχονται κάθε μια ξεχωριστά από την εφορία.
Ελαφρύνσεις της τελευταίας στιγμής
Οι διορθώσεις και οι ελαφρύνσεις που επέρχονται στον ΕΝΦΙΑ είναι πάμπολλες, ειδικά για ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός αστικών κέντρων.
Ωφελημένοι βγαίνουν και πολλοί ιδιοκτήτες που θα πλήρωναν και συμπληρωματικό φόρο για μεγάλες περιουσίες άνω των 300.000 ευρώ.
Διορθώνονται όμως και πολλά «στραβά και παράδοξα», όπως να πληρώνουν φόρο και για … έκταση που δεν έχουν και δεν μπορούν να κτίσουν οι ιδιοκτήτες σε χωριουδάκια και οικισμούς προ του 1923.
Μετά τις αλλαγές στην «φόρμουλα» υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ και την προσθήκη ειδικών συντελεστών που προσγειώνουν σε χαμηλότερα επίπεδα την επιβάρυνση, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες πέφτουν στα «μαλακά». Οι φόροι που θα τους βγάλει το σύστημα   είναι πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με αυτούς που θα πλήρωναν αρχικά.
Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με την τροπολογία είναι οι εξής:
1.   Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αμφιβολία για την τιμή ζώνης ή τον συντελεστή φορολόγησης κάποιων ακινήτων, λαμβάνεται υπόψην η χαμηλότερη και πιο ευνοϊκή για τον φορολογούμενο. Για παράδειγμα:
-      σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται ένα ακίνητο το οποίο υπόκειται σε κύριο ή και σε συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., τότε για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του θα λαμβάνονται υπόψη οι κατώτερες αντικειμενικές αξίες που υπάρχουν στην Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο.
-      για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες  υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης  τους, λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, ως τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) θα λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη τιμή.
-      για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εντάχθηκαν  στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011, στις οποίες δεν υπάρχει τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, ως Σ.Α.Ο θα λαμβάνεται  τιμή 0,60.
-      για οικόπεδα που η τιμή του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους, ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου θα λαμβάνεται υπόψη αυτός που είναι ευνοϊκότερος για τον φορολογούμενο, ανά περιοχή ή περίπτωση.
-      για οικόπεδα που βρίσκονται σε 37 περιοχές της χώρας που από τους πίνακες τιμών για τον προσδιορισμό του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου απαιτείται βεβαίωση της Πολεοδομίας, θα λαμβάνονται οι τιμές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου που δίδονται στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύουμε.
-      για οικόπεδα σε οικοδομικά τετράγωνα που τέμνονται από μία ή περισσότερες οριογραμμές διαφορετικών Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου, θα λαμβάνεται υπόψη ως τιμή ΣΑΟ η ευνοϊκότερη για τον φορολογούμενο.
2.    Καθορίζεται για ορισμένες άλλες κατηγορίες οικοπέδων ευνοϊκότερο σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών προκειμένου να υπολογιστεί ο βασικός φόρος του ΕΝΦΙΑ. Σε περιπτώσεις οικοπέδων όπου  δεν προκύπτουν τα στοιχεία προσδιορισμού της τιμής του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου  τότε, για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ, ο Σ.Α.Ο. θα υπολογίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:
-      για οικόπεδα σε περιοχές με όρους δόμησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, ανεξάρτητα από τη χρήση τους και τη δυνατότητα κατάτμησής τους σε μικρότερα άρτια οικόπεδα, ο Σ.Α.Ο. θα προσδιορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου και σύμφωνα με τις τιμές των περιπτώσεων «κατοικία, ακάλυπτα οικόπεδα και λοιπές χρήσεις» ή «κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα» του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας, κατά περίπτωση.
3.   Μειώνεται σημαντικά επίσης, κατά 10% έως και 90%, η φορολογητέα αξία που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ( με βάση τιμές εκκίνησης για τα κτίσματα και συγκριτικά στοιχεία για τα οικόπεδα).
Πώς θα γίνονται οι διορθώσεις
Επειδή για πρώτη φορά φορολογούνται και ακίνητα που είχαν δηλωθεί μεν στο Ε9 τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτά έμεναν αφορολόγητα (πχ αγροτεμάχια) αναμένεται ότι φέτος θα διαπιστωθούν αναδρομικά πολλά λάθη όταν εκδοθούν τα εκκαθαριστικά.
Για το λόγο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απεικόνιση της περιουσιακής τους κατάστασης.  Ως προθεσμία υποβολής των νέων αυτών τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 ορίζεται η 30η  Νοεμβρίου 2014.
Επιπλέον όμως, κατά την υποβολή των διορθωτικών δηλώσεων Ε9,  πρέπει να συμπληρωθούν και στοιχεία που τυχόν δεν είχαν συμπληρωθεί ως πληροφορίες από προηγούμενα Ε9 και έτσι δεν μπορούσαν να υπολογιστεί για αυτά ο φόρος, όπως για παράδειγμα ο χρόνος ανέγερσης μιας οικοδομής.
Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.ΦΙ.Α., θεωρούνται ως μη δηλωθέντα!
Αν από την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων προκύπτει νέα εκκαθάριση και μείωση του οφειλόμενου φόρου κατά 300 ευρώ και άνω, ο φορολογούμενος θα καλείται για έλεγχο, προκειμένου να αποφευχθεί κατάχρηση της δυνατότητας αλλαγών στην αρχική  δήλωση.
Φέτος η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν θα ταχυδρομήσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν ηλεκτρονικά και θα αναρτηθούν στον λογαριασμό των φορολογούμενων στο Taxisnet, ενώ παράλληλα η ΓΓΔΕ θα αποστείλει e-mail στους ιδιοκτήτες ακίνητων με το οποίο θα τους ενημερώνει για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.
Από τον νέο φόρο η κυβέρνηση προσδοκά έσοδα 2,65 δισ. ευρώ. Το εκκαθαριστικό θα πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 1,5% είτε σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη θα έπρεπε να εξοφληθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.  Ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση των εκκαθαριστικών υπάρχουν και εισηγήσεις για παράταση της πληρωμής της πρώτης δόσης κατά ένα μήνα, στο τέλος του Αυγούστου.
Πηγή: protothema.gr
aftodioikisi.gr

Ξεκίνησε ο επανέλεγχος των 50.000 συμβάσεων- Πότε θα γίνουν οι απολύσεις


Ξεκίνησε η διαδικασία επανελέγχου των συμβάσεων 50.000 δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες μετατράπηκαν από ορισμένου σε αορίστου χρόνου επί υπουργίας Προκόπη Παυλόπουλου και Βάσως Παπανδρέου. Την υψηλή εποπτεία του ελέγχου έχει το ΑΣΕΠ.
Στόχος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι έως το φθινόπωρο να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, καθώς οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα αποτελέσουν και τη βασική «δεξαμενή» των 2000 απολύσεων που πρόκειται να γίνουν κατά το 2015.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα απολυθούν θα συνυπολογιστούν στις 6500 απολύσεις που περιλαμβάνει η μνημονιακή δέσμευση.
Ποιοι υπάλληλοι θα απολυθούν
Όσες συμβάσεις έχουν παρατυπίες, τότε οι υπάλληλοι θα απολύονται χωρίς αποζημίωση. Συγκεκριμένα, θα απολύονται αυτοδικαίως οι υπάλληλοι  που έχουν καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά, έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία, έχουν αποκρύψει στοιχεία που αν τα είχαν δηλώσει σε θα μετατρεπόταν η σύμβαση από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και έχουν, γενικότερα, παρανομήσει αναφορικά με τις προϋποθέσεις μετατροπής της σύμβασης.
Η ΠΟΕ- ΟΤΑ έχει αντιδράσει έντονα στον έλεγχο των συμβάσεων, τον οποίο θεωρεί «αμπαλάζ» για μαζικές απολύσεις.
Το επιχείρημα της Ομοσπονδίας είναι ότι  »η σύμβαση τους έχει μετατραπεί με γνωμοδότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και ενέκρινε το ίδιο το Α.Σ.Ε.Π.», ωστόσο δεν απαντάει στο ερώτημα για ποιο λόγο δεν είναι θεμιτό να ελεγχθούν εκ νέου οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι και σε περίπτωση που έχουν καταθέσει πλαστά πτυχία ή πιστοποιητικά να υποστούν τις συνέπειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την πρώτη εβδομάδα του ελέγχου παρουσιάστηκαν κρούσματα που εργαζόμενοι δεν επέτρεψαν την είσοδο των ελεγκτών στους δήμους. Στο Χαλάνδρι, τον Ασπρόπυργο και τον Πειραιά οι ελεγκτές δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν τον έλεγχο.

aftodioikisi.gr

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι οφείλουν στο Δημόσιο πάνω από 10.000 ευρώ ...


Ύποπτοι για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος θα θεωρούνται από εδώ και στο εξής όσοι έχουν οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 10.000 ευρώ και έχουν ταυτόχρονα στο ενεργητικό τους παραβάσεις φοροδιαφυγής πάνω από 40.000 ευρώ, σύμφωνα με εγκύκλιο προς τις εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα του υπουργείου Οικονομικών.
Έτσι, αν οι εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα διαπιστώνουν τέτοιου είδους αδικήματα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ημερησία», οφείλουν να αποστέλλουν σχετικές αναφορές στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ώστε να φτάσει η έρευνα μέχρι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών και τον έλεγχο του πόθεν έσχες τους.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, την οποία επικαλείται η εφημερίδα, από την 1η Ιανουαρίου 2014 ως «βασικό αδίκημα» που μπορεί να συνδεθεί με πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θεωρείται πλέον και το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, εφόσον το μη καταβληθέν ποσό υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διαπραχθεί ταυτόχρονα και αδικήματα μεγάλης φοροδιαφυγής συνολικού ύψους τουλάχιστον 40.000 ευρώ.
Έτσι στο στόχαστρο των φοροελεγκτών για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος βρίσκονται όσοι έχουν διαπράξει τα εξής αδικήματα:
1. Της φοροδιαφυγής, δηλαδή:
  • Μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των 15.000 ευρώ, καθώς και η αποφυγή πληρωμής φόρου πλοίων.
  • Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του ΦΠΑ που συμψηφίστηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση.
  • Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, καθώς και μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων.
2. Της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, με την εξαίρεση της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές αρχές.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
  • Οι ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα, όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και των λοιπών αδικημάτων αρμοδιότητάς τους που υπάγονται στα βασικά αδικήματα, υποβάλλουν σχετικές αναφορές στην Αρχή για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος», εφόσον το ποσό των παραβάσεων υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη ληξιπρόθεσμου χρέους από 10.001 έως 50.000 ευρώ, που έχει καθυστερήσει να εξοφληθεί για πάνω από 4 μήνες δεν αρκεί από μόνη της ως «παράβαση» να οδηγήσει τις φορολογικές αρχές στην υποβολή αναφοράς σε βάρος του οφειλέτη. Για να υποβληθεί αναφορά, θα πρέπει ο οφειλέτης να βαρύνεται και με ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερθέντα αδικήματα φοροδιαφυγής και το συνολικό ποσό των παραβάσεών του να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.
  • Αναφορές δεν αποστέλλονται στην περίπτωση που ο υπόχρεος καταβάλλει τον φόρο που του καταλογίστηκε στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 30 ημερών.
  • Εφόσον ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, δεν αποστέλλεται αναφορά στην Αρχή σε περίπτωση αποδοχής από τον υπόχρεο της απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής από την ανωτέρω Διεύθυνση. Αντίθετα, αποστέλλεται αναφορά σε περίπτωση μη αποδοχής από τον υπόχρεο της απόφασης της ανωτέρω Διεύθυνσης (δηλαδή σε περίπτωση μη καταβολής καταλογισθέντων ποσών ή προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια).
Οι ελεγκτικές αρχές δεν θα αποστέλλουν αναφορά στις περιπτώσεις όπου από τον έλεγχο προκύπτουν διαφορές φόρου εισοδήματος που οφείλονται σε συνήθεις λογιστικές διαφορές, όπως επίσης και στις περιπτώσεις εξωλογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, όπου οι διαφορές φόρων δεν συνδέονται με αποδεδειγμένη πραγματική απόκρυψη. Αντίθετα, διαβιβάζονται αναφορές στις περιπτώσεις εξωλογιστικού προσδιορισμού λόγω μη επίδειξης βιβλίων και στοιχείων στον έλεγχο ή μη τήρησης αυτών.
Σε περιπτώσεις εφαρμογής των εμμέσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, θα αποστέλλεται αναφορά στις περιπτώσεις πραγματικής απόκρυψης εισοδήματος που διαπιστώνεται κατά την ελεγκτική διαδικασία, εφόσον το ποσό του αναλογούντος φόρου υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.


aftodioikisi.gr

Κακοπληρωτής και… παραβάτης το Δημόσιο (πίνακας)


Εξοφλεί με πέντε και πλέον μήνες καθυστέρηση τις οφειλές του προς τους ιδιώτες οδηγώντας σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες επιχειρήσεις.
Απίστευτες είναι οι καθυστερήσεις από τις πληρωμές των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες: κατά μέσο όρο υπερβαίνουν τους πέντε μήνες, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται κατάφωρα η νομοθεσία που ψηφίστηκε πέρυσι και προβλέπει ότι το κράτος θα εξοφλεί τις υποχρεώσεις του εντός 3 ημερών.
Έτσι, όχι μόνο το Δημόσιο αποδεικνύεται ο χειρότερος κακοπληρωτής στην αγορά, αλλά με τη πρακτική του αυτή καταδικάζει σε χρηματοδοτική ασφυξία χιλιάδες εγχώριες επιχειρήσεις, σε μία περίοδο που παραμένουν κλειστές οι στρόφιγγες της ρευστότητας. Πρόκειται για καθυστερήσεις που έχουν φέρει σε απόγνωση ακόμα και ολόκληρους κλάδους, με τους επιχειρηματίες να προχωρούν ακόμα και σε επισχέσεις προκειμένου να πιέσουν για την αποπληρωμή των οφειλών.
Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με στοιχεία του περασμένου Μαΐου, το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, έφτανε περίπου τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πηγή: Τα Νέα

aftodioikisi.gr

Πρακτική άσκηση στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για τους φοιτητές των ΤΕΙ


Πρακτική άσκηση στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου θα μπορούν να κάνουν οι φοιτητές των ΤΕΙ, καθώς με πρωτοβουλία του αρμόδιου υπουργού, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, προωθείται η έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Συγκεκριμένα και όπως ανακοινώθηκε σχετικά, η απόφαση θα φέρει τις υπογραφές των υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτή, θα καθορίζονται θέσεις πρακτικής άσκησης έξι μηνών για επτά σπουδαστές Τ.Ε.Ι. στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και, ειδικότερα, των τμημάτων Ναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών θα ανέρχεται σε 186,19 ευρώ, θα συμπεριλαμβάνεται ασφάλισή τους για επαγγελματικό κίνδυνο, ενώ οι δαπάνες θα καλύπτονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει συνολικά πέντε χρόνια, ενώ επισημαίνεται ότι από το 1988 που είχε εκδοθεί αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση, είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται αντίστοιχη πρωτοβουλία.

aftodioikisi.gr

Διαθέσιμη από σήμερα η εφαρμογή για την υποβολή εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων


Εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα μπορούν να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι χωρίς να χάνουν το ειδικό αφορολόγητο των αποδείξεων και των άλλων δαπανών που εκπίπτουν (ιατρικές δαπάνες).
Παραμένουν όμως σε ισχύ τα πρόστιμα όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι από σήμερα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014.
Διευκρινίζεται πως με διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα αποσαφηνίζεται ότι το ποσό του φόρου μειώνεται στη βάση των αποδείξεων δαπανών για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών, όπως επίσης για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου υποβολής της δήλωσης (όπως δηλαδή ισχύει και για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις).
Κατά τα άλλα, διατηρούνται σε ισχύ οι κείμενες διατάξεις, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

aftodioikisi.gr

Το ΥΔΜΗΔ επισπεύδει τον έλεγχο των πλαστών – Τι αναφέρει διευκρινιστική εγκύκλιος


Πέντε διευκρινίσεις που απαντούν σε σχετικά ερωτήματα για τον επανέλεγχο των περίπου 50.000 συμβασιούχων των ΠΔ Παυλόπουλου και Β. Παπανδρέου, οι συμβάσεις των οποίων μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, δίνει μέσω διευκρινιστικής εγκυκλίου που υπογραφεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στόχος, η επίσπευση του ελέγχου των υπαλλήλων που έχουν εισαχθεί στο Δημόσιο με πλαστά δικαιολογητικά. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση το ΥΔΜΗΔ προχωρά στη διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, ενώ παρέχονται σχετικές με τη διαδικασία πληροφορίες που θα κληθούν να ακολουθήσουν βήμα προς βήμα οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού.
Αναλυτικά:
1.Πιστοποίηση φορέων
Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού που δεν έχουν προβεί στην πιστοποίησή τους στην ειδικά διαμορφωμένη προς το σκοπό αυτό ηλεκτρονική εφαρμογή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κατά τα οριζόμενα στην ως άνω (γ) σχετική εγκύκλιο, να προβούν αμελλητί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε ν’ αποκτήσουν πρόσβαση σ’ αυτήν και να καταχωρίζουν τις ενέργειες και τα αποτελέσματα του εν θέματι ελέγχου. Υπενθυμίζεται ότι οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση titloi@seedd.gr με τα στοιχεία του φορέα, τα στοιχεία του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού που είναι υπεύθυνος για την παροχή των στοιχείων και τον χρήστη που θα πιστοποιηθεί (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), κατά το πρότυπο και τα οριζόμενα στην ως άνω (γ) σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση για την πιστοποίηση των φορέων και την ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή οι υπηρεσίες θα απευθύνονται στο Τμήμα Πληροφορικής του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στα τηλέφωνα 21321588 18, 19 και   50.
Σημειώνεται ότι τα δεδομένα καταχωρίζονται με τον τρόπο που περιγράφεται στα σχετικά κεφάλαια του εγχειριδίου χρήσης του συστήματος. Για κάθε παραποίηση τίτλου ή άλλου στοιχείου του προσωπικού μητρώου ή του σχετικού φακέλου των ελεγχομένων που διαπιστώνεται, θα πρέπει να καταχωρίζονται αναλυτικά στο σύστημα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. οι «Περιπτώσεις» (άτομα), τα «Πλαστά/Παραποιημένα» (πιστοποιητικά) και όλες οι σχετικές «Ενέργειες» της Υπηρεσίας, στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.
2.Κοινοποίηση στο Σ.Ε.Ε.ΔΔ. των απαντήσεων σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών – παραποιημένων τίτλων-στοιχείων
Σε περίπτωση που οι καθ’ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές διαπιστώσουν τη μη έκδοση ή την ανακρίβεια των στοιχείων που τους αποστάλθηκαν για εξακρίβωση από τις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού, θα πρέπει να κοινοποιούν στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Λ. Συγγρού 60, 11742 Αθήνα), τη σχετική απάντησή τους προς τις υπηρεσίες που έθεσαν το ερώτημα. Επίσης, όσες αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη εντοπίσει πλαστούς-παραποιημένους τίτλους-πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία, παρακαλούνται να διαβιβάσουν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. τα σχετικά έγγραφα.
3. Έκταση Εφαρμογής
Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου ή του σχετικού φακέλου, γίνεται υποχρεωτικά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού για όλους τους απασχολούμενους στο φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κι αν υπηρετούν (μόνιμους και εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, καθώς και με συμβάσεις έργου, μετακλητούς, επί θητεία κλπ.), σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες επιχειρήσεις.
4. Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής
Όσον αφορά τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής, οι οποίοι  συνοδεύονται από πράξη «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» που έχει εκδοθεί από τους φορείς ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ι.Τ.Ε. και Συμβούλιο Ισοτιμιών, διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύναται να ελέγχει τη γνησιότητα τόσο των πράξεων αναγνώρισης, όσο και των ίδιων των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρεται και στη (γ) σχετική εγκύκλιο, (τελευταίο εδάφιο της παρ. 5), όσοι ελεγχόμενοι «δεν διαθέτουν ισοτιμία ή αντιστοιχία για τους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά της αλλοδαπής που κατέχουν, υποχρεούνται να προβούν σε κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες κείμενες διατάξεις».
Για όσους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής δεν συνοδεύονται από πράξεις αναγνώρισης/ ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας, οι φορείς θα απευθύνονται στην πρεσβεία/προξενείο της Ελλάδας στη χώρα της αλλοδαπής, όπου αποκτήθηκε ο τίτλος σπουδών. Σε περίπτωση που κάποιοι φορείς έχουν ήδη απευθυνθεί στις ξένες Πρεσβείες στην Ελλάδα για επιβεβαίωση γνησιότητας τίτλων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, και εφόσον δεν έχουν λάβει σχετική απάντηση, θα πρέπει να απευθυνθούν εκ νέου στις ανωτέρω ελληνικές διπλωματικές αρχές.
5.  Έλεγχος νομιμότητας πρόσληψης / διορισμού / μετάταξης
Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού / Προσωπικού, όπου ανήκει ο υπάλληλος οργανικά, καθώς εκείνη είναι σε θέση να γνωρίζει με πληρότητα όλα τα στοιχεία εκείνα που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Σε καμία περίπτωση η υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα ούτε δύναται να υποκαθιστά τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στοιχείων ή σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι τα απαιτούμενα από τις οικείες διατάξεις, τότε οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να ενεργήσουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες που δόθηκαν στις ως άνω (β) και (γ) σχετικές εγκυκλίους. Επιπροσθέτως σε περίπτωση που πιστοποιηθεί η παραποίηση τίτλων ή στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και ανεξάρτητα από τις περαιτέρω ενέργειες, στις οποίες θα προβεί η Υπηρεσία, στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας η σχετική ενημέρωση του αρμόδιου Εισαγγελέα.
Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή εποπτεύονται από αυτούς.Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακαλείται να ενημερώσει αρμοδίως τις πρεσβείες/προξενεία της Ελλάδος στο εξωτερικό, προκειμένου να συνδράμουν στην εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων της υπηρεσίας μας, ειδικότερα όσον αφορά τον έλεγχο γνησιότητας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.


aftodioikisi.gr

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ : ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Σε συνέχεια του αιτήματος ενημέρωσης που είχε απευθύνει στις 3 Ιουλίου 2014 ο Βουλευτής Χίου, Σταμάτης Κάρμαντζης προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έλαβε έγγραφη απάντηση σχετικά με την πορεία των έργων κατασκευής του αεροδρομίου της Χίου.
Ο Βουλευτής, μετά την ενημέρωσή του αυτή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σχεδιάζει συναντήσεις με τη Διεύθυνση των αρμόδιων τμημάτων της ΥΠΑ, προκειμένου να λάβει περαιτέρω διευκρινίσεις.
Ο Βουλευτής άλλωστε υπογραμμίζει:

« Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εκκρεμότητα που πρέπει επιτέλους να λυθεί για να έχουμε πρωτίστως ένα αεροδρόμιο διεθνών προδιαγραφών στο νησί μας, αλλά και για να διευκολυνθεί η προσέλευση τουριστών στη Χίο. Γι’ αυτό και σκοπεύω να χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα που διαθέτω ώστε το αεροδρόμιο της  Χίου να αποκτήσει ένα σύγχρονο αεροδιάδρομο». 

ΕΛΚΕΘΕ : ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Παρόλο που τα ιχθυαποθέματα σταθεροποιούνται ή και αυξάνονται στο Βόρειο Ατλαντικό και κάποιες θάλασσες της Ευρώπης, η υπεραλίευση μαστίζει τη Μεσόγειο όλο και περισσότερο, προειδοποιεί μελέτη του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών.
Τα δεδομένα που συγκέντρωσαν ερευνητές του Κέντρου, τα οποία αφορούν εννέα βρώσιμα είδη, δείχνουν ότι η πίεση που δέχονται οι πληθυσμοί ψαριών επιδεινωνόταν συνεχώς την εικοσαετία 1990-2010, με την αλιεία γόνου να αυξάνεται κάθε χρόνο.
Αύξηση και στην αλιεία γόνου
Ιδιαίτερα Ανησυχητική είναι η διαπίστωση ότι στο διάστημα αυτό αυξανόταν και η αλιεία γόνου -όπως τονίζουν οι ερευνητές, αν αυτά τα νεαρά ψάρια αφήνονταν να ωριμάσουν και να αναπαραχθούν έστω και μία φορά, η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων θα βελτιωνόταν σημαντικά.
«Η ευρωπαϊκή Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η οποία βοήθησε στο να βελτιωθεί η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, απέτυχε να οδηγήσει σε ανάλογα οφέλη για τα ιχθυαποθέματα της Μεσογείου» γράφουν οι ερευνητές του Κέντρου στην έγκριτη επιθεώρηση Current Biology.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περιφερειακές κυβερνήσουν είναι ώρα να αρχίσουν να παίρνουν πιο σοβαρά την έρευνα και τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο» λέει ο Παρασκευάς Βασιλακόπουλος, πρώτος συγγραφέας της δημοσίευσης.
Η παρακολούθηση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο είναι πιο δύσκολη από ό,τι σε άλλες περιοχές, καθώς η Μεσόγειος φιλοξενεί περισσότερα είδη ψαριών, τα οποία αλιεύονται από πολυάριθμα μικρά σκάφη με μια μεγάλη ποικιλία αλιευτικών εργαλείων.
Ειδικά τα συρόμενα δίχτυα βυθού προκαλούν μεγάλες βλάβες, καθώς συλλέγουν αδιακρίτως ενήλικα και ανήλικα ψάρια. Ψάρια που ζουν κοντά στο βυθό, όπως ο μπακαλιάρος (Merluccius merluccius), το μπαρμπούνι (Mullus surmuletus) και η κουτσομούρα (Mullus barbatus) πλήττονται ιδιαίτερα από την αλιεία γόνου.
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι ερευνητές ζητούν καλύτερη επιτήρηση των αλιευτικών σκαφών, αυστηρότερη εφαρμογή των κανονισμών και εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης για τα μεσογειακά νερά.
Δραματική κατάσταση
Τη δραματική κατάσταση στη Μεσόγειο αναγνωρίζει εξάλλου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση που παρουσίασε η Κομισιόν πριν από λίγες εβδομάδες αναγνώριζε ότι το 96% των πληθυσμών βυθόβιων ψαριών στη Μεσόγειο υπεραλιεύεται, ενώ για τα πελαγικά είδη, όπως η σαρδέλα και ο γαύρος, το ποσοστό αυτό είναι τουλάχιστον 71%.
Την 1η Ιανουαρίου 2014 η ΕΕ έθεσε σε ισχύ την αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η οποία μεταξύ άλλων καθορίζει ανώτατα όρια για την αλιεία με βάση επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Το νέο πλαίσιο περιορίζει επίσης την απόρριψη την πρακτική της απόρριψης νεκρών ψαριών, τα οποία πιάνονται στα δίχτυα ως «παράπλευρη απώλεια» της αλιείας άλλων ειδών.
Όμως, παρά την πρόοδο που φέρνει η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επέκριναν την ΕΕ για τη διατήρηση των επιδοτήσεων στα αλιευτικά σκάφη.