Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Y.Π.Ε.Κ.Α. : 7 ΕΚΑΤΟΜ ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Υ.Π.Ε.Κ.Α.: 7 εκ. € στους Ο.Τ.Α. για την θέρμανση Σχολείων
Νέα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων ανακοινώθηκε προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για δράσεις εξοικονόμησης Ενέργειας, και δευτερευόντως, για έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχολικά κτίρια των περιοχών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα θέρμανσης τον χειμώνα.

Το ύψος της χρηματοδότησης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), που υπέγραψε ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτηςανέρχεται στην παρούσα φάση, στα επτά εκατομμύρια (7.000.000) ευρώ και αφορά σχολικά κτίρια στις περιοχές κλιματικής ζώνης Γ και Δ, όπως αυτές ορίζονται από τον ΚΕΝΑΚ. 

Η πρόσκληση υποβολής πρότασης έργου προς τους ΟΤΑ για δράσεις εξοικονόμησης Ενέργειας, εντάσσεται στον Πρώτο Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με τίτλο: «Προστασία ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και αστικές μεταφορές - αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα στις θεματικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, βιομάζα, υδροηλεκτρική, γεωθερμική κα) και της ενεργειακής απόδοσης - διαχείρισης ενέργειας». 

Ο γενικός στόχος των συγκεκριμένων Αξόνων και θεματικών του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. είναι η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης Ενέργειας και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

· Την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

· Τη μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επιλεγμένους φορείς με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας.

· Τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

· Τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. 

Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη πρόσκληση του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. προς τους ΟΤΑ, μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις (για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης) των κτιρίων, καθώς και δράσεις εγκατάστασης μονάδων Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας), σε συνδυασμό με συστήματα ψύξης με χρήση φυσικού αερίου. 

Τα έργα αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων στις περιοχές κλιματικής ζώνης Γ και Δ, όπως αυτές ορίζονται από τον ΚΕΝΑΚ: Οι περιοχές κλιματικής ζώνης Δ είναι οι Περιφερειακές Ενότητες (ή μέρη τους) Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας και οι περιοχές της κλιματικής ζώνης Γ είναι οι Περιφερειακές Ενότητες (ή μέρη τους) Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου. 

Τα προτεινόμενα έργα μπορούν να υποβληθούν άμεσα για αξιολόγηση, με στόχο να ξεκινήσουν εντός του 2014 και να ολοκληρωθούν το αργότερο το 2015. 

Για τα προτεινόμενα υφιστάμενα κτίρια, που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ (ενεργειακή κατηγορία Β), είναι υποχρεωτική η ενεργειακή τους αναβάθμιση, έτσι ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30%, σε σχέση με την αρχική ενεργειακή τους κατανάλωση ή τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία κατά ΚΕΝΑΚ, σύμφωνα με το εκδοθέν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). 

Δεν είναι επιλέξιμες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης Ενέργειας, σε υφιστάμενα κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Β και άνω. 

Από το Πρόγραμμα χρηματοδοτούνται, ανά κατηγορία, οι εξής δαπάνες: 

Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 1. Προσθήκη μόνωσης με τις προβλεπόμενες εργασίες για την προετοιμασία των επιφανειών, των υδρορροών τις στεγανώσεις και τις τελικές επιστρώσεις των δωμάτων (μόνο στο κέλυφος και στο δώμα ή τη στέγη).
 2. Προσθήκη σκιάστρων, συστημάτων ηλιοπροστασίας και άλλων στοιχείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους.
 3. Χρήση ειδικών επιχρισμάτων -ψυχρών υλικών- σε δώματα.
 4. Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
 5. Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, φυσικού αερίου, υγραερίου.
 6. Αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού κεντρικού ή διαιρούμενου με εγκατάσταση νέου κεντρικού συστήματος υψηλής απόδοσης με όλες τις προβλεπόμενες εργασίες για την αποκατάστασης των χώρων δηλαδή καθαιρέσεις, τοποθέτηση ψευδοροφών κι επενδύσεων.
 7. Παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα/λέβητα σε συνδυασμό με μόνωση σωληνώσεων κ.λπ.
 8. Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης, (όπως τοίχοι μάζας, τοίχοι Trombe, ηλιακοί χώροι και αίθρια). Ηλιακές καμινάδες.
 9. Παθητικά συστήματα φυσικού και ενεργειακού τεχνητού φωτισμού.
 10. Συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και μηχανικού δροσισμού – αερισμού, (free cooling, ανεμιστήρες οροφής κ.τ.λ.). Εξωτερικά συστήματα ηλιοπροστασίας και σκίασης (μόνο μόνιμα στοιχεία εκτός τεντών και κουρτινών και εκτός κινητών εσωτερικών συστημάτων πχ κουρτινών, εσωτερικών περσίδων κ.α.).
 11. Φυτεύσεις δωμάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση με τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
 12. Συστήματα κλιματισμού κεντρικού ή διαιρούμενου υψηλής απόδοσης με όλες τις προβλεπόμενες εργασίες για την εγκατάσταση ή και την αποκατάσταση των χώρων δηλαδή καθαιρέσεις, τοποθέτηση ψευδοροφών κι επενδύσεων.
 13. Εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής - επιτόπου και διαδικτυακώς - των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS).
 14. Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και κατασκευή εσωτερικού δικτύου.
 15. Άλλες πρωτοποριακής τεχνολογίας ενεργειακές επεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που βελτιώνουν την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων.
 16. Παρεμβάσεις αναβάθμισης και τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ή/και κλιματισμού, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Χώροι και εγκαταστάσεις ΖΝΧ μόνο για τα ολοήμερα σχολεία.
 17. Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (έως ποσοστού 30% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.
Για τις παραπάνω δράσεις είναι επιλέξιμο το σύνολο των απαιτούμενων επιμέρους εργασιών, για την ολοκληρωμένη λειτουργική αποκατάσταση των κτιρίων. 

Δράσεις ΑΠΕ 
 1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αυτόνομες μέγιστης ισχύος 5 kw ανά κτίριο, για επιδεικτικούς κυρίως λόγους.
 2. Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας.
 3. Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας.
 4. Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων.
 5. Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους.
 6. Κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας.
 7. Κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης.
 8. Λοιπά απαιτούμενα έργα/εγκαταστάσεις/εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.
 9. Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ (πλην ανεμογεννητριών), συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και αντλίες θερμότητας, για παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, καθώς και αντλίες θερμότητας των οποίων ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) είναι μεγαλύτερος από 1,15 Χ 1/η, όπου η είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νομοθετικά η τιμή του η, ο SPF πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3,3.
 10. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου.
Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:

1. Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου για ενεργειακά θέματα και Συμβούλου για θέματα προστασίας περιβάλλοντος (ενεργειακή προμελέτη, υπηρεσίες συμβουλευτικές κατά την υλοποίηση της πράξης, συγγραφή κειμένων για τα ενεργειακά έργα σχετικές με ενέργειες δημοσιότητας) - (έως 1,5% του π/υ).

2. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τεχνικά θέματα.

3. Τεχνικές Μελέτες (προμελέτες, Οριστικές Μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες εφαρμογής).

4. Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - εφόσον απαιτείται Μελέτες Εφαρμογής και Τεύχη δημοπράτησης, τα οποία θα κληθεί ο δικαιούχος να υποβάλει μετά την κατ’ αρχήν έγκριση της πρότασης, στο πλαίσιο οριστικοποίησης της ένταξής της.

5. Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Θα υποβληθούν υποχρεωτικά τα πριν την έναρξη υλοποίησης του έργου “Ex ante” Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Π.Ε.Α.) ανά κτίριο, με τα προτεινόμενα σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης και λόγο κόστους/οφέλους όχι μεγαλύτερο των 15 ετών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με το πέρας της υλοποίησης του έργου θα γίνουν “Ex post” Ενεργειακές επιθεωρήσεις - από Ενεργειακούς Επιθεωρητές του Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών – και θα εκδοθούν τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Π.Ε.Α.) ανά κτίριο, ώστε να αποδεικνύεται η άρτια, κατά την παρούσα πρόσκληση, κατασκευή του.

6. Ολοκληρωμένα Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής - επιτόπου και διαδικτυακώς - των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου (όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια - συστήματα BEMS -).

7. Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, με τη δυνατότητα μετρήσεων, συλλογής και καταγραφής των απαραίτητων δεδομένων και παραμέτρων όπως: εσωτερικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση CO2  και άλλων ρύπων κ.λπ.), μετεωρολογικά δεδομένα (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία κ.α.), αποδόσεις λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατανάλωση καυσίμου, απόδοση λειτουργίας), ενεργειακές καταναλώσεις κ.α.

8. Δράσεις δημοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κ.λπ.), έως 0,5% του π/υ ή 4.000 € μέγιστο ανά πράξη.

9. Δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού. H διασφάλιση του επιδεικτικού χαρακτήρα ενός συστήματος και η προώθηση στις μαθητικές κοινότητες και, μέσω αυτών, στην κοινωνία, των αρχών και τεχνολογιών της αειφόρου ανάπτυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θα επιτευχθεί:
  • μέσω της διασφάλισης επισκεψιμότητας των νέων εγκαταστάσεων από τους μαθητές,
  • της αναγραφής επ’ αυτών ή επί Πινακίδων των λειτουργικών αρχών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους,
  • της εγκατάστασης ολοκληρωμένων Συστημάτων καταγραφής και παρουσίασης της ανά πάσα στιγμή και σωρευτικά παραγόμενης ενέργειας, των ποσοστών εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρησης του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα,
  • της εκπόνησης Οδηγών λειτουργίας και της κυκλοφορίας Φυλλαδίων,
  • της δημιουργίας και συντήρησης Ιστοσελίδων κ.λπ.

"ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ"

O Δήμος Χίου ενημερώνει ότι εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Δημιουργία Υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ στα Δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους» , προϋπολογισμού 420.000,00 ευρώ, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Με το έργο αυτό, προβλέπεται να δημιουργηθεί στην πόλη μας ένα δίκτυο πεζοδρομίων ικανού πλάτους και μορφής για να δεχτεί αμαξίδιο,  ώστε συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα να μπορούν να επισκέπτονται τους κοινόχρηστους χώρους και να έχουν πρόσβαση στα κυριότερα Δημόσια κτίρια της πόλης μας.
Επίσης με το έργο αυτό, προβλέπεται να γίνει και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Στεφάνου Τσουρή (έως την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου), με υλικά αντίστοιχα της οδού Απλωταριάς.
Τέλος προβλέπεται η πεζοδρόμηση της οδού Ζολώτα , και η δαπεδόστρωση της, με ανάλογα υλικά, καθώς και η κατασκευή εσχαρών συλλογής των όμβριων υδάτων .

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ , είναι ενταγμένο στα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής ανάπτυξης και θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο μας τις προσεχείς ημέρες.

" ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ" , ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΧΙΟΥ, ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/2013 , ΣΤΙΣ 20.30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ , ΣΤΟ ΟΜΗΡΕΙΟ Π.Κ.Δ.ΧΙΟΥ

Μια νύχτα στην όπερα- Α Night at the Opera.

ΗΠΑ/ 1935/ Κωμωδία, Μιούζικαλ, Ασπρόμαυρη/ 93 λεπτά.
Σκηνοθεσία: Σαμ Γουντ.
Σενάριο: Τζορτζ Σ. Κάουφμαν, Μόρι Ράισκιντ.
Ηθοποιοί: Γκράουτσο, Τσίκο και Χάρπο Μαρξ, Κίτι Κάρλαϊλ, Αλαν Τζόουνς, Μάργκαρετ Ντιμόντ.
Πρόκειται για τη μουσική ανατρεπτική κωμωδία του Σαμ Γουντ, στην οποία μια πλούσια κυρία  χρηματοδοτεί την Όπερα της Νέας Υόρκης, για να κατοχυρωθεί στους κύκλους της καλής κοινωνίας όπου πρόκειται να τραγουδήσει ένας  διάσημος τενόρος. Ο Γκράουτσο, ο Τσίκο και ο Χάρπο Μαρξ, αποφασίζουν να «ανατινάξουν» τον σνομπ κόσμο της όπερας βοηθώντας ένα ερωτευμένο ζευγάρι ταλαντούχων τραγουδιστών, να υπερνικήσουν τα εμπόδια των «εχθρών» τους και να θριαμβεύσουν σε αυτήν. Το ταξίδι ξεκινά σε ένα πλοίο με προορισμό τη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια του οποίου εκτυλίσσεται μια από τις πιο κλασσικές κωμικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου, αυτή του συνωστισμού σε μια μικροσκοπική καμπίνα 15 διαφορετικών ανθρώπων.
Από τις πρώτες λοιπόν κιόλας σκηνές της ταινίας, ο θεατής μπαίνει στο κλίμα της κωμωδίας των αδερφών Μαρξ, που διατηρείται  καθ’ όλη τη διάρκειά της. Οι αδερφοί Μαρξ μαζί με τους σεναριογράφους τους, για να εξασφαλίσουν την κωμική αποτελεσματικότητα των σκηνών τους στο κοινό,  δοκίμασαν τα τεχνάσματά τους κάνοντας για 24 ημέρες τουρνέ το έργο στα θέατρα της επαρχίας. Το αποτέλεσμα ήταν μια από τις πιο τρελές, απολαυστικές κωμωδίες τους. Η κωμωδία αυτή είναι η τελευταία επιτυχημένη ταινία των αδερφών, μέσα από την οποία γνωρίζουν την… υψηλή κοινωνία και δράττουν την ευκαιρία να εκφράσουν την αντικομφορμιστική διάθεσή τους ενάντια στον καθωσπρεπισμό και την υποκρισία που συναντούν γύρω τους. Τα τρία αδέρφια,  μέσα από το σαρκασμό, ευρηματικές φάρσες, αιχμηρή σάτιρα και ανεπανάληπτους αυτοσχεδιασμούς  εναντιώνονται σε κάθε μορφή θεσμού, εξουσίας και θεμελιώδους κώδικα κοινωνικής συμπεριφοράς. Το έργο τους εξακολουθεί μέχρι σήμερα να έχει την ισχύ ενός γνήσιου αναρχικού μανιφέστο.
Το «Μια Νύχτα στην Όπερα», εμφανίζεται σε μια περίοδο που τα αδέρφια που θεωρούνται σήμερα εθνικός θησαυρός για την Αμερική, τείνουν να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Σαν από μηχανής θεός εμφανίζεται το 1935 ο Ίρβιν Θάλμπεργκ, ο επικεφαλής των παραγωγών της MGM, για να τους οδηγήσει στο δεύτερο αριστούργημα της καριέρας τους, εφόσον είναι πεπεισμένος ότι οι Μαρξ έχουν ακόμη πολλά να δώσουν. Το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει εισπρακτικά και κριτικά τις προσδοκίες του παραγωγού, παρά τις αρχικές ανησυχίες και τα επιπλέον μοντάζ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, δημιουργείται μια από τις καλύτερες και πιο δουλεμένες ταινίες των αδερφών Μαρξ, και σίγουρα η καλύτερη εισαγωγή στο μοναδικό τους σύμπαν για τον αμύητο θεατή.

Το «Μια νύχτα στην Όπερα» βρίσκεται μέσα στις 100 σημαντικότερες ταινίες όλων των εποχών, όπως τις αξιολόγησε το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες των αφών Μαρξ ενώ το1993 επιλέχθηκε για ψηφιακή αποκατάσταση και διατήρηση από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσο των Η.Π.Α. ως έργο τέχνης «με ιδιαίτερη καλλιτεχνική, αισθητική και ιστορική σημασία.»

OΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ"

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και της Λήμνου, που κατέθεσαν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης  1.1 «Βιολογική Γεωργία-νέα ένταξη» σύμφωνα με την αριθμ. 74/4119/13-01-2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι σήμερα Πέμπτη 19-12-2013 αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) οι οριστικές καταστάσεις με τους δικαιούχους και απορριπτόμενους της δράσης. Στην Υπηρεσία μας κατέθεσαν αιτήσεις 1040 βιοκαλλιεργητές από τους οποίους δικαιούχοι κρίθηκαν 1018 και απορριπτόμενοι 22. Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων των παρακάτω υπηρεσιών και φορέων:
·         Του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  Καλλονής
·         του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.
·         Του Δήμου Λέσβου και
·         Του Δήμου Λήμνου.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr επιλέγοντας το σύνδεσμο «Διαδικτυακή  εφαρμογή πληροφόρησης δικαιούχων των Δράσεων του Μέτρου 2.1.4. (Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις) για τα αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης».
Μετά από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης των δικαιούχων και απορριπτόμενων θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα υπογραφής των συμβάσεων
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046661

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ "ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2013"


Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην “1η Οικονομική Διατροφή: Υπεραγορά Ελληνικών Τροφίμων 2013”, που διοργανώθηκε από την εταιρεία “General Expo” τις περασμένες ημέρες στο Εκθεσιακό Κέντρο του Ελληνικού (πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Αθήνας).

Επρόκειτο για μία διοργάνωση, διαφορετική από τις κλασικές εμπορικές & επαγγελματικές εκθέσεις και η οποία έχοντας τα χαρακτηριστικά ενός bazaar, είχε στόχο να φέρει σε άμεση επαφή τους καταναλωτές της Αττικής, με επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών, καθώς και με παραγωγούς αγροτικών προϊόντων της ελληνικής επαρχίας, με σκοπό την απευθείας μαζική – λιανική πώληση και διάθεση των προϊόντων τους σε πολύ χαμηλές τιμές. 

Η πρώτη αυτή συμμετοχή της Περιφέρειας., σε αντίστοιχου τύπου “bazaar”, πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την οργανωτική συνδρομή του Επιμελητηρίου Λέσβου, καθώς και με την ευγενική χορηγία της ακτοπλοϊκής εταιρείας “HELLENIC SEAWAYS”, η οποία ανέλαβε τη δωρεάν μεταφορά μέρους των προϊόντων και των εκθετών. Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου κ. Ηρακλής Βερβέρης, ενώ το συντονισμό των συμμετεχόντων και την οργάνωση της αποστολής είχε ο υπεύθυνος marketing της Περιφέρειας κ. Πάνος Πίτσιος.       

Η εν λόγω διοργάνωση, απευθυνόταν κατά βάση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, σε καταστήματα λιανικού εμπορίου τροφίμων, κ.α., οι οποίοι στους σημερινούς δύσκολους καιρούς με τις αδιέξοδες αγορές, προσανατολίζονται στην εξεύρεση τρόπων πώλησης των προϊόντων τους απευθείας στον καταναλωτή, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές τιμές, εισπράττοντας παράλληλα μετρητά. Από την άλλη μεριά, το εγχείρημα αυτό αποσκοπούσε στο να ικανοποιήσει τη ζήτηση από την πλευρά του Αθηναίου καταναλωτή, ο οποίος ανιχνεύει λεπτομερώς τις αγορές και αναζητά οικονομικές “προσφορές”. 

Μόλις γνωστοποιήθηκε η διοργάνωση του παραπάνω bazaar και ξεκίνησε η διενέργεια της καθιερωμένης σχετικής έρευνας αγοράς από το Γραφείο Ανάπτυξης Εξωστρεφούς Επιχειρηματικότητας της Π.Β.Α., εκδηλώθηκε ζωηρό ενδιαφέρον από μεγάλη μερίδα  επιχειρηματιών, παραγωγών και αγροτών του Βορείου Αιγαίου, καθώς και καταστηματαρχών της Αθήνας που έλκουν την καταγωγή τους από τα νησιά και πωλούν τοπικά προϊόντα, οι οποίοι επιθυμούσαν να συμμετάσχουν, προκειμένου να τονωθούν οικονομικά με μαζικές πωλήσεις ενόψει των χριστουγεννιάτικων εορτών.   

Με δεδομένη την αναγκαιότητα παροχής κινήτρων και στις λιγότερο αναπτυγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου με σταδιακά βήματα να τονώσουν την εξωστρέφειά τους, καθώς και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος συμμετοχής στο bazaar, αποφασίστηκε η συμμετοχή της Π.Β.Α. ως συντονιστικού φορέα των επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου που θα δηλώσουν συμμετοχή, με βασικό στόχο να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να πουλήσουν την παραγωγή τους τοις μετρητοίς, διαφημίζοντας παράλληλα τα προϊόντα τους.     

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η συμμετοχή της Π.Β.Α. ήταν η εν σειρά, κατά νησί και κατά επιχείρηση τοποθέτηση των προϊόντων του Βορείου Αιγαίου, σε έναν ενιαίο χώρο 120 τ.μ. και  κατά τρόπο που να διευκολύνεται ο υποψήφιος – δυνητικός αγοραστής. Εκτός της ατομικής παρουσίας της κάθε επιχείρησης, ώστε να διασφαλίζεται ο πρωταρχικός προαναφερόμενος στόχος πωλήσεων, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί η προώθηση του Βορείου Αιγαίου συνολικά ως παραγωγική περιοχή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.  

Οι επιχειρήσεις από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου καθώς και τα καταστήματα της Αθήνας (με αποκλειστική πώληση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων), που έδωσαν το παρόν στο γιγαντιαίων διαστάσεων stand της Π.Β.Α. (με τη φυσική παρουσία εκπροσώπου ή εκπροσώπων τους απολύτως υποχρεωτική, λόγω της περίστασης των άμεσων πωλήσεων), ήταν:

1.       “ΓΕΥΣΕΙΣ ΛΗΜΝΟΥ” ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΑΡΑΛΗ: ΦΛΟΜΑΡΙΑ & ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
2.      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ “ΖΕΦΥΡΟΣ” ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΤΡΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
3.      ΚΟΥΚΟΥΛΙΘΡΑΣ Ν. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΡΑΣΙ ΛΗΜΝΟΥ
4.      ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ: ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
5.      “ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & YIOI” ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ
6.      ΜΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΟΥΖΟ “ΚΟΝΤΙΑΣ” ΛΗΜΝΟΥ
7.      ΜΑΡΚΑΚΗΣ Γ. & Σ.: ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
8.      ΑΧΙΛΛΑΔΕΛΗΣ Β. ΥΙΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.: ΧΑΛΒΑΔΕΣ & ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
9.      ΠΟΡΙΑΖΗ ΑΦΟΙ: ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ & ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΛΗΜΝΟΥ
10. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ: ΜΕΛΙ ΛΗΜΝΟΥ
11. ΛΗΜΝΙΑ ΓΗ” ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΡΗΣ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
12. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΥΨΗΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
13. TERRA LESVIKA” ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΕΣΒΟΥ
14. ΓΛΙΓΛΗΣ Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ” ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ “GERAS” ΛΕΣΒΟΥ     
15. “ΜΕΛΟΣΤΑΓΜΑ” ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΘΟΜΕΛΟ & ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ΜΕΛΙ ΛΕΣΒΟΥ
16. “ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ” ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΗ: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
17. “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ”: ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
18. ΛΕΒΑ Α.Ε.: ΟΥΖΟ “ΣΜΥΡΝΙΩ”, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ & ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
19. ΒΑΣΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
20. ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. Ε.Π.Ε.” ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΛΕΣΒΟΥ (μόνο έκθεση)
21. ΛΙΝΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.: ΟΥΖΟ “ΚΕΦΙ” ΛΕΣΒΟΥ
22. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ι. ΥΙΟΙ” ΟΥΖΟ “MATIS”: ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΛΕΣΒΟΥ 
23. ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
24. “ΚΑΚΙΤΣΗΣ” ΟΥΖΟ ΑΝΤΡΙΚΙΟ: ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΧΙΟΥ  
25. “ΤΑ ΧΕΡΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ”: ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΧΙΟΥ 
26. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ Ν. Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. “BUNDABERG BREWED DRINKS”: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ
27. “ΑΝΕΜΟΣ” ΜΠΕΝΕΤΟΣ Γ. – ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ Γ. Ο.Ε.: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ
28. ΚΑΤΣΙΚΗΣ Σ. ΗΛΙΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΙΟΥ
29. “ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Β.Ε.Ε.” ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΣΑΜΟΥ
30. ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΑΜΟΥ (ανεξάρτητη συμμετοχή)  


Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου κ. Ηρακλής Βερβέρης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρώτη προσπάθεια οικονομικής διατροφής που έγινε με προϊόντα όλης της χώρας, παρά τις όποιες αδυναμίες παρουσιάστηκαν από τους διοργανωτές και δήλωσε ότι ανάλογες δράσεις με πιο μαζική συμμετοχή κοινού πρέπει να διοργανωθούν και στο άμεσο μέλλον, τόσο για την τόνωση των αγροτικών επιχειρήσεων της επαρχίας και των καταστημάτων των συμπατριωτών μας της Αθήνας, όσο και για την ελάφρυνση της καταναλωτικής δαπάνης των πολιτών που πλήττονται από την κρίση. «Η Περιφέρεια -τόνισε χαρακτηριστικά- όπου της ζητηθεί και στο μέτρο των δυνατοτήτων της, θα είναι παρούσα προκειμένου να ενισχύσει τις επιχειρήσεις της περιοχής».  

XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ
Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου στις 18:00 η Περιφερειακή Ενότητα Χίου και η Χορωδία «Λέων Αλλάτιος» συνδιοργανώνουν ειδική  Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Αλληλεγγύης για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη στην Αίθουσα της Π.Ε Χίου «Μιχαήλ Βουρνούς». 

Την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στήριξαν με μεγάλη προθυμία τα χιώτικα Σούπερ Μάρκετ KeyFood, Λεβίδης και Χαρά  και το Ζαχαροπλαστείο A la Crème.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη, ο Κώστας Τριαντάφυλλος, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, έκανε την εξής δήλωση:

Οι ολοένα αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές καθιστούν τη διαχείριση της μετανάστευσης κεντρικό ζήτημα πολιτικής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αναπτυγμένου κόσμου. Η Ελλάδα, ως κόμβος πολλών ρευμάτων μετανάστευσης, μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής.

Ήδη, στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ωριμάζει η ιδέα της αλλαγής της αντιμετώπισης του προβλήματος. Τα τραγικά συμβάντα των ναυαγίων στην Λαμπεντούζα της Ιταλίας, συναντώνται με τις τραγωδίες στα θαλάσσια ύδατα της Ισπανίας και τα πολύ συχνά θλιβερά περιστατικά στα νερά του Αιγαίου και του Ιονίου. Η ευρωπαϊκή Συνθήκη «Δουβλίνο 2» πρέπει να αλλάξει το συντομότερο δυνατόν. Οι ελληνικές πόλεις δεν μπορούν να μετατρέπονται σε «φυλακή» για όσους αλλοδαπούς επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλες χώρες, ωθώντας πολλούς από αυτούς να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, προκειμένου να υπερβούν τα εμπόδια.

Την ίδια στιγμή, απαιτείται ανάληψη ευθύνης από όλες τις όμορες χώρες στην κατεύθυνση της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας,  για την αντιμετώπιση του θέματος. Σε αυτό το πνεύμα, η πρόσφατη υπογραφή συνεργασίας για το θέμα αυτό μεταξύ  Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας αποτελεί ένα θετικό βήμα.

Οι διαδικασίες εξέτασης ασύλου στη χώρα μας για πρόσφυγες έχουν βελτιωθεί, απαιτείται όμως επιτάχυνση και ουσιαστικοποίηση τους. Οι δε συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο πρέπει να είναι συνεχώς αντικείμενο φροντίδας και επίβλεψης από τις αρμόδιες Αρχές. Παραλλήλως, πρέπει να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα δημιουργικής ένταξης των μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα, με σεβασμό των δικαιωμάτων τους, και συνεργασία Πολιτείας και Αυτοδιοίκησης.


ΠΟΕ-ΟΤΑ : ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.100 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ - ΛΑΓΟΣ Ο ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ


Στην αποκάλυψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει μέχρι στιγμής από τους δήμους της χώρας  η ΠΟΕ-ΟΤΑ, προκύπτει ότι εντάσσονται στην κινητικότητα 1.500 υπάλληλοι, ενώ οι κενές θέσεις είναι μόλις 400, προχώρησε μιλώντας στο σκάι ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στους ΟΤΑ, Γιάννης Τσούνης.
Όπως είπε ο κ. Τσούνης και από αυτό αποδεικνύεται ότι το κυβερνητικό σχέδιο είναι να γίνουν απολύσεις στους δήμους. Χαρακτήρισε, δε, «λαγό» τον αναπληρωτή υπουργό Λεωνίδα Γρηγοράκο.

aftodioikisi.gr

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ"
Η Διεύθυνση Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ενημερώνει τους αγελαδοτρόφους ότι μέχρι τις 31-1-2014, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση επιπλέον ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος από το εθνικό απόθεμα για τη γαλακτοκομική περίοδο 2013-2014 . 

Η αίτηση θα κατατεθεί στον ΕΓΟΔ – ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΛΟΓΑΚ) ή στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.   

EYΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ


Ενσωματωμένη εικόνα 1
Τα Αστέρια, τα Πουλιά, οι Οδηγοί, οι Ναυτοδηγοί, τα Στελέχη
        και τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Χίου
              του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
                           σας εύχονται
        Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2014,
             γεμάτο Υγεία και Δημιουργικότητα!  
                          Ενσωματωμένη εικόνα 3
                                    ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣΞεκίνησαν οι απαιτούμενες εργασίες για την εκπόνηση Γεωλογικής Μελέτης του πυθμένα του Λιμένα της Λαγκάδας, ώστε να γίνει εφικτή η απρόσκοπτη συνέχιση του συγκεκριμένου έργου με χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.

Συγκεκριμένα γίνεται ανάπτυξη γεωτρήσεων και παραλαβή στρωματικών υλικών του πυθμένα. Μετά την εξέταση τους από πιστοποιημένο επιστημονικό εργαστήριο και στο πλαίσιο της μελέτης, θα υποδειχθούν οι τεχνικά ορθοί τρόποι για τη συνέχιση του έργου. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ


     Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιμασιάς και  στην μαθήτρια Σοφία Εκατομμάτη  για την ενεργό συμμετοχή της στις εργασίες του 20ου Συμβουλίου Αντιπροσώπων της παιδικής ΗΕLMEPA και την  επιλογή της στην θέση της Προέδρου.

     Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα παιδιά που δραστηριοποιούνται σε περιβαλλοντολογικές δράσεις και πρωτοβουλίες, τους άξιους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς που παροτρύνουν και βοηθούν τα παιδιά στην ενεργό περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση.

     Είναι ενθαρρυντικό τα παιδιά και οι μαθητές να συμμετέχουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, να προτείνουν νέες ιδέες για την βελτίωση του προγράμματος της HELMEPA  και με την ενεργό συμμετοχή τους να ενισχύουν την οικολογική συνείδηση στις νεότερες γενιές.

     Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον και αξίζει τα συγχαρητήρια όλων μας.


                                                                                                        Με εκτίμηση


                                                                                           Πολύδωρος Λαμπρινούδης   
                                                                                                   Δήμαρχος Χίου