την κατάργηση των τοπικών ΔΟΥ με τη διαδικασία της συγχώνευσης και της
υπαγωγής τους  στην αντίστοιχη ΔΟΥ που βρίσκεται στην έδρα των Νομών.
Από τη ρύθμιση αυτή πλήττονται αρκετά νησιά με πάνω από 10.000
κατοίκους, όπως η Λήμνος, η Άνδρος, η Κάλυμνος, η Σαντορίνη και η
Πάρος και άλλα που προσεγγίζουν αυτόν τον πληθυσμό
(Μύκονος,Τήνος,Μήλος,Ικαρία,Λέρος). Η κατάργησή τους πλήττει τη
συναλλαγή των κατοίκων με τις οικονομικές αρχές, αφού είναι γνωστό ότι
πολλές εκ του Νόμου υποχρεώσεις τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν
ηλεκτρονικά.