Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:
·         Η Δράση αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας.
·         Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.
·         Προβλέπει επιλεξιμότητα μεγάλου εύρους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό
·         Παρέχει δάνεια ύψους € 10.000-30.000, με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για τα μικρά νησιά.
·         Σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζητείται καινοτόμο, ευνοϊκό προς τους υποψήφιους πλαίσιο ταχείας υλοποίησης, ούτως ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα ήδη από φέτος.
·         Επίσημη πρόσκληση έως τις 15 Μαρτίου.
·         Η δράση είναι προάγγελος ευρύτερων ενεργειών στήριξης του τουριστικού κλάδου.

Δράση από κοινού για την ενίσχυση και στήριξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον Τουριστικό τομέα στα νησιά αναλαμβάνουν από κοινού τα Υπουργεία Ναυτιλίας & Αιγαίου, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ).
Ειδικότερα, η δράση απευθύνεται σε κάθε είδους μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον τουρισμό, σε όλα τα νησιά (ενδεικτικά: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, επιχειρήσεις μεταποίησης τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ. ά).
Η δράση αυτή, θα παρέχει δάνεια ύψους από € 10.000 έως € 30.000, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους (ειδικά για τα μικρά νησιά, κάτω των 3100 κατοίκων, μηδενικό επιτόκιο) για την υλοποίηση ενεργειών εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης, αισθητικής βελτίωσης και κάλυψης λειτουργικών αναγκών επιχειρηματικής ανάπτυξης των νησιωτικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της συνολικής ποιότητας του προσφερόμενου προϊόντος. Για παράδειγμα, ανανέωση εξοπλισμού, διαμόρφωση-αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προώθηση τοπικών προϊόντων (πχ «Ελληνικό πρωινό»), δικτύωση για προμήθειες και προβολή, διαμόρφωση χώρων υποδοχής τουριστών για παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας (ενδυνάμωση εμπειρίας τουρίστα), δημιουργία πρατηρίου πώλησης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρικών συσκευών κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η κάλυψη του συνόλου των μικρών επιχειρήσεων, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα τρέχοντα προγράμματα άμεσων ενισχύσεων προκειμένου, μέσω απλούστερων και ταχύτερων διαδικασιών να δοθούν δάνεια για δαπάνες επενδυτικές και λειτουργικές ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου.
Στο πρόγραμμα μπορούν να εντάσσονται τόσο υπό ίδρυση/νέες, όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Σημειώνουμε ότι οι διαδικασίες χρηματοδότησης προβλέπονται απλοποιημένες, ούτως ώστε να μπορούν να υπαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, χωρίς περιττά έξοδα και χρονοβόρες διαδικασίες. Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να διασφαλιστεί μία καινοτόμος διαδικασία που θα εγγυάται γρήγορα αποτελέσματα  για τους ενδιαφερόμενους. 
Υπενθυμίζεται ότι η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου είναι καθοριστικοί παράγοντες της τουριστικής, αλλά και της γενικότερης ανάπτυξης της Ελλάδος δεδομένου ότι στα νησιά παράγεται το 60% του συνολικού τουριστικού ΑΕΠ της χώρας.
Η επίσημη προκήρυξη θα δημοσιοποιηθεί το αργότερο στις 15 Μαρτίου

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013


Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Η προώθηση ειδικών δράσεων για τη νησιωτική Ελλάδα αποτελεί επιταγή του Συντάγματος και φυσικά την επιταγή αυτή σέβεται απολύτως η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Σε αυτή την αντίληψη εντάσσονται και τα μέτρα που σήμερα παρουσιάζουμε για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων των νησιών.
                        Πριν μιλήσω για τα μέτρα αυτά καθαυτά, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε προβλέψεις της τελευταίας συμφωνίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεάζουν τη νησιωτική Ελλάδα.
                        Πρώτα απ' όλα, διασφαλίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση της τάξεως του 1.375.000.000 ευρώ για ορισμένες από τις Περιφέρειες της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει μια πιο σημαντική χρηματοδότηση για μεγάλο τμήμα της νησιωτικής Ελλάδας.
                        Δεύτερον, πετύχαμε αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από 50% που προβλεπόταν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 60%. Αυτό μας επιτρέπει να δώσουμε λιγότερα χρήματα από τον εθνικό προϋπολογισμό και να στηριχθούμε περισσότερο στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και βέβαια θέλω να υπενθυμίσω ότι υπήρξε μια γενικότερη αύξηση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης, για όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Οι υπόλοιπες νησιωτικές Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια και Κρήτη είχαν ήδη πολύ υψηλότερη συγχρηματοδότηση και με αυτό τον τρόπο με αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν να φτάνουν μέχρι και το 90% της κοινοτικής συγχρηματοδότησης.
                        Τρίτον, οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάριν τη συνδεσιμότητα των νησιών και τα λοιπά, θα ληφθούν υπόψη στην εκπόνηση και στην εφαρμογή φυσικά του νέου ΕΣΠΑ, της συμφωνίας της εταιρικής σχέσης όπως θα λέγεται. Δηλαδή η επιταγή του Συντάγματος για έμφαση στην πολιτική στα νησιά θα αντανακλάται στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ.
                        Έρχομαι τώρα στο κυρίως θέμα.
Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Τουρισμού αποφασίσαμε να δεσμεύσουμε πρόσθετους πόρους 80 εκ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ που θα διοχετευθούν χωρίς καθυστερήσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις των ελληνικών νησιών. Ειδικότερα για μικρές ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις σε όλα τα νησιά που σχετίζονται με τον τουρισμό. Παραδείγματος χάριν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστίαση και τα λοιπά.
                        Σε κάθε περίπτωση επιχειρούμε να καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή ακόμη και όσες δεν καλύπτονται από τρέχοντα προγράμματα άμεσων ενισχύσεων, όπως το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά χωρίς επικαλύψεις με τα υφιστάμενα προγράμματα.
                        Έτσι θα παρέχονται δάνεια μεταξύ 10 και 30 χιλιάδων ευρώ με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Ειδικά για τα νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους που θεωρούνται με βάση τον επίσημο ορισμό που ακολουθείται τα μικρότερα νησιά, που είναι και η πλειοψηφία των νησιών μας, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό.
                        Τα δάνεια αυτά θα δοθούν για τις επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων για να αναβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών και των αγαθών που προσφέρουν. Δηλαδή θα αφορούν παραδείγματος χάριν την ανανέωση του εξοπλισμού, τη διαμόρφωση αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, την προώθηση των τοπικών προϊόντων (παραδείγματος χάριν το ελληνικό πρωινό στα ξενοδοχεία με ντόπια αγαθά), τη δικτύωση για προμήθειες και προβολή, την περιβαλλοντική αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων και τα λοιπά.
                        Η επίσημη προκήρυξη των δράσεων αυτών για τα νησιά θα δημοσιοποιηθεί το αργότερο στις 15 Μαρτίου. Κινούμαστε με ταχύτητα για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα, ήδη από φέτος, για να υπάρχει αντανάκλαση αυτών των μέτρων στη φετινή τουριστική περίοδο.
                        Όπως γνωρίζετε η συμβολή του τουρισμού στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας είναι σημαντική και ανέρχεται στο 20% και επομένως θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα του τουρισμού. Ακόμη περισσότερο όμως στα νησιά μας παράγεται το 60% του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα του πλούτου που προέρχεται από τον τουρισμό. Επομένως είναι ένας ακόμη λόγος για να δίνουμε έμφαση στην πολιτική που σχετίζεται με τα νησιά.
                        Επιχειρούμε με αυτό τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κινούνται στο χώρο του τουρισμού στα νησιά, επιχειρούμε να εκσυγχρονιστεί το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας, να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων.
                        Οι δράσεις αυτές θα προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Είμαστε σε συνεννόηση με τα δυο συναρμόδια υπουργεία, το υπουργείο Ναυτιλίας και το υπουργείο Τουρισμού. Στις μέρες που θα ακολουθήσουν μαζί με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και το ΕΤΕΑΝ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στην προώθηση αυτού του προγράμματος.
Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ κ. Υπουργέ. Το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με αρμοδιότητα στη νησιωτική πολιτική προσπαθεί από επανασυστάσεώς του να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της νησιωτικής πολιτικής σε πολλά επίπεδα.
                        Σε θεσμικό επίπεδο, στο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου θεσπίζουμε ρήτρα νησιωτικότητας, μια ασπίδα προστασίας για τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, θεσπίζουμε Συμβούλιο Εθνικής Νησιωτικής Πολιτικής και προχωράμε σε εξειδίκευση λοιπών πολιτικών που επηρεάζουν έντονα τα νησιά μας.
                        Στο πλαίσιο αυτό, μετά από συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Τουρισμού – και θέλω εδώ να ευχαριστήσω και τον κ. Χατζηδάκη αλλά και την κα Κεφαλογιάννη - σχεδιάσαμε αυτή τη δράση.
Γνωρίζετε όλοι ότι οι νησιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν την ίδια αφετηρία σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στην ηπειρωτική χώρα. Απευθύνονται σε μια κλειστή αγορά, μικρή αγορά, έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της φυσικής απομόνωσης και όλα αυτά μαζί φέρνουν τις νησιωτικές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να θεραπεύσουμε κι εδώ θέλω να πω και να ευχαριστήσω για δεύτερη φορά τον κ. Χατζηδάκη, που είχε την ευθύνη της διαπραγμάτευσης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, διότι για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπήρξε ρητή διατύπωση του άρθρου 44 για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα νησιά, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν τόσο σε επίπεδο κονδυλίων, όσο και σε επίπεδο ειδικών δράσεων.
Μία από αυτές λοιπόν τις ειδικές δράσεις είναι και αυτή που ανακοινώνουμε σήμερα, η οποία όπως σας είπε και ο Υπουργός από τις 15 Μαρτίου θ’ ανακοινωθεί σε κάθε λεπτομέρειά της προκειμένου να είναι σαφές προς τις νησιωτικές επιχειρήσεις πώς μπορούν να προετοιμαστούν για να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Πέρα από αυτό, συζητήσαμε με τον Υπουργό και άλλα θέματα που αφορούν στη νησιωτική πολιτική, ενόψει και του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, δηλαδή του ΕΣΠΑ 2 που το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ως χωρικό υπουργείο, δηλαδή με αρμοδιότητα στο Αιγαίο αλλά και ως θεματικό υπουργείο, δηλαδή με τη νησιωτική πολιτική, θέλει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
Κλείνοντας, να πω ότι η νησιωτική Ελλάδα ειδικά σήμερα, σε συνθήκες κρίσης, αντιμετωπίζει πολύ έντονα προβλήματα. Είναι γνωστό το ζήτημα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο, είτε θεσμικό, είτε ευρωπαϊκό είτε χρηματοοικονομικό και παράλληλα με τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων να ανακουφίσουμε όσο μπορούμε τον άνεργο ναυτικό.
Είναι σαφές ότι πλοία χωρίς ναυτικούς δεν υπάρχουν. Η νησιωτική Ελλάδα έχει ως μόνο μέσο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, ας το πούμε, το πλοίο. Και συγκεκριμένα υπάρχουν νησιά τα οποία δεν διαθέτουν καμία άλλη εναλλακτική. Καμία άλλη - ούτε αεροδρόμιο ούτε ελικοδρόμιο. Βέβαια προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Με την ευκαιρία να πω επίσης και για το νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή, πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία στενή με το υπουργείο Ναυτιλίας σε ό,τι αφορά στα υδατοδρόμια τα οποία είναι και αυτά μια ευκαιρία, μια λύση αν θέλετε για τα νησιά, ένα συμπληρωματικό μέσο για να περιορίσουμε όσο είναι δυνατό το θέμα της απομόνωσης. Σας ευχαριστώ.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΝΑ κ. ΚΩΣΤΗ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ


Ο Υπουργός Ναυτιλίας & Αιγαίου κ. Κωστής Μουσουρούλης εξερχόμενος του Mεγάρου Μαξίμου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την ουσιαστική ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου, ύστερα από τα προβλήματα και τις περιπέτειες που πέρασε τα τελευταία τρία χρόνια.
Συζητήσαμε για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο εισάγει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στα λιμάνια, για να βρεθούν επενδύσεις και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τα νησιά μας. Για τη νησιωτική πολιτική, για την αναζωογόνηση της ξεχασμένης εκεί Περιφέρειας, για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Για το πλαίσιο πολιτικής που εφαρμόζουμε, προκειμένου να στηρίξουμε, όσο είναι δυνατόν, έναν κλάδο που υποφέρει. Για τα ζητήματα που αφορούν στους ναυτικούς και όπως όλοι γνωρίζουμε, η πολιτική για τους ναυτικούς αρθρώνεται γύρω από την υγεία-πρόνοια, την  εκπαίδευση και τη ναυτεργασία.
Επίσης συζητήσαμε για τις άλλες πτυχές των πολιτικών του Υπουργείου, που συνδέονται με τα θέματα ασφάλειας και αστυνόμευσης στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο και στους λιμένες.
Έχω σαφείς οδηγίες από τον Πρωθυπουργό να προωθήσω με τους καλύτερους δυνατούς ρυθμούς την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο Υπουργείο, αλλά και το σκέλος των αποκρατικοποιήσεων και των αλλαγών που έχουν να κάνουν με το ρυθμιστικό περιβάλλον. Και πάνω σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (2013)E-mailΕκτύπωσηPDF
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 461
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 123
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ προσκυνήσωμεν τὰ Σεπτά πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα «ὡς φῶτα σωστικά» ἀνατέλλουν εἰς τὸν κόσμον, ἀλλά καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δι’ ἅπασαν τὴν κτίσιν «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:
Α) Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, κατά τὴν Ἀκολουθίαν ὅλων τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν, μὲ θέμα: «Ἐμπόδια γιὰ τὸν Γολγοθᾶ».
Β) Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων
1. 17.3.13 Κυρ. Τυρινῆς  π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, μὲ θέμα: «Οἱ λόγοι τοῦ Σταυροῦ».
2. 24.3.13 Κυρ. Ὀρθοδοξίας ---- ---- ---- ---- ---- ----
3. 31.3.13 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν  π. Γεώργιος Λιαδῆς, Πρωτοσύγκελλος, μὲ θέμα: «Ἡ Παλαιά Διαθήκη καὶ τὸ Πάθος».
4. 7.4.13 Κυρ. Σταυροπρ.  κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, μὲ θέμα: «Τολμήσας».
5. 14.4.13 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν  κ. Σταῦρος Στεῖρος, μὲ θέμα: «Μυστικός Δεῖπνος».
6. 21.4.13 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν  π. Γεώργιος Πουλιᾶς, μὲ θέμα: «Ἀκάνθινο Στεφάνι».
Γ) Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς
1. 17.3.13 Κυρ. Τυρινῆς  π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, μὲ θέμα: «Οἱ λόγοι τοῦ Σταυροῦ».
2. 24.3.13 Κυρ. Ὀρθοδοξίας ---- ---- ---- ---- ---- ----
3. 31.3.13 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν  π. Δημήτριος Γεόμελος, Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτρ., μὲ θέμα: «Ἡ Παλαιά Διαθήκη καὶ τὸ Πάθος».
4. 7.4.13 Κυρ. Σταυροπρ.  κ. Νικόλαος Μηλιανός, μὲ θέμα: «Τολμήσας».
5. 14.4.13 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν  κ. Ἰωάννης Κολλιάρος, μὲ θέμα: «Μυστικός Δεῖπνος».
6. 21.4.13 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν  π. Διονύσιος Παπανικολάου, μὲ θέμα: «Ἀκάνθινο Στεφάνι».
Δ) Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ
1. 17.3.13 Κυρ. Τυρινῆς  κ. Σωτήριος Παραδείσης, μὲ θέμα: «Οἱ λόγοι τοῦ Σταυροῦ».
2. 24.3.13 Κυρ. Ὀρθοδοξίας ---- ---- ---- ---- ---- ----
3. 31.3.13 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν  π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, μὲ θέμα: «Ἡ Παλαιά Διαθήκη καὶ τὸ Πάθος».
4. 7.4.13 Κυρ. Σταυροπρ.  π. Ἰωάννης Τσιμούνης, μὲ θέμα: «Τολμήσας».
5. 14.4.13 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν  π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, μὲ θέμα: «Μυστικός Δεῖπνος».
6. 21.4.13 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν  κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, μὲ θέμα: «Ἀκάνθινο Στεφάνι».
Ἐπίσης, εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶνκαλοῦνται νὰ προσέλθουν καὶ νὰ συμμετάσχουν οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν:
1. Κυριακή Τυρινῆς: τῆς Πόλεως Χίου
2. Κυριακή Ὀρθοδοξίας: ---- ---- ----
3. Κυριακή Β΄ Νηστειῶν: τοῦ Χαλκειοῦ
4. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως: τοῦ Βροντάδου
5. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν: τῶν Νενήτων
6. Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν: τοῦ Κάμπου
Εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν τῶν Καρδαμύλων, Καλαμωτῆς καὶ Βολισσοῦ θὰ μετέχουν, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, Ἐφημέριοι, ἀντιστοίχως, τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Καρδαμύλων, Πυργίου καὶ Βολισσοῦ-Ἀμανῆς.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος 
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
imchiou.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ


Στην Αθήνα βρέθηκαν το τριήμερο 14-16/2/2013 οι κολυμβήτριες μας Ισιδώρα Κριμιζή, Ελισάβετ Λιάκη και Ελπίδα Σύκα-Λεριώτη για να συμμετάσχουν στους Χειμερινούς αγώνες Κολύμβησης που διεξήχθησαν στο κολυμβητήριο ΟΑΚΑ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αθλητριών μας:
Ισιδώρα Κριμιζή (Παγκορασίδων Α')
100μ ύπτιο 1:15:87 14η θέση
200μ ύπτιο 2:43:67 16η θέση
200μ μικτή 2:49:33 15η θέση

Ελισάβετ Λιάκη (Παγκορασίδων Β΄)
50μ ελέυθερο 30:59 11η θέση
100μ ελευθερο 1:08:25 14η θέση

Ελπίδα Σύκα-Λεριώτη (Παγκορασίδων Β΄)
100μ πρόσθιο 1:35:69 24η θέση
 noxiou.gr

"ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ


Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και
Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
(Ε.Π.Ε.Κ.Α.)
Δ/νση: Οδός Μυτιλήνης-Λουτρών
Μυτιλήνη
ΤΚ 81100
Πληροφ.: κα Καφετζέλλη Ρόη
Τηλ.: 22510-37817
(6) Αθήνα, 18/1/2013
Αριθμ. Πρωτ.: 24444
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 6.1105/1/2013
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα
στον τομέα του Πολιτισμού, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο
Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/05-08-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011).
4. Την υπ΄ αριθμ.  9.13908/οικ.6.1937/2009 (ΦΕΚ 1663 Β΄/13-08-2009) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού με θέμα «που αφορά
την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού».
5. Την υπ΄  αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/2011 (ΦΕΚ  613  Β΄/15-04-2011)  Κοινή Απόφαση  των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με
θέμα  «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου  – Διαδικασία
Εφαρμογής της πράξης:  “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013»,  όπως τροποποιήθηκε με τη με
αριθμό 2.7823/οικ.3.777/2012 (ΦΕΚ 974 Β΄/28-03-2012) όμοια.
6. Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό ΕΥΤΟΠ 10, αριθμ. πρωτ.  ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝΑΔΙ/1507/    
02-05-2012 (ΑΔΑ:Β49ΨΓ-ΓΨΧ) της Ειδικής Υπηρεσίας  Πολιτισμού & Τουρισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για υποβολή προτάσεων  προώθησης ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης στον πολιτισμό, στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε
τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού»,
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.Σελίδα 2 από 9
7. Την υπ' αριθμ.  πρωτ.  Α1/ΕΠΑΝΑΔ49/3750/15-10-2012 απόφαση  ένταξης της πράξης
«Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην 3η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Α1/ΕΠΑΝΑΔ41/3748/15-10-2012 απόφαση ένταξης της πράξης
«Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην Κ' Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά  Δεκαοκτώ (18) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος
ΚΟινωφελούς  Χαρακτήρα στον  τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)  στην
περιφερειακή ενότητα Χίου  της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,  στο  πλαίσιο
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος  θα
απασχοληθεί ανά  συμπράττοντα  φορέα,  ενέργεια,  τόπο υλοποίησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συμπράττων φορέας
[3Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ]
Κωδικός
θέσης
Ενέργεια
Τόπος
υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
ΦΥΛΑΞΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
& ΜΟΥΣΕΙΩΝ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-
ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΙΟΥΝΣΤΙΝΙΑΝI/ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ
ΛΟΥΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΙΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΗΝΑ
ΒΑΒΥΛΟΙ ΧΙΟΥ-ΠΥΡΓΟΣ ΠΙΤΥΟΥΣ-ΝΕΑ ΜΟΝΗ
ΧΙΟΥ-Ι.ΝΑΟΣ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΥΡΓΙ ΧΙΟΥ
ΚΑΡΥΕΣ ΧΙΟΥ-ΜΕΣΤΑ/ΟΛΥΜΠΟΙ/ΝΑΟΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΒΙΩΝ ΜΕΣΤΩΝ ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΧΙΟΥ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ
7 ΜΗΝΕΣ 7
102
ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ- ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ ΚΑΡΥΕΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
7 ΜΗΝΕΣ 2
02. Συμπράττων φορέας
[Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ]
103
ΦΥΛΑΞΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
& ΜΟΥΣΕΙΩΝ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΙΟΥ-
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΧΙΟΥ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ
7 ΜΗΝΕΣ 6
104
ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΧΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ
ΤΕΣ
7 ΜΗΝΕΣ 2
105
ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΨΑΡΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ
ΤΕΣ
7 ΜΗΝΕΣ 1Σελίδα 3 από 9
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101, 103
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας
Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως
ειδικότητας και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον ενός (1) έτους και β) Μέτρια γνώση της αγγλικής ή
γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας
102, 104, 105 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι  ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις
συμμετοχής:
 να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς  ή
υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας· και
 να είναι άνεργοι ηλικίας έως  και 35 ετών (να  έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με
δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης  μεταξύ των  υποψηφίων καθορίζεται  σύμφωνα  με τα ακόλουθα  κριτήρια, τα
οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων  έχουν  δικαίωμα συμμετοχής  περισσότερα  από ένα
άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. Κατάσταση ανέργου
Μακροχρόνια άνεργος (για διάστημα >12 μηνών) 20
Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία 25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας  15
2. Οικογενειακή κατάσταση
Μονογονεϊκή οικογένεια 15
Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8
Με προστατευόμενα μέλη
5
(για κάθε
προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημα
από 0,00 € έως και 5.000,00 € 15
από 5.001,01 € έως και 12.000,00 € 10
από 12.000,01 € έως και 16.000,00 € 8
από 16.000,01 € έως και 26.000,00 € 6
από 26.000,01 € και άνω 0
4. Κατάσταση υγείας
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% 6
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8
5. Εντοπιότητα
Μόνιμος κάτοικος της περιφερειακής ενότητας στην οποία
υλοποιείται το πρόγραμμα
10Σελίδα 4 από 9
2. Ο άνεργος που ανήκει σε περισσότερες  από  μία υποκατηγορίες  του κριτηρίου «Κατάσταση
ανέργου» (π.χ., είναι και «Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία» και «Βραχυχρόνια
άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας») δηλώνει μόνο την υπο-κατηγορία εκείνη στην οποία
αντιστοιχεί η υψηλότερη μοριοδότηση.
3. Ο άνεργος που δεν ανήκει σε καμία από τις υποκατηγορίες του κριτηρίου «Κατάσταση ανέργου»
(π.χ., είναι βραχυχρόνια άνεργος 32 ετών και λαμβάνει επίδομα ανεργίας) δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία επιλογής και κατατάσσεται χωρίς να μοριοδοτείται για το συγκεκριμένο κριτήριο.
4. «Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία» θεωρείται ο άνεργος ο οποίος δεν έχει
υπερβεί το 30
ο
έτος της ηλικίας του μέχρι  και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής.
5. Σε περίπτωση που και οι δύο  άνεργοι  σύζυγοι  συμμετέχουν  στη διαδικασία επιλογής, τότε
καθένας από αυτούς μοριοδοτείται με 8 μονάδες.
6. Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/-η με σύζυγο άνεργο δηλώνει
και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).
7. Περισσότερες  διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής  (π.χ., ορισμός και περιπτώσεις
μονογονεϊκής οικογένειας, προστατευόμενων  μελών κ.ά.)  παρέχονται στις  «Οδηγίες
συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα  στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)» τις οποίες μπορείτε να
αναζητήσετε στα σημεία διάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση  απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
1. ΓΕΝΙΚΑ:
 Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους
μέλους της Ε.Ε.).
 Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
 Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους υπηκόους τρίτων χωρών).
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Για όλες τις ειδικότητες Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)  και Υποχρεωτικής (ΥΕ)  Εκπαίδευσης οι
υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του. Οι υποψήφιοι ειδικοτήτων
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του τίτλου τους
μόνο στην περίπτωση που  ο τίτλος σπουδών  (π.χ., απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου)
ζητείται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).
 Εάν η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν
για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά
περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα
του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας τη  διαδρομή: Κεντρική σελίδα   Φορείς  
Υποδείγματα  Παράρτημα: Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης.
 Εάν η εργασιακή εμπειρία αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για
ορισμένες θέσεις απασχόλησης,  οι υποψήφιοι  οφείλουν να προσκομίσουν  τα κατά
περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.)
απαραίτητα  δικαιολογητικά απόδειξης  της ζητούμενης  εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στις Σελίδα 5 από 9
«Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)».
 Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια (π.χ., υπηκόους τρίτων χωρών) απαιτείται η
γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της
επιδιωκόμενης ειδικότητας. Για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω υποψήφιοι οφείλουν με την
αίτηση συμμετοχής τους να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996
άρθρο 10 παρ. 1) το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80
Μαρούσι, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Εκπαίδευσης.
Επίσης η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του
Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο
χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη  σχολή ή σχολείο
Ελληνικής Γλώσσας.
Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες,
Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Για το κριτήριο «Κατάσταση ανέργου»:
 Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ  κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής.
 Ο άνεργος που ανήκει στην υποκατηγορία «Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει
επίδομα ανεργίας» οφείλει, πέραν του δελτίου ανεργίας,  να προσκομίσει και σχετική
βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ ότι δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας.
Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάσταση»:
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε δικαιολογητικό που εκδόθηκε
από αρμόδια δημόσια αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η
ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης
του γάμου, αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής
μέριμνας -και όχι μόνο της επιμέλειας- σε έναν εκ των διαζευγμένων γονέων σε περίπτωση
διαφωνίας κ.ά.). Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης
της ιδιότητας του μονογονέα παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής
& υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του
Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)».
 Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι
άνεργοι.
 Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012,
για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011, προκειμένου για
την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών.
Για το κριτήριο «Οικογενειακό εισόδημα»:
 Εκτύπωση  εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος  2012,
για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011  ή
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει
φορολογική δήλωση  για το οικονομικό  έτος 2012 λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την
αρμόδια ΔΟΥ.Σελίδα 6 από 9
Για το κριτήριο «Κατάσταση υγείας»:
 Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό
αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ).
Για το κριτήριο «Εντοπιότητα»:
 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων  δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα) προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα. Γίνονται επίσης δεκτά απλά αντίγραφα εγγράφων της ημεδαπής, υπό τον
όρο ότι αναγράφονται ρητά στον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της αίτησης
συμμετοχής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν.1599/1986. Ειδικώς για τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τις  βεβαιώσεις της αλλοδαπής που
απαιτούνται από την ανακοίνωση, αυτά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα
(όχι σε απλά αντίγραφα)  και συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής &
υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού
(ΚΟΧ.Π.)» (βλ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ).
3. Για τις περιπτώσεις απόδειξης προσόντων ή ιδιοτήτων ή κριτηρίων για τις οποίες απαιτούνται
τυχόν  άλλα ή  πρόσθετα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τις
«Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να
την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
Για τον  Φορέα Παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»), Μυτιλήνης-Λουτρών,
Μυτιλήνη, ΤΚ 81100,  Π.Ε. Χίου απευθύνοντάς την υπόψιν  κας  Καφετζέλλη Ρόης (τηλ.
επικοινωνίας: 22510-37817). Στην περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής, το εμπρόθεσμο της
αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων
για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ και ΥΕ),
εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στα γραφεία του  Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς  και τις  «Οδηγίες
συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα  στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία του
Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.epeka.gr)· γ) στην
ιστοσελίδα  της  Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)· και δ) στην
ιστοσελίδα  του  Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).Σελίδα 7 από 9
Οι υποψήφιοι φέρουν την  ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης των αιτήσεών
τους. Ειδικότερα, υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία  τετραγωνίδια των αιτήσεων που
αναφέρονται σε βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής (π.χ.,  κατάσταση ανεργίας, οικογενειακή
κατάσταση κ.λπ.). Αν δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια της αίτησης ή αν συμπληρώσουν άλλα
τετραγωνίδια πλην εκείνων που σύμφωνα με την ανακοίνωση αναφέρονται στα αντίστοιχα
βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής, ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της αίτησης, τα αντίστοιχα
κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Επίσης,
υποχρεούνται να συνυποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα κατά την
ανακοίνωση για την απόδειξη κριτηρίων ή προσόντων, άλλως τα δηλούμενα στην αίτηση κριτήρια
ή προσόντα δεν λαμβάνονται υπόψη. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση
τυχόν ελλειπόντων  δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον
διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει
να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής &
υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού
(ΚΟΧ.Π.)».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή
ενότητα Χίου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα.
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα, κατά προτεραιότητα σε ημερήσια, της περιφερειακής ενότητας Χίου, εφόσον εκδίδεται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:
- στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Δικαιούχου στην περιφερειακή ενότητα όπου υλοποιείται το
πρόγραμμα
- σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας
στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα
- στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr).
Nα συνταχθεί και  σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο Δικαιούχο το οποίο να αποσταλεί
αυθημερόν στο Α.Σ.Ε.Π. είτε στο e-mail: kox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728.
Επίσης, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) αναρτώνται η επωνυμία του Δικαιούχου,  η
Περιφερειακή Ενότητα στην οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, ο αριθμός της ανακοίνωσης ΚΟΧ.Π,,
ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων  ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, η χρονική
διάρκεια των συμβάσεων εργασίας, η ημερομηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π.
καθώς και η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στα γραφεία του Δικαιούχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί  και ελέγξει τις αιτήσεις  και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων,
τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πρόσκληση με Κωδικό
ΕΥΤΟΠ 10, αριθμ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝΑΔΙ/1507/02-05-2012 (ΑΔΑ:Β49ΨΓ-ΓΨΧ) της Ειδικής
Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για υποβολή
προτάσεων προώθησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στον πολιτισμό, στην πράξη
«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η  τελική επιλογή για την πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: Σελίδα 8 από 9
1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με αναγραφή των
κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από
τα βαθμολογούμενα κριτήρια (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο  (Κατάσταση ανέργου) και, αν
αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή
κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία
και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης  η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Ο Δικαιούχος μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων  αποκλειομένων,  κατάταξης
και προσληπτέων  ωφελουμένων.  Στα γραφεία του Δικαιούχου αναρτώνται σε έντυπη μορφή,
συντασσομένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι κατωτέρω πίνακες:
 Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού
 Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά
βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο
κριτήριο.
 Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του ΑΜΚΑ, της συνολικής τους
βαθμολογίας καθώς και του κωδικού θέσης πρόσληψης για την οποία έχουν επιλεγεί.
Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου
(www.epeka.gr)·και  της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr) και
αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση  ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της ανάρτησής τους  στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται  ή αποστέλλεται με
συστημένη επιστολή απευθείας στο  Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
Ο Δικαιούχος οφείλει να αποστείλει  στο Α.Σ.Ε.Π.  εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει
ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου  εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης  ωφελουμένων. Τυχόν
αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται  υποχρεωτικά από το  Δικαιούχο, ενώ
απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι
απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Οι επιλεγέντες οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση πρόσληψης καθώς και οι προσληφθέντες που
αποχωρούν οικειοθελώς (παραιτούνται) πριν από τη λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας,  κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π.
είτε λόγω αντικατάστασης προσληφθέντων οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς (παραιτούνται) πριν
από τη λήξη της σύμβασής τους, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της  εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου.Σελίδα 9 από 9
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως επτά (7) μήνες μέσα σε
διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Όλοι οι ωφελούμενοι οφείλουν κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας να
προσκομίσουν στο δικαιούχο  υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι  δεν
απασχολούνται σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν κατά  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας να
προσκομίσουν στο δικαιούχο και άδεια διαμονής με ισχύ που καλύπτει τη χρονική περίοδο έως και
τη λήξη της σύμβασης.
Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας
και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25  ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από
625 ευρώ μηνιαίως. Οι  δικαιούχοι,  εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην
προηγούμενη  παράγραφο,  δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν  οποιαδήποτε άλλη παροχή στα
απασχολούμενα πρόσωπα. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) στο σύνολό
τους θα καλυφθούν από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν: α) η αίτηση
συμμετοχής ωφελουμένων με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΚΟΧ.Π.1 και β) οι «Οδηγίες συμπλήρωσης
αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς
Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)».
ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»
Άννα Γερίμογλου

"ΝΗΡΕΑΣ" ΚΑΙ "ΓΑΛΑΞΙΔΙ" ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΜΕ ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΕΣ ΓΙΑ Joint VentureΣε συζητήσεις με σαουδαραβική εταιρεία για τη δημιουργία joint venture στη Σαουδική Αραβία βρίσκεται η "Νηρέας" και η "Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε.".Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονο αραβικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Κορυφαία στελέχη του κλάδου επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον των Αράβων αφορά στην παροχή τεχνογνωσίας, τομέα στον οποίο οι ελληνικές εταιρείες θεωρούνται από τις καλύτερες στον κόσμο.

Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα βρέθηκε στην Ελλάδα ο υφυπουργός Αλιείας της Σ. Αραβίας, επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής και επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις τόσο του «Νηρέα» όσο και της "Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες".

Η κινητικότητα που επιδεικνύει η Σαουδική Αραβία οφείλεται στο γεγονός πως η κυβέρνησή της έχει αποφασίσει να αναπτύξει τον κλάδο των ιχθυρών της και συγκεκριμένα την παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού και άλλων δύο τοπικών ειδών.

Στόχος της είναι έως το 2029 η παραγωγή της σε ψάρια, είτε αλιείας είτε από ιχθυοκαλλιέργειες, να ανέρχεται σε 1 εκατ. τόνους. Σε αυτό το πλαίσιο, αναζητά εταιρείες που θα τις παρέχουν την καλύτερη τεχνογνωσία, ενώ δίνει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν joint venture με εγχώριες εταιρείες, παρέχοντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Ως Κοινοπραξία ( Joint Venture ) εννοούμε την ένωση προσώπων, φυσικών ή νομικών, μέσω της οποίας επιδιώκεται με κοινά μέσα κοινός σκοπός. Ο επιδιωκόμενος σκοπός της Κοινοπραξίας διαφέρει από εκείνο των λοιπών εταιρικών τύπων κατά την έννοια ότι δεν είναι διαρκής, αλλά μοναδικός και συνδέεται συνήθως
lykavitos.gr

Ο ΝΗΡΕΑΣ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων βράβευσε το ΝΗΡΕΑ για την καινοτομία του στην καλλιέργεια μεσογειακών ψαριών.
Το βραβείο παρουσίασε ο Υπουργός κ. Αθ. Τσαυτάρης στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου στη Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία «ZOOTECHNIA 2013» στις 8 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη.
Η βράβευση αναγνωρίζει την έρευνα και τις συστηματικές επενδύσεις του ΝΗΡΕΑ στο πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης μεσογειακών ψαριών, στα συστήματα ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας, στα νέα πρωτόκολλα εκτροφής και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

EΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ
Η γεωγραφική θέση της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, δηλαδή των νησιών Ψαρών και Οινουσσών και η βελτίωση των σχέσεων με τη γειτονική Τουρκία, έχουν αυξήσει τις εμπορικές συναλλαγές, την κίνηση επιβατών μεταξύ των δύο χωρών και ταυτόχρονα, τα νησιά αυτά αποτελούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ασία.

Σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση παρατηρούνται ποσοτικές μεταβολές, αφού οι επιβάτες από το 2003 μέχρι το 2012 αυξήθηκαν κατά 120%, και ποιοτικές μεταβολές, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια κάμψη αριθμού επιβατών – πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά μεγάλο ποσοστό είναι διερχόμενοι από Χίο και ραγδαία άνοδο του αριθμού επιβατών Τούρκων πολιτών, που είναι σχεδόν όλοι τουρίστες επισκέπτες της Χίου, αποκλειστικά. Μόνο κατά τη διάρκεια του έτους 2012 επισκέφθηκαν το νησί της Χίου περίπου 25.000 Τούρκοι πολίτες, οι οποίοι τόνωσαν την οικονομική δραστηριότητα.
         
Η διατήρηση και η αναβάθμιση των υπηρεσιών του συνοριακού Τελωνείου της Χίου, η ενίσχυσή του σε προσωπικό, υλικό και κτιριακές υποδομές συνιστά αναπτυξιακή ανάγκη, αφού, με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση της περαιτέρω αύξησης των εισερχόμενων τουριστών από Τουρκία (Τούρκων, Ευρωπαίων και υπηκόων τρίτων χωρών), η υγεία και η ασφάλεια των τουριστών, και αυξάνουν τα έσοδα του κράτους. Να σημειωθεί ότι στο Τελωνείο της Χίου υπηρετούν σήμερα δεκατέσσερις υπάλληλοι, αντί για είκοσι που προβλέπονται από τον οργανισμό της Υπηρεσίας, λόγω συνταξιοδότησης επτά υπαλλήλων κατά τα τελευταία τρία έτη.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες του Τελωνείου, σήμερα, συμβάλουν, ήδη, σημαντικά, στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Να σημειωθεί ακόμη ότι στο λιμάνι του Τσεσμέ (ακριβώς, απέναντι από το λιμάνι της Χίου) λειτουργεί Τελωνείο με πολύ πιο σύγχρονες υποδομές και καλά οργανωμένες και στελεχωμένες υπηρεσίες.

Στα παραπάνω προστίθεται, ότι μέχρι σήμερα οι υπάλληλοι του Τελωνείου διενεργούν ελέγχους πτήσεων CHARTERS  στο Αεροδρόμιο της Χίου. Από το Τελωνείο Χίου εξυπηρετείται και ο εφοδιασμός με πετρέλαιο ναυτιλίας των δικαιούμενων σκαφών στο Νομό Λέσβου, εποπτεύεται και ελέγχεται φορολογική αποθήκη καυσίμων και έχουν υποβληθεί αιτήσεις για άλλες τρείς, εποπτεύονται έξι φορολογικές αποθήκες οινοπνευματωδών. Τα έσοδα μόνο από τις υπάρχουσες φορολογικές αποθήκες για το οικ. έτος 2012 ανήλθαν σε 734.253,82 ευρώ.

Στο Αεροδρόμιο Χίου υπάρχουν δεξαμενές με αεροπορικό καύσιμο (JET A1), το οποίο είναι αφορολόγητο, η διακίνηση του οποίου ελέγχεται από το Τελωνείο Χίου. Επίσης, το Τελωνείο εποπτεύει τις διαδικασίες (ακιν/σεων – αποσφραγίσεων αυτοκινήτων) τετρακοσίων περίπου ΔΕΠΕ και είναι ένα από τα τρία (Ρόδος – Χίος – Ηράκλειο) ορισμένα Τελωνεία για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για Τελωνειακή σφράγιση βυτιοφόρων και χορήγηση αριθμού μητρώου διακινητή πετρελαίου ναυτιλίας και αφορολογήτου καυσίμου (ΔΙΠΕΝΑΚ) εξυπηρετώντας και τους όμορους νομούς.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εξωστρεφής ανάπτυξη του νησιού (νέες μορφές τουρισμού, προσέλκυση σκαφών αναψυχής, κρουαζιέρα, κατασκευή μαρίνας, εξαγωγές) προϋποθέτει την αναβαθμισμένη λειτουργία του Τελωνείου.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί

1.    Εξετάζετε το ενδεχόμενο συγχώνευσης του Τελωνείου της Χίου ή υποβιβασμού του από Α΄Τάξης σε Β΄ή Γ΄Τάξης, με κριτήριο τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων (στο Τελωνείο της Χίου υπηρετούν 14, εξαιτίας συνταξιοδοτήσεων και εφεδρείας);

2.    Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την αναβάθμιση του Τελωνείου της Χίου και την ενίσχυσή του σε προσωπικό, υλικοτεχνικές και κτιριακέςυποδομές;


20 Φεβρουαρίου 2013
Ο ερωτών βουλευτήςΚώστας Δ. Τριαντάφυλλος