Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

STARTME UP ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο διαδικτυακός τόπος StartMeUp είναι μία πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε ακαδημαϊκές και φοιτητικές κοινότητες στην Ελλάδα.  Το StartMeUp είναι μία πύλη ενημέρωσης και υποστήριξης μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και ενδιαφερόμενων πολιτών, στην προσπάθειά τους να βρουν απαραίτητα στοιχεία για την υποβοήθηση των ερευνητικών ή επιχειρηματικών τους στόχων.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως καινοτόμο εγχείρημα, έχει από την ίδρυσή του στόχο την προώθηση και προαγωγή της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στοιχείο που εκφράζεται:
·                            Στην ίδια τη φύση του ως ένα από τα ελάχιστα σε παγκόσμιο επίπεδο νησιωτικά πανεπιστήμια-δίκτυα.
·                            Στο γεγονός ότι στο πρόγραμμα σπουδών των περισσότερων Τμημάτων και ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ενταγμένα μαθήματα που προάγουν την καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
·                            Στον απώτερο στόχο λειτουργίας του: την ανάπτυξη των προϋποθέσεων και την επιλογή των κατάλληλων μηχανισμών, οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιήσουν διαδικασίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης σε τομείς υψηλής προστιθέμενης κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής αξίας.

IEΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
-----------
ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ
τηλ.  22740 21269
Περίληψη Διακήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος «Αγία Μαρκέλλα» με έδρα τη Βολισσό Χίου, κατόπιν του υπ’αριθ. 1258/430/23-5-2013 εγγράφου της Ι.Μητροπόλεως Χίου δια του οποίου της γνωστοποιήθηκε η από 23-5-2013 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Χίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση των πιο κάτω αναφερομένων χώρων, ο οποίος θα λάβει χώρα στην Αγία Μαρκέλλα Βολισσού Χίου στην έδρα του Ι.Προσκυνήματος, την Κυριακή, 9-6-2013 και κατά τις εξής ώρες:
α) από 10.30 π.μ.- 10.45 π.μ.  για το χώρο του φούρνου (χρήση: παρασκευή και διάθεση προϊόντων άρτου, γλυκισμάτων και συναφών, προϊόντων σφολιάτας, σάντουιτς και συναφών / διάρκεια: από 20 έως 30 Ιουλίου 2013),
β) από 10.45 π.μ. – 11.00 π.μ. για το χώρο της ψησταριάς (χρήση: παρασκευή και διάθεση σουβλακιών και αναψυκτικών / διάρκεια: από 20 έως 30 Ιουλίου 2013)
γ) από  11.00-11.30  για το χώρο των πάγκων των μικροπωλητών (διάρκεια: για το τριήμερο της Εορτής της Αγίας Μαρκέλλας, 20 έως και 22 Ιουλίου 2013),
δ) από 11.30-11.45 μ.μ. για τον άνω χώρο των πάγκων των μικροπωλητών (διάρκεια: για το διήμερο της Αποδόσεως της Εορτής δηλ. 29 και 30 Ιουλίου 2013 ή και για το διήμερο της 8ης και 9ης Αυγούστου 2013 δηλ. το διήμερο της Αγρυπνίας υπό τα οριζόμενα κατωτέρω),
ε) από 11.45 π.μ.-12.00 μ.μ. για μία θέση πάγκου μικροπωλητή σε χώρο μέγιστου μήκους 4 μ. και μεγίστου πλάτους 2 μ. εντός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος και συγκεκριμένα στην αριστερή των εισερχομένων πλευρά της κυρίας εισόδου του περιβόλου σε σημείο που δεν θα εμποδίζει την κίνηση των προσκυνητών και θα απέχει τουλάχιστον 1,50 μ. από την είσοδο (διάρκεια: από 1ης Ιουλίου έως 10ηςΣεπτεμβρίου 2013  / χρήση: διάθεση εκκλησιαστικών ειδών) ,
στ) από 12.00 -12.15 μ.μ.  για μία θέση πάγκου μικροπωλητή σε χώρο μέγιστου μήκους 2,00 μ. και μεγίστου πλάτους 1,00 μ. εκτός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος και συγκεκριμένα στην αριστερή των εισερχομένων πλευρά της κυρίας εισόδου του περιβόλου και έξω από αυτήν σε σημείο που δεν θα εμποδίζει την κίνηση των προσκυνητών και θα απέχει τουλάχιστον 1,50 μ. από την είσοδο (διάρκεια: από 20-30 Ιουλίου 2013  / χρήση: διάθεση εκκλησιαστικών ειδών) ,
Τιμή πρώτης προσφοράς και ελάχιστο όριο του μισθώματος καθορίζεται:
1) το  ποσόν των ευρώ δύο χιλιάδων (αριθ. 2.000,00) για το χώρο του φούρνου
2) το ποσόν των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000,00) για το χώρο της ψησταριάς
3) για το χώρο όπου τοποθετούνται οι πάγκοι των μικροπωλητών:
- το ποσόν των ευρώ ογδόντα  (80,00) ανά τετραγωνικό μέτρο για το τριήμερο της Εορτής (20 έως 22 Ιουλίου 2013),
- το ποσόν των ευρώ σαράντα (40,00) ανά τ.μ. για το διήμερο της Αποδόσεως της Εορτής (29-30 Ιουλίου 2013). Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού ο τελευταίος πλειοδότης δύναται έναντι καταβολής ποσού ποσοστού 25% επιπλέον του μισθώματος (πλέον τέλους χαρτοσήμου)  να χρησιμοποιήσει υπό τους ίδιους όρους το χώρο για τον οποίο πλειοδότησε και στο διήμερο της 8ης και 9ης Αυγούστου 2013 δηλ. στο διήμερο της Αγρυπνίας,
4) το ποσόν των 3.500 ευρώ για τη μία θέση πάγκου μικροπωλητή εκκλησιαστικών ειδών εντός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος,
5)  το ποσόν των 1.200 ευρώ για τη μία θέση πάγκου μικροπωλητή εκκλησιαστικών ειδών εκτός του κυρίως περιβόλου του Ι.Προσκυνήματος και έξω από την είσοδο αυτού.
Το μίσθωμα πλέον τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3,6% και πλέον των εξόδων δημοσιεύσεως της παρούσας, θα καταβληθεί άμα τη αναδείξει του τελευταίου πλειοδότη τοις μετρητοίς στον Ταμία μαζί με ποσόν ίσον με το ήμισυ του συνολικού μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος θα πραγματοποιηθεί την επομένη Κυριακή 16-6-2013 στον ίδιο τόπο και στις ίδιες ώρες άνευ νέας προκηρύξεως δι’απλής ανακοινώσεως της Διαχ.Επιτροπής αναφερομένης στην αρχική διακήρυξη που θα επικολληθεί στη θύρα του Ι.Ναού της Αγ.Μαρκέλλης προ πέντε συναπτών ημερών (κατ’ άρθρ. 16 παρ.2 εδ.α’ του Κανονισμού 8/1979).
Για τους λεπτομερείς όρους της διακηρύξεως, τους οποίους τεκμαίρεται ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Τσιμούνη  (τηλ. 22710 21530).
Χίος, 23-5-2013
Για το Ι.Προσκύνημα
Ο Πρόεδρο
ς

AΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
«ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΟΙ ΦΙΑΛΕΣ 20 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ!»

ΝΑ ΤΗ ΜΑΖΕΨΕΙ Ο (ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ) ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ


Ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, ο οποίος έχει υπό τη βουλευτική του εποπτεία τη Σάμο, έκανε την εξής δήλωση:

«Είναι γνωστό ότι κατέθεσα στον ανύπαρκτο Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο, Ερώτηση για το απίστευτο γεγονός της ελλείψεις οξυγόνου στο νοσοκομείο της Σάμου, την ώρα, μάλιστα, που υπήρχαν 3 διασωληνωμένοι ασθενείς στη ΜΕΘ.

Όπως πληροφορούμαι από τον Πολιτευτή του Κινήματός μας και δημοσιογράφο Γιώργο Γαρυφάλλου, η Διοικήτρια του νοσοκομείου Βασιλεία Σίδερη, σε δηλώσεις της στην ηλεκτρονική εφημερίδα NEWPOST επιβεβαίωσε το περιστατικό και είπε μια απίστευτη δικαιολογία!

«Καθυστέρησε 20 λεπτά να φέρει ο προμηθευτής το οξυγόνο διότι είχε κολλήσει από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που υπήρχαν γύρω από το Νοσοκομέιο και δεν είχε πρόσβαση»!!

Και μαζί με τον συνάδελφο Γιώργο Γαρυφάλλου, ρωτάμε τον ανύπαρκτο Υπουργό:

Η κυρία Σίδερη... πόσο ηλίθιους περνάει τους πολίτες της Σάμου;

Ποιος θέλετε να πιστέψει αυτή τη φτηνιάρικη δικαιολογία;

Πως είναι δυνατόν να ξεκίνησε ο προμηθευτής να φέρει οξυγόνο λίγα λεπτά πριν μείνει εντελώς το νοσοκομείο;

Αν ήταν το Νοσοκομείο Παίδων ή το Λαϊκό στην Αθήνα, με την πολλαπλάσια οδική  κυκλοφορία και τα πολλαπλάσια παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πόσους νεκρούς έπρεπε να έχουμε καθημερινά;

 Αν πέθαινε κάποιος από τους 3 διασωληνωμένους ασθενείς της Μ.Ε.Θ. αυτή την δικαιολογία θα έλεγε η Διοικήτρια;

 Μήπως η κα Βασιλεία Σίδερη, επειδή τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ότι μας πλασάρει, θα πρέπει να δείξει λίγο πιο αποφασιστική και αν δεν τα καταφέρνει, μήπως ήρθε η ώρα να αποχωρήσει;

Έχει σκεφθεί ότι έχει αποτύχει ως ο σημαντικότερος παράγοντας ενός οργανισμού που δυστυχώς βρίσκεται στο χειρότερο στάδιο λειτουργίας του από τις πολιτικές αυτών των πράσινων κομματικών της φίλων που τη διόρισαν; (Αν και γαλάζιο να ήταν, δεν θα έκανε διαφορά. Κομματικός διορισμός θα εξακολουθούσε να είναι).
Ένα συγνώμη, που και αυτό δεν το είπε, δεν φθάνει».

EΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
σας προσκαλεί στα εγκαίνια έκθεσης της
Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης

σε επιμέλεια του Πλάτωνα Ριβέλλη

την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013, 8:00 μ.μ.
στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
 
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του σεμιναρίου του
Πλάτωνα Ριβέλλη
«Φωτογραφική Κριτική»
(8-9 Ιουνίου 2013)
 
Διάρκεια Έκθεσης:
7 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2013
Καθημερινά: 10:00 π.μ- 6μ.μ. (εκτός Τρίτης)
 
  

Πληροφορίες
Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
Αγία Παρασκευή, 811 02, Λέσβος
Τ: 22530 32300
 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Υπηρεσία Μουσείων
Τηλ: 210 32569
28
Ιστοσελίδα: www.piop.gr

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΝΑ , ΚΩΣΤΗ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΕΝ
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο της ακτοπλοΐας, κάλεσε χθες, 30 Μαΐου, σε συνάντηση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ).

Στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ενόψει της θερινής περιόδου. Ο Υπουργός κάλεσε επίσης τους εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιριών να προχωρήσουν στην τακτοποίηση των οφειλομένων στους ναυτικούς,στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις. Οι εκπρόσωποι, από την πλευρά τους, δεσμεύθηκαν ότι θα αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία επικοινωνίας με την ΠΝΟ και ότι θα επισπεύσουν το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης, ώστε να αποκατασταθεί η εργασιακή ειρήνη και η εύρυθμη λειτουργία του κλάδου.

ΕΓΚΑIΝΙΑ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ - 4 ΙΟΥΝΙΟΥΤην επόμενη Τρίτη  4 Ιουνίου 12  το μεσημέρι θα γίνουν τα εγκαίνια  του ΧΥΤΑ  της Νότιας Χίου 

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ : ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩ
Μετά από δικαιολογημένες  διαμαρτυρίες των  σχολικών τροχονόμων για αυθαίρετη παρακράτηση των μισθών πείνας που παίρνουν για τα υπόλοιπα του 2012 και παρά τις διαψεύσεις του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, η Λαϊκή Συσπείρωση , πραγματοποίησε παρέμβαση με εκπροσώπους τους , η οποία και απέδειξε ότι το δίκιο από την αρχή ήταν με το μέρος τους.
Η πίστωση που αφορούσε στα υπόλοιπα του 2012 ήταν της τάξης των 4.800 ευρώ περίπου,  που αναλογεί σε 356 ευρώ ανά σχολικό τροχονόμο. Κι όμως αυθαίρετα ο πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής περιέκοψε αυτό το ποσό και τους έδωσε από 190 ευρώ, με το αιτιολογικό ότι υπήρχαν και άλλες υποχρεώσεις και εν αγνοία των υπόλοιπων μελών της σχολικής επιτροπής γι αυτή την αυθαιρεσία!!!
Η  Λαϊκή Συσπείρωση δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί ξανά τέτοιες μεθοδεύσεις, γι αυτό και κατέθεσε αίτηση να συζητηθεί άμεσα και επειγόντως το θέμα στην ολομέλεια της Σχολικής Επιτροπής, προκειμένου οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματα που αυθαίρετα-επιεικής έκφραση- τους περιέκοψαν.
Φυσικά τον πρώτο  λόγο τον έχουν οι θιγόμενοι σχολικοί τροχονόμοι, που πρέπει και να παρευρεθούν και να επαγρυπνούν από δω και στο εξής, αλλά και αν είναι έτοιμοι να αγωνίζονται γι αυτά που τους ανήκουν.

KEΔΕ :"ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΟ" ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΗ επιβίωση των δήμων στη σημερινή δύσκολη συγκυρία και έπειτα ο επαναπροσδιορισμός και η συνταγματική κατοχύρωση του κομβικού ρόλου της αυτοδιοίκησης στην ανασυγκρότηση της χώρας, κυριαρχεί στο ψήφισμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, στο οποίο συνέκλιναν οι παρατάξεις που εκφράζουν τις δυνάμεις της τρικομματικής κυβέρνηση στην αυτοδιοίκηση και πέρασε κατά πλειοψηφία.
Το ψήφισμα προκάλεσε διαφοροποιήσεις και στους κόλπους της πλειοψηφίας καθώς οι υποχωρήσεις προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή σύγκληση οδήγησε όπως τόνισε και ο κ. Ασκούνης σε ένα «κείμενο συμβιβασμού».
Η ΚΕΔΕ, μέσω του ψηφίσματος στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο ακρωτηριασμό των πόρων και της αυτοτέλειας της , αφού τα τελευταία χρόνια υποβαθμίστηκαν και μάλιστα με βίαιο τρόπο.
Για τους ΚΑΠ θα υπάρξει έκτακτο συνέδριο.
Ενόψει των εξελίξεων στον δημόσιο τομέα που φέρνουν τους δήμους στο κέντρο της δεξαμενής των επικείμενων απολύσεων η ΚΕΔΕ θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.
Παρά την προσπάθεια να υπάρξει ομόφωνα ψήφισμα, διαφοροποιήθηκε η κυρία Ελπίδα Παντελάκη που παρουσίασε ψήφισμα που απηχεί τις θέσεις του ΚΚΕ για την μετατροπή της αυτοδιοίκησης σε πεδίο υλοποίησης μιας πολιτικής με στόχο το δημόσιο πλούτο και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Η διαφωνία με την παράταξη του Σπ. Τζόκα ( ΣΥΡΙΖΑ) υπήρξε, όπως υποστήριξε ο ίδιος, λόγω της άρνησης των τριών παρατάξεων να αναγραφούν στην εισαγωγή του ψηφίσματος οι ευθύνες για το μνημόνιο και τις πολιτικές του αλλά και να τεθούν συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές. Ο κ. Τσόκας ζήτησε το συνέδριο να μετατραπεί σε ανοιχτό και εφόσον δεν υλοποποιηθούν τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης να υπάρξουν κινητοποιήσεις.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
Το Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που την χαρακτηρίζει μια άνευ προηγουμένου πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Στα τρία χρόνια της πολιτικής της λιτότητας και της εφαρμογής των Μνημονίων η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει πληγεί βάναυσα και αντιμετωπίζει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Ο αγώνας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  είναι πρώτα από όλα αγώνας επιβίωσης και στη συνέχεια, επαναπροσδιορισμού της σε νέες βάσεις.
Σε αυτές τις συνθήκες θέλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορέα και γνήσιο πρωταγωνιστή της δημοκρατικής ανασυγκρότησης του τόπου. Θέλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεσμό και δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, θεσμό και δύναμη της παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας.
Έχουμε συμβάλει τα μέγιστα στη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας με πρωτόγνωρες καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δήμων, ΝΠΔΔ και Δημοτικών Επιχειρήσεων και μείωση της χρηματοδότησης κατά 60%.
Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια λήψης περιοριστικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέτρων και καλεί την Κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα να αντιληφθούν ότι η τελευταία γραμμή άμυνας του πολιτικού και διοικητικού συστήματος απέναντι στην κοινωνική κρίση, τη φτώχεια και την ανεργία είναι το εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το Συνέδριο εμμένει στην πάγια θέση της ΚΕΔΕ για ουσιαστική αποκέντρωση με μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων προς την Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας.
Διεκδικούμε ένα άλλο μοντέλο οργάνωσης του διοικητικού συστήματος της χώρας, όπου το Κεντρικό Κράτος θα έχει επιτελικό ρόλο και χαρακτήρα με ενίσχυση του ρόλου των Δήμων και Περιφερειών.
Ζητάμε απλοποίηση των διαδικασιών για την πάταξη της γραφειοκρατίας, κατοχύρωση της διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων, με αυστηρό οικονομικό ορθολογισμό για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Απαιτούμε την ολοκλήρωση της αποκέντρωσης μέσω σημαντικών μεταβολών του προγράμματος «Καλλικράτης», που έως τώρα δεν απέδωσε αυτά που οραματίστηκε και πρότεινε η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα συνέδρια και στις αποφάσεις της.
Για την κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας διεκδικούμε την ενίσχυση των οικονομικών πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος της χώρας με ανάληψη φορολογικής εξουσίας από τις τοπικές αρχές,  με ύπαρξη εξισορροπητικού μηχανισμού και χωρίς περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Α. – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το Συνέδριο της ΚΕΔΕ εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του για την περαιτέρω κατάργηση ή συγχώνευση Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την επαπειλούμενη απόλυση των εργαζομένων σε αυτά.
Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, ο μόνος φορέας του Δημοσίου που προχώρησε σε συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις των δομών και των υπηρεσιών του ήταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Υπογραμμίζουμε όχι μόνο την ανάγκη ύπαρξης αλλά και στήριξης της λειτουργίας αυτών των δομών και υπηρεσιών, των μοναδικών δημόσιων φορέων που αναπληρώνουν το ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος.
Ως προς την αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών των Δήμων και των εργαζομένων, υπογραμμίζουμε την ανάγκη αξιολόγησης με προκαθορισμένα κριτήρια, όχι για να γίνουν απολύσεις εργαζομένων.
Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, αυτό κατά προτεραιότητα,  μέσω της κινητικότητας, πρέπει να καλύψει τα μεγάλα που υπάρχουν στους Δήμους.
Επομένως, δηλώνουμε ότι συμφωνούμε με το μέτρο της κινητικότητας, που για μας σημαίνει: μετακινήσεις ενδοδημοτικές  σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΚΕΠ και διαδημοτικές με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων  άμεσα, αλλά και ευρύτερη κινητικότητα στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ταχείες διαδικασίες. Καμία παρεμβολή άλλου επιπέδου στην κινητικότητα του προσωπικού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
Το Συνέδριο εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» και την επιτροπεία στους Δήμους. Τα προβλήματα από το ασφυκτικό πλαίσιο που δημιουργεί το Παρατηρητήριο δεν θα αργήσουν να φανούν και να οδηγούν έναν – έναν τους Δήμους σε αδιέξοδο.
Για το λόγο αυτό επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι η δημιουργία του έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις Συνταγματικές διατάξεις για την Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ και ότι η ΚΕΔΕ θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωσή του.
Ειδικά για το 2013 τονίζουμε ότι με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών οι δήμοι ενέγραψαν κονδύλια σε σχέση με τα οποία οι πραγματοποιούμενες χρηματοδοτήσεις παρουσιάζουν υστέρηση, με αποτέλεσμα όλοι οι δήμοι της χώρας να κινδυνεύουν, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, να οδηγηθούν σε καθεστώς επιτήρησης. Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό, εντός του Ιουνίου.  Διαφορετικά καλούμε τους Δήμους της χώρας να μην υποβάλλουν Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης οπότε και δεν θα έχουν καμία ισχύ  οι διατάξεις περί Παρατηρητηρίου και Προγράμματος Εξυγίανσης.

ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΑ ΤΗΣ Τ.Α.  – ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΠ
Σε ό,τι αφορά τη νέα κατανομή των ΚΑΠ, η μελέτη του ελάχιστου κόστους των Δήμων απέδειξε ότι η τακτική επιχορήγηση (δωδεκατημόριο) των ΚΑΠ, καλύπτει μόλις το 50% του συνολικού ελάχιστου κόστους λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το χρηματοδοτικό κενό που έχει δημιουργηθεί πλησιάζει το 1,3 δις €. Είναι συνταγματική υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης να καλύψει το χρηματοδοτικό αυτό κενό. Να αποδοθούν οι πόροι που ανήκουν στην Τ.Α., ώστε να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους συμπολίτες μας τη δύσκολη αυτή εποχή.
Η νέα απογραφή του πληθυσμού, οι νέες αρμοδιότητες και οι αλλαγές που επέφερε ο «Καλλικράτης» όπως και οι τροποποιήσεις των ΚΑΠ μετά το 2002, έχουν δημιουργήσει ένα άδικο σύστημα κατανομής των ΚΑΠ, που χρειάζεται τροποποίηση.
Για το λόγο αυτό το Συνέδριο αποφασίζει τη σύγκληση εκτάκτου Συνεδρίου εντός του Ιουλίου με θέμα την νέα κατανομή των πόρων της Τ.Α.
Είναι αναγκαία η άμεση ρύθμιση των οφειλών προς τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις με ευνοϊκές διευκολύνσεις αποπληρωμής.
Ζητάμε την άμεση  μείωση του ΦΠΑ  εστίασης και επαναφορά του δημοτικού Τέλους Παρεπιδημούντων.
Όσον αφορά τη μη απόδοση των χρημάτων για τα λειτουργία των μαθητικών εστιών, που έχουν μεταφερθεί από το υπουργείο  Παιδείας σε 16 δήμους χωρίς τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων, απαιτούμε την άμεση καταβολή τους γιατί  σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να τεθούν σε καθεστώς επιτήρησης.
Ξεκαθαρίζουμε ότι αρμόδιοι για τον καθορισμό των δημοτικών τελών και φόρων είναι μόνο οι αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών και κάθε απόπειρα να μετατραπούμε σε φοροεισπράκτορες που απλά εκτελούν εντολές θα συναντήσει την πιο αποφασιστική  αντίδρασή μας.

ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και μέχρι σήμερα καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια από την ΚΕΔΕ για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου και τη θεσμική θωράκιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκκρεμούν όμως ακόμη σημαντικά θεσμικά ζητήματα που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν.
Διεκδικούμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στα δεδομένα της εποχής, οι προτεραιότητες του οποίου περιγράφονται αναλυτικά στα συμπεράσματα.

Όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί με τη δικαιοσύνη προτείνουμε:
 • Ø η ποινική δικαιοσύνη να εκδικάζει εντός τετραμήνου τις υποθέσεις των αιρετών, διότι αυτοί οδηγούνται με παραπομπή σε υποδικία που διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, με κίνδυνο όταν πλέον έχουν αθωωθεί, να έχει παρέλθει και η δημοτική περίοδος
 • Ø την άμεση προώθηση ρύθμισης ώστε να μην υιοθετούνται ανώνυμες καταγγελίες κατά δημοσίων λειτουργών
 • Ø την άμεση διαλεύκανση όλων των υποθέσεων που αφορούν στον έλεγχο αιρετών, τη δημοσίευση των πορισμάτων και την απόδοση ευθυνών εάν και όπου υπάρχουν
 • Ø Την προώθηση, εντός του Ιουνίου, για ψήφιση των παρακάτω ρυθμίσεων οι οποίες σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών είναι ήδη έτοιμες:
 • Τροποποίηση του άρθρου 236 του Ν.3852/2010 έτσι ώστε να τίθενται σε αργία μόνο κατόπιν πρωτόδικης απόφασης για κακουργήματα και αμετάκλητης για πλημμελήματα και τροποποίηση του Ν.1608/50.
 • Απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην υλοποίηση έργων, προγραμμάτων, μελετών, προμηθειών, καθώς και στις μετατάξεις ή αποσπάσεις του προσωπικού των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.
 • Πλήρης αλλαγή και απλούστευση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων.
 • Άμεση τροποποίηση της υπουργικής απόφασης περί ορισμού ανωτάτου ορίου κατανάλωσης καυσίμων για την κίνηση των ειδικών οχημάτων  των δήμων.

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Τ.Α.
Συνέχιση της χρηματοδότησης από πόρους του ΕΣΠΑ όλων των προγραμμάτων και δομών κοινωνικής πολιτικής και συγκεκριμένα:
1. Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
2. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων»
3. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
4. Δράσεις άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής
5. Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης από /Ναρκωτικά και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
6. Κατασκευή κοινωνικών υποδομών
7. Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
8. Προγράμματα και δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας

Το Συνέδριο θεωρεί ως θετική εξέλιξη τη δέσμευση της Διυπουργικής Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη συνέχιση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.
Θεωρεί επίσης, απαραίτητη την έναρξη του προγράμματος Αυτεπιστασίας και τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ και τον ΟΑΕΔ, που θα δώσει διέξοδο σε δεκάδες χιλιάδες ανέργους.
Παράλληλα, πρέπει να αξιοποιηθεί το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, στη διαμόρφωση και εφαρμογή του οποίου πρέπει να συμμετάσχει η Τ.Α.
Το Συνέδριο ομόφωνα εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση των Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Τ.Α. – ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προτείνουμε :
 • Ø να υιοθετηθούν οι προτάσεις που υπέβαλε η ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης των δημοτικών έργων στο ΕΣΠΑ
 • Ø να διασφαλιστεί η ενεργητική συμμετοχή της Τ.Α. στο ΣΕΣ και να εκπονηθεί ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ø να χρηματοδοτηθούν από τα Ε. Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» «Ψηφιακή Σύγκλιση» τα προγράμματα της ΚΕΔΕ
Σε ότι αφορά στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό καθώς και τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ΑΠΕ οι προτάσεις περιγράφονται αναλυτικά στα συμπεράσματα του Συνεδρίου.

Η ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Α.
Στο ζοφερό περιβάλλον της κρίσης και της απαξίωσης του πολιτικού συστήματος η Τοπική Αυτοδιοίκηση δέχεται μια πρωτοφανή επίθεση συκοφάντησης που στόχο έχει τη δημιουργία της εντύπωσης ότι, εν πολλοίς, οι αιρετοί ευθύνονται για την κρίση της χώρας.
Πάγια αρχή της ΚΕΔΕ είναι η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας. Επομένως, κάθε έλεγχος νομιμότητας που σχετίζεται με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι επιβεβλημένος και καλοδεχούμενος. Εμείς πρώτοι λέμε: Όλα στο φως!
Όμως, δεν είναι δυνατόν χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές έρευνες να διαχέεται ένα κλίμα απαξιωτικό για το σύνολο των αιρετών και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις από ανώνυμες καταγγελίες.
Επειδή οι έλεγχοι αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται στα πλαίσια του νόμου, όπως για κάθε πολίτη, πολύ δε περισσότερο για όσους ασκούν δημόσιο λειτούργημα, είδηση πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου και όχι το αποτέλεσμα διαρροής υπηρεσιακών ενεργειών, που μόνο λογικές διαπόμπευσης και συσκότισης εξυπηρετεί.
Οι ελάχιστες περιπτώσεις διαφθοράς προσώπων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι κατασυκοφάντησης για κάθε είδους πολιτικά, οικονομικά ή επικοινωνιακά συμφέροντα. Ούτε στο όνομα της χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας και της νομιμότητας να σπιλώνονται και να διασύρονται δημόσια από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όλοι ανεξαιρέτως οι αιρετοί και ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τέλος προτείνουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης της κοινής γνώμης εντός του πρώτου 20ημέρου του Ιουνίου, από τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, με συνεντεύξεις, συγκεντρώσεις και ομιλίες, διανομή ενημερωτικού υλικού κ.α., στις έδρες των 13 ΠΕΔ και στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το ρόλο και τη σημασία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όλα τα παραπάνω.
Επισυνάπτονται τα ειδικότερα συμπεράσματα και προτάσεις του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ για τα θεσμικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα μας και τους πολίτες.

"ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ"«Τα χρήματα του προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση, εξασφαλίστηκαν και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση«,τόνισε στην ομιλία του κατά την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, στα Γιάννενα, ο  υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Κυριάκος Βιρβιδάκης, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, να ολοκληρωθούν σύντομα οι διαδικασίες, μέσα στο 2013, που αφορούν τις διαγωνιστικές διαδικασίες, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματος». ( Δείτε το συνέδριο live).
Στην ομιλία του ο υφυπουργός αρχικά ανέφερε ότι  «με βάση πρόσφατα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, του ΟΠΣ, και εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εφαρμογή του ΤΟΠΑΠ, που σημαίνει ότι και για τα 2014, 2015, η εθνική συμμετοχή θα είναι στο 5% και το 95% θα είναι ευρωπαϊκά χρήματα, σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΣΠΑ σήμερα είναι  21.191.000.000 €, που σημαίνει ποσοστό δεσμεύσεων 95,57%. Δηλαδή με συμβάσεις από τα χρήματα του ΕΣΠΑ, εφόσον εγκριθεί το ΤΟΠΑΠ, είναι  δεσμευμένα σε συγκεκριμένα έργα το 95,57% και οι πραγματοποιηθείσες δημόσιες δαπάνες είναι 11.905.000.000 €, που αντιστοιχούν σε ποσοστό απορρόφησης 53,69%
Πρόσθεσε δε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Απρίλιο του 2013 το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων από τη χώρα μας διαμορφώθηκε σε 56,7%, έναντι 49,2% του ευρωπαϊκού κοινοτικού μέσου όρου. Η Ελλάδα λοιπόν, είναι 7,5 εκατοστιαίες μονάδες ψηλότερα στην απορρόφηση, από ότι είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το νούμερο μας κατατάσσει όγδοη χώρα στην απορρόφηση.
«Είναι λοιπόν προφανές ότι ουσία δεν υπάρχουν παρκαρισμένα χρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τα προγράμματα κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα χρήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα αναφερθώ σε αυτό όταν μιλήσω και για την αναθεώρηση«, ανεφερε ο υπουργός.
Καταλήγοντας, αναφερομενος στο νέο  ΕΣΠΑ, ο κ. Βιρβιδάκης είπε: «Ο διάλογος ξεκίνησε το 2012, η πρώτη εγκύκλιος έφυγε το 2012 μετά από διαβούλευση με τις Περιφέρειες και τους φορείς που χαράσσουν πολιτική, έγινε το πρώτο Αναπτυξιακό Συνέδριο αφού βγήκε και η δεύτερη εγκύκλιος, προσδιορίστηκαν οι κατευθύνσεις, έγιναν τα 13 Περιφερειακά, τελειώνουν τα Τομεακά Συνέδρια και των Υπουργείων, και για να είμαι σαφής, η υποχρέωση την οποία έχουμε αναλάβει απέναντι και της κοινωνίας αν θέλετε, είναι να τελειώσουμε τις διαδικασίες μέσα στο 2013, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και για το πρόγραμμα και για τα Επιχειρησιακά μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013, έτσι ώστε να αρχίσουν οι απορροφήσεις το 2014 του νέου ΕΣΠΑ και να μην υπάρχουν οι καθυστερήσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν στα προγράμματα τα ευρωπαϊκά«

aftodioikisi.gr

ΥΠΕΣ : 118 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑTην απόφαση για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου – Απριλίου, συνολικού ποσού 118.450.591,86 ευρώ υπέγραψε o Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης,
Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 180.000 περίπου και η καταβολή των επιδομάτων θα γίνει άμεσα από τους Δήμους της χώρας.

aftodioikisi.gr

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Το μαχαίρι στο λαιμό των γονέων των βρεφονηπιακών σταθμών βάζει η δημοτική αρχή Χίου με την πρόταση της πλειοψηφίας της διοίκησης του υπεροργανισμού, την ώρα που στενάζει ο εργατόκοσμος και οι λαϊκές οικογένειες από τη συγκυβέρνηση του μαύρου μετώπου Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.
Δεν δίστασε μέσα σε μια πρωτοφανή κρίση, που η ανεργία εκτινάχθηκε στο 27%, που οι  μισθωτοί και συνταξιούχοι έχασαν μέχρι και 40% του εισοδήματός τους, μέσα σε μια κρίση που πρώτα και κύρια πλήττει τα λαϊκά νοικοκυριά και όχι τα κέρδη των μεγιστάνων του πλούτου που τη δημιούργησαν, να επιδιώκει να επιβάλλει υπέρογκες αυξήσεις στα τροφεία των  παιδικών  σταθμών του νομικού προσώπου του υπεροργανισμού  με πρόσχημα  τα εισοδηματικά κριτήρια της κάθε οικογένειας.
Με θράσος η πλειοψηφία της  Διοίκησης φορτώνει νέα βάρη στις πλάτες μας την ώρα που η ακρίβεια και η ανέχεια μαστίζει τις χιώτικες οικογένειες. Έτσι αναγορεύονται σε πλούσιους οι έχοντες 10000 ευρώ και θα πληρώνουν 50 ευρώ, οι μέχρι 20000, 80 ευρώ και από εκεί και πάνω 100 ευρώ  για κάθε παιδί! Ποσοστιαίες αυξήσεις μέχρι και 100%!!!
Όλα αυτά όταν πριν τρία μόλις χρόνια το αφορολόγητο όριο ήταν 12000 ευρώ, δείχνοντας και μια σχετική βάση των εισοδημάτων.
Όλα αυτά όταν τα εισοδήματα στα οποία αναφέρεται η διοίκηση και ο επιμελής πρόεδρός της, πετσοκόβονται από φορολογία που ξεπερνά τα 2000 ευρώ ανά οικογένεια, χώρια τα άλλα έξοδα επιβίωσης που πλέον είναι δυσβάσταχτα.
Όλα αυτά όταν η προστασία της οικογένειας βρίσκεται υπό διωγμό και το δημογραφικό αποδεικνύει κοντά σε όλα τα άλλα έναν πληθυσμό που γερνά και πεθαίνει.
Σε αυτά να προστεθεί ότι ο Βρεφονηπιακός στην Καλουτά είναι χωρίς μάγειρα, και μάλιστα με αναίδεια ο Πρόεδρος κ. Μυριαγκός ζήτησε να πληρώνουν οι γονείς για να καλυφθεί η θέση κι επειδή ορθώς  έπραξαν και αρνήθηκαν, τα παιδιά πλέον  θα φέρνουν το φαγητό τους σε «τάπερ».
Να προστεθούν οι πάγιες ελλείψεις προσωπικού που εξουθενώνουν το υπάρχον διδακτικό ή βοηθητικό!
Με αυτές τις υπηρεσίες έχουν και το θράσος να ζητάνε αυξήσεις ή να εγκαλούν στην τάξη  τους γονείς που τους παίρνουν τηλέφωνο, γιατί μιλάνε για απαράδεκτα φαινόμενα.
Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ βάλαμε το θέμα  στο δημοτικό Συμβούλιο με στόχο να παρθούν πίσω οι αυξήσεις και να γίνει μια εμπεριστατωμένη συζήτηση