Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

O BOYΛΕΥΤΗΣ ΧΙΟΥ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ , ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ


Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τριαντάφυλλος,  συμμετείχε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.
Κατά τη συνεδρίαση, η προσοχή εστιάστηκε στις αδυναμίες και τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στην εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 
Η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμο, τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ευρώπης να θεσμοθετήσουν ειδικό όργανο ή ειδικό Επίτροπο σε κάθε χώρα, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων του Δικαστηρίου. Στην έκθεση που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή, προτείνεται η υιοθέτηση σύστασης για άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων όσον αφορά τη δυνατότητα των εθνικών δικαστηρίων για επανεξέταση των δικαστικών αποφάσεων, ώστε να μειωθεί η συσσώρευση προσφυγών προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαστηρίων. Επισημαίνεται ότι, στη σύσταση αυτή πρέπει να τονίζεται στα κράτη-μέλη, η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην επίλυση δομικών και θεσμικών προβλημάτων που καθυστερούν ή εμποδίζουν την εφαρμογή των αποφάσεων.
Εξάλλου, στην Επιτροπή έγινε εκτενής συζήτηση για τη δυνατότητα απόκτησης υπηκοότητας και πολιτογράφησης στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι αποφάσεις για το θέμα θα ληφθούν στην επόμενη Σύνοδο της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

H EΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ


Κύριο Υπουργό Ανάπτυξης, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

ΘΕΜΑ : '' Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη θέσπιση ειδικής ρήτρας στα κριτήρια κατανομής, που θα συνυπολογίζει τη μείωση του ΑΕΠ και την ύφεση στις 13 Ελληνικές Περιφέρειες, προκειμένου να αποτραπεί η μείωση των κοινοτικών κονδυλίων, κατά 8 δις ευρώ, για την προγραμματική περίοδο 2013-2020''.Κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, η επόμενη προγραμματική περίοδος 2014-2020, που ουσιαστικά αποτελεί το ΕΣΠΑ της επόμενης επταετίας , ενέχει τον κίνδυνο να κατανεμηθούν λιγότερα κονδύλια στις 13 Περιφέρειες της χώρας, λόγω των κριτηρίων που ισχύουν αλλά και της κατηγοριοποίησής τους.
Τα κριτήρια που καθορίζουν την κατανομή των κονδυλίων στις χώρες-μέλη και η κατηγοριοποίηση των Περιφερειών, βασίζονται στα στοιχεία της Eurostat για τον υπολογισμό του ΑΕΠ που αφορά στα έτη 2008,2009,2010.
Με αυτή την εξέλιξη, όμως, οι συνολικές απώλειες για τη χώρα μας θα ξεπεράσουν τα 8 δις ευρώ, από τα 20.4 δις ευρώ που είχαν διατεθεί στην Ελλάδα για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στην επόμενη περίοδο τα διαθέσιμα κονδύλια θα ξεπεράσουν, μόλις, τα 12 δις ευρώ, αν ισχύσουν αυτά τα κριτήρια.
Σε μία εποχή που η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακές πολιτικές και ανάσες, η εξέλιξη αυτή είναι απευκταία.
Τα τελευταία τρία χρόνια έχει μειωθεί κατά 25 % το ΑΕΠ στη χώρα μας, κάτι που δεν εμπεριέχεται στα στοιχεία παρελθόντων ετών της Eurostat. Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 25% και καταγράφουμε υψηλούς ρυθμούς ύφεσης για πέμπτη συνεχή χρονιά.
Όλα αυτά, δεν συνυπολογίζονται με δυσμενείς επιπτώσεις για τη χώρα μας και τις 13 Ελληνικές Περιφέρειες.
Οι Περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια κατανομής, βρίσκονται στην κατηγορία των ανεπτυγμένων περιφερειών, κάτι που σημαίνει ότι η απώλεια πόρων θα αγγίξει και θα ξεπεράσει το 40%, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Ακόμα, όμως, και οι Περιφέρειες που ανήκουν στην ενδιάμεση κατηγορία όπως η Κρήτη, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Δυτική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και το Β. Αιγαίο, θα πάρουν αισθητά λιγότερα κονδύλια.
Το ίδιο ισχύει και για τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση, που είναι η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα.
Η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι το ΑΕΠ και των 13 Ελληνικών Περιφερειών έχει υποστεί δραματική μείωση την τελευταία τριετία.
Η Αττική, το Νότιο Αιγαίο και οι άλλες 11 Περιφέρειες απέχουν πολύ από την εικόνα που είχαν το 2009.
Αν δεν ληφθούν υπ' όψιν αυτά τα δραματικά δεδομένα, η κατανομή των κονδυλίων του κοινοτικού προϋπολογισμού θα συνιστά άδικη και ετεροβαρή αντιμετώπιση για τη χώρα μας.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί σε όλους μας και το γεγονός ότι οι πλούσιες χώρες της Ε.Ε, όπως η Γερμανία, η Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία πιέζουν για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό κατά 150 δις ευρώ και ζητούν να κλείσει άμεσα η διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αν και αρχικά είχε υπολογιστεί ότι θα ολοκληρωνόταν τον Μάρτιο του 2013.
Είναι σαφές, ότι η Ελληνική πλευρά οφείλει να θέσει το θέμα εμφατικά, τόσο στα πλαίσια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όσο και στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Είναι απαραίτητο να ζητηθεί η θέσπιση ειδικής ρήτρας, στην κατανομή των κονδυλίων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2013-2020.
Αυτή η ρήτρα, θα πρέπει να συνυπολογίζει την μείωση του ΑΕΠ της τελευταίας τριετίας, που δεν καταγράφεται, και τα αποτελέσματα της ύφεσης στις 13 Ελληνικές Περιφέρειες.
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Εάν η Ελλάδα προτίθεται να θέσει τη θέσπιση ειδικής ρήτρας για την κατανομή των κονδυλίων, στην οποία θα εντάσσεται η μείωση του ΑΕΠ και θα συνυπολογίζονται οι επιπτώσεις της ύφεσης στις 13 Ελληνικές Περιφέρειες.
2. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαπραγμάτευση και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και οι κινήσεις της Ελληνικής πλευράς προκειμένου να αποτραπεί η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη.


Οι Επερωτώντες Βουλευτές


Α/Α
ΟΝΟΜΕΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
2
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
3
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ν.ΛΕΣΒΟΥ
Β.ΑΙΓΑΙΟΥ
4
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ν.ΕΒΡΟΥ
Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
5
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
6
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
7
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΡΗΤΗ
8
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΑΝΟΣ
Ν.ΔΩΔ/ΣΟΥ
Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ
9
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ν.ΗΛΕΙΑΣ
Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ
10
ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
11
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
13
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Π. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΥΝΥΠΕΓΡΑΨΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝΟ Βουλευτής Ν. Λέσβου, Παύλος Βογιατζής συνυπέγραψε Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, με θέμα την Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη θέσπιση ειδικής ρήτρας στα κριτήρια κατανομής, που θα συνυπολογίζει τη μείωση του ΑΕΠ και την ύφεση στις 13 Ελληνικές Περιφέρειες, προκειμένου να αποτραπεί η μείωση των κοινοτικών κονδυλίων, κατά 8 δις ευρώ, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.  Η Ερώτηση, την οποία υπογράφουν συνολικά 13 Βουλευτές από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας, κατατέθηκε προχθές στη Βουλή και αναμένεται η απάντηση του αρμόδιου Υπουργού.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ , ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 μμ, θα δοθεί από τους φοιτητικούς συλλόγους των τμημάτων της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης συνέντευξη τύπου στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα τον εορτασμό της μνήμης του Πολυτεχνείου. 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΟΠΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ


ΘΕΜΑ.: Σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)
                Περιφερειακής Ενότητας Χίου

ΣΧΕΤ  :  α. Ν.3013/2002, αρθ. 12
      β. Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
      γ. Αρ.πρωτ.Φ.311/οικ.941/14-03-2011, Απόφαση Ορισμού ΣΟΠΠ                                                                  
                     
  1. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά,  συγκαλούμε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Χίου,  με την  παρακάτω σύνθεση:

      Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου, Κωνσταντίνος Γανιάρης, ως Πρόεδρος

και μέλη τους:

ü     Περιφερειακούς Συμβούλους, Νικόλαο Λεοντάρα και Σταμάτιο Κάρμαντζη με αναπληρωτές τον Κωνσταντίνο Στούπο και Ιωάννη Μαλαφή.
ü     Δήμαρχο Χίου
ü     Δήμαρχο Οινουσσών
ü     Δήμαρχο Ψαρών
ü     Πρόεδρο Π.Ε.Δ. Χίου
ü     Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ü     Προϊστάμενο Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χίου,
ü     Στρατιωτικό Διοικητή .
ü     Δντή Αστυνομικής Δνσης
ü     Λιμενάρχη Κεντρικού Λιμεναρχείου 
ü     Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
ü     Δντή Δνσης Δασών Χίου
ü     Δντρια  Δνσης Τεχνικών  Έργων, Π.Ε. Χίου
ü     Δντη Δνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Χίου
ü     Δκτή  Γενικού Νοσοκομείου Χίου ‘’ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ’’.
ü     Πρόεδρο Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών Χίου
ü     Πρόεδρο  Σωματείου Αερολέσχης Χίου.
ü     Πρόεδρο Συλλόγου Εποχικών Δασοπυροσβεστών Χίου.
ü     Πρόεδροι Εθελοντικών Ομάδων Χίου, Ομηρούπολης Ιωνίας και Κεράμου.


                
2.  Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την 22α Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  με θέματα   α. «Απολογισμός Δράσεων αντιμετώπισης Πυρκαγιών έτους 2012» και β. «Σχεδιασμός και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων περιόδου 2012-2013 ».
 
3.     Χώρος σύσκεψης, η αίθουσα συνεδριάσεων «Μιχαήλ Βουρνούς» της Περιφερειακής Ενότητας  Χίου.

4.     Οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη του Σ.Ο.Π.Π. παρακαλούνται να είναι ενήμεροι του αντίστοιχου Σχεδίου ευθύνης, των Υπηρεσιών τους,  των υλικών – μέσων που διαθέτουν και να έχουν συμπληρώσει το συνημμένο έντυπο «Προτάσεις – Εισηγήσεις».

5.     Παρακαλούμε και εφιστούμε την προσοχή για την  συμμετοχή όλων σας,  στην σύσκεψη.

6.     Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί ο υπάλληλος Σταμάτιος Ζενιώδης, του Γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, της Π.Ε. Χίου.


      
        Ακριβές αντίγραφο                                              Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου


Ιωάννης Κουντουριάδης                                             Κωνσταντίνος Γανιάρης
      ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ


Η απεργία είναι η κραυγή σου YOUR STRIKE IS YOUR SCREAM

H TAINIA THΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΧΙΟΥ


Ένας Χωρισμός - A Separation
Είδος: Δραματική, Ιράν 2011.   
Σκηνοθεσια:
 Ασγκαρ Φαραντί
Σεναριο:
 Ασγκαρ Φαραντί
Ηθοποιοι:  Χατάμι, Πέιμαν Μοάντι, Σαχάμπ Χοσεϊνί,
Σαρέχ Μπαγιάτ, Σαρίνα Φαρχαντί, Μπαμπάκ Καριμί, Μερίλα Ζαρέϊ
Διάρκεια: 123΄
  O Ναντέρ και η Σιμίν είναι ένα μεσοαστικό ζευγάρι. Η Σιμίν θελει να φυγουν στον εξωτερικό γιατί είναι καλό για την κόρη τους. Ο Ναντέρ δεν θέλει και δεν μπορεί γιατί ο πατέρας του ειναι κατάκοιτος. Η Σιμίν φεύγει από το σπίτι κι ο Ναντέρ αναγκαζεται να προσλάβει μια γυναίκα από κατώτερη τάξη για να προσέχει τον πατέρα του. Εκείνη όμως δουλεύει κρυφά από τον άνεργο αντρας της για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια της. Μια σειρά από γεγονότα προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις οδηγώντας τους πρωταγωνιστές σε πλήρη διασταση.
Αυτή η απλή ιστορία δίνει τη δυνατότητα στον Φαραντί («Τι Απέγινε η Ελι») να δώσει την καλύτερη ταινία της καριέρας του και ίσως την καλύτερη ταινία του 2011. Μέσα σε δύο ώρες κατορθώνει να κάνει μια πλήρη ακτινογραφία της Ιρανικής κοινωνιας (πολιτική-οικονομική-κοινωνική-θρησκευτική-ψυχολογική). Το αριστοτεχνικό σενάριο ελίσσεται συνεχώς τροφοδοτώντας την σκέψη μας με νέα ερεθίσματα και την πλοκή σε νέα μονοπάτια , η κάμερα κρύβει εσκεμμένα περισσότερα από όσα δείχνει και όλοι οι ηθοποιοί (από τον κατάκοιτο πατέρα μέχρι το κοριτσάκι των 5 ετών) μας καθηλώνουν με την πλήρη φυσικότητα των ερμηνειών τους (δίκαιη η ομαδική βράβευση τους στο Βερολίνο). Ένα γνήσιο αριστούργημα.
Βραβεία:  Oσκαρ ξενόγλωσσης  ταινίας 2012
Χρυσή Άρκτος Φεστιβαλ Βερολίνου 2011
Ομαδικό Βραβείο Ερμηνείας Φεστιβάλ Βερολίνου 2011.

"ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΨΩΜΙ , ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ"


ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ  - ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΧΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

   Ο φετινός εορτασμός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, την παιδεία, το φοιτητικό κίνημα, τους εργαζόμενους, τον Ελληνικό λαό αλλά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τις σχολές του στο νησί. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επιβάλλονται και εφαρμόζονται από την εξωτερική και εσωτερική Τρόϊκα ζητούν για άλλη μια φορά θυσίες, φτώχεια, απολύσεις και ανεργία από τον Ελληνικό λαό.
   Γιατί γι’ αυτούς οι απολύσεις και οι περικοπές του κοινωνικού κράτους σημαίνει ανάπτυξη, όμως για μας σημαίνει φτώχεια, ανεργία, κλείσιμο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συρρίκνωση της τοπικής οικονομικής ζωής.

   Το Εργατικό Κέντρο και  το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ καλούν όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, τους νεολαίους, να δώσουν το δυναμικό τους παρόν στη εκδήλωση που οργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι του νησιού μας το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012 στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις 17:00 μμ, για να στείλουμε το δικό μας μήνυμα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία.

«ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΨΩΜΙ, ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΔΕΙΑ»

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ...


Προς: εφημερίδα «Ελευθερία»
Κοινοποίηση: ΜΜΕ

Μυτιλήνη, 15 Νοεμβρίου 2012

Εξαιτίας της καταγωγής μου από την Καλαμάτα, και παρόλο που διαμένω πλέον μόνιμα στη Μυτιλήνη τα τελευταία 21 χρόνια, παρακολουθώ τον τοπικό τύπο της γενέτειρας μου. Με έκπληξη ενημερώθηκα από την έγκριτη εφημερίδα  σας, ότι από την Τοπική Κίνηση της Χύσης Αυγής διανέμονται φυλλάδια στην πόλη της Καλαμάτας όπου αναφέρεται «Όχι στο παραμύθι του Πολυτεχνείου, Όχι στους ψεύτικους νεκρούς», «Πολυτεχνείο, ζητούνται νεκροί, ο ευρών αμοιφθήσεται».

Ορμώμενος από την αγωνία τους να πληροφορηθούν για την ύπαρξη νεκρών στο Πολυτεχνείο αλλά και εξαιτίας της αμοιβής που υπόσχονται, μπήκα στον κόπο για να επικοινωνήσω μαζί σας για την αναφορά ενός νεκρού νέου που χάθηκε στο Πολυτεχνείο τις ημέρες εκείνες. Πρόκειται για το Μιχάλη Μυρογιάννη, ηλεκτρολόγου από τη Μυτιλήνη όπου δολοφονήθηκε τη 18η Νοεμβρίου 1973 στην περιοχή έξω από το Πολυτεχνείο. «Ο νεαρός έπεσε σαν κοτόπουλο», περιέγραφε στην κατάθεσή του αργότερα ο οδηγός του Ντερτιλή - ο 21 ετών τότε Αντώνης Αγριτέλλης - και συνέχισε: «Μετά το φόνο ο Ντερτιλής, σα να μη συνέβαινε τίποτα, μπήκε στο τζιπ και χτυπώντας με στην πλάτη, μου είπε: “Με παραδέχεσαι ρε; 45 χρονών άνθρωπος και με τη μία στο κεφάλι!”. Ο Μιχάλης Μυρογιάννης επίσης περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου που περιλαμβάνει 24 άτομα.

Ο σύλλογος φοιτητών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του οποίου είχα την τιμή να ήμουν μέλος, ενώ για ένα έτος διετέλεσα και πρόεδρος του, φέρει το όνομα του αδικοχαμένου νέου. Με την ιδιότητα αυτή είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τη μάνα του Μιχάλη Μυρογιάννη, η οποία στη μνήμη του γιου της, κάθε χρόνο, πρόσφερε λίγα χρήματα από το υστέρημα της στο σύλλογο φοιτητών. Η θύμηση της μου προκαλεί μεγάλη συγκίνηση καθώς στα δακρυσμένα μάτια της, ως νέους φοιτητές τότε, έβλεπε τον γιο της. Η προτομή του Μιχάλη Μυρογιάννη βρίσκεται στο πάρκο Αγ. Ειρήνης της Μυτιλήνης, από όπου και η φωτογραφία, έτσι ώστε όλοι οι Μυτιληνιοί να μην ξεχάσουν ποτέ τα εγκλήματα που συντελέστηκαν στην πατρίδα μας την περίοδο εκείνη. Τα μέλη του εν λόγω κόμματος στη Μυτιλήνη μπορούν να βεβαιώσουν για την ορθότητα των προαναφερθέντων.

Η Γενιά του Πολυτεχνείου, εκτός από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την ευρωπαϊκή τροχιά της Ελλάδας, συνδέθηκε δυστυχώς και με το αναπτυξιακό μοντέλο που μας έφερε στο χείλος του γκρεμού. Οι σημερινοί αγώνες έχουν να κάνουν κυρίως με το πώς η Γενιά του Μνημονίου θα καταφέρει να ζήσει με αξιοπρέπεια, βιωσιμότητα και αλληλεγγύη. Η μεταπολίτευση πέθανε, το μήνυμα του Πολυτεχνείου όμως πρέπει να μείνει ζωντανό. Σε κάθε περίπτωση η δημοκρατική παράδοση του τόπου μας πρέπει να ενεργοποιήσει όλους μας και να μας οπλίσει με δύναμη ώστε γίνουμε ο καθένας μας το ανάχωμα απέναντι στην απενοχοποίηση της βίας και τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Για την αποκατάσταση της μνήμης του Μιχάλη Μυρογιάννη, αλλά και της αλήθειας εν γένει, παρακαλώ όπως το εν λόγω κόμμα ανακαλέσει τις δηλώσεις του και προσφέρει την αμοιβή που υπόσχεται εις τους συλλόγους της Λέσβου «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στο Αιγαίο» και «Αγκαλιά», όπου τον τελευταίο καιρό καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια στήριξης των μεταναστών, που έρχονται από τα μικρασιατικά παράλια και έχουν μεγάλη ανάγκη βοήθειας.

Μετά τιμής

Μιχάλης Σ. Μπάκας
Συντονιστής ΠΚ Λέσβου των Οικολόγων Πράσινων 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Οταν ρωτούσαν τον Γκέμπελς για την εξολόθρευση των Εβραίων, απαντούσε:
«Αδύνατον, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα το γνώριζα»!
Επομένως τίποτα το πρωτότυπο από τα ναζιστικά αποβράσματα της Χρυσής Αυγής, που ως απόγονοι των ταγματασφαλιτών, ως επίγονοι του φασίστα Μεταξά και ως υπερασπιστές της χούντας των συνταγματαρχών, ισχυρίζονται πως δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και πως οι νεκροί του Πολυτεχνείου είναι «μύθος».
Προφανώς «η Γη γυρίζει»...
Αλλά αυτό το «προφανές» κάποιες φορές δεν αρκεί. Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που πρέπει να επαναβεβαιώνεται ακόμα και το αυτονόητο. Οτι δηλαδή «η Γη γυρίζει». Μια τέτοια στιγμή είναι όταν ο φασισμός επιδιώκει να φυλακίσει τη «Γη», την Ιστορία και το μυαλό των ανθρώπων στο βάλτο του.
Δεν θα αναφερθούμε στους 88 εκ των δολοφονημένων από τη χούντα που μνημονεύονται στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Ούτε σε προσωπικές μαρτυρίες (πλην αυτής που αφορά στον δολοφόνο Ντερτιλή). Ούτε στους (πιστοποιημένα) 1.103 τραυματίες των γεγονότων του Πολυτεχνείου.
Θα σταθούμε μόνο στο κομμάτι της ιστορικής έρευνας του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» με τίτλο «Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973» που αφορά στους νεκρούς του Πολυτεχνείου κατά τη διάρκεια της εξέγερσης και αμέσως μετά την καταστολή της.
Σύμφωνα με τα τεκμήρια, από τη χούντα κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου δολοφονήθηκαν δεκάδες άνθρωποι. Να μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
Διομήδης Κομνηνός του Ιωάννη, 17 ετών, μαθητής, κάτοικος Λευκάδος 7, Αθήνα. Στις 16/11/1973, μεταξύ 21.30 και 21.45, στη διασταύρωση των οδών Αβέρωφ και Μάρνη τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρδιά από πυρά της φρουράς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Μεταφέρθηκε νεκρός στο «Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών».
Toril Margrethe Engeland του Per Reidar, 22 ετών, φοιτήτρια από το Molde της Νορβηγίας. Στις 16/11/1973, γύρω στις 23.30, τραυματίστηκε θανάσιμα στο στήθος από πυρά της φρουράς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Μεταφέρθηκε από διαδηλωτές στο ξενοδοχείο «Ακροπόλ» και αργότερα, νεκρή ήδη, στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του ΙΚΑ.
Βασίλειος Φάμελλος του Παναγιώτη, 26 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, από τον Πύργο Ηλείας, κάτοικος Κάσου 1, Κυψέλη, Αθήνα. Στις 16/11/1973, γύρω στις 23.30, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά της φρουράς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Μεταφέρθηκε νεκρός στο «Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών».
Γεώργιος Σαμούρης του Ανδρέα, 22 ετών, φοιτητής Παντείου, από την Πάτρα, κάτοικος πλατείας Κουντουριώτου 7, Κουκάκι. Στις 16.11.1973 γύρω στις 24.00, ενώ βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου (Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων), τραυματίστηκε θανάσιμα στον τράχηλο από πυρά της αστυνομίας. Μεταφέρθηκε νεκρός στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του ΙΚΑ.
Δημήτριος Κυριακόπουλος του Αντωνίου, 35 ετών, οικοδόμος, από τα Καλάβρυτα, κάτοικος Περιστερίου Αττικής. Κατά τις βραδινές ώρες της 16/11/1973, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκε από αστυνομικούς με συμπαγείς ράβδους, συνεπεία των οποίων πέθανε, από οξεία ρήξη αορτής, ενώ μεταφερόταν στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ερυθρού Σταυρού.
Σπύρος Μαρίνος του Διονυσίου, 31 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, από την Εξωχώρα Ζακύνθου. Στις 16/11/1973, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Πολυτεχνείου, κτυπήθηκε από αστυνομικούς με συμπαγείς ράβδους και υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε στο Θεραπευτήριο Πεντέλης, όπου πέθανε τη Δευτέρα 19/11/1973, από οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Νικόλαος Μαρκούλης του Πέτρου, 24 ετών, εργάτης, από το Παρθένι Θεσσαλονίκης, κάτοικος Χρηστομάνου 67, Σεπόλια, Αθήνα, εργάτης. Στις 17/11/1973, στην πλατεία Βάθης, τραυματίστηκε στην κοιλιά από ριπή στρατιωτικής περιπόλου. Μεταφέρθηκε στο «Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών», όπου πέθανε τη Δευτέρα 19/11/1973.
Στυλιανός Καραγεώργης του Αγαμέμνονος, 19 ετών, οικοδόμος, κάτοικος Μιαούλη 38, Νέο Ηράκλειο Αττικής. Στις 10.15 το πρωί της 17/11/1973, ενώ βρισκόταν μαζί με άλλους διαδηλωτές στην οδό Πατησίων, μεταξύ των κινηματογράφων «ΑΕΛΩ» και «ΕΛΛΗΝΙΣ», τραυματίστηκε από ριπή πολυβόλου που έριξε εναντίον τους περίπολος πεζοναυτών που επέβαινε τεθωρακισμένου οχήματος. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου εξέπνευσε στις 30/11/1973.
Μάρκος Καραμανής του Δημητρίου, 23 ετών, ηλεκτρολόγος, από τον Πειραιά, κάτοικος Χίου 35, Αιγάλεω. Στις 17/11/1973, επί της πλατείας Αιγύπτου, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά της στρατιωτικής φρουράς που ενέδρευε στην ταράτσα του ΟΤΕ. Στην κλινική «Παντάνασσα» (πλατεία Βικτορίας) διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Αλέξανδρος Σπαρτίδης του Ευστρατίου, 16 ετών, μαθητής, από τον Πειραιά, κάτοικος Αγίας Λαύρας 80, Αθήνα. Στις 10.30 με 11.00 περίπου το πρωί της 17/11/1973, ενώ βάδιζε στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Κότσικα, τραυματίστηκε θανάσιμα στην κοιλιά από πυρά της στρατιωτικής φρουράς που ενέδρευε στην ταράτσα του ΟΤΕ. Με διαμπερές τραύμα μεταφέρθηκε στο Κ.Α.Τ., όπου τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του.
Αλέξανδρος - Βασίλειος (Μπασρί) Καράκας, 43 ετών, Αφγανός τουρκικής υπηκοότητας, κάτοικος Μύρων 10, Αγιος Παντελεήμονας, Αθήνα. Στις 13.00, της 17/11/1973, ενώ βάδιζε με τον 13χρονο γιο του στη διασταύρωση των οδών Χέιδεν και Αχαρνών, τραυματίστηκε θανάσιμα στην κοιλιά από ριπή μυδραλίου τεθωρακισμένου στρατιωτικού οχήματος. Μεταφέρθηκε απευθείας στο νεκροτομείο, όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατος του.
Ανδρέας Κούμπος του Στέργιου, 63 ετών, βιοτέχνης, από την Καρδίτσα, κάτοικος Αμαλιάδος 12, Κολωνός. Γύρω στις 11.00 με 12.00 της 18/11/1973, στη διασταύρωση των οδών Γ' Σεπτεμβρίου και Καποδιστρίου, τραυματίστηκε στη λεκάνη από πυρά μυδραλίου τεθωρακισμένου στρατιωτικού οχήματος. Εξέπνευσε στο ΚΑΤ στις 30/1/1974.
Μιχαήλ Μυρογιάννης του Δημητρίου, 20 ετών, ηλεκτρολόγος, από τη Μυτιλήνη, κάτοικος Ασημάκη Φωτήλα 8, Αθήνα. Στις 12.00 το μεσημέρι της 18/11/1973, στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Στουρνάρη, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά περιστρόφου αξιωματικού του Στρατού (αυτουργός ο συνταγματάρχης Νικόλαος Ντερτιλής). Μεταφέρθηκε στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. σε κωματώδη κατάσταση και κατόπιν στο «Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών», όπου πέθανε αυθημερόν.
Ο κατάλογος που προηγήθηκε είναι ενδεικτικός. Περιλαμβάνει κι άλλους. Πολλούς. Αρκετοί από αυτούς δολοφονημένοι και στην ευρύτερη, πέραν του Πολυτεχνείου, περιοχή της Αθήνας, από τις δυνάμεις καταστολής που είχε εξαπολύσει η χούντα.
Τέτοιες ήταν, για παράδειγμα, οι δολοφονίες του Κυριάκου Παντελεάκη, εκτελεσμένου στις 18/11/1973 από πυρά άρματος μάχης στην Πατησίων, του Ευστάθιου Κολινιάτη που κτυπήθηκε στις 18/11/1973 από αστυνομικούς, των θυμάτων της αστυνομίας Σπυρίδωνα Κοντομάρη (πρώην βουλευτής Κερκύρας), Σωκράτη Μιχαήλ που τον χτύπησαν στην οδό Μπουμπουλίνας στις 16/11/1973, του Δημήτριου Παπαϊωάννου, του Δημήτρη Θεοδώρα που γαζώθηκε στις 17/11/1973 από πυρά στρατιωτικής περιπόλου, του Αλέξανδρου Παπαθανασίου που εκτελέστηκε από τα πυρά των αστυνομικών του ΙΣΤ' Αστυνομικού Τμήματος Αθήνας...
Τα θρασίμια του ναζισμού λένε:
«Αυτοί δεν είναι νεκροί του Πολυτεχνείου. Αυτοί ήταν "έξω" από το Πολυτεχνείο»!
Είναι μάλιστα ικανοί να ισχυριστούν ότι οι «έξω» από το Πολυτεχνείο δεν δολοφονήθηκαν από τη χούντα στο πλαίσιο της καταστολής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αλλά ότι «σκόνταψαν και χτύπησαν μόνοι τους»...
Να, όμως ένα παράδειγμα, για το τι έγινε με τους «έξω» από το Πολυτεχνείο:
To μεσημέρι της 18ης Νοέμβρη 1973, ο ταγματάρχης Ντερτιλής βρίσκεται με το υπηρεσιακό τζιπ έξω από την κατεστραμμένη πύλη του Πολυτεχνείου. Απέναντι, Πατησίων και Στουρνάρη, οι αστυφύλακες χτυπούν ένα νεαρό, που προς στιγμήν τους ξεφεύγει. Ο Ντερτιλής βγάζει από το μπουφάν το περίστροφο και πυροβολεί.
«Ο νεαρός έπεσε σαν κοτόπουλο», περιγράφει στην κατάθεσή του ένα χρόνο αργότερα ο οδηγός του Ντερτιλή - ο 21 ετών τότε Αντώνης Αγριτέλης - και συνεχίζει:
«Μετά το φόνο ο Ντερτιλής σαν να μη συνέβαινε τίποτα μπήκε στο τζιπ και χτυπώντας με στην πλάτη μου είπε: "Με παραδέχεσαι, ρε; Σαράντα πέντε χρονών άνθρωπος και με τη μία στο κεφάλι!"»...
Αυτός είναι ο «μύθος» των νεκρών του Πολυτεχνείου. Αυτή ήταν η χούντα των «Ντερτιλήδων». Αυτά είναι και τα ναζιστοειδή της Χρυσής Αυγής που την εκπροσωπούν σήμερα.

Ριζοσπάστης 15/11/2012

ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ... ΠΑΛΙ !


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Ψωμί-παιδεία-ελευθερία…πάλι!
Αγαπητέ μαθητή, μαθήτρια
Τιμάμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου, έχοντας μπροστά μας τις αποδείξεις ότι ο αγώνας για «ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» συνεχίζεται.
Στο σπίτι, στο σχολείο, στη γειτονιά ... τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Οι γονείς κι οι γείτονες χωρίς δουλειά. Κι όσοι έχουν δουλειά παίρνουν (αν τα παίρνουν) ψίχουλα. Τα χαράτσια πάνε σύνεφο. Τα σχολεία χωρίς πετρέλαιο, χωρίς καθηγητές, χωρίς φράγκο στα ταμεία τους. Η πείνα θερίζει. Το ψωμί είναι ανάγκη επιβίωσης πιά. Για παιδεία ούτε λόγος. Πραγματική ελευθερία για εμάς σήμερα δεν υπάρχει. Η φτώχεια, η εξαθλίωση, η τρομοκρατία όταν αντιστεκόμαστε, δε μας επιτρέπουν να ζούμε σαν άνθρωποι, αλλά σαν σύγχρονοι δούλοι!
Κι αυτές τις ώρες που κάνει κανείς τέτοιες σκέψεις, έρχεται ένα τεράστιο ερώτημα, που επιστρέφει κάθε φορά που τιμάμε κάτι «ηρωικό»:
ΤΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ;
-Αυτοί που ... «έκαναν» το Πολυτεχνείο ήταν απλοί εργαζόμενοι, άνθρωποι του λαού που είχαν στο πλευρό τους κάτι «παιδιά» σαν κι εσένα. Ούτε γενήθηκαν ήρωες, ούτε είχαν αποφασίσει να πεθάνουν. Απλά δεν άντεχαν άλλο την αδικία και την καταπίεση. Κάτι «παιδιά» που σκέφτηκαν ότι αποκλείεται ο κόσμος να φτιάχτηκε για να έχουν μερικοί ό,τι γουστάρουν κι οι πολλοί να πεινάνε, να μη σπουδάζουν, να φυλακίζονται όταν αντιδράσουν κι αγωνιστούν για μια καλύτερη ζωή. Κάτι «παιδιά» που ονειρεύτηκαν έναν άλλο κόσμο ισότητας και δικαιοσύνης.
-Αυτοί που ...«έκαναν» το πολυτεχνείο δεν ήξεραν ίσως το μέγεθος της δύναμής τους. Ίσως κιόλας να νόμιζαν ότι «νικήθηκαν» την ώρα που τους σκότωναν οι χουντικοί. Αλλά με την πράξη τους απέδειξαν ότι νικητής στην  ιστορία είναι αυτός που έχει δίκιο, κι όχι αυτός που κερδίζει μια μάχη με άδικα όπλα.  Απέδειξαν ότι ο λαός που αγωνίζεται είναι πανίσχυρος και μπορεί να γονατίσει κάθε εξουσία, ακόμα κι αν διαθέτει όπλα και τάνκς κι αεροπλάνα. Αρκεί ο λαός να αποφασίσει να παλέψει. Και τότε τα μπορεί όλα.
-Αυτοί που ... «έκαναν» το Πολυτεχνείο ξέσκισαν σε μια βραδιά τόμους ολόκληρους βιβλίων κι αναλύσεων που ιχρυρίζονταν ότι «δε γίνεται τίποτα». Πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων χιλιάδες σελίδες εφημερίδων της εποχής που έλεγαν ότι οι φοιτητές του Πολυτεχνείου ήταν «αλήτες», «επικύνδυνοι κομμουνιστές», ότι «κάνουν ζημιές» και «δεν καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα της πατρίδας».
-Αυτοί που...«έκαναν» το Πολυτεχνείο δε σκέφτηκαν αν οι πράξεις τους είναι ... «νόμιμες». Σκέφτηκαν ότι έχουν δίκιο κι είναι ανάγκη να πέσει η Χούντα. Και το έκαναν. Όπως έδρασε «παράνομα» ο λαός το 1821, στην αντίσταση ενάντίον των Γερμανών το 1940-1944, στην αντίσταση εναντίον των Άγγλων, κλπ. Όπως κάνουν πάντα οι λαοί που αγωνίζονται ενάντια στους δυνάστες τους: ξεπερνούν και καταργούν το νόμο του δυνάστη τους και φτιάχνουν άλλο νόμο δικό τους, δίκαιο κι ανθρώπινο. 
-Έδειξαν αυτοί οι «νέοι» ότι ο αγώνας που φέρνει αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνο ο οργανωμένος και προετοιμασμένος αγώνας. Αυτοί που κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο δε ξεσηκώθηκαν «μέσα σ΄ ένα βράδυ» κι έφτιαξαν όλη την κατάληψη «αυθόρμητα». Αγωνίζονταν απ΄ την αρχή συνειδητά κι οργανωμένα. Δε φορούσαν κουκούλες, γιατί ήταν περήφανοι και χαρούμενοι μ΄ αυτό που έκαναν. Κουκούλες φοράνε αυτοί που θέλουν να κρυφτούν γενικά και όχι μόνο να κρύψουν το πρόσωπό τους.
-Προχώρησαν παρά και ενάντια στις φωνές κάποιων «ρεαλιστών» που τους έλεγαν «μη τραβάτε στα άκρα», «να τα βρούμε με το καθεστώς», «να κάνουμε κι εμείς ένα βήμα κατανόησης» κι επιχειρούσαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια της Χούντας να δείξει «δημοκρατικό πρόσωπο».
Απομόνωσε, τσάκισε τη ναζιστική Χρυσή Αυγή.
Η ναζιστική Χρυσή Αυγή επιχειρεί να λασπώσει την ηρωική εξέγερση του λαού και της νεολαίας στο Πολυτεχνείο το 1973 ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία, λέγοντας τα ίδια αισχρά ψέματα που χρησιμοποίησε η δικτατορία για να κρύψει το μεγάλο της έγκλημα. Επιχειρεί να αθωώσει τη στρατιωτική δικτατορία, που με τη βία και τα βασανιστήρια κατά του αγωνιζόμενου λαού υπηρέτησε τα μονοπώλια και το ΝΑΤΟ.
Το βράδυ του πολυτεχνείου δεκάδες ήταν οι νεκροί, όχι μόνο από το τανκς, αλλά και από τους ελεύθερους σκοπευτές, που πυροβολούσαν έξω από το Πολυτεχνείο το λαό που διαδήλωνε.

Νεκροί μαθητές στο Πολυτεχνείο:
Διομήδης Κομνηνός του Ιωάννη, 17 ετών, μαθητής, κάτοικος Λευκάδος 7, Αθήνα. Στις 16/11/1973, μεταξύ 21.30 και 21.45, στη διασταύρωση των οδών Αβέρωφ και Μάρνη τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρδιά από πυρά της φρουράς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Μεταφέρθηκε νεκρός στο «Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών».
Αλέξανδρος Σπαρτίδης του Ευστρατίου, 16 ετών, μαθητής, από τον Πειραιά, κάτοικος Αγίας Λαύρας 80, Αθήνα. Στις 10.30 με 11.00 περίπου το πρωί της 17/11/1973, ενώ βάδιζε στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Κότσικα, τραυματίστηκε θανάσιμα στην κοιλιά από πυρά της στρατιωτικής φρουράς που ενέδρευε στην ταράτσα του ΟΤΕ. Με διαμπερές τραύμα μεταφέρθηκε στο Κ.Α.Τ., όπου τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του.
Μια άλλη μαρτυρία:
To μεσημέρι της 18ης Νοέμβρη 1973, ο ταγματάρχης Ντερτιλής βρίσκεται με το υπηρεσιακό τζιπ έξω από την κατεστραμμένη πύλη του Πολυτεχνείου. Απέναντι, Πατησίων και Στουρνάρη, οι αστυφύλακες χτυπούν ένα νεαρό, που προς στιγμήν τους ξεφεύγει. Ο Ντερτιλής βγάζει από το μπουφάν το περίστροφο και πυροβολεί.
«Ο νεαρός έπεσε σαν κοτόπουλο», περιγράφει στην κατάθεσή του ένα χρόνο αργότερα ο οδηγός του Ντερτιλή - ο 21 ετών τότε Αντώνης Αγριτέλης - και συνεχίζει:
«Μετά το φόνο ο Ντερτιλής σαν να μη συνέβαινε τίποτα μπήκε στο τζιπ και χτυπώντας με στην πλάτη μου είπε: "Με παραδέχεσαι, ρε; Σαράντα πέντε χρονών άνθρωπος και με τη μία στο κεφάλι!"»...
Αυτός είναι ο «μύθος» των νεκρών του Πολυτεχνείου. Αυτή ήταν η χούντα των «Ντερτιλήδων». Αυτά είναι και τα ναζιστοειδή της Χρυσής Αυγής που την εκπροσωπούν σήμερα.

Ορισμένοι πάλι λένε: «Τι τα θες, οι αγώνες δεν έφεραν αποτέλεσμα, η γενιά του πολυτεχνείου μας πούλησε, όλοι τελικά ίδιοι είναι». Μην τους πιστεύεις. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν πήγαν όλοι με την αστική εξουσία για να βολευτούν. Πάρε παράδειγμα τους αντιστασιακούς που συμμετέχουν στο Σύνδεσμο Φυλακισθέντων-Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ). Ρώτησέ τους. Ποτέ δεν εξαγόρασαν τον αγώνα με το βόλεμα! Παραμένουν σεμνοί αγωνιστές του λαού μας, παρά τα άσπρα μαλλιά τους. Μην ξεγελιέσαι. Το σύστημα βρίσκει αυτόν που δεν άντεξε στις δυσκολίες του αγώνα και τον κάνουν «παράδειγμα», για να απογοητεύσει το λαό, να τον κάνει να σκύψει το κεφάλι. «Κούνια που τους κούναγε»! Και σήμερα, είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι, που σηκώνουν κεφάλι στην εργοδοσία, παρά την τρομοκρατία της απόλυσης και κάνουν απεργία. Τέτοια παλικάρια είχε και θα έχει πάντα ο λαός μας και η νεολαία.
Δε θα περάσει ο φασισμός ούτε τώρα. Όπως δεν πέρασε τότε που έσπασε τα μούτρα του πάνω στο ΕΑΜ, στον ΕΛΑΣ και την ΕΠΟΝ. Όπως δεν πέρασε τότε που ναυάγησε πάνω στον τεράστιο βράχο του ηρωϊκού Πολυτεχνείου. Θα τσακιστεί απ΄ το οργανωμένο κίνημα των εργαζομένων και της νεολαίας.
Συνεχίστε τον αγώνα. Μέσα απ’ τα 15μελή και τα 5μελή. Για καλύτερη ζωή. Για καλύτερο σχολείο. Για ένα μέλλον όπως το ονειρεύεστε κι όπως το δικαιούσται.
Αυτά σκεπτόμαστε, είτε είμαστε καθηγητές, είτε είμαστε μαθητές.  Αυτά σκεπτόμαστε και μ’ αυτές τις σκέψεις:
·   Τιμάμε το Πολυτεχνείο και τους ήρωες που έπεσαν εκεί
·   Συνεχίζουμε τον αγώνα τους για Ψωμί – παιδεία – Ελευθερία.
Οι λαοί μπορούν να φέρουν τα πάνω-κάτω!
15 Νοέμβρη 2012