Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ- ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ- ΟΛΗ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Δήμος Χίου ως υπεύθυνος για τη δημιουργία Λαϊκών αγορών (άρθρο 94 § 32 Ν.3852/2010, άρθρο 79 § 1 του Ν.3463/2006, άρθρο 73 § 1Β του Ν.3852/2010), ενέκρινε την ίδρυση λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με την απόφαση με αρ.14/2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιώντας το αίτημα των δημοτών και της Ένωσης Καταναλωτών και Παραγωγών για τη δημιουργία δημοτικής λαϊκής αγοράς, είχε απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για χορήγηση άδειας παραγωγού-πωλητή λαϊκών αγορών, στην οποία ανταποκρίθηκαν 17 παραγωγοί και κατέληξε στην πλέον καλύτερη λύση: «ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ», που στοχεύει στη διάθεση αγροτικών προϊόντων, μια φορά την εβδομάδα, απευθείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή.
 H πρόταση αυτή στοχεύει στην τοπικότητα και αυτάρκεια της παραγωγής, στον ενεργό ρόλο του παραγωγού, στην άμεση σχέση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, ευνοεί την τελική τιμή, παρέχοντας ταυτόχρονα εγγύηση για φρέσκα τοπικά προϊόντα ποιότητας.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της λύσης, η οποία λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό και πιλοτικά στην Πρέβεζα, είναι πρώτιστα η στήριξη των τοπικών παραγωγών και η ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής μας.
Παράλληλα επιτυγχάνεται καλύτερη τιμή στα προϊόντα, καθώς ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να δώσει κατευθείαν τα προϊόντα του στους καταναλωτές, χωρίς μεσάζοντες, γεγονός που θα ωφελεί τους καταναλωτές.
         Η απευθείας πώληση αναπτύσσει επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, ένα σύστημα που το έχει εξαφανίσει η μαζική διανομή.
 Επιπλέον με αυτή την κίνηση βελτιώνεται το εισόδημα του παραγωγού, αφού αποκτά άμεση ρευστότητα, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να καλλιεργεί αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την πατρίδα μας.
Όσον αφορά την οργάνωση, τρεις είναι οι βασικές διαφορές της «ημέρας του παραγωγού» από την παραδοσιακή λαϊκή αγορά:
1.    επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο παραγωγοί, συνεταιρισμοί ή και ολόκληρες ομάδες παραγωγών, οι οποίοι πωλούν μόνο προϊόντα του πρωτογενή τομέα και όχι μικροπωλητές.
2.    ενεργό ρόλο έχει και ο δήμος, στον οποίον διαμένουν οι παραγωγοί, τόσο στον εντοπισμό του χώρου στέγασης όσο και στην οργάνωσή της ημέρας παραγωγού.
3.    Ο Δήμος καθορίζει τους παραγωγούς, που θα συμμετέχουν και όχι το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Με αυτή τη δραστηριότητα φέρνουμε στο ράφι του καταναλωτή το χωράφι του παραγωγού και ουσιαστικά «θεσμοθετείται το κίνημα της πατάτας», το οποίο στήριξαν οι καταναλωτές, όπου κι αν λειτούργησε.

 Εισηγούμαστε να αποδεχθεί το σώμα την υλοποίηση αυτής της πρότασης και να ορισθεί ως «ημέρα του παραγωγού» το Σάββατο, στον χώρο του Καστρομηνά, ο οποίος έχει παραχωρηθεί στη ΔΗΚΕΧ, η οποία και θα αναλάβει την κατασκευή των στεγάστρων, ώστε να προστατεύονται παραγωγοί και καταναλωτές από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, εντάσσοντας την όλη δραστηριότητα σε ένα συνολικό πακέτο περιβαλλοντικών και οικολογικών δράσεων, όπως αρμόζει σε μια κοινωφελή επιχείρηση, που έχει επιδείξει σημαντική δράση.
Επιπλέον πλεονέκτημα για την επιλογή του χώρου είναι η δυνατότητα στάθμευσης (parking) αυτοκινήτων μέσα και έξω από το χώρο αυτό και η ευκολία πρόσβασης.
Η ΔΗΚΕΧ θα αναλάβει την υποστήριξη του αιτήματος και ο Δήμος με τους ειδικούς από την Περιφέρεια, την υγειονομική εξασφάλιση των καταναλωτών.
Η καθαριότητα θα εξασφαλίζεται από την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χίου. Είναι σημαντικό ότι η ΔΗΚΕΧ θα λειτουργήσει την καντίνα του Καστρομηνά και θα προχωρήσει στη συνολική ανάδειξη του χώρου, ως χώρου πολιτιστικής δράσης και προώθησης των τοπικών προϊόντων.
Συνημμένα καταθέτουμε στο Σώμα την εμπειρία της Σικελίας.   
Τέλος και εφόσον λειτουργήσει αυτός ο θεσμός αποτελεσματικά, θα δημιουργηθεί εναλλακτικός χώρος σε άλλο σημείο της πόλης, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να πηγαίνουν με τα πόδια.
Για τη λειτουργία των αγροτικών αγορών, όπως επίσημα θα ονομάζεται ο θεσμός αυτός, προωθείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης νομοθετική ρύθμιση – εντός διμήνου -, γι αυτό και ο Δήμος Χίου προτίθεται να λειτουργήσει πιλοτικά η ημέρα του παραγωγού για χρονική διάρκεια 3 μηνών αναμένοντας τις οριστικές ρυθμίσεις.

"AIΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ"


Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία «Αιγαιοηλεκτρική Καρδαμύλων», στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχει ο Δήμος Χίου με ποσοστό 49%, προέβη στην αντικατάσταση 1 ανεμογεννήτριας Enercon, ισχύος 280 kw, με μια αντίστοιχη νέας τεχνολογίας, ισχύος 330 kw, λόγω παλαίωσης των εν λόγω μηχανημάτων.
Το αντίστοιχο συνέβη και στην εταιρεία «Αιγαιοηλεκτρική Ροδόκλινων», στην οποία η «Προμηθευτική ΑΕ» μετέχει με ποσοστό 49%.
Η αντικατάσταση των ανεμογεννητριών ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, το δε κόστος εκάστου μηχανήματος ήταν 570.000 ευρώ, ποσό το οποίο καλύφθηκε από ίδιους πόρους.
Σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο ο Δήμος Χίου και οι επιχειρήσεις του δεν παραμένουν αδρανείς, αλλά προβαίνουν σε επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ


Ενημερώνουμε τους δημότες μας, ότι συνεχίζεται κανονικά, μέχρι τις 24/12/2012, η δωρεάν διανομή τροφίμων από το ΚΕΚ «ΟΜΗΡΟΣ» για τους δημότες, που είχαν υποβάλει αιτήσεις στο Δημαρχείο Χίου και στο ΚΑΠΗ.
Παράλληλα θα γίνεται η διανομή τροφίμων για τις παρακάτω δημοτικές ενότητες από ώρα 10.00π.μ. έως 14.00μ.μ.:
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12/20: Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων (πρώην Δημαρχείο – Πυργί)
• ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2012: Δ.Ε. Καμποχώρων (Δημοτ. Αίθουσα Τοπικής Κοινότητας Χαλκειούς)

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου είναι αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία, με έδρα τη Χίο,  η οποία παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας από το 1996.
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας, λειτουργεί από τον Ιανουάριο 2007 και διαθέτει ενδεκαμελή διεπιστημονική ομάδα (ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτής). Μέχρι την παρούσα φάση έχει εξυπηρετήσει 667 ενήλικες και 289 παιδιά, κάποιοι από τους οποίους λαμβάνουν χρόνια τις υπηρεσίες και την υποστήριξή λόγω της σοβαρότητας των ψυχιατρικών προβλημάτων από τα οποία πάσχουν (πχ ψυχώσεις). Κάθε χρόνο εμφανίζεται μία αύξηση της τάξης του 15% στις προσελεύσεις αιτημάτων από ανθρώπους που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες των επαγγελματιών της ΚΜΨΥ, τόσο στην πόλη της Χίου όσο και στις απομακρυσμένες περιοχές που πραγματοποιούνται κλιμάκια. Η ΚΜΨΥ δραστηριοποιείται μία φορά στις δεκαπέντε μέρες στη Βολισσό, τα Καρδάμυλα, την Καλλιμασιά και το Πυργί, μία φορά το μήνα στον Άγιο Γεώργιο Συκούση και στις Οινούσσες και μία φορά το δίμηνο μεταβαίνει στα Ψαρά για να παράσχει τις υπηρεσίες της (στα αγροτικά ιατρεία ή κατ΄οίκον) στους κατοίκους του απομακρυσμένου νησιού μας. Επιπλέον, προγραμματίζονται καθημερινά ραντεβού, ανάλογα με τις ανάγκες στην πόλη της Χίου.
Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει είναι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία με σκοπό τη μείωση της διάρκειας και της βαρύτητας της νόσου, αλλά και η νοσηλεία και περίθαλψη κατ’ οίκον σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο. Η ύπαρξή της έχει αποδειχθεί απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν πλήθος περιστατικών, δεδομένου ότι στο νησί μας δεν υπάρχει Ψυχιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο ούτε και κάποια άλλη δομή, η οποία δύναται να αντιμετωπίσει οξέα περιστατικά. Παράλληλα είναι η μοναδική υπηρεσία στο νησί μας που  προσφέρει Παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες οποτεδήποτε προκύψει ανάλογο πρόβλημα σε νοσηλευόμενο παιδί στο νοσοκομείο μας.Επιπρόσθετα καθ’ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε έτους πραγματοποιούνται ομιλίες, ημερίδες, παρουσιάσεις και προβολές σε διάφορα σημεία του νομού, και με ποικίλα θέματα που αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ψυχική υγεία και θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Οι υπηρεσίες  της ΚΜΨΥ Χίου, παρέχονται στα πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, με συχνές όμως, και κάποιες φορές μακροχρόνιες καθυστερήσεις.
Για το 2012 αποφασίστηκε περικοπή του προϋπολογισμού για όλες τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, κατά 50%, γεγονός που οδήγησε στην δημιουργία τεράστιων προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών παράλληλα με τις σοβαρές δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές ψυχικής υγείας αυτή την περίοδο.
Απλήρωτοι εργαζόμενοι εδώ και μήνες και με φόβο να υπάρξουν περικοπές θεραπευτικών προγραμμάτων είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΚΜΨΥ Χίου, με ορατό τον κίνδυνο της οριστικής κατάρρευσης της προσπάθειας για ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα , καθώς και την διάλυση της προσπάθειας για Πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας στο νησί μας.

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε την στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με την εισήγηση του προς τους Υπουργό Υγείας, Υφυπουργό Υγείας και την διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υ.Υ., για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της ΚΜΨΥ Χίου του ΚΠΕ, την ομαλή χρηματοδότηση και στήριξη του έργου της.
                         
Ε

ΣΕ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
se-24ori-apergia-tin-triti-oi-ypalliloi-toy-ypoyrgeioy-naytilias 
Κινητοποιήσεις αποφάσισαν τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, διαμαρτυρόμενα για τη διαθεσιμότητα 24 εργαζομένων στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, λήφθηκε απόφαση, για «24ωρη απεργία και κατάληψη των κτιρίων των Ναυτικών Μητρώων την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου, την συμμετοχή των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία τηςΑΔΕΔΥ και συνέχιση της κατάληψης την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου και την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στις 8 το πρωί στο κτίριο των Ναυτικών Μητρώων για τη λήψη απόφασης για την συνέχιση των κινητοποιήσεων». 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας «οι εργαζόμενοι στο ΥΝΑ οι οποίοι τέθηκαν σεδιαθεσιμότητα - απόλυση με την διαγραφή τους από το μητρώο της ΕΑΠ στελεχώνουν υπηρεσίες αιχμής όπως τα Μητρώα Ναυτικών στα οποία καθημερινά εξυπηρετούνται δεκάδες ναυτικοί και στα οποία το 90% του προσωπικού έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα».
newpost.gr

ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΟ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Αυτό σημαίνει οτι οι παραγωγο ίμπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους αλλα και οι καταναλωτές θα προμηθεύονται προϊόν εγγυημένης ποιότητας.
Ως προϊόν Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης καταχωρήθηκε το Μανταρίνι Χίου, ανεβάζοντας σε 97 τα ελληνικά προϊόντα, που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Μητρώο Προστατευμένων Γεωγραφικών Ενδείξεων και Ονομασιών Προέλευσης της ΕΕ.
Η κατοχύρωση της ονομασίας του, δίνει τη δυνατότητα αφ' ενός στους παραγωγούς του απομακρυσμένου νησιού να βελτιώσουν το εισόδημά τους, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ζήτηση και καλύτερες τιμές, και αφ' ετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόν εγγυημένης ποιότητας.
Το υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιδιώκει την προστασία των Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διαφυλάσσεται ο ελληνικός αγροτικός πολιτιστικός πλούτος και τα ελληνικά προϊόντα να αποκτούν προστιθέμενη αξία.

ANAKOINΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ


ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ
«Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»


ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
ΟΛΟΙ στην Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία

Προσυγκέντρωση την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου, στις 11.30 το πρωί στο πανεπιστήμιο, σε συμπόρευση με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, το Σύλλογο εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και πορεία  προς την πλατεία Βουνακίου για μια αγωνιστική συμπόρευση με όλους τους απεργούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στο Χίο .

·         Καμία απόλυση. Μόνιμη δουλειά για όλους!
ü      Δεν ΜΠΟΡΟΥΜΕ, δεν ΕΧΟΥΜΕ να πληρώνουμε φόρους και χαράτσια!
Να καταργηθούν εδώ και τώρα τα χαράτσια, οι έμμεσοι φόροι στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
ü      Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο 45% στα κέρδη, να καταργηθούν οι προκλητικές φοροαπαλλαγές του.
ü      Καμία ιδιωτικοποίηση, δημόσιες δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες για όλο το λαό!
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Η καπιταλιστική οικονομική κρίση βαθαίνει, εξαπλώνεται και σ’ άλλες χώρες, οξύνεται ο ανταγωνισμός των μονοπωλίων για το ποιος θα χάσει και ποιος θα κερδίσει.
Κυβέρνηση και το πολιτικό της προσωπικό, ΕΕ και πλουτοκρατία, κλιμακώνουν τον πόλεμο, ισοπεδώνουν τη ζωή μας. Παίρνουν μέτρα, ψηφίζουν νόμους που στην κυριολεξία τσακίζουν μισθούς και λαϊκά δικαιώματα. Σπέρνουν τη φτώχεια και την εξαθλίωση στο λαό, για να ενισχύσουν την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα Των τρωκτικών του πλούτου, για να διαμορφώσουν ένα αστικό κράτος πιο αντιλαϊκό, πιο συγκεντρωτικό, πιο αυταρχικό, πιο υποστηρικτικό στην οικονομική δραστηριότητα του κεφαλαίου.
Ακριβώς αυτή τη στρατηγική στόχευση υπηρετούν το σύνολο των μέτρων και των διαρθρωτικών αλλαγών, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, οι υπέρογκες αυξήσεις που φτάνουν μέχρι 48% της ΔΕΗ στο ρεύμα, το πετσόκομμα των συντάξεων και του εφάπαξ, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, η εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, το νέο πειθαρχικό δίκαιο, η αξιολόγηση, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι περίπου 10.000 απολύσεις στο Δημόσιο που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω διαθεσιμότητας. Να γίνουν οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι.
Οι απολύσεις στο Δημόσιο - 150.000 μέχρι το 2014 - αφορούν όλα τα λαϊκά στρώματα. Το γενικευμένο καθεστώς της υποχρηματοδότησης, των περικοπών, η μείωση του υπαλληλικού προσωπικού, οι απολύσεις, η επιτάχυνση του «Καλλικράτη» και των ιδιωτικοποιήσεων τσακίζουν το δικαίωμα του λαού για να έχει έστω και τη στοιχειώδη πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες.
Κυβέρνηση και πλουτοκρατία με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - παρακάμπτοντας ακόμη μια φορά τη Βουλή - βάζουν στην κυριολεξία στο σφαγείο χιλιάδες λαϊκές οικογένειες. Η δικτατορία του κεφαλαίου αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά!
Ιδιαίτερα με τις ιδιωτικοποιήσεις και την αξιολόγηση, το νομοσχέδιο για την «κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», που μόλις έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή, έρχεται νέο μεγάλο κύμα απολύσεων.
Σαράντα χιλιάδες (40.000) εργαζόμενοι στο Δημόσιο υπολογίζεται να απολυθούν στο επόμενο διάστημα.

Απαιτείται ενιαίος αγώνας όλων των κλάδων του Δημοσίου, παλλαϊκός αγώνας για να μπλοκαριστούν τα αντιλαϊκά μέτρα, οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι απολύσεις.

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο:
• Καταργείται το γενικό αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους.
• Καταργείται το αφορολόγητο όριο για τα προστατευόμενα παιδιά.
• Καταργούνται οι φορολογικές ελαφρύνσεις για νοίκια, φροντιστήρια παιδιών κ.ά.
• Καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα - καρμανιόλα που ξεκινά με συντελεστή στο 22% για τα πρώτα 25.000 € του ετήσιου εισοδήματος, με 36% από 25.000 - 40.000 και 40% για τα παραπάνω ποσά.
Την ίδια στιγμή δίνουν προκλητικές φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο. Μειώνουν τη φορολογία στα κέρδη από το 40% στο 33,6%.

 Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Έχουμε τη δύναμη! Μπορούμε!
Τώρα ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ δάσκαλοι , νηπιαγωγοί γενικότερα εκπαιδευτικοί, εργατοϋπάλληλοι, φτωχά λαϊκά στρώματα, γυναίκες, νέοι και νέες με μια φωνή και μια γροθιά, με ενιαίο αγώνα, να ενώσουμε τη δύναμή μας, να οργανώσουμε τους αγώνες ενάντια στις απολύσεις, τη φοροληστεία, τις ιδιωτικοποιήσεις, το αυταρχικό αστικό κράτος και τις αντιλαϊκές πολιτικές.
Να πολεμήσουμε ταξικά, να σημαδέψουμε σωστά.
Κόντρα στους δυνάστες και τους εκμεταλλευτές των λαών. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια ζωή με δικαιώματα, μπορούμε να ελπίζουμε.
Μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε τα πάνω - κάτω, να γίνουμε κυρίαρχοι στην ίδια τη ζωή μας.

Να μην αφήσουμε τον αγώνα στα χέρια των εκτονωτικών απεργιών της μιας φοράς το μήνα που εξαγγέλλουν οι ηγεσίες και οι  υποταγμένες- ηττοπαθείς   πλειοψηφίες που κυριαρχούν σήμερα σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΔΟΕ. Είναι αναγκαίο να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας με ταξικό συντονισμό μέσα από γενικές συνελεύσεις όλων των αγωνιζόμενων τμημάτων και συλλογικοτήτων, για κινητοποιήσεις μαζικές, για χρησιμοποίηση όλων των μορφών του αγώνα μέχρι και την απεργία διαρκείας, για αγωνιστικές κινητοποιήσεις ικανές να φέρουν την ανατροπή της σάπιας πολιτικής της φτωχοποίησης και ανέχειας που προσπαθούν να μας επιβάλλουν κεφάλαιο και έσω-έξω τρόικες..

Εδώ βρίσκεται η ελπίδα, εδώ βρίσκεται και η λύση!

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΜΠΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                     ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ


ΧΙΟΣ 17 /12/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ


Συνάντηση με την Πρόεδρο του Οίκου Ναύτου κα Μαρία Δίπλα πραγματοποίησε σήμερα το πρωί, στον Πειραιά, ο βουλευτής Χίου, Κώστας Τριαντάφυλλος, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Παγχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών κ. Ιάκωβος Ζαννίκος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης – της οποίας θα ακολουθήσει και Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τους εν ενεργεία και τους συνταξιούχους ναυτικούς, με ιδιαίτερη έμφαση στην καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων στους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου, τα προβλήματα του ΠΟΝ Χίου, με κυριότερο εκείνο της έλλειψης προσωπικού, αλλά και το χρονίζον ζήτημα καταβολής των οφειλόμενων στους φαρμακοποιούς

ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ


     Την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012, στις 17:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κεντρικό κτίριο του Δ. Χίου, θα παραδοθεί υλικό πυρόσβεσης προς τις ακόλουθες εθελοντικές ομάδες, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

- Σύλλογος Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Δήμου Ιωνίας Χίου
- Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου «ΟΜΙΚΡΟΝ»
- Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κεράμου
- Eθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης Καλλιμασιάς «Κώστας Περρίκος».

     Την επιμέλεια και την οργάνωση της τελετής παράδοσης έχει ο Δήμαρχος Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης σε συνεργασία με την αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας και υπεύθυνη για τα θέματα εθελοντικών ομάδων Αθηνά Θλιβίτου, υλοποιώντας σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΙΣΟΠΑΛΟ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΟΥ ΠΟΛΟ ΝΟ ΧΙΟΥ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΜΕ 6-6


ΝΟ Χίου - ΝΟ ΒουλιαγμένηςΙσόπαλο με σκορ 6-6 έληξε το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α1 Πόλο Ανδρών μεταξύ του ΝΟ Χίου και του ΝΟ Βουλιαγμένης. Σε ένα πραγματικό ντέρμπι διαφήμιση του αθλήματος, οι δύο ομάδες μπήκαν πολύ δυνατά από την αρχή του αγώνα και διατήρησαν το ρυθμό μέχρι το τέλος κρατώντας τους φιλάθλους σε αγωνία μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Η ομάδα μας πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και κοίταξε στα ίσα τους πρωταθλητές Ελλάδας. Αξίζει να σημειώσουμε την πολύ καλή εμφάνιση του τερματοφύλακα μας Φ. Καραμπέτσου ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του σε αρκετές περιπτώσεις και απέκρουσε και πέναλντι. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
ΝΟ Χίου - ΝΟ Βουλιαγμένης: 6-6
Τα οκτάλεπτα: 1-1, 3-2, 1-1, 1-2.
Τα γκολ των δύο ομάδων:
ΝΟ Χίου (Μπελέγρης): Μιράλης 1, Μιμίδης 1, Θεοδωρόπουλος 1, Ντούλος 2, Μπεριστιάνος 1
Βουλιαγμένη (Λοράντος): Μυλωνάκης 2, Χατζηδάκης 1, Κομάντινα 2, Καρούντζος 1
noxiou.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΣΑΚΟΥ


Σε μία περίοδο που η κυβέρνηση προωθεί την ίδρυση ιδιωτικών σχολών ναυτικής εκπαίδευσης , ένας από τους  ισχυρότερους παγκοσμίως Έλληνες εφοπλιστές,ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος  ιδρύει Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ( Training center ), που θα εγκατασταθεί σε επιφάνεια 600 τ. μ., στο Μέγαρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Σήμερα θα υπογραφεί η συμφωνία. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια Προσομοιωτών Γέφυρας, Μηχανής & Διαχείρισης Φορτίου από την εταιρεία Kongsberg. 

Πρόκειται για συστήματα 6ης γενιάς, που σχεδιάστηκαν και παρήχθησαν για να καλύπτουν τις ανάγκες της τρέχουσας και της μελλοντικής ναυτικής εκπαίδευσης με το πλέον ρεαλιστικό και προηγμένο σύστημα προσομοίωσης, που διατίθεται στην αγορά. 

Ειδικά ο Προσομοιωτής Γέφυρας θα είναι μοναδικής τεχνολογικής σχεδίασης με εξαιρετική ευελιξία ως προς τη χρήση του και απεριόριστες εκπαιδευτικές δυνατότητες.
Και οι τρεις προσομοιωτές είναι φιλικοί στη χρήση και θα αποτελούν εξαιρετικά παιδαγωγικά εργαλεία για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των ναυτικών σε απολύτως ρεαλιστικό περιβάλλον.

Επίσης ο Όμιλος Τσάκου υπογράφει σήμερα και δεύτερη συμφωνία που  αφορά στην αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού πληροφορικής των κεντρικών συστημάτων του Ομίλου. 

Το έργο θα επιτρέψει στον όμιλο να διαθέτει εξοπλισμό αιχμής από την IBM, στα κεντρικά συστήματα πληροφορικής, μέσω των οποίων καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ, θα συμβαδίζει με τις τρέχουσες απαιτήσεις ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και θα παρέχει δυνατότητες απομακρυσμένης πρόσβασης σε στελέχη και συνεργάτες του Ομίλου. 

Το ίδιο έργο θα καλύψει και την στρατηγική Επιχειρηματικής Συνέχειας (business continuity) της εταιρείας, με την δημιουργία ενός Σημείου Αποκατάστασης Καταστροφής (Disaster Recovery Site) σε συνεργασία με τον Αερολιμένα Αθηνών.

πηγη ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ