Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ- ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ- ΟΛΗ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Δήμος Χίου ως υπεύθυνος για τη δημιουργία Λαϊκών αγορών (άρθρο 94 § 32 Ν.3852/2010, άρθρο 79 § 1 του Ν.3463/2006, άρθρο 73 § 1Β του Ν.3852/2010), ενέκρινε την ίδρυση λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με την απόφαση με αρ.14/2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιώντας το αίτημα των δημοτών και της Ένωσης Καταναλωτών και Παραγωγών για τη δημιουργία δημοτικής λαϊκής αγοράς, είχε απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για χορήγηση άδειας παραγωγού-πωλητή λαϊκών αγορών, στην οποία ανταποκρίθηκαν 17 παραγωγοί και κατέληξε στην πλέον καλύτερη λύση: «ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ», που στοχεύει στη διάθεση αγροτικών προϊόντων, μια φορά την εβδομάδα, απευθείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή.
 H πρόταση αυτή στοχεύει στην τοπικότητα και αυτάρκεια της παραγωγής, στον ενεργό ρόλο του παραγωγού, στην άμεση σχέση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, ευνοεί την τελική τιμή, παρέχοντας ταυτόχρονα εγγύηση για φρέσκα τοπικά προϊόντα ποιότητας.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της λύσης, η οποία λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό και πιλοτικά στην Πρέβεζα, είναι πρώτιστα η στήριξη των τοπικών παραγωγών και η ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής μας.
Παράλληλα επιτυγχάνεται καλύτερη τιμή στα προϊόντα, καθώς ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να δώσει κατευθείαν τα προϊόντα του στους καταναλωτές, χωρίς μεσάζοντες, γεγονός που θα ωφελεί τους καταναλωτές.
         Η απευθείας πώληση αναπτύσσει επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, ένα σύστημα που το έχει εξαφανίσει η μαζική διανομή.
 Επιπλέον με αυτή την κίνηση βελτιώνεται το εισόδημα του παραγωγού, αφού αποκτά άμεση ρευστότητα, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να καλλιεργεί αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την πατρίδα μας.
Όσον αφορά την οργάνωση, τρεις είναι οι βασικές διαφορές της «ημέρας του παραγωγού» από την παραδοσιακή λαϊκή αγορά:
1.    επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο παραγωγοί, συνεταιρισμοί ή και ολόκληρες ομάδες παραγωγών, οι οποίοι πωλούν μόνο προϊόντα του πρωτογενή τομέα και όχι μικροπωλητές.
2.    ενεργό ρόλο έχει και ο δήμος, στον οποίον διαμένουν οι παραγωγοί, τόσο στον εντοπισμό του χώρου στέγασης όσο και στην οργάνωσή της ημέρας παραγωγού.
3.    Ο Δήμος καθορίζει τους παραγωγούς, που θα συμμετέχουν και όχι το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Με αυτή τη δραστηριότητα φέρνουμε στο ράφι του καταναλωτή το χωράφι του παραγωγού και ουσιαστικά «θεσμοθετείται το κίνημα της πατάτας», το οποίο στήριξαν οι καταναλωτές, όπου κι αν λειτούργησε.

 Εισηγούμαστε να αποδεχθεί το σώμα την υλοποίηση αυτής της πρότασης και να ορισθεί ως «ημέρα του παραγωγού» το Σάββατο, στον χώρο του Καστρομηνά, ο οποίος έχει παραχωρηθεί στη ΔΗΚΕΧ, η οποία και θα αναλάβει την κατασκευή των στεγάστρων, ώστε να προστατεύονται παραγωγοί και καταναλωτές από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, εντάσσοντας την όλη δραστηριότητα σε ένα συνολικό πακέτο περιβαλλοντικών και οικολογικών δράσεων, όπως αρμόζει σε μια κοινωφελή επιχείρηση, που έχει επιδείξει σημαντική δράση.
Επιπλέον πλεονέκτημα για την επιλογή του χώρου είναι η δυνατότητα στάθμευσης (parking) αυτοκινήτων μέσα και έξω από το χώρο αυτό και η ευκολία πρόσβασης.
Η ΔΗΚΕΧ θα αναλάβει την υποστήριξη του αιτήματος και ο Δήμος με τους ειδικούς από την Περιφέρεια, την υγειονομική εξασφάλιση των καταναλωτών.
Η καθαριότητα θα εξασφαλίζεται από την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χίου. Είναι σημαντικό ότι η ΔΗΚΕΧ θα λειτουργήσει την καντίνα του Καστρομηνά και θα προχωρήσει στη συνολική ανάδειξη του χώρου, ως χώρου πολιτιστικής δράσης και προώθησης των τοπικών προϊόντων.
Συνημμένα καταθέτουμε στο Σώμα την εμπειρία της Σικελίας.   
Τέλος και εφόσον λειτουργήσει αυτός ο θεσμός αποτελεσματικά, θα δημιουργηθεί εναλλακτικός χώρος σε άλλο σημείο της πόλης, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να πηγαίνουν με τα πόδια.
Για τη λειτουργία των αγροτικών αγορών, όπως επίσημα θα ονομάζεται ο θεσμός αυτός, προωθείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης νομοθετική ρύθμιση – εντός διμήνου -, γι αυτό και ο Δήμος Χίου προτίθεται να λειτουργήσει πιλοτικά η ημέρα του παραγωγού για χρονική διάρκεια 3 μηνών αναμένοντας τις οριστικές ρυθμίσεις.