Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ- ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Μετά από τρία και πλέον χρόνια εφαρμογής του Ν. 3852/2010, ο οποίος έθεσε σε εφαρμογή την υφιστάμενη «δημοτική χωροταξία», εν προκειμένω ένα Δήμο για τη Χίο, ξεκινά η συζήτηση για την  
τροποποίησή-βελτίωσή του με πρωτοβουλία κάποιων Δημάρχων, όχι του δικού μας. 
Είναι λογικό, ένα νομικό πλαίσιο το οποίο επέφερε στην τοπική αυτοδιοίκηση τέτοιου μεγέθους μεταβολές, μετά από το «χαπιάρισμα» που έχει υποστεί στα χρόνια της εφαρμογής του, να 
έχει εμφανίσει τα κενά και τις αδυναμίες του! Το παράλογο είναι ότι, ενώ πολύ καιρό συζητείται ότι θα ξεκινήσει η διαβούλευση για τη βελτίωση του νόμου και ενώ σε άλλους 
τόπους έχουν καταλήξει σε προτάσεις ακόμα και σε «σπάσιμο» Δήμων, η μακάρια πολυδωρική Χίος δεν αισθάνεται την ανάγκη να συνεισφέρει στον προβληματισμό το παραμικρό. Τους λόγους αυτής της αντιδημοκρατικής και υπεροπτικής συμπεριφοράς ας τους ερμηνεύσει ο καθένας μας όπως νομίζει!Το θέμα ετέθη από τον υπογράφοντα και την παράταξή του στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν αρκετό καιρό, βλέποντας την αδιαφορία και την απαρέσκεια της σημερινής δημοτικής Αρχής να ξεκινήσει Για τη «νομή» του ποιμνίου, ο Δήμαρχος όπως πράττει σε περιπτώσεις πίεσης, υποσχέθηκε θεματική σύγκληση του Δ.Σ. Είμαι βέβαιος, ότι αν ποτέ γίνει, (στα τρία χρόνια αν και υποσχέθηκε πολλές φορές τέτοιες συζητήσεις για τα σοβαρά θέματα που μας απασχολούν, δεν συγκάλεσε καμία), τότε θα είναι πολύ αργά αφού ήδη σήμερα η συζήτηση ξεκινά στη Βουλή
Έχοντας υπόψη τεράστιους μητροπολιτικούς Δήμους π.χ. το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, την Κωνσταντινούπολη ακόμα και την Αθήνα κλπ. φαντάζει υπεροψία και αμετροέπεια τόποι σαν το δικό μας, (ένα μικρό χωριό πληθυσμιακά για άλλες χώρες), να ισχυρίζονται ότι ένας Δήμος μάς είναι «λίγος», ότι δεν μπορεί μια Δημοτική Αρχή όπως η δική μας να υπηρετήσει τις ανάγκες του τόπου.
Όμως, όπως μια οικογένεια των τριών ή περισσοτέρων μελών διαλύεται από ένα ανεπαρκές ή αδιάφορο μέλος, έτσι και ένας οργανισμός με σημαντικές υποχρεώσεις και κανόνες λειτουργίας, όπως στην περίπτωσή μας ό καλλικρατικός Δήμος Χίου, αν ο Δήμαρχος δεν έχει την ικανότητα ή δεν «υπακούει» στη φιλοσοφία που απαιτεί διαβούλευση, συνέργειες κλπ. τα αποτελέσματα θα είναι 
μη ικανοποιητικά και ανεπαρκή.
Γιατί ετέθη από μερικούς συμπατριώτες μας θέμα χωρισμού του υφιστάμενου Δήμου; Από την εμφανή αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να ανταπεξέλθει στις ανάγκες, κυρίως της περιφέρειας, όπως στο νοικοκυριό, στην καθαριότητα, στη φροντίδα και στην έννοια που αισθανόταν ο πολίτης όχι μόνο στην εποχή των κοινοταρχών, αλλά ακόμα και στους καποδιστριακούς Δήμους.
Και γεννάται το ερώτημα: επειδή η σημερινή δημοτική αρχή δεν πέτυχε στην αποστολή της πάμε πάλι πίσω; Για την απάντηση αυτού του ερωτήματος τέθηκε από τον υπογράφοντα και από τη δημοτική μας παράταξη το αίτημα για συζήτηση την οποία όφειλε να έχει ξεκινήσει ο κ. Λαμπρινούδης εδώ και καιρό, τουλάχιστον στα πλαίσια ενός απολογισμού της δημαρχίας του. 
Ο πολιτικός εγωισμός και η αίσθηση της πολιτικής και διοικητικής αυθεντίας που προφανώς τον διακατέχει, ένεκα της μακρόχρονης πολιτικής διαδρομής του, προφανώς δεν του «επιτρέπουν» να συνομιλεί, να διαβουλεύεται, να αξιολογεί. 
Ένεκα τούτων, υφιστάμεθα σήμερα την έλλειψη της διοικητικής μηχανής στο τόπο, την έλλειψη αναπτυξιακού σχεδιασμού στην ιεράρχηση των προβλημάτων, τη διαιώνισή τους, την υποβάθμιση των περιοχών των τέως καποδιστριακών Δήμων.Αν διαβάσει κανείς καλά τον Νόμο 3852/2010 ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των καλλικρατικών Δήμων, της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα, θα διαπιστώσει ότι οι Δήμαρχοι Δήμων όπως της Χίου που προέκυψαν από τη συνένωση πολλών άλλων δημοτικών ενοτήτων, έχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζονται, ώστε ο τόπος που διοικούν να «πετάξει», να φύγει μπροστά. Εξάλλου, έχουμε πολλά παραδείγματα καλλικρατικών Δήμων, ακόμα και στη σημερινή οικονομική συγκυρία, οι οποίοι βραβεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόοδό τους και τις καινοτόμες δράσεις τους.Η αίσθηση της εγκατάλειψης που αισθάνεται ο κάτοικος του χωριού της Χίου δεν έχει σχέση με το αν η Χίος έχει ένα, δυο ή τρεις Δήμους, αλλά με την νοοτροπία και την ικανότητα του Δημάρχου και των συνεργατών του. 
Ο υφιστάμενος Νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση, αν εφαρμοστεί όπως πρέπει, η διοίκηση των δημοτικών ενοτήτων δεν θα υστερεί από την εποχή των πρώην Δήμων. Ο Νόμος προβλέπει αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους που στην ουσία δεν διαφέρουν από την εποχή των Δημάρχων στις εν λόγω περιοχές, προβλέπει ακόμα και περισσότερες αν το επιθυμεί ο Δήμαρχος. Το ίδιο και για τους Προέδρους των κοινοτήτων.
Τι λείπει λοιπόν και αισθανόμαστε την ανάγκη να αλλάξουμε την σημερινή κατάσταση; Η αυτοδιοικητική κουλτούρα, η διάθεση αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων, η διάθεση για διαβούλευση, η παραχώρηση των απαραίτητων πόρων στις Δημοτικές ενότητες και κοινότητες (ο νόμος αυτό επιβάλλει), η υιοθέτηση των προτάσεων των προαναφερόμενων στο τεχνικό και επιχειρησιακό πρόγραμμα, και γιατί όχι και το οικονομικό κίνητρο, μια αξιοπρεπής αντιμισθία στους Προέδρους των κοινοτήτων για να αφοσιωθούν αποκλειστικά στα καθήκοντά τους.
Απ’ όλα τα παραπάνω δεν εφαρμόζεται τίποτα στη Χίο. Θυμίζω ότι, ακόμα και την εκλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν υλοποίησε ο σημερινός Δήμαρχος παρά την επιταγή του Νόμου, δε συζητούμε για τη σωστή λειτουργία της επιτροπής διαβούλευσης, της επιτροπής ποιότητας ζωής, για την κατ’ έτος σύγκληση συνελεύσεων των δημοτών κλπ….. .ψιλά γράμματα!!Αν εφαρμόζονταν όλα αυτά και η μεθοδική και βέλτιστη κατανομή των πόρων, είμαι βέβαιος ότι δεν θα ετίθετο θέμα διάσπασης του Δήμου, δε θα χρειαζόταν. Η εφαρμογή του νόμου επιβάλλεται!! Η ευθύνη της μη ικανοποιητικής και δημοκρατικής λειτουργίας του ενιαίου Δήμου της Χίου ανήκει, φυσικά στο Δήμαρχο, αλλά δεν είναι και ανεύθυνοι οι Αντιδήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της σημερινής Διοίκησης οι οποίοι, ακόμα και με παραίτηση, δεν απαίτησαν τις αρμοδιότητες που δικαιούνται από το νόμο για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών τους από τους οποίους οικειοθελώς ζήτησαν την εντολή να υπηρετήσουν.

Μια τέτοια κουβέντα οφείλει ο κύριος Δήμαρχος να ξεκινήσει άμεσα!!

Σταύρος Μιχαηλίδης

Υποναύαρχος (ε.α) ΛΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

www.s-michailidis.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» υπέβαλλε και επίσημα τη Παρασκευή 15/11 αίτημα για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας μετά από μακροχρόνια προσπάθεια. Αυτό έγινε την περασμένη Παρασκευή στη Συνάντηση της Επιτροπής Προγραμματισμού στην Καβάλα,  στην οποία συμμετείχαν οι αρμόδιες Εθνικές Αρχές όλων των χωρών που συμμετέχουν. Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εκπροσώπησαν ο Εκτελεστικός της Γραμματέας κ. Παναγιώτης Καπάρας ο οποίος είχε και το συντονισμό όλων των ενεργειών που προηγήθηκαν και το στέλεχος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης κ. Γιώργος Κουλαγίνης.
Είχε προηγηθεί αποστολή υλικού με το οποίο αναδείχθηκε η ιστορική σχέση των νησιών μας με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και η συμβολή της Περιφέρειας στο πλαίσιο του νέου προγράμματος.

Στο πρόγραμμα αυτό το συνολικό ύψος του οποίου αναμένεται να ανέλθει ίσως και πάνω από τα 28 εκ. ευρώ  συμμετέχουν οι παρακάτω χώρες και περιοχές

  • Βουλγαρία με τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στη Μαύρη Θάλασσα (Περιφέρειες  Severoiztochen, Yugoiztochen)
·             Ρουμανία με τις Νοτιοανατολικές της Περιφέρειες
·             Τουρκία με τη Κωνσταντινούπολη και όλες τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας μέχρι τη Τραπεζούντα
·             Ουκρανία με τις περιοχές της Οδησσού, του Νικολάγεφ, του Ντόνετσκ και της Μαριούπολης μέχρι την Αζοφική Θάλασσα
·             Γεωργία – όλη η χώρα
·             Αρμενία -  όλη η χώρα
·             Μολδαβία -  όλη η χώρα
·             Αζερμπαϊτζάν - όλη η χώρα
·             Ελλάδα – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Οι θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος κατά τη τρέχουσα περίοδο είναι
Προτεραιότητα 1 : Υποστήριξη των Διασυνοριακών Συνεργασιών που θα συντελούν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όπως δημιουργία και ανάπτυξη εμπορικών δικτύων, τουριστική ανάπτυξη, προώθηση παραδοσιακών προϊόντων και ανάπτυξη της συνεργασίας σε επίπεδο δημοσιών φορέων (περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια κ.λ.π.)
Προτεραιότητα 2 : Συνεργασία και ανάπτυξη κοινών δράσεων στο τομέα του Περιβάλλοντος
Προτεραιότητα 3 : Υποστήριξη δημιουργίας και ανάπτυξης δικτύων και συνεργασιών στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα (π.χ. εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημίων).
Το Πρόγραμμα κατά τη νέα περίοδο δεν έχει καθοριστεί επακριβώς αλλά οι δράσεις δεν αναμένεται να διαφέρουν κατά πολύ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και μετά την παρουσίαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από την κ. Σωτηροπούλου της Διαχειριστικής Αρχής INTERREG, οι περισσότερες χώρες έλαβαν το λόγο και εκφράστηκαν θετικά για την προοπτική συμμετοχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καταβάλει συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες για την καλλιέργεια οικονομικών, τουριστικών και πολιτιστικών σχέσεων με χώρες του εξωτερικού προκειμένου να βελτιωθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές των νησιών μας. Η συμμετοχή της δε, στο πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας αποτελεί καταρχήν μια μεγάλη επιτυχία των νησιών μας διότι αυξάνεται η προοπτική χρηματοδότησης των νησιών μας, αφού η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου γίνεται επιλέξιμη σε ένα πρόγραμμα που το συνολικό του ύψος είναι πολύ μεγάλο (περίπου 28 εκ. ευρώ).
Στο πλαίσιο της συμμετοχής αυτής θα αναπτυχθούν συστηματικά συνεργασίες τόσο στο επίπεδο δημοσίων φορέων, όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικό, με φορείς και επιχειρήσεις από τη Κωνσταντινούπολη και όλη τη τεράστια περιοχή της Μαύρης Θάλασσας μέχρι την Τραπεζούντα.
Επίσης θα δοθεί η ευκαιρία ανάπτυξης (επιχειρηματικών, πολιτιστικών εκπαιδευτικών) σχέσεων με τη μεγάλη χώρα της Ουκρανίας με την οποία η χώρα μας συνδέεται με μακραίωνους δεσμούς (ειδικά με τη της Χίο). Ανάλογοι δεσμοί και ευκαιρίες για συνεργασίες υπάρχει η προσδοκία ότι θα αναπτυχθούν και με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Αρμενία, δεδομένου ότι ζουν εκεί χιλιάδες νέοι συμπολίτες μας που κατάγονται από αυτές τις χώρες και αποτελούν γέφυρα συνεργασίας και φιλίας. Τέλος για πρώτη φορά θα υπάρξει η δυνατότητα ανάπτυξης οικονομικών, τουριστικών και πολιτιστικών σχέσεων με το Αζερμπαϊτζάν, μια χώρα εξαιρετικά πλούσια και με αναπτυγμένη αγορά.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Νάσος Γιακαλής, δήλωσε αναφορικά με το πρόγραμμα.
«Η δυνατότητα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για πρόσβαση στο πρόγραμμα «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για την εξέλιξη αυτή με συντονισμένες ενέργειες και επίπονες προσπάθειες. Είναι σημαντική γιατί τα πεδία που δραστηριοποιείται το πρόγραμμα, εφαρμόζουν ιδανικά στις ανάγκες των νησιών και των πολιτών μας, ειδικά από την στιγμή που προωθούνται μέσω αυτού τα αγροτικά μας προϊόντα, η εκπαίδευση, η καινοτομία και η έρευνα. Με τη δρομολόγηση του προγράμματος της «Μαύρης Θάλασσας», αλλά και του νέου «MED» και των άλλων προγραμμάτων «INTERREG», θεωρώ ότι δημιουργούμε ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης για τα επόμενα χρόνια για την Περιφέρεια, αλλά και τους φορείς των νησιών μας, ενδυναμώνοντας τις προοπτικές ανάπτυξής μας. Από τη συμμετοχή μας όμως σε τέτοια προγράμματα, ερχόμαστε και σε επαφή με χώρες και περιοχές, που αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξουν ξανά εμπορικοί δρόμοι που στο παρελθόν χαρακτηρίζονταν από μεγάλη επιτυχία για την οικονομία των νησιών μας».


ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ... ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ... ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ !


Ενας νέος τομέας αναπτύσσεται στην παραπαιδεία. Απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους που φοβούνται ότι μετά από αξιολόγηση θα απολυθούν και προστρέχουν σε δεκάδες φροντιστήρια τα οποία προσφέρουν «πακέτα» με βιντεομαθήματα, λυμένα SOS θέματα και έτοιμες εργασίες έναντι αδράς αμοιβής.
Το θέμα αυτό αναδεικνύει σήμερα η «Καθημερινή» με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της Ιωάννας Φωτιάδη.
Το δημοσίευμα
«Τρεχάτε ποδαράκια μου!». Αυτή είναι η καθημερινότητα εκατοντάδων δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι, ενόψει της αξιολόγησης και υπό την απειλή ένταξής τους σε καθεστώς κινητικότητας, επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο για γνώση και προθυμία για περαιτέρω επιμόρφωση. «Αφορά κατεξοχήν όσους έχουν διοριστεί πριν από το 1994 και μάλιστα άνευ πτυχίου», αναφέρει άνθρωπος του χώρου στην «Κ». «Συνωστισμός» παρατηρείται σε λογής λογής εκπαιδευτικά σεμινάρια, συχνά άσχετα με το αντικείμενο εργασίας του κάθε υπαλλήλου, τα οποία, ωστόσο, προσφέρουν τα πολυπόθητα μόρια για τη μακροημέρευσή του στο Δημόσιο.
Αντίστοιχα, όσοι δεν υπήρξαν στο παρελθόν λάτρεις των πτυχίων, σπεύδουν τώρα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που ήδη έχουν, κυρίως σε επίπεδο γλωσσομάθειας ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οσοι πάλι παραμέλησαν να ολοκληρώσουν κάποιον κύκλο σπουδών, σπεύδουν να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα, ενώ όσοι έχουν τη δυνατότητα εγγράφονται σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημόσιου πανεπιστημίου, ακόμα και έναντι αντίτιμου (μια μέση τιμή είναι 7 με 8.000 ευρώ για δύο έτη).
Ψηλά στις προτιμήσεις όσων διαθέτουν το φτωχότερο βιογραφικό βρίσκεται λόγω ευελιξίας το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, από όπου μπορούν να αποκτήσουν το πολυπόθητο «χαρτί», που θα τους καταστήσει ισότιμους με πολλούς άλλους συναδέλφους τους.
Ενδεικτικό, άλλωστε, της μεγάλης ζήτησης είναι και η σταδιακή αύξηση των εισακτέων, όπως φαίνεται από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία: την ακαδημαϊκή χρονιά 2000-2001 διετίθεντο 4.950 θέσεις, 2.550 σε προπτυχιακά προγράμματα και 2.400 σε μεταπτυχιακά προγράμματα, του χρόνου (2014-2015) θα διατεθούν συνολικά 10.000 θέσεις σπουδών.
Υπενθυμίζουμε πως η αρχική φιλοσοφία του Ανοικτού Πανεπιστήμιου ήταν να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να σπουδάσουν ενήλικοι εργαζόμενοι, εξ ου και το πρόγραμμα σπουδών είναι «κομμένο και ραμμένο» στις ανάγκες τους, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία τής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Πώς, όμως, να ξανακαθίσεις στα θρανία στα «γεράματα», και δη ως εργαζόμενος; Ετσι, πλάι στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει στηθεί ένα ολόκληρο σύστημα παραπαιδείας, που φροντίζει, ώστε όσοι επιλεγούν αρχικά να περάσουν το κατώφλι του ιδρύματος, να αποφοιτήσουν επιτυχώς και εγκαίρως. Δεκάδες φροντιστήρια, που τιτλοφορούνται ως πανεπιστημιακά, αναλαμβάνουν να τους δώσουν «μασημένη» τροφή. Τα «πακέτα» περιλαμβάνουν συνήθως βιντεομαθήματα με τη διδασκαλία θεωρίας και πράξης, λυμένα SOS θέματα, έναν διαθέσιμο καθηγητή για απορίες, το σημαντικότερο όμως παραμένει η εξ ολοκλήρου εκπόνηση των εργασιών από καθηγητές του φροντιστηρίου. «Για μία εργασία στο προπτυχιακό τμήμα Ευρωπαϊκός Πολιτισμός θα πληρώσετε 120 ευρώ και θα την παραλάβετε δύο μέρες πριν από τη διορία», διευκρινίζει η γραμματέας μεγάλου φροντιστηρίου στην «Κ», «αν, όμως, θέλετε και τις τέσσερις εργασίες του έτους, σας κάνουμε μια καλύτερη τιμή και το συνολικό κόστος φτάνει τα 400 ευρώ». Η ίδια προειδοποιεί «να μην καθυστερήσετε, γιατί έχει μεγάλη κίνηση». Αλλα φροντιστήρια τάζουν τιμές «αλληλεγγύης» με ένα all inclusive πακέτο των 190 ευρώ.
Η ταρίφα, ωστόσο, ανεβαίνει, όταν πρόκειται για πτυχιακές εργασίες, όπως και σε αντικείμενα περισσότερο απαιτητικά. Μια πτυχιακή στην πληροφορική ξεπερνά τα 800 ευρώ. «Γράφω επαγγελματικά εργασίες άλλων», αναφέρει διπλωματούχος μεν, άνεργος δε προγραμματιστής, «πληρώνομαι από το φροντιστήριο, που κρατάει ένα ποσοστό για τη μεσιτεία». Η πτυχιακή, βέβαια, απαιτεί αρκετό κόπο: μπορεί να φτάσει έως και τις 100 σελίδες, ενώ περιλαμβάνει και πρακτικό κομμάτι, που ανάλογα με τον κλάδο μπορεί να περιλαμβάνει αλγόριθμους, κώδικες κ.ά. «Η υπόδειξη που μου έδωσε ο προϊστάμενός μου την τελευταία φορά ήταν σαφής: να μην εμβαθύνω πολύ επιστημονικά, καθότι η υπογράφουσα δεν ξέρει να ανοίγει καν υπολογιστή. Και δεν πρέπει να εκτεθούμε».
Συνυπολογίζοντας τα δίδακτρα για τη φοίτηση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που ισοδυναμούν με 550 ευρώ ανά θεματική ενότητα στα προπτυχιακά και για 700 ευρώ στα μεταπτυχιακά (και επιπλέον χρέωση για τα εργαστήρια) συν τα έξοδα του φροντιστηρίου, αντιλαμβανόμαστε ότι στην απόπειρα εμπλουτισμού του βιογραφικού θυσιάζονται πολλοί μισθοί. Κάτι που αποδεικνύει αφενός την εμμονή στη διατήρηση ενός στάτους, αυτό του δημόσιου λειτουργού, με κάθε κόστος, αφετέρου, τον πανικό έναντι ενός άδηλου μέλλοντος στον αχανή και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ιδιωτικό τομέα – ιδιαίτερα για όσους έχουν περάσει προ πολλού την πρώτη νιότη και η προοπτική της ανεργίας φαντάζει απειλητικότερη. Ισως γι’ αυτό, αρκετοί, από ντροπή για τις δικές τους ελλιπείς γνώσεις, επιστρατεύουν τα σοφά παιδιά τους για να τους εξηγήσουν την ύλη και να τους γράψουν τις εργασίες.

aftodioikisi.gr

MΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟ ΟΜΙΛΟ ΚΑΜΠΟΥ

Ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου σας πληροφορεί ότι άρχισαν τα μαθήματα Χορού των ενηλίκων στην έδρα του συλλόγου στα σχολεία Κλούβα, υπό την καθοδήγηση του κ. Κώστα Σιταρά.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να έλθουν σε επαφή με τον σύλλογο στο τηλέφωνο 22710-32553.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΙΟ

Ο βουλευτής Χίου Κώστας Τριαντάφυλλος, σε συνέχεια της συνάντησης στελεχών της Aegean με τοπικούς φορείς για την τιμολογιακή και δρομολογιακή πολιτική της εταιρείας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι κατ’ αρχήν θετική η χθεσινή συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη της αεροπορικής εταιρείας, γιατί δόθηκε η ευκαιρία στα εμπλεκόμενα μέρη να συζητήσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας της αυξημένης τιμής των εισιτηρίων από και προς τη Χίο και τη συχνότητα των δρομολογίων. Θέλω να πιστεύω ότι η διάθεση από την πλευρά της εταιρείας για εξορθολογισμό των ναύλων θα επαληθευθεί εμπράκτως από τις αρχές του επόμενου έτους, γεγονός που αποτελεί αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Είναι αυτονόητο ότι, στην διεκδίκηση αυτή πρέπει να είμαστε όλοι συμμέτοχοι και αρωγοί».

ΔΗΜΟΣΙΟ :9.313 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)


Με 9.313 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθούν διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου, μέχρι το τέλος του έτους. Οι φορείς που θα ενισχυθούν με νέο προσωπικό, είναι σχολεία, νοσοκομεία, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΕΚΑΒ, παιδικοί σταθμοί, δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις και λιμενικό.
Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα ζητηθούν ειδικότητες, όπως ψυχολόγοι, διανομείς, οδηγοί, εργάτες, κοινωνικοί λειτουργοί, τεχνίτες, γιατροί, βρεφονηπιοκόμοι, βρεφοκόμοι, νηπιαγωγοί, μηχανικοί, καθαριστές, μάγειρες, τραπεζοκόμοι, γυμναστές, καλλιτεχνικό προσωπικό, κ.ά.
Αναλυτικά, στους δήμους θα απασχοληθούν 700 εποχικοί, στους παιδικούς σταθμούς 100 εποχικοί, τα νοσοκομεία θα ενισχυθούν με 753 γιατρούς, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε 100 προσλήψεις, τα ΕΛΤΑ θα απασχολήσουν 200 νέους υπαλλήλους.
Τέλος, στα σχολεία και την ειδική αγωγή θα καλυφθούν 7.400 θέσεις και το λιμενικό θα προχωρήσει σε διαγωνισμό για 60 δόκιμους υπαξιωματικούς.
  • Δείτε αναλυτικά τους πίνακες κατανομής θέσεων:
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

aftodioikisi.gr

ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ : ΔΩΣΤΕ "ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ" ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 14.300 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Να προσδιορίσει «εδώ και τώρα» τη λίστα με τους 14.300 υπαλλήλων που εκκρεμούν για τις απολύσεις 2013 και 2014 ζήτησαν, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, οι εκπρόσωποι των δανειστών μας κατά τις συναντήσεις τη Δευτέρα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
Πρόκειται για 11.000 υπαλλήλους που, με βάση τη συμφωνία με την τρόικα, πρόκειται να απολυθούν εντός του 2014, 1.300 από τους 4.000 του 2013 που πρέπει να έχουν απομακρυνθεί μέσα στις επόμενες 40 ημέρες (σ.σ. υποτίθεται ότι η κυβέρνηση θα τους βρει από την αξιολόγηση των δομών των ΝΠΙΔ και των φορέων του Δημοσίου η οποία, όμως, δεν έχει προχωρήσει, αλλά και τους 2.000 της ΕΡΤ.
Κι αυτό γιατί καθώς ακόμη δεν έχει λειτουργήσει ο νέος φορέας της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και άρα δεν έχουν γίνει οι προσλήψεις των αορίστου χρόνου (υπολογίζονται σε πάνω από 600) που θα αφαιρεθούν από τον αριθμό των απολυθέντων της ΕΡΤ (2.662), οι εκπρόσωποι της τρόικας δεν έχουν κάνει ακόμη δεκτό επίσημα ούτε τον αριθμό των συγκεκριμένων 2.000 απολύσεων που υπολογίζει η ελληνική κυβέρνησης στις 4.000 του Δεκεμβρίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μόνοι που συνυπολογίζονται στις απολύσεις του Δεκεμβρίου είναι  οι 500 που έφυγαν για λόγους υγείας και οι 230 που αποχώρησαν αναγκαστικά λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων (επίορκοι).

aftodioikisi.gr