Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΟΑΕΔ : ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Αίτηση συμμετοχής για δωρεάν μαθήματα πληροφορικής μπορούν να υποβάλλουν από τις 26 Φεβρουαρίου οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ.
Με το πρόγραμμα «Ακαδημία Πληροφορικής» του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τη Microsoft Hellas, παρέχεται ηλεκτρονική εκπαίδευση σε περισσότερα από 1.000 θέματα τεχνολογιών πληροφορικής.
Ακόμη, παρέχεται διαδικτυακή υποδομή μέσω του Office 365 για την υποστήριξη της εκπαίδευσης Lync, τη δημιουργία portals μαθημάτων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και web office.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr

naftemboriki.gr

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ έως και τον Ιούνιο των Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας
Επεκτείνεται έως τον Ιούνιο του 2015, η λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, που είχαν λήξει ή επρόκειτο να λήξουν κατά το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη και μετά από θετική εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου. 
Η απόφαση αφορά 67 Δομές σε 12 περιοχές της Χώρας, που απασχολούν 294 άτομα (νέοι άνεργοι έως 30 ετών) και εξυπηρετούν 7.200 πολίτες. 
Συνολικά, σήμερα, λειτουργούν 225 Δομές, που απασχολούν 982 άνεργους και προσφέρουν υπηρεσίες σε 24.400 πολίτες. 
«Οι Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στα μέτρα που θα ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Η στήριξη, η ενδυνάμωση και η επέκτασή τους, με όρους διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Σταθάκης. 
Υπενθυμίζεται, ότι οι Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας, χρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους και περιλαμβάνουν Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Δομές παροχής συσσιτίων, Δημοτικούς Λαχανόκηπους, Τράπεζες Χρόνου, Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων και άλλες αντίστοιχες διαδικασίες. 
Φορείς υλοποίησης είναι συμπράξεις μεταξύ Δήμων και Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, τα έργα έχουν τοπικό χαρακτήρα και έχουν στόχο την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. 

epoli.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ     Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι πρόκειται να προμηθευτεί μελάνια και τόνερ (γνήσια, του αντίστοιχου κατά περίπτωση κατασκευαστή μηχανήματος) για τους εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης, τους εκτυπωτές λέιζερ, τα φωτοτυπικά και τα φαξ των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένου του ΚΕΠ.
     Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 4281/2014 και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά επί του συνόλου των ειδών, καθώς και με τα οριζόμενα στην από 4/2/2015 σχετική Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης  και Πληροφορικής.
     Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και κατόπιν γραπτής εντολής (διατακτική) του Τμήματος Προμηθειών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της ανωτέρω εντολής.
     Η δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 € με τον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 και στους ΚΑ 10-6672.002 «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών» και ΚΑ 10-6672.004 «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών ΚΕΠ».
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, η οποία πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών, Κανάρη 18, Χίος, μέχρι την Δευτέρα 2 Μαρτίου και ώρα 11:30 π.μ..
     Για διευκρινίσεις σχετικά με την τεχνική έκθεση οι ενδιαφερόμενου μπορούν να καλούν στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης τηλ. 22713 50000.
 


                                                               Εκ του Τμήματος Προμηθειών

  
                                                                                       του Δήμου Χίου


Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην λήψη προσφορών για την παροχή της εργασίας – υπηρεσίας «Συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων»     Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην λήψη προσφορών για την παροχή της εργασίας – υπηρεσίας «Συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων».
     Η εργασία – υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 4281/2014 και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά ανά κατασκευαστή, καθώς και με τα οριζόμενα στην από 4/2/2015 σχετική Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης  και Πληροφορικής.
     Η δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 11.040,00 € με τον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 και στους ΚΑ 10-6264.004 «Συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων ΚΕΠ» και ΚΑ 30-6264.004 «Συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων».
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, η οποία πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών, Κανάρη 18, Χίος, μέχρι την Δευτέρα 2 Μαρτίου και ώρα 11:30 π.μ..
     Για διευκρινίσεις σχετικά με την τεχνική έκθεση οι ενδιαφερόμενου μπορούν να καλούν στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης τηλ. 22713 50000.
 


                                                               Εκ του Τμήματος Προμηθειών

  

                                                                                       του Δήμου Χίου

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ

Αιφνιδιαστικά πριν από λίγη ώρα δόθηκε εντολή από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο, για την πραγματοποίηση μεγάλης κλίμακας άσκησης (ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ 1/15) των Ένοπλων Δυνάμεων και ειδικότερα των Ειδικών Δυνάμεων από τον Έβρο και τον Αργοσαρωνικό μέχρι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
 
Η εντολή συνίσταται στην εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας σε περιοχές που μπορούν να «χτυπήσουν» οι Τούρκοι. Για το λόγο αυτό και ενεργοποιήθηκαν για πρώτη φόρα και οι πέντε μονάδες της δύναμης ταχείας αντίδρασης «Δέλτα».
 
Στην περιοχή του Έβρου το σενάριο έχει να κάνει με την απόκρουση και την εξάλειψη αεροπρογεφυρώματος. Για το λόγο αυτό μετακινούνται αερομεταφερόμενες δυνάμεις από ελληνικής πλευράς και έχοντας την υποστήριξη από αέρος, τόσο από επιθετικά ελικόπτερα όσο και από μαχητικά αεροσκάφη στόχος είναι διαλύσουν κάθε σκέψη και μόνο των Τούρκων πως τα σημεία του Έβρου μπορεί να είναι τρωτά.
 
Σημειώνεται πως το τελευταίο διάστημα επιδεικνύεται μία αυξημένη δραστηριότητα των Τούρκων στην περιοχή του Έβρου με ασκήσεις ανάπτυξης γεφυρών και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις φροντίζουν να στείλουν το μήνυμα πως θα «καταστραφούν» πριν ακόμη επιχειρηθεί να στηθούν.
 
Επόμενος στόχος είναι η εξάλειψη απειλής σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στόχος είναι η ανακατάληψη αεροδρομίου το οποίο υποθετικά έχει πέσει σε «εχθρικά» χέρια. Για την ανακατάληψη του κινητοποιούνται όλες οι απαραίτητες δυνάμεις από στεριά, θάλασσα και αέρα.
 
Την άσκηση συμπληρώνει σενάριο αντιμετώπισης κρίσης και στα ενδότερα, συγκεκριμένα στον Αργοσαρωνικό με την ανακατάληψη βραχονησίδας. Είναι ένα σενάριο που έχουν δουλέψει πάρα πολύ οι Ένοπλες Δυνάμεις μετά την κρίση των Ιμίων, αφού είναι και το πιθανότερο να συμβεί σε περίπτωση που η Άγκυρα επιχειρήσει να στήσει και πάλι κρίση στο Αιγαίο.
 
Η άσκηση «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ 1/15» έχει το χαρακτηριστικό πως για πρώτη φορά ενεργοποιούνται όλες οι μονάδες της δύναμης ταχείας αντίδρασης «Δέλτα». Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει γίνει αυτό και μάλιστα με τομείς δράσης από τον Έβρο μέχρι τα νησιά του ανατολικούς Αιγαίου.
 
Η εντολή δε για την άσκηση δόθηκε αιφνιδιαστικά από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο, πριν από λίγη ώρα και ενώ υποτίθεται πως επρόκειτο η άσκηση να πραγματοποιηθεί αύριο. Με τον τρόπο αυτό δοκιμάζονται πλήρως και οι χρόνοι αντίδρασης.
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 

ΈΧΟΥΜΕ ΝΑ «ΧΑΣΟΥΜΕ» ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΑΣ

ΕκτύπωσηPDF
Του ΝΙΚΟΥ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ* 
Αρχή πρώτη: Η Αλήθεια είναι Επαναστατική και Εθνικόν είναι το Αληθές
Αρχή δεύτερη: Το μεν αληθές εν, το δε ψεύδος πολυσχιδές.
Αρχή Τρίτη: Η πραγματικότητα όσο κι αν προσπαθήσεις να την μεταμφιέσεις είναι ξεροκέφαλη, όπως και τα γεγονότα που την συνθέτουν.
Πάμε να δούμε τα γεγονότα χωρίς να τα λογοκρίνουμε, να τα ωραιοποιούμε ή να τα ανασκολοπίζουμε:
ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Η κυβέρνηση την περασμένη Παρασκευή ζήτησε από τους «εταίρους» να αποδεχτούν το αίτημά της για παράταση της λεγόμενης «Δανειακής Σύμβασης». Σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι «άλλο πράγμα» η Δανειακή κι «άλλο πράγμα» το Μνημόνιο. Όμως:

α) Η Δανειακή – όπως σημειώναμε και σε προηγούμενο κείμενο της στήλης – δεν είναι τίποτα λιγότερο από την νομική βάση του Μνημονίου. Πάνω από 41 φορές στο κείμενο της Δανειακής Σύμβασης αναφέρεται ότι Μνημόνιο και Δανειακή σύμβαση αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. Οτι προϋπόθεση της Δανειακής είναι το Μνημόνιο. Και ότι προϋπόθεση του Μνημονίου είναι η Δανειακή (Αυτό λέγεται “Μνημόνιο”).
β) Η Δανειακή δεν είναι τίποτα λιγότερο από το ιταμό κείμενο που υπέγραψαν και συμφώνησαν οι κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά, με το οποίο η Ελλάδα τίθεται υπό το Αγγλικό Δίκαιο, η εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν στην Ελλάδα ανατίθεται στα δικαστήρια του Δουκάτου του Λουξεμβούργου και η πατρίδα μας παραιτείται της ασυλίας επί των περιουσιακών στοιχείων της χώρας, τόσο εκείνων που έχουν ήδη αποκτηθεί όσο και εκείνων που θα αποκτηθούν στο μέλλον!
γ) Για το ποιος είναι ο χαρακτήρας της Δανειακής Σύμβασης αδιάψευστος μάρτυρας είναι οι  δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όταν βρίσκονταν στην αντιπολίτευση. Ενδεικτικά:
 • ·         «Είμαι βέβαιος ότι η διαχωριστική γραμμή που θα μπει πλέον πολύ βίαια στη ζωή μας θα είναι ή αποδοχή της νέας δανειακής σύμβασης και της υποτέλειας και της επιτροπείας του διεθνούς οικονομικού ελέγχου ή μη αποδοχή και εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Αυτό είναι το βασικό». (Αλ. Τσίπρας, ρ/σ Real FM, 8/2/2012).
 • ·         «Πράξη εθνικής ευθύνης είναι η απόρριψη της δανειακής σύμβασης (...). Με έναν νέο συνασπισμό εξουσίας δεν θα αναγνωρίσουμε τις παράνομες και αντισυνταγματικές δανειακές συμβάσεις...». (Αλ. Τσίπρας, Γραφείο ΤύπουΣΥΡΙΖΑ, 11/2/2012).
 • ·         «...Με τη συμφωνία τους για τη νέα αποικιοκρατική δανειακή σύμβαση, το δρακόντειο μνημόνιο που τη συνοδεύει (...) οδηγεί τον λαό σε εξανδραποδισμό, ταπείνωση και αφανισμό». (Δ. Στρατούλης, ρ/σ «Κόκκινο», 9/2/2012).
 • «Αν περάσει αυτό το πακέτο (σ.σ.: μνημόνιο και δανειακή σύμβαση) θα δεθούν η χώρα και οι πολίτες της χειροπόδαρα για δεκαετίες, μηδενίζεται κάθε περιθώριο αναδιαπραγμάτευσης σαν και αυτή που υποσχόταν παλιά ο κ. Σαμαράς». (Δηλώσεις Δ. Παπαδημούλη, ρ/σ «Κόκκινο», 9/2/2012).
Όπως βλέπουμε, πριν από τις εκλογές του 2012, για τον ΣΥΡΙΖΑ η δανειακή σύμβαση δεν ήταν «άλλο πράγμα» από το μνημόνιο. Μνημόνιο και σύμβαση, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ένα και το αυτό «πακέτο». Που μηδένιζε «κάθε περιθώριο αναδιαπραγμάτευσης». Το «δρακόντειο μνημόνιο» δεν ήταν κάτι άσχετο από τη σύμβαση, αντίθετα ήταν το «συνοδευτικό» της «αποικιοκρατικής», «παράνομης» και «αντισυνταγματικής» σύμβασης.
Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για «απόρριψη» της «υποτέλειας» που συνεπαγόταν η δανειακή σύμβαση. Σήμερα επιλέγει τη «διαπραγμάτευση» με «γέφυρα» την παράταση της δανειακής. Αλλά θα επαναλάβουμε το ερώτημα όπως το θέσαμε και μέσα από την «Real News» της Κυριακής: Από πότε το πέρασμα από την υποτέλεια στην ανεξαρτησία γίνεται με «γέφυρα» την παράταση της «αποικιοκρατίας»;
ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ EUROGROUP
Ας έρθουμε τώρα στο τι υπέγραψε η κυβέρνηση την περασμένη Παρασκευή στο «Eurogroup». Σύμφωνα με το Ανακοινωθέν που εκδόθηκε, η κυβέρνηση έβαλε την υπογραφή της κάτω από ένα κείμενο στο οποίο τονίζεται ότι:
α) Η παράταση της Δανειακής Σύμβασης «διέπεται από μια σειρά δεσμεύσεων» όπου πρώτη αναφέρεται  «η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων της υπάρχουσας συμφωνίας». Για όσους – κάνουν ότι – δεν θυμούνται, η «υπάρχουσα συμφωνία» (επί των όρων της οποίας θα συνεχίσει να «αξιολογείται» και να «επιθεωρείται» η Ελλάδα) δεν είναι άλλη από τα δυο Μνημόνια που προηγήθηκαν, οι 400 εφαρμοστικοί νόμοι και τα 25.000 περίπου άρθρα των Μνημονίων.
β)  «…τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα ως απόθεμα του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα (…). Τα κεφάλαια αυτά (….) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών…». Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ η κυβέρνηση υπέγραψε ότι παραιτείται από τη θέση που ανέπτυξε ο κ.Τσίπρας στο λεγόμενο «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» όταν έλεγε ότι η χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος θα γινόταν σχεδόν κατά το ήμισυ από τα χρήματα που θα «αποδεσμεύονταν» από το ΕΤΧΣ.
γ) «Συμφωνούμε επιπλέον ότι το ΔΝΤ θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο του». Επ’ αυτού και με δεδομένο το ρόλο του ΔΝΤ μάλλον δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο.
δ) «…οι ελληνικές αρχές υπόσχονται να χρησιμοποιήσουν με το βέλτιστο τρόπο τη συνεχιζόμενη διάθεση τεχνικής βοήθειας». Θυμίζουμε ότι οι Φούχτελ και οι Ράιχενμπαχ κυκλοφορούν στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία ως επικεφαλής της λεγόμενης «τεχνικής βοήθειας»…
ε) – παρακαλούμε την προσοχή σας: «Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την αδιαμφισβήτητη δέσμευσή τους να τηρήσουν τις δανειακές υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές, πλήρως και έγκαιρα». Και στη συνέχεια: «Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται επιπλέον να διασφαλίσουν τα πρέποντα πρωτογενή πλεονάσματα ή τα οικονομικά έσοδα που απαιτούνται για τη βιωσιμότητα του χρέους σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012». Ούτε «διαγραφή» χρέους, λοιπόν, ούτε «κούρεμα», ούτε «λογιστικός έλεγχος», ούτε «διεθνής διάσκεψη», ούτε κιχ για το επαχθές, επονείδιστο και απεχθές βάρος του παράνομου χρέους που έχει γονατίσει τον ελληνικό λαό. Αντιθέτως: «Αδιαμφισβήτητη δέσμευση» ότι το χρέος θα πληρωθεί «πλήρως και έγκαιρα»! Αντιθέτως: Διαβεβαιώσεις ότι τα «πρωτογενή πλεονάσματα» θα πηγαίνουν όχι για την ανακούφιση του λαού αλλά – όπως και επί Σαμαρά – για την «βιωσιμότητα» ενός χρέους που, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ παραδεχόταν προεκλογικά, είναι «μη βιώσιμο».
στ) – παρακαλούμε την προσοχή σας: «Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από κάθε ανατροπή μέτρων ή μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές αυτές και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα είχαν αρνητικές συνέπειες στους δημοσιονομικούς στόχους (….) όπως αξιολογούνται από τους θεσμούς». Καμία «μονομερής» ενέργεια, λοιπόν, που θα ανατρέπει τις πολιτικές των Μνημονίων. Καμία δημοσιονομική κίνηση (πχ μέτρα προγράμματος Θεσσαλονίκης) που δεν θα έχουν την αξιολόγηση και την έγκριση των «θεσμών». Οπου «θεσμοί» η τρόικα. Αλλά που τώρα θα τη λέμε «θεσμούς». Και καμιά φορά… «θεσμοτρόικα».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Πρώτο (και σε συνάφεια με τις τρεις Αρχές που καταγράψαμε στο προοίμιο του σημερινού άρθρου):
Η Αριστερά, με όπλο την αλήθεια και το δίκιο, ή θα είναι η δύναμη της ρήξης, της σύγκρουσης και τελικά της ανατροπής των ταξικών δεσμών που καθυποτάσσουν το λαό στο σύστημα της κυριαρχίας των μονοπωλίων και των «θεσμών» τους ή θα είναι μια κατ΄ όνομα «Αριστερά» που - πέρα από καλές προθέσεις και «διαπραγματευτικά κλέη» - θα λειτουργεί ως διαχειριστής των υποθέσεων της ολιγαρχίας, την ώρα που θα επιδίδεται σε «αντιολιγαρχικές» ρητορείες.
Δεύτερο: Στις εκλογές υπερψηφίστηκε η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι μέσα στην ΕΕ, με «σεβασμό στις συνθήκες», σε συνεννόηση με τους «εταίρους», μέσα από διαπραγματεύσεις μαζί τους και χωρίς να αμφισβητείται το πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η Ελλάδα (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ κλπ) μπορεί να υπάρξει ανατροπή του Μνημονίου και όλων όσα αυτό σημαίνει. Και επίσης ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπου τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας τα κατέχει η ελληνική και η διεθνής χρηματιστική ολιγαρχία, μπορεί να υπάρξει εθνική κυριαρχία, χωρίς εποπτείες, χωρίς «αξιολογήσεις», ότι μπορεί να υπάρξει ολόκληρη λαική περηφάνια και αξιοπρέπεια.
Αλλά – ευτυχώς - οι εκλογές δεν σταματούν τη δυνατότητα των ανθρώπων να σκέφτονται και να αναστοχάζονται. Το ερώτημα επανατίθεται, λοιπόν:  Αυτός είναι ο δρόμος της εξόδου από τα Μνημόνια; Εδώ που «η θέση της Ελλάδας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ δεν αμφισβητούνται»; Εδώ όπου τα μονοπώλια και οι «Αγορές» ελέγχουν τον πλούτο και ταυτόχρονα την οικονομία μιας χώρας;
Η θέση μας είναι γνωστή: Αυτός ο δρόμος, που ακολουθείται από συστάσεως του ελληνικού κράτους, με ή χωρίς «κυβερνήσεις της Αριστεράς», είναι ο δρόμος των αέναων και μάταιων θυσιών. Εδώ, είτε την κρίση, είτε την «ανάπτυξη», πάντα θα τις πληρώνουν οι καταπιεσμένοι, οι εκμεταλλευόμενοι, οι σκλάβοι της εργασίας, της ανεργίας και της βιοπάλης.
Αλλά το ζήτημα δεν είναι η φενάκη της προσμονής να χαλαρώσει ο χαλκάς της αλυσίδας. Το ζήτημα είναι ο ελληνικός λαός να στηριχτεί στο ιστορικό του μεγαλείο, στην τεράστια εμπειρία του, στις αστείρευτες δυνάμεις του και να πορευτεί το δρόμο της ρήξης και της ανατροπής των πλαισίων που τον αλυσοδένουν.
Που σημαίνει:
 • ·         Να αποδεσμευτεί από τους «θεσμούς» των Σόιμπλε.
 • ·         Να αρνηθεί να αναγνωρίσει ένα χρέος που δεν το χρωστάει και το έχει πληρώσει χίλιες φορές.
 • ·         Να πάρει στα χέρια τον παραγωγικό πλούτο του τόπου και πάνω σε αυτή τη βάση να οικοδομήσει την αναδημιουργημένη και «ελεύθερη Ελλάδα» στέλνοντας το μήνυμα της «πανανθρώπινης λευτεριάς» (όπως έλεγε το τραγούδι του ΕΑΜ και μιας και πολλοί θέλουν να μιλούν για το ΕΑΜ…)
Οι τελευταίες εξελίξεις το επιβεβαιώνουν ακόμα μια φορά: Εκείνο που θα έχει να χάσει ο λαός μας ιχνηλατώντας αυτόν τον δρόμο θα είναι μόνο τις αλυσίδες του.  
*Δημοσιεύθηκε στο ''enikos.gr'' την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

iskra.gr

ΠΕΝΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΤου ΚΩΣΤΑ ΛΑΠΑΒΙΤΣΑ*
Η συμφωνία του Γιούρογκρουπ δεν έχει ολοκληρωθεί, εν μέρει γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιες 'μεταρρυθμίσεις' θα προτείνει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα (Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου) και ποιες από αυτές θα γίνουν δεκτές. Όσοι όμως έχουμε εκλεγεί στη βάση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και θεωρούμε τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης ως δέσμευση που έχουμε αναλάβει προς τον ελληνικό λαό, έχουμε βαθιές ανησυχίες. Είναι υποχρέωσή μας να τις καταγράψουμε.
Το γενικό περίγραμμα της συμφωνίας έχει ως εξής:
1.Η Ελλάδα ζητάει επέκταση της τρέχουσας συμφωνίας δανειακής στήριξης, η οποία στηρίζεται σε μια σειρά από δεσμεύσεις.
2.Ο στόχος της επέκτασης είναι να επιτρέψει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τρέχουσας συμφωνίας και να δώσει χρόνο για μια πιθανή νέα συμφωνία.
3.Η Ελλάδα θα υποβάλλει αμέσως κατάλογο 'μεταρρυθμίσεων', οι οποίες θα αξιολογηθούν από τους 'θεσμούς' και θα συμφωνηθούν τελικά τον Απρίλιο. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, θα αποδεσμευτούν τα χρήματα που δεν δόθηκαν ακόμη από την τρέχουσα συμφωνία συν τις επιστροφές από τα κέρδη της ΕΚΤ.
4.Τα υπάρχοντα κονδύλια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες των τραπεζών και θα είναι εκτός ελληνικού ελέγχου.
5.Η Ελλάδα δεσμεύεται να εκπληρώσει πλήρως και εγκαίρως όλες τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις προς τους εταίρους της.
6.Η Ελλάδα δεσμεύεται να διασφαλίσει 'κατάλληλα' πρωτογενή πλεονάσματα για να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα του χρέους στη βάση των αποφάσεων του Γιούρογκρουπ του Νοεμβρίου 2012. Το πλεόνασμα για το 2015 θα λάβει υπόψη του τις οικονομικές συνθήκες του 2015.
7.Η Ελλάδα δεν θα ανακαλέσει μέτρα, ούτε θα κάνει μονομερείς αλλαγές που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη, ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως θα εκτιμηθούν από τους ΄θεσμούς'.
Στη βάση αυτή, το Γιούρογκρουπ θα ξεκινήσει τις εθνικές διαδικασίες για τετράμηνη επέκταση της τρέχουσας συμφωνίας και καλεί τις ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησής της.
Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς πως μέσα από αυτήν τη συμφωνία θα υλοποιηθούν οι εξαγγελίες 'της Θεσσαλονίκης' που περιλαμβάνουν τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και την άμεση αντικατάσταση των Μνημονίων με το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. Όσοι εκλεγήκαμε με το Σύριζα δεσμευτήκαμε ότι θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις για το χρέος, διότι το θεωρούμε απαραίτητο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανακούφιση της κοινωνίας. Είναι ανάγκη λοιπόν να εξηγηθεί τώρα το πως αυτά θα υλοποιηθούν και πως θα μπορέσει η νέα κυβέρνηση να αλλάξει την τραγική κατάσταση που κληρονόμησε.
Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το Εθνικό Σχέδιο περιλάμβανε τέσσερις πυλώνες με κόστος για τον πρώτο χρόνο ως εξής:
Ι) Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης (1,9 δις).
ΙΙ) Επανεκκίνηση της οικονομίας με φορολογικές ελαφρύνσεις, ρύθμιση «κόκκινων δανείων», ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας, επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ (συνολικά 6,5 δις).
ΙΙΙ) Πρόγραμμα Δημόσιας Απασχόλησης για 300000 θέσεις εργασίας (3 δις τον πρώτο χρόνο και άλλα 2 δις τον δεύτερο).
IV) Μετασχηματισμό του πολιτικού συστήματος με παρεμβάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο κοινοβούλιο.
Οι πηγές χρηματοδότησης και πάλι για τον πρώτο χρόνο είχαν προβλεφθεί ως εξής:
Ι) Εκκαθάριση χρεών προς την εφορία (3 δις)
ΙΙ) Πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου (3 δις)
ΙΙΙ) Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (3 δις)
IV) ΕΣΠΑ και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα (3 δις)
Με δεδομένο λοιπόν το ανακοινωθέν του Γιούρογκρουπ, ρωτώ:
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Πως θα χρηματοδοτηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, όταν τα 3 δις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι πλέον εκτός ελληνικού ελέγχου; Η αφαίρεση αυτών των κονδυλίων κάνει ακόμη πιεστικότερη τη συλλογή μεγάλων ποσών από τη φοροδιαφυγή και την εκκαθάριση χρεών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πόσο εφικτή είναι αυτή η προοπτική;
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ
Πως θα προχωρήσει η διαγραφή του χρέους, όταν η Ελλάδα δεσμεύεται να εκπληρώσει πλήρως και εγκαίρως όλες τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις προς τους εταίρους της;
ΑΡΣΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
Πως θα υπάρξει άρση της λιτότητας, όταν η Ελλάδα δεσμεύεται να πετύχει 'κατάλληλα' πρωτογενή πλεονάσματα για να καταστήσει το υπάρχον τεράστιο χρέος 'βιώσιμο'; Η 'βιωσιμότητα' του χρέους – όπως την εκτιμούσε η Τρόικα – ήταν ακριβώς η αιτία για το παράλογο κυνήγι πρωτογενών πλεονασμάτων. Καθώς το χρέος δεν θα μειωθεί σημαντικά, πως θα πάψουν να υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα που είναι καταστροφικά για την ελληνική οικονομία και αποτελούν την ουσία της λιτότητας;
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Πως θα προχωρήσει οποιαδήποτε προοδευτική αλλαγή στη χώρα, όταν οι ΄θεσμοί' θα ασκούν αυστηρή εποπτεία και θα απαγορεύουν μονομερείς ενέργειες; Θα επιτρέψουν οι 'θεσμοί' την υλοποίηση των πυλώνων 'της Θεσσαλονίκης' δεδομένου ότι έχουν άμεσο, ή έμμεσο δημοσιονομικό κόστος;
Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Τι ακριβώς θα έχει αλλάξει στους επόμενους τέσσερις μήνες της 'παράτασης', ώστε η νέα διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας να γίνει από καλύτερες θέσεις; Τι θα αποτρέψει την επιδείνωση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας;
Οι στιγμές είναι απολύτως κρίσιμες για την κοινωνία, το έθνος και φυσικά την Αριστερά. Η δημοκρατική νομιμοποίηση της κυβέρνησης εδράζεται στο πρόγραμμα του Σύριζα. Το ελάχιστο που απαιτείται είναι να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση στα κομματικά όργανα και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Πρέπει άμεσα να δώσουμε καίριες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα ώστε να διατηρήσουμε τη μεγάλη στήριξη και δυναμική που μας δίνει ο ελληνικός λαός. Οι απαντήσεις που θα δοθούν το αμέσως επόμενο διάστημα θα κρίνουν το μέλλον της χώρας και της κοινωνίας.
Πηγή: costaslapavitsas.blogspot.gr

iskra.gr

Η λίστα μεταρρυθμίσεων προς τους εταίρους - Όλες οι εξελίξεις ενόψει της τηλεδιάσκεψης του Eurogroup


Τα μεσάνυχτα έφθασε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η λίστα οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έστειλε η Ελλάδα, όπως δήλωσε πηγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το απόγευμα θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη - Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου


Τα μεσάνυχτα έφθασε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η λίστα οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έστειλε η Ελλάδα, όπως δήλωσε πηγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
"Κατά την άποψη της Επιτροπής, αυτή η λίστα είναι επαρκώς περιεκτική ώστε να αποτελέσει αποδεκτό σημείο εκκίνησης για μία επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης", δήλωσε η πηγή. "Είμαστε ιδιαιτέρως ενθαρρυμένοι από την ισχυρή δέσμευση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς", πρόσθεσε η πηγή.
Η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup αυξάνει τις ελπίδες για συμφωνία επέκτασης του ελληνικού προγράμματος, αναφέρουν σε σημερινό δημοσίευμά τους οιFinancial Times, κάνοντας λόγο για εποικοδομητικές επαφές των εμπλεκόμενων μερών την Δευτέρα. 

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο, το γεγονός ότι αποφασίστηκε τελικά τηλεδιάσκεψη υποδεικνύει πως η λίστα δεν είναι απορριπτέα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι υπουργοί Οικονομικών θα συνεδρίαζαν στις Βρυξέλλες προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. 
 
___________
Όπως τονίζουν πηγές του Μεγάρου μαξίμου, η διαρροή μέρους του κειμένου που θα αποσταλεί σήμερα Τρίτη στους υπουργούς Οικονομικών του Eurogroup είναι αποσπασματική και λανθασμένη. Όπως επισημαίνουν, στη λίστα των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνονται τα εξής:
 1. Ολόκληρος ο πρώτος πυλώνας της Θεσσαλονίκης που αφορά το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
 2. Μεγάλο μέρος του δεύτερου πυλώνα που αφορά την άρση της καταστολής της πραγματικής οικονομίας με άμεση προτεραιότητα στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, των κόκκινων δανείων καθώς και το σταμάτημα πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.
 3. Στη λίστα υπάρχουν όλες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης του τέταρτου πυλώνα της Θεσσαλονίκης, όπως:
  1. Δίκαιο φορολογικό σύστημα
  2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
  3. Καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς
  4. Πάταξη λαθρεμπορίου (ιδιαίτερα σε καύσιμα και καπνό).
  5. Ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα –μείωση της γραφειοκρατίας
 4. Στη λίστα γίνεται αναφορά στις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά με αναφορά στις συλλογικές  συμβάσεις και διαπραγματεύσεις.
 5. Επίσης δεν  γίνεται αναφορά στην περίφημη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, αλλά στη να συμφωνία Γκουρία – Τσίπρα για τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που έχει ανάγκη η χώρα.
 6. Τέλος δεν γίνεται αναφορά  σε επαναπρόσληψη απολυμένων στο Δημόσιο, διότι όπως ο αρμόδιος υπουργός έχει δηλώσει,  αυτό θα ενταχθεί στις ήδη προγραμματισμένες προσλήψεις που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό.
- See more at: http://left.gr/news/i-lista-metarrythmiseon-pros-toys-etairoys#sthash.ZL5y5EGv.dpuf

Κατρούγκαλος: Δεν υπάρχει συμφωνία εάν δεν επαναπροσλάβουμε τους απολυμένους – «Το μνημόνιο είναι νεκρό»


«Αν οι Ευρωπαίοι μάς πουν να μην προχωρήσουμε στις επαναπροσλήψεις, δεν υπάρχει συμφωνία», δήλωσε το πρωί της Κυριακής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργος Κατρούγκαλος.
Όπως έχει τονίσει ο ίδιος επανειλημμένως όσοι δημόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν άδικα και αντισυνταγματικά, στο πλαίσιο των μνημονιακών μέτρων στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, που εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση, θα επιστρέψουν στο δημόσιο τομέα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι η εν λόγω επιλογή δεν επηρεάζεται από τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.
«Δεν τέλειωσαν οι κόκκινες γραμμές μας επειδή υπεγράφη η συμφωνία – εκεχειρία. Η κυβέρνηση θα σεβαστεί τις κόκκινες γραμμές της. Όπου έχουμε κόκκινες γραμμές θα επιμείνουμε. Περί εκεχειρίας πρόκειται, όχι περί συμφωνίας. Θέλουμε αέρα και χώρο για να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κατρούγκαλος.
Λέγοντας ότι «το μνημόνιο πλέον είναι νεκρό», χρησιμοποίησε το επιχείρημα ότι «εάν το μνημόνιο συνεχιζόταν θα έπρεπε να απολύσουμε και άλλους υπαλλήλους, όχι να τους επαναπροσλάβουμε».
Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, μιλώντας στον RealFM97,8, ο αναπληρωτής υπουργός δήλωσε: «Εγώ δεν πρόκειται να μείνω στο υπουργείο, αν δεν γυρίσουν οι καθαρίστριες».

aftodioikisi.gr

Τι αλλάζει στο ΑΣΕΠ – Τα σχέδια του ΥΔΜΗΔ για την Ανεξάρτητη Αρχή


Το συνταγματικό ρόλο του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα θα αξιοποιήσει η κυβέρνηση.
Τα συναρμόδια υπουργεία αναζητούν τρόπους ώστε το Ανώτατο Συμβούλιο να γίνει πιο γρήγορο, διαπιστώνοντας ότι οι διαδικασίες προσλήψεων είναι αργές, ενώ ακόμη, εξετάζουν τρόπους ώστε η διαδικασία επιλογής των μελών τόσο του ΑΣΕΠ, όπως και όλων των ανεξάρτητων αρχών, να είναι όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη και μακριά από τις δυνατότητες του υπουργού να επέμβει.
Στις σκέψεις των υπουργών, είναι το ΑΣΕΠ, κρίνοντας ότι είναι από τα πολυπληθέστερα συλλογικά όργανα ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, πριν από την πρόταση του υπουργού στη διάσκεψη των προέδρων να έχουν προηγηθεί προτάσεις από αρμόδιους φορείς.

aftodioikisi.gr

Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για Δημόσιο, εργασιακά – Τι λέει η περίφημη λίστα προς τους εταίρους


Το θέμα του Δημοσίου αλλά και, τελικώς, τα εργασιακά θα βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες στη λίστα που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση προς τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τηςaftodioikisi.gr:
-Αναφορικά με το Δημόσιο στη λίστα δίνεται έμφαση στην ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα και τη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των virtual ΚΕΠ που έχει εξαγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος αλλά και την εθελοντική κινητικότητα με μετακίνηση υπαλλήλων σε τομείς όπου υπάρχουν ελλείψεις. Να σημειωθεί ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι σε πρώτη φάση να γίνουν μικρές αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων που θα επαναφέρουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ σε δεύτερη που είναι πιθανόν να επισπευσθεί κατά ένα μέρος,  καθώς η παρούσα συμφωνία αφορά το τετράμηνο έως το τέλος Ιουνίου, η δεύτερη φάση του σχεδίου Κατρούγκαλου με βάση το οποίο θα προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι αρμοδιότητες κάθε υπουργείου και θα δημιουργηθούν περιγράμματα θέσης, ενώ θα θεσμοθετηθεί και νέο σύστημα αξιολόγησης. Πάντως, στην παρούσα λίστα δεν θα περιλαμβάνεται το θέμα της επαναπρόσληψης των 2.890 υπαλλήλων καθώς σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν συνιστά μονομερή ενέργεια λόγω του ότι δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος  Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση είναι τα περίπου 22,8 εκατ. ευρώ που θα κοστίσει να καλυφθούν από τη μείωση των συμφωνημένων με τους εταίρους 15.000 προσλήψεων για το 2015.
-Αναφορικά με τα εργασιακά, παρότι ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης στη συνέντευξη Τύπου μετά το Eurogroup της περασμένης Παρασκευής είχε υποστηρίξει ότι δεν θα περιληφθούν στην λίστα με τις μεταρρυθμίσεις, τελικώς θα γίνεται αναφορά με επίκεντρο στο θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού και την προσθήκη ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, ενώ θα υπάρξει και διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων.

aftodioikisi.gr