Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ἐπί τῇ Εὐλογητῇ Ἐπισκέψει εἰς ΧΙΟΝ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ἀπό τῆς 11ης ἕως τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2015ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
17.00    Ὑποδοχή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου     Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου     Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ     εἰς τόν Ἀερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ».
    Μετάβασις εἰς τήν πλατεῖαν «Βουνακίου» τοῦ Δήμου Χίου.
17.45    Ὑποδοχή τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου Χίου.
    Προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Χίου κ. Ἐμμανουήλ Μ. Βουρνοῦ.
     Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
18.30    Δ ο ξ ο λ ο γ ί α, ἐπί τῇ εὐλογητῇ ἐλεύσει εἰς Χίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ     Πατριάρχου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίων Μηνᾶ,    Βίκτωρος καί Βικεντίου.
    Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.
    Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
20.00    Ἐπίσκεψις εἰς τό Διοικητήριον καί γνωριμία μετά τῶν Ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
10.00 Ἱερατική Σύναξις εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.
    Ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
11.00 Προσέλευσις τῶν Ἀρχῶν, Ἐκπροσώπων Φορέων, Ἀποφοίτων     Θεολογ. Σχολῆς Χάλκης καί Πολιτιστικῶν Συλλόγων καί ὑποβολή    σεβασμάτων εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς τό     Ἐπισκοπεῖον.
13.00    Τοπική Τελετή Παραδόσεως ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ     Βραβείου 2015 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τήν πολιτιστικήν     κληρονομίαν/Βραβείου Europa Nostra, διά τό Ἀρχοντικόν     Ἀντουάνικον.

17.30 Ὑποδοχή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τήν πλατεῖαν Πατριαρχῶν Καλλιμασιᾶς.
    Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
    Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
    «Τρισάγιον» τῶν ἐκ Καλλιμασιᾶς ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Κων/λεως     Ἰωακείμ τοῦ Β΄ καί Ἰωακείμ τοῦ Δ΄ εἰς τόν τάφον τοῦ ἀειμνήστου     Πατριάρχου Κων/λεως   Ἰωακείμ τοῦ Δ΄.
    Διέλευσις ἐκ τοῦ τόπου κεντήσεως τήν 16ην Αὐγούστου 1997     μαστιχοδένδρου ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
18.30    Φύτευσις μαστιχοδένδρου ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς     πυρόπληκτον περιοχήν Βέσσης.
    Ἀποκάλυψις ἀναμνηστικῆς πλακός.
    Συνάντησις μέ Ἐθελοντικάς Ὁμάδας Δασοπροστασίας καί εὐλόγησις     αὐτῶν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
19.00    Προσκύνημα εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου     Βέσσης.
    Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου εἰς τήν πλατεῖαν     Οἰκ. Πατρ. Κωνσταντίνου Ε’.
    Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
    Ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς καί «Τρισάγιον» τοῦ ἐκ Βέσσης Χίου     ἀειμνήστου Οἰκουμ.    Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε΄ (τοῦ     Βαλλιάδου) ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
     
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
07.00-11.30 Ὄρθρος καί Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱ.     Μητροπολιτικόν Ναόν   Χίου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως πάντων     τῶν Ἁγίων τῆς Χίου, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου     Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
    Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.
    Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
12.00    Εὐλόγησις τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας     «ΣΗΜΑΝΤΡΟ» καί δι’ αὐτοῦ ἐκπομπή Μηνύματος τῆς Α. Θ.     Παναγιότητος πρός τούς Χίους Ναυτικούς.
   
12.30    Ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς «Πέτραν Ὁμήρου»     Βροντάδου.
    Ξενάγησις ὑπό τῆς κ. Ἀθηνᾶς Ζαχαροῦ - Λουτράρη, Δρος Ἱστορίας.

18.00 Ὑποδοχή καί Δοξολογία εἰς τήν Αὐτοκρατορικήν, Σταυροπηγιακήν     καί Βυζαντινήν Ἱεράν Νέαν Μονήν.
    Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
    Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

20.00    Ἐπίσκεψις καί Ξενάγησις εἰς τό Ἵδρυμα «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» -     Ἐγκαίνια ἐκθέσεως ζωγραφικῆς Κων. Παρθένη.
   
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Σεπτεμβρίου 2015
07.00-11.00  Πατριαρχική Χοροστασία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ     Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν    Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Καρδαμύλων.
    Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
    Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
11.30    Ἁγιασμός καί ξενάγησις εἰς τήν Μαθητικήν Στέγην Καρδαμύλων     «ΤΟΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ».

17.30    Συνέντευξις Τύπου εἰς τό Ξενοδοχεῖον ΧΑΝΔΡΗ.

18.30    Ἀναχώρησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς     τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» διά     Κωνσταντινούπολιν.


Ανακοίνωση για το αλιευτικό - μουσειακό σκάφος «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»Το ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής για την τύχη του αλιευτικού - μουσειακού σκάφους «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», στην περιοχή «Γούβι» του Βροντάδου φαίνεται ότι έσβησε συγχρόνως με το σβήσιμο των φώτων της εκδήλωσης εγκατάστασής του, στις 18 Ιουλίου 2012.

Έκτοτε, απαξιωμένο, ασυντήρητο, έρμαιο όχι του θαλασσινού στοιχείου, αλλά της αδιαφορίας των δημοτικών αρχών Λαμπρινούδη και Βουρνού, που εναλλάχτηκαν στο τιμόνι του Δήμου, το σύμβολο της  μαστοριάς ικανότατων καραβομαραγκών, μηχανικών, καραβοκυραίων και ψαράδων, στέκεται ακόμα όρθιο σε πείσμα των μελετών, των μελετητών, των τεχνοκρατών, που με σχέδια επί χάρτου το άγουν και το φέρουν από τη θέση «Γούβι» στη θέση «Τρεις  Μύλοι»· που το εντάσσουν και το απεντάσσουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ, μ’ όλα  τα συμπαρομαρτούντα.

Μπόλικος ανούσιος  λόγος, αλλά ούτε  μια  πινελιά  μπογιά πάνω στο ξύλο του ούτε ένα  καρφί καινούργιο δίπλα σ’ αυτό που σάπισε ούτε  ένα  μαδέρι γι’ αυτό που τσάκισε ούτε  ένα ξεχορτάριασμα στον περιβάλλοντα χώρο –το ελάχιστο δείγμα σεβασμού σ’ ότι ανθρώπινο αντιπροσωπεύει τούτο το σκαρί. Το αλιευτικό «βουλιάζει» στη στεριά.  Η εικόνα του είναι ίδια με εκείνη που ζούμε καθημερινά σαν κοινωνία: Όρθια ακόμη, αλλά τσακισμένη από τα μνημόνια της υποταγής και την καλλικρατική  λαίλαπα στην Τοπική Διοίκηση, να μετατρέπει σε  εγκαταλειμμένο καραβόσκαρο, το λαϊκό μόχθο, τη ζωή μας, τον πολιτισμό μας. «Εικόνα σου  είμαι, κοινωνία,  και σου  μοιάζω…»

Χωρίς  άλλα λόγια, αφιερώνουμε τις παρακάτω  φωτογραφίες στη δημοτική αρχή, που  άφησε στην  τύχη του ένα  κομμάτι της λαϊκής ιστορίας και του πολιτισμού μας  να  καταστραφεί.-

Χίος,  27-8-2015
 Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Χίου
ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ


ependitika.gr
Επιτροπάκης & Συνεργάτες,
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης
Πέμπτη, 27 Αυγούστου, 2015

ΝΕΑ για τα ΝΕΑ προγράμματα του ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ

Αυγούστου 27, 2015
Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού έδωσε χθες συνέντευξη Τύπου που περιελάμβανε απολογισμό του 7μήνου που πέρασε, καθώς και αναφορές στις προσπάθειες που  καταβάλλονται ώστε να μη να μη χαθούν κοινοτικοί πόροι, ύψους σχεδόν 5 δισ. Ευρώ, που αφορούν την ολοκλήρωση του τρέχοντος ΕΣΠΑ (της περιόδου 2007-2013) και την εκκίνηση του νέου (της περιόδου 2014-2020).
Δείτε τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης και ενημερωθείτε για τα νέα του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ καθώς και τα νέα προγράμματα που αναμένονται άμεσα (Σεπτέμβρης 2015):
  1. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
  2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

ΛΑΕ: Ωμή και προκλητική παραβίαση του Συντάγματος από τον ΠτΔ

ΛΑΕ: Ωμή και προκλητική παραβίαση του Συντάγματος από τον ΠτΔ


Για ωμή και προκλητική παραβίαση του Συντάγματος κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Ενότητα, αναφορικά με την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, να μην συγκαλέσει το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών.
Η κλήση των αρχηγών σε σύσκεψη είναι υποχρεωτική και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όφειλε να την συγκαλέσει ανεξάρτητα από την διάθεση προσέλευσης κάθε αρχηγού, τονίζει ο σχηματισμός του Λαφαζάνη.
Όπως καταγγέλλει στην συνέχεια, ο Παυλόπουλος δεν μπορεί να είναι διεκπεραιωτής των αποφάσεων κανενός, ούτε εντολοδόχος οποιουδήποτε τρίτου.
“Οφείλει να υπερασπίζει το Σύνταγμα και τις δημοκρατικές διαδικασίες που αυτό προβλέπει, πράγμα το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έπραξε, ευθυγραμμιζόμενος με τις κυβερνητικές απόψεις”, προσθέτει η Λαϊκή Ενότητα.
Καταλήγοντας, εκφράζει την ελπίδα “να μην πράξει το ίδιο και με την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, η οποία δεν πρέπει να ορισθεί νωρίτερα από την 27η Σεπτεμβρίου”.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ


Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελου Μεϊμαράκη, τοποθετούνται
στις Ομάδες Εργασίας, κατά θεματική ενότητα, οι κάτωθι Βουλευτές:


Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Αυγενάκης Ελευθέριος
Γιαννάκης Στέργιος

Ναυτιλίας & Αιγαίου
Μηταράκης Παναγιώτης

Τουρισμού
Κόνσολας Εμμανουήλ
Γκίκας Στέφανος

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Σκρέκας Κων/νος

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Μπασιάκος Ευάγγελος
Κατσανιώτης Ανδρέας

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αραμπατζή Φωτεινή
Καρασμάνης Γεώργιος
Κασαπίδης Γεώργιος
Κοντός Αλέξανδρος
Χαρακόπουλος Μάξιμος

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Οικονόμου Βασίλειος
Βαγιωνάς Γεώργιος
Μπουκώρος Χρήστος

Υγείας
Κέλλας Χρήστος
Βλάσης Κων/νος
Γιόγιακας Βασίλειος
Σαλμάς Μάριος

Πολιτισμού
Ράπτη Έλενα
Τζαβάρας Κων/νος
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Φορτσάκης Θεόδωρος
Αντωνιάδης Ιωάννης
Στύλιος Γεώργιος

Αθλητισμού
Κουκοδήμος Κων/νος
Ανδριανός Ιωάννης
Καραμανλή Άννα

Έρευνας & Καινοτομίας
Κοψαχείλης Τιμολέων
Μαρτίνου Γεωργία

Εθνικής Άμυνας
Κεφαλογιάννης Ιωάννης
Καραμανλής Κων/νος του Αχιλλέα

Εξωτερικών
Κουμουτσάκος Γεώργιος
Τσιάρας Κων/νος

Δημοσιονομικής Πολιτικής
Ασημακοπούλου Άννα – Μισέλ
Δήμας Χρίστος

Φορολογικής Πολιτικής
Βεσυρόπουλος Απόστολος
Αναστασιάδης Σάββας

Εσωτερικών
Γεωργαντάς Γεώργιος
Δαβάκης Αθανάσιος
Κατσαφάδος Κων/νος

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης
Κεραμέως Νίκη

Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
Κυριαζίδης Δημήτριος
Κικίλιας Βασίλειος

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρ. Δικαιωμάτων
Αθανασίου Χαράλαμπος

Μακεδονίας – Θράκης
Δημοσχάκης Αναστάσιος
Καράογλου Θεόδωρος


Ο Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς συμμετείχε στην ομάδα των Δημάρχων, με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Γ. Πατούλη, που συναντήθηκαν χθες, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλο.Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, με θέμα τη διαχείριση του ζητήματος των προσφύγων και των μεταναστών.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε από τους Δημάρχους για τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που λαμβάνει το πρόβλημα στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, και ακολούθησε εκτενής συζήτηση.

Ο Δήμαρχος Χίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξέφρασε την άποψη ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και έχει επωμιστεί ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης στη διαχείριση του ζητήματος, μεγαλύτερο από εκείνο που της αναλογεί. Συμπλήρωσε ότι, έστω και τώρα, είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί ένα κεντρικό εθνικό σχέδιο για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, δίνοντας έμφαση στα νησιά που καλούνται να διαχειριστούν τις αθρόες καθημερινές ροές μεταναστών και προσφύγων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά και την ανταλλαγή απόψεων με τους Δημάρχους, για την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά, συμμερίστηκε τις εύλογες ανησυχίες των εκπροσώπων της Τοπικής της Αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση του ζητήματος. Έχοντας, ήδη, γνώση του τεράστιου φόρτου που έχουν αναλάβει οι τοπικές κοινωνίες, συμφώνησε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ευρωπαϊκό και όχι αμιγώς ελληνικό και ότι, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί.
NON PAPER ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Υπέρμαχος του ευρώ εμφανίζεται ξαφνικά ο κ. Τσίπρας.

Όπως είπε στην συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, «δεν ήταν ποτέ επιλογή μου η έξοδος της χώρας από την Ευρώπη».

Κάνει ότι ξεχνά πως ο ίδιος είχε δώσει εντολή στον Γ. Βαρουφάκη για την δημιουργία μυστικής ομάδας «μελέτης επιπτώσεων» ή «σχεδίου έκτακτης ανάγκης» ή «σχεδίου άμυνας για τη χώρα» ή «σχεδίου προληπτικής αντιμετώπισης προβλημάτων» ή «σχεδίου για την περίπτωση εξόδου της χώρας από το ευρώ», όπως βαφτίστηκε εν μέσω αμηχανίας και αντιφάσεων από τον ίδιο και τους άλλους πρωτεργάτες του και για το οποίο ουδέποτε έδωσε πειστικές απαντήσεις.

Όπως ο κ. Τσίπρας είπε, όταν ήρθε κάποια στιγμή ο τότε υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, και του μετέφερε το μήνυμα του Β. Σόιμπλε για τη συντεταγμένη έξοδο από το ευρώ και την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, τότε συνειδητοποίησε ότι αυτό που κάποιοι σύντροφοί του έλεγαν ως εναλλακτική, ήταν το σχέδιο του αντιπάλου.

Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας συνειδητοποίησε τι συμβαίνει – και το ομολογεί – λίγες μέρες πριν η χώρα βρεθεί εκτός προστασίας προγράμματος. Και παρ’ όλα αυτά, προκήρυξε το δημοψήφισμα και προκάλεσε τους καταστροφικούς για την οικονομία περιορισμούς κεφαλαίων.

Αλλά και το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τον κ. Βαρουφάκη, το συνειδητοποίησε επίσης μόλις στις 25 Ιουνίου, όταν, όπως είπε, «οι Λαγκάρντ, Γιούνκερ και άλλοι αρνούνταν να τον ακούσουν όταν μιλούσε, είχε χάσει την αξιοπιστία του».

Δηλαδή, ομολογεί ότι όλα τα κατάλαβε όταν βρεθήκαμε στο και πέντε!

Δεν χρειάζεται να ξαναθυμίσουμε τις Πολιτικές Αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το σύνθημα «καμιά θυσία για το ευρώ», ούτε την ίδια τη δήλωση του κ. Τσίπρα, ήδη από τον Μάρτιο του 2013, σύμφωνα με την οποία «η νέα θέση μας είναι “καμιά θυσία για το ευρώ”», όταν συμφωνούσε με τον κ. Λαφαζάνη.

Θυμίζουμε ωστόσο ότι ο κ. Τσίπρας και το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ, οργάνωσαν ολόκληρη καμπάνια το 2011, υπό τον τίτλο «Για την απόκρουση του Συμφώνου του ευρώ», με ομιλίες σε όλη τη χώρα. Σ’ αυτές ομιλητές ήσαν τόσο ο ίδιος, όσο και όλοι οι σύντροφοί του που τώρα δήθεν ανακαλύπτει πως είχαν το σχέδιο του αντιπάλου.

Ενδεικτικά, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχε μιλήσει στην Αθήνα και στον Πειραιά, ο κ. Λαφαζάνης στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο κ. Καλύβης στη Μυτιλήνη, η κ. Διώτη στη Λάρισα, ο κ. Νταβανέλος στη Χαλκίδα – δηλαδή όλους εκείνους με τους οποίους λέει τώρα ότι διαφώνησε επειδή… είδε το φως το αληθινό κατόπιν καταστροφής.

Τότε συμφωνούσαν όλοι μαζί και διαβεβαίωναν ότι θα πήγαιναν το θέμα σε δημοψήφισμα.

Όπως είχε πει ο κ. Τσίπρας στο Ρ/Σ Στο Κόκκινο «εγώ θα θέσω στην κρίση του λαού το Σύμφωνο για το Ευρώ».

Υπενθυμίζουμε επίσης μερικές από τις ομόφωνες Πολιτικές Αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το θέμα:

-Πολιτική Απόφαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ (15 Απριλίου 2013):
«Αν τώρα βρεθούμε μπροστά σε απειλές χρηματοδότησης, σε απειλές για το νόμισμα και επειδή μετά την Κύπρο επανήλθε αυτή η κουβέντα οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:
Δεν αποτελεί επίκεντρο της πολιτικής μας το νόμισμα. Το βασικό δίλημμα που έχουμε μπροστά μας δεν είναι με ποιο νόμισμα θα έχουμε λιτότητα, αλλά αν θα έχουμε λιτότητα ή όχι. Για μας λοιπόν το βασικό μας μέλημα είναι να αποκρούσουμε τη λιτότητα.

Λέμε λοιπόν πολύ ξεκάθαρα ότι στόχος μας είναι να σώσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη. Στόχος μας είναι μαζί με τους άλλους λαούς της Ευρώπης να ανατρέψουμε το νεοφιλελεύθερο δόγμα της λιτότητας και να ανατρέψουμε και την σημερινή αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης.
Στόχος μας δεν είναι να σώσουμε το ευρώ στην Ελλάδα. Γιατί πάση θυσία στο ευρώ, σημαίνει πάση θυσία στο μνημόνιο, πάση θυσία στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των υπό γερμανική ηγεμονία ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ. Πάση θυσία στο ευρώ σημαίνει την πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης. Αυτό τον ρεαλισμό εμείς δεν τον αποδεχόμαστε.

Εμείς έχουμε σχέδιο ισχυρής διαπραγμάτευσης για την κοινωνική σωτηρία. Έχουμε σχέδιο που μοιραζόμαστε με τους υπόλοιπους λαούς του Νότου και τους εργαζόμενους του Βορρά. Για μας η έξοδος από το ευρώ δεν είναι επιλογή μας αλλά, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Εμείς διεκδικούμε να μπουν οι λαοί μπροστά προκειμένου να αποτρέψουμε την καταστροφή και είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τα όπλα για να το κάνουμε. Εξ άλλου δεν έχει δοκιμαστεί τρία χρόνια τώρα που έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση η εφαρμογή στην πράξη των εκβιασμών και των απειλών των εταίρων σε σχέση με το ζήτημα του ευρώ ή της χρηματοδότησης».

-Πολιτική Απόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ (22 Ιουλίου 2013):
«Αποτρέπουμε τη μετατροπή της χώρας μας σε αποικία χρέους. Επαναδιαπραγματευόμαστε τις δανειακές συμβάσεις και ακυρώνουμε τους επαχθείς όρους τους, θέτοντας ως πρώτο θέμα τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, πραγματοποιώντας λογιστικό έλεγχο. Όπως συμπυκνώνει το σύνθημα «καμιά θυσία για το ευρώ», απόλυτη προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η αποτροπή της ανθρωπιστικής καταστροφής και η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, όχι η υποταγή σε υποχρεώσεις που ανέλαβαν άλλοι, υποθηκεύοντας τη χώρα.

Δεσμευόμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες απειλές και τους εκβιασμούς των δανειστών με όλα τα δυνατά όπλα που μπορούμε να επιστρατεύσουμε, ενώ είμαστε ήδη έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οποιαδήποτε εξέλιξη, βέβαιοι ότι, σε κάθε περίπτωση, ο ελληνικός λαός θα μας στηρίξει».

-Πολιτική Απόφαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ (3 Σεπτεμβρίου 2013): 
«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα μνημονιακά δάνεια. Η Ελλάδα χρειάζεται διέξοδο από τη κρίση. Και διέξοδος από τη κρίση σημαίνει πρώτα από όλα διέξοδος από τη καταστροφική πολιτική των μνημονίων της λιτότητας. Δεν πρόκειται τα χρέη των τραπεζών να τα φορτώσουμε στην κοινωνία. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η χώρα να καταρρεύσει πληρώνοντας 24 δις ευρώ τόκους και τοκοχρεολύσια την επόμενη τριετία, εκμηδενίζοντας ταυτόχρονα τους μισθούς και τις συντάξεις των πολιτών. Δεν πρόκειται να συναινέσουμε στην συνταγματοποίηση της λιτότητας και των πιο βάρβαρων πολιτικών.
Επιγραμματικά αναφέρουμε τις βασικές κατευθύνσεις του προγράμματός μας:
«Ακύρωση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων», «επαναδιαπραγμάτευση των δανεικών συμβάσεων με στόχο τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και το υπόλοιπο με ρήτρα ανάπτυξης»,
«αντιμετώπιση των ελλειμμάτων προτάσσοντας την αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου», «αποκατάσταση στα προ μνημονίου επίπεδα των κατώτατων μισθών, συντάξεων, οικογενειακών επιδομάτων και ανεργίας»,
«δημόσια ιδιοκτησία και έλεγχος του τραπεζικού συστήματος»,
«ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων και επαναφορά στο δημόσιο των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας που έχουν ιδιωτικοποιηθεί ώστε να διαμορφωθεί ένας ισχυρός, παραγωγικός και αποτελεσματικός δημόσιος τομέας», «ακύρωση των προνομίων της ολιγαρχίας και των πολυεθνικών επιχειρήσεων», «μέτρα κατά των ολιγοπωλιακών-μονοπωλιακών δομών»,
«προώθηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης με κύρια κριτήρια την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας, την σταθερή εργασία, την κοινωνική ασφάλιση για όλους», κα.

Όσον αφορά το κρίσιμο ερώτημα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν στην εφαρμογή όλων των παραπάνω, υποστεί πιέσεις και εκβιασμούς από την τρόικα και ευρωζώνη, η συνεδριακή απόφαση τονίζει με αφετηρία το σύνθημα «καμιά θυσία για το ευρώ», ότι «δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες απειλές και εκβιασμούς των δανειστών με όλα τα δυνατά όπλα που μπορούμε να επιστρατεύσουμε, ενώ είμαστε ήδη έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οποιαδήποτε εξέλιξη, βέβαιοι ότι σε κάθε περίπτωση, ο ελληνικός λαός θα μας στηρίξει».

-Πολιτική Απόφαση Κ.Ε. (23 Οκτωβρίου 2013):

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εναλλακτική λύση στη χώρα μας όχι μόνο δεν είναι δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, που απαιτεί τη σύγκρουση με το νεοφιλελεύθερο σύστημα και υπόδειγμα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι η λύση του μέλλοντος, η μόνη ικανή να δημιουργήσει μια ελπιδοφόρα πορεία. Είμαστε πεισμένοι ότι αυτή την δύσκολη επιλογή ρήξης, ριζοσπαστικής κοινωνικής ανασυγκρότησης και προοδευτικής αναδημιουργίας θα την στηρίξει ο ελληνικός λαός και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για μια μεγάλη λαϊκή συμμαχία για την προώθησή της .

-Διακήρυξη για τις Ευρωεκλογές 2014 (25 Απριλίου 2014):

«Η νέα ελληνική κυβέρνηση της Αριστεράς δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς του ευρωπαϊκού κατεστημένου και της Τρόικας. Θα παλέψει για λύση μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο (και γι' αυτό το λόγο θα επιδιώξουμε συμμαχίες με τις χώρες του Νότου και με τους εργαζόμενους όλης της Ευρώπης), πλην όμως δεν θα αποδεχθεί εκβιασμούς και μνημόνια. Εμείς θέλουμε να σώσουμε τη χώρα μέσα στο ΕΥΡΩ και όχι, με πρόσχημα τη σωτηρία του ΕΥΡΩ, να οδηγήσουμε τη χώρα σε καταστροφή. Όπως συμπυκνώνει το σύνθημα "καμιά θυσία για το ευρώ", απόλυτη προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η αποτροπή της ανθρωπιστικής καταστροφής και η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και όχι η υποταγή σε υποχρεώσεις που ανέλαβαν άλλοι υποθηκεύοντας τη χώρα. Δεσμευόμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες απειλές και τους εκβιασμούς των δανειστών με όλα τα δυνατά όπλα που μπορούμε να επιστρατεύσουμε, ενώ είμαστε έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οποιαδήποτε εξέλιξη, βέβαιοι σε κάθε περίπτωση ότι ο ελληνικός λαός θα μας στηρίξει».

-Πολιτική Απόφαση Κ.Ε. (24 Μαΐου 2015):
Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει μνημονιακή συμφωνία/ τέσσερις μήνες τώρα αρνούμεθα ιταμά τελεσίγραφα/ όσοι πιστεύουν ότι θα ταπεινώσουν την Ελλάδα παίζουν με τη φωτιά/αν συνεχιστεί η πιστωτική ασφυξία και τα πράγματα οδηγηθούν σε οριακό σημείο, ας μην έχει κανείς καμιά αμφιβολία ότι η πληρωμή των μισθών και συντάξεων έχει απόλυτη προτεραιότητα έναντι των δόσεων και των δανείων.Παράταση της προθεσμίας έγκρισης δημοτικών προϋπολογισμών ζητεί ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης ζητεί με επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς την παράταση της προθεσμίας έγκρισης δημοτικών προϋπολογισμών, λόγω των πολιτικών εξελίξεων, καθώς και της καθυστέρησης απόδοσης στην Αυτοδιοίκηση θεσμοθετημένων πόρων.

Επιπλέον ζητεί τη συνέχιση δημοτικών έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και να δοθεί παράταση ενός έτους στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 το οποίο εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Ειδικότερα στην επιστολή που απευθύνεται  προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Οικονομίας, Ν. Βούτση, Ε. Τσακαλώτο και Γ. Σταθάκη, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι, εξαιτίας της μη απόδοσης νομοθετημένων πόρων, δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα στην υλοποίηση του τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, ζητεί να οριστεί χρονοδιάγραμμα καταβολής των πόρων αυτών.

Όπως υπογραμμίζει, σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει έως τις 5 Σεπτεμβρίου να έχουν εγκριθεί από τις οικονομικές επιτροπές των δήμων, τα σχέδια των προϋπολογισμών τους. Τα σχέδια αυτά, θα πρέπει στη συνέχεια να αποσταλούν για έλεγχο στο Οικονομικό Παρατηρητήριο, δια μέσου του κόμβου Διαλειτουργικότητας.

«Είναι προφανές, ότι δεδομένων των πολιτικών εξελίξεων και της τραγικής οικονομικής συγκυρίας, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Η οικονομική κατάσταση των Δήμων επιδεινώνεται έτι περαιτέρω από τη μη εξόφληση από μέρους της ΔΕΗ, των αποδιδόμενων στους δήμους ίδιων πόρων, γεγονός που καθιστά τους προϋπολογισμούς, μη πραγματοποιήσιμους» τονίζει στην επιστολή του , ο κ. Πατούλης.

Σχετικά με το ΕΣΠΑ επισημαίνει ότι η ΚΕΔΕ εκφράζει για ακόμη μία φορά την έντονη ανησυχία της, σχετικά με τη μη συνέχιση των έργων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Με βάση τα παραπάνω, καλεί τους εμπλεκόμενους υπουργούς, να ορίσουν το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Κεντρικού Κράτους προς του Δήμους, να παραταθεί η τελική έγκριση των σχεδίων Δημοτικών Προϋπολογισμών από τις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων, κατά δύο (2) μήνες, να δώσουν τη δυνατότητα προσωρινής χρηματοδότησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών από πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις,να συνεχιστούν τα δημοτικά έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και έχουν «παγώσει» με δική τους ευθύνη και να δοθεί παράταση ενός (1) έτους στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 το οποίο εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου 2015

Ο Βουλευτής Χίου, κ. Νότης Μηταράκης, με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προέβη στην ακούλουθη δήλωση:


«Πληροφορήθηκα με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι δεκάδες μαθητές της Χίου πέτυχαν την είσοδο τους στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Θέλω να τους συγχαρώ, για την επιτυχία τους και να τους ευχηθώ καλή σταδιοδρομία σε όποιον κλάδο και αν επιλέξουν.
Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους γονείς τους, που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες ήταν οι ουσιαστικοί στηλοβάτες των προσπαθειών τους.
Έχω πει πολλές φορές ότι το μεγαλύτερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας. Οι Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Που διακρίνονται σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς κάτω από τις πιο ανταγωνιστικές συνθήκες. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το δρόμο της επιτυχίας και της διάκρισης θα ακολουθήσουν και οι νέοι φοιτητές.
Τέλος θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές και να τους ενθαρρύνω ώστε να μην χάνουν ποτέ την αισιοδοξία τους και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για ένα καλύτερο αύριο».

Το πήρε “πάνω” του ο Άρειος Πάγος και “ανακοίνωσε” ημερομηνία εκλογών


Έκπληξη προκαλεί η χθεσινή, αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Αρείου Πάγου (areiospagos.gr) με την οποία τα Δικαστήρια της χώρας καλούνται να προετοιμαστούν εν όψει της διενέργειας εθνικών εκλογών «με πιθανή ημερομηνία στις 20 Σεπτεμβρίου 2015».
Από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν τα εξής:
«Η σπουδή της ηγεσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας να προεξοφλήσει τόσο το γεγονός της διενέργειας των εκλογών όσο και την ακριβή ημερομηνία τους, πριν καν ολοκληρωθεί η συνταγματική διαδικασία των διερευνητικών εντολών και της ύστατης προσπάθειας σχηματισμού κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή ύστερα από σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, γεννά εύλογες υποψίες και έντονη ανησυχία. Δυστυχώς, μέρα με τη μέρα, επιβεβαιώνεται ο φόβος μας πως ο κυβερνητικός τακτικισμός δεν γνωρίζει όρια, ούτε πολιτικά, ούτε ηθικά, ούτε καν συνταγματικά. Είναι, ωστόσο, φαινόμενο πρωτοφανές και εξόχως προβληματικό για την ίδια τη Δημοκρατία μας, η απόλυτη σύμπλευση της ανώτατης ηγεσίας της Ελληνικής Δικαιοσύνης με την Κυβέρνηση».aftodioikisi.gr

Αύριο το πρώτο «ψαλίδι» στις συντάξεις – Πόσοι συνταξιούχοι θα επιβαρυνθούν πρώτοι από το Μνημόνιο – Ποιοι γλιτώνουν


Τις πρώτες περικοπές στον απόηχο του νέου Μνημονίου θα διαπιστώσουν αύριο στις συντάξεις τους περίπου 2,6 συνταξιούχοι, λόγω των παρακρατήσεων αυξημένων εισφορών υγειονομικής περίθαλψης στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Νέες περικοπές αναμένεται να σημειωθούν στις συντάξεις Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, καθώς αναμένεται να γίνουν αναδρομικές κρατήσεις, σε ισόποσες δόσεις, από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι θα δουν τις κύριες συντάξεις τους για το μήνα Σεπτέμβριο μειωμένες κατά 2% (πάει από το 4% στο 6%) και τις επικουρικές κατά 6% (πάει από το 0% στο 6%) λόγω της παρακράτησης αυξημένων εισφορών υγειονομικής περίθαλψης.
Για τις κύριες συντάξεις η παρακράτηση θα γίνεται επί του αρχικού μεικτού ποσού (πριν δηλαδή από τις άλλες κρατήσεις που γίνονται από το 2010), ενώ για τις επικουρικές στα καταβαλλόμενα ποσά (μετά την αφαίρεση των μειώσεων και πριν από τον υπολογισμό του φόρου). Να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις καταβολής δύο κύριων και επικουρικών συντάξεων, θα παρακρατούνται οι σχετικές εισφορές από καθεμία χωριστά. Πρόκειται για την πρώτη φορά που τίθεται σε εφαρμογή ο ν. 4334/2015 που ισχύει από την 1η Ιουλίου.
Αντιθέτως, χωρίς περικοπή θα συνεχίσουν να καταβάλλονται μόνο τα μερίσματα που λαμβάνουν, επιπλέον της κύριας και επικουρικής σύνταξης, περίπου 380.000 συνταξιούχοι από τα Μετοχικά Ταμεία πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων.
aftodioikisi.gr

Αυτό είναι το όνομα «έκπληξη» στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ


Ξεπερνούν τα 100 τα κενά που πρέπει να καλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ στις λίστες του, μετά τη διάσπαση του κόμματος, αλλά και την απόφαση πολλών στελεχών να στηρίξουν μεν, αλλά να μην συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται στο να καλύψει τα κενά αυτά με… δοκιμασμένα άτομα, στελέχη δηλαδή που κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του κόμματος, υπηρέτησαν από θέσεις υπουργικές, ή άλλες αυτών των γενικών γραμματέων. Επίσης, από την Κουμουνδούρου διαμηνύεται ότι δεν πρόκειται να αναζητηθούν πολιτικοί που έχουν κάνει «καριέρα» μετακομίζοντας από το ένα κόμμα στο άλλο. Στόχος είναι να βρεθούν πρόσωπα με θετικό πρόσημο, ευρείας αποδοχής από το κόμμα αλλά και με απήχηση σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες και οι οποίοι ενστερνίζονται τις θέσεις του κόμματος.
Από τους διατελέσαντες υπουργούς, στα ψηφοδέλτια αναμένεται να μπουν ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, ο αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Διοίκησης Χριστόφορος Βερναδάκης,ο αναπληρωτής Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης (στο υπόλοιπο Αττικής), ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Τόσκας, ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Τρύφων Αλεξιάδης (στη  αλλά και ο Δημήτρης Μάρδας, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να κατέβει στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Επίσης, στις λίστες, σε εκλόγιμες επίσης θέσεις αναμένεται να μπουν και οι Κώστας Πουλάκης (γγ του ΥΠΕΣ), αλλά και ο Δημήτρης Τσουκαλάς (γγ Δημόσιας Διοίκησης).
Το όνομα, όμως, που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις είναι αυτό του εξάδελφου του πρωθυπουργού Γιώργου Τσίπρα, ο οποίος είχε επιλεγεί το Φεβρουάριο να αναλάβει γγ του ΥΠΕΞ και ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να μπει στις λίστες σε εκλόγιμη θέση.aftodioikisi.gr

Η Ζωή… αποχαιρέτησε την Βουλή με νέα επίθεση σε Τσίπρα και Παυλόπουλο

Η Ζωή… αποχαιρέτησε την Βουλή με νέα επίθεση σε Τσίπρα και Παυλόπουλο


Την τελευταία της ομιλία με το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής έδωσε την Τετάρτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα και τον Προκόπη Παυλόπουλο, κάνοντας λόγο για «ακραία εκδήλωση βίας εναντίον του Συντάγματος».
Κηρύσσοντας τη ματαίωση της συνεδρίασης της Ολομέλειας για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους, η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε για εκβιαστική επίθεση εναντίον της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, για βίαιη κατάλυση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, για βίαιη επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα και για κατάργηση των κεκτημένων ελευθεριών.
«Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η κληρονομιά που θα παραδώσουμε και καλούμαστε να παλέψουμε ώστε κανείς να μην κλαδέψει αυτά που άλλοι μας κληροδότησαν κι αυτά για τα οποία πολλοί έδωσαν ιστορικούς αγώνες, αντιστάθηκαν, τίμησαν τη Δημοκρατία, την Αντίσταση και την Αριστερά» επισήμανε η πρόεδρος της Βουλής σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.
Αναφερόμενη στην απόφαση της κυβέρνησης για εσπευσμένη προσφυγή στις κάλπες, εκτίμησε ότι έγινε ώστε «να μην ολοκληρώσουν το έργο τους οι Επιτροπές για το δημόσιο χρέος, για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για τη Siemens, για το Μνημόνιο αλλά και για να μην δημιουργηθεί Επιτροπή για τις δικογραφίες εναντίον των κυβερνητικών στελεχών».

Κοινωφελής εργασία: Αιτήσεις από σήμερα για 19.101 θέσεις – Οι όροι συμμετοχής και οι προθεσμίες


Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, ξεκινά η τρίτη φάση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για τη δημιουργία 19.101  θέσεων πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα 5 μηνών στα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Δικαιούχος φορέας είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΚΤ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την καταβολή των αποδοχών στους ωφελούμενους είναι ο ΟΑΕΔ.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ από σήμερα, 26 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου του 2015.
Με τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο οποίο μετέχουν συνολικά 52. 626 άνεργοι. Θα ακολουθήσουν, το αμέσως επόμενο διάστημα, συνολικά 10 προγράμματα και δράσεις με  στόχο τη συμμετοχή 110.000 ωφελούμενων ανέργων. «Τα προγράμματα επανασχεδιάστηκαν με καλύτερη στόχευση και διεύρυνση των δικαιούχων, και βελτιώθηκαν, όπου ήταν δυνατό, οι αμοιβές των ωφελουμένων ανέργων», δήλωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου.
aftodioikisi.gr