Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 89.564,56 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ


Χρηματοδότηση 20,6 εκ. € δήμων για κάλυψη σχολικών αναγκών
Κατανέμεται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών", ποσό 20.614.057,03 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Για τον Δήμο Χίου, διατίθεται το ποσόν των 89.564,56 ευρώ, για τον Δήμο Οινουσσών το ποσόν των 3.621,54 ευρώ και για τον Δήμο Ψαρών το ποσόν των 2.131,79 ευρώ.

epoli.gr