Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Αθανάσιο Γιακαλή, η θετική αξιολόγηση προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» στα πλαίσια του 3ου κύκλου για τις περιφερειακές και τοπικές οδούς και συγκεκριμένα στην κατηγορία πράξης «Έργα κατασκευής ή/και βελτίωσης του τοπικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» των παρακάτω πράξεων:

Αναλυτικότερα υπογράφτηκε η θετική αξιολόγηση για τα έργα:

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ με δικαιούχο το Δήμο Χίου και προϋπολογισμό 1.342.499,12 €.
2. ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ με δικαιούχο το Δήμο Χίου και προϋπολογισμό 11.514.000 € .
3. ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΤΜΗΜΑ Δ΄ με δικαιούχο το Δήμο Χίου και προϋπολογισμό 6.177.900 €.