Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΙΟΘΕΜΑ:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση)

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, στην Αίθουσα «Μιχαήλ Βουρνούς» της ΠΕ Χίου ενημέρωση των τοπικών φορέων σχετικά με την Πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π.Β.Α.), για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
Την ενημέρωση πραγματοποίησε στέλεχος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνεργασία με στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Β.Α.
Το Πρόγραμμα προσβλέπει σε στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων των νησιών της Περιφέρειας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και επιχειρήσεις της περιοχής, ώστε να εξασφαλισθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αφού διαγνωσθούν τόσο οι τοπικές ανάγκες, όσο και οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.
Δικαιούχοι των δράσεων μπορούν να είναι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, με συμμετοχή Δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίες θα λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν είναι να υπάρχει Διαχειριστική Επάρκεια της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
Η υποστήριξη των ανέργων (νέων επιστημόνων, αγροτών κ.λ.π) περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, που θα τους προετοιμάζει κατάλληλα, ώστε είτε να ιδρύσουν οι ίδιοι επιχειρήσεις, που θα καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής, ή να προσληφθούν από επιχειρήσεις, καλύπτοντας πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες τους.
.
Το σύνολο της Δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 €, ενώ ο μέγιστος Πρ/σμός ανά πρόταση είναι 800.000 €.
Την ενημέρωση παρακολούθησαν με ενδιαφέρον εκπρόσωποι τοπικών φορέων και επιχειρήσεων.