Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Η Χίος την Εποχή των Γενουατών


 Όταν οι Γενοβέζοι κατέκτησαν το νησί το 1346, παρατηρήθηκε μια πολιτιστική και οικονομική ανάκαμψη. Όλο το νησί δόθηκε στους 29 (που αργότερα έγιναν 12) εμπόρους και πλοιοκτήτες από τη Γένοα. Αυτοί εγκαθίδρυσαν μια εταιρεία αποθεμάτων που ονομάστηκε Μαόνα, από την αραβική λέξη Μαούνατς που σημαίνει εμπορική εταιρεία. Οι μέτοχοι της εταιρείας ονομάζονταν Ιουστίνιανς, από το Ιουστίνιαν παλάτι της Γένοα, όπου ήταν η έδρα της εταιρείας. Ο Ιωάννης Ιουστινιάνης, ένας αρχηγός, ήταν ένας από αυτούς. Ήταν ο επικεφαλής των δεκανέων και μαχόταν γενναία, βοηθώντας τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο στη διάρκεια της Πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης το 1453.
Οι Ιουστινιάνοι, κυβέρνησαν τη Χίο, διορίζοντας ένα διοικητικό επίτροπο, διοικώντας 52 στρατιωτικούς Γενουάτες στο νησί. Στη διάρκεια των ετών (1346-1566), το εμπόριο αναζωογονήθηκε και η ευημερία ήρθε ξανά στο νησί. Αργότερα, οι Ιουστινιάνοι εισήγαγαν την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών δέντρων και εγκαθίδρυσαν βιομηχανία μεταξιού. Αυτοί αναλάμβαναν πολλά δημόσια έργα και επέβαλλαν διαταγές. Η διοίκησή τους ήταν αυστηρή, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της πολιτιστικής ανάπτυξης, προκαλώντας επίσης το μίσος  των ανθρώπων.
http://www.chiosonline.gr/genoans_gr.asp