Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΥΚΕΤΟΠΟΛΕΜΟΗ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΥΚΕΤΟΠΟΛΕΜΟ