Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΨΑΡΩΝ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
ΠΡΟΣ: Τον ΔΗΜΑΡΧΟ ΨΑΡΩΝ
1.   ΘΕΜΑ: Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ψαρών Π.Β.Αιγαίου με κωδικό MIS 374085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

        Κύριε Δήμαρχε,
Στις 29/2/2012 με την ΑΔΑ Β44Ρ46ΨΧΨΤ-Κ2Ζ αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ένταξη της πράξης με το παραπάνω θέμα.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ψαρών για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Ο Δήμος Ψαρών έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, προτίθεται να υποστηρίξει έργα όπως:
• Ένταξη των έργων 1) Διαμόρφωση πλατείας Βαρβάκη και πλατείας Δημαρχείου 2)Εξωραϊσμός Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
•σύνταξη μελέτης και Τεχνικών Δελτίων των έργων 1) Μελέτη επέκτασης Οικισμού (Γ.Π.Χ) 2) Μελέτη αποχετευτικού και Υδρευτικού Έργου Δήμου Ψαρών 3) Μελέτη ανάπλασης Παραλιακής οδού
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 47 (μήνες) και ο προϋπολογισμός 50.000,00 ευρώ.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ø     Ποια ήταν η διαχείριση των 50.000,00 ευρώ του παραπάνω προγράμματος;
Ø     Ποια η εξέλιξη του μέχρι σήμερα;
Ø     Αν έχει ολοκληρωθεί κάποια μελέτη;2.   ΘΕΜΑ: Τουριστική προβολή.
Μετά από σχετική πρόσκληση του ΠΕΠ Β.Αιγαίου με τίτλο:
«Δράσεις προώθησης/ προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Β. Αιγαίου προκειμένου να αναδειχθούν οι πλούσιοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι της και οι δυνατότητες αξιοποίησης νέων ή εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με στόχο την διεύρυνση των τουριστικών αγορών», κατατέθηκαν προτάσεις από τον Δήμο Χίου που αφορούν και τα 3 νησιά του Νομού Χίου (ΧΙΟΣ-ΨΑΡΑ-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ), προϋπολογισμού 1.854.286,25 ευρώ.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ø     Που βρίσκεται η διαδικασία;
Ø     Τι προτάσεις έχει κάνει ο Δήμος Χίου για το δικό μας νησί;
Ø     Αν υπάρχει σχετική μελέτη, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε νησιού.
Ø     Πως εξασφαλίζουμε τα δικά μας συμφέροντα, των Ψαρών;

3.    ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα για τα Μικρά Νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το Πρόγραμμα αυτό αφορά τα νησιά των Ψαρών, Οινουσσών, Αγίου Ευστρατίου, Φούρνων Κορσεών και Θύμαινας.
Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος είχε εγκριθεί από την Περιφέρεια Β.Αιγαίου με την 6074/30-12-2010 εγκριτική απόφαση:
v    ποσό 1.350,00 ευρώ για την  Αποκατάσταση του Ι.Ν.Αγ. Νικολάου Ψαρών (Ως έργο Α’ προτεραιότητας),
v    ποσό 150.000,00 ευρώ για το Φάρο Κοκκινόπουλο Ψαρών (Ως έργο Α’ προτεραιότητας) και
v    ποσό 150.000,00 ευρώ για την Αποκατάσταση Ανεμόμυλου (Ως έργο Β’ προτεραιότητας).
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ø     Ποιός ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «Αποκατάσταση του Ι.Ν.Αγίου Νικολάου Ψαρών», από ποιόν Φορέα έγινε η δημοπράτηση και ποιο το τελικό μειοδοτικό ποσό της δημοπράτησης σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση;
Ø     Αν υπάρχουν μελέτες για τα έργα «Φάρος Κοκκινόπουλος Ψαρών» και «Αποκατάσταση Ανεμόμυλου» και ποιος ο τελικός προϋπολογισμός των έργων αυτών;
Ø     Πότε θα δημοπρατηθούν τα 2 παραπάνω έργα;

4.   ΘΕΜΑ: Αίθουσα αναμονής επιβατών.
Μετά την πολυπόθητη κατασκευή του λιμενοβραχίονα, ένα έργο αναγκαίο για την υποδομή των Ψαρών, κατασκευάστηκε και ένας οικίσκος ως αίθουσα αναμονής των επιβατών από το κρύο, τις βροχές και γενικά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά περιόδους στο νησί μας
Η αίθουσα αυτή από την κατασκευή της και μετά έμεινε κλειστή και ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες για τις οποίες κατασκευάστηκε, παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες των κατοίκων.
    ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ø     Γιατί δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα και τι προτίθεται να γίνει στο μέλλον;

Ο Ερωτών
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΟΥΔημοτικός Σύμβουλος


ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ