Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΑ ΣΤΟ Ν.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑ

Τα οξυμμένα προβλήματα και οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στη Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση αναδείχθηκαν στην Έκτακτη Συνέλευση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών που πραγματοποιήθηκε στις 28/03/2013, προβλήματα τα οποία εντάσσονται στην ολομέτωπη επίθεση που δέχονται στα δικαιώματα τους οι Μηχανικοί, οι Ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι από την αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου, της κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΔΝΤ.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καταδίκασε το νομοσχέδιο «Για την ανασυγκρότηση του ΥΝΑ» που καταργεί τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το σύνολο των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, των εργαζομένων, σε πλοία, λιμάνια, σ’ όλους τους χώρους που αναφέρεται το επαίσχυντο σχέδιο νόμου, καθώς και το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης που επέβαλε η κυβέρνηση στο δίκαιο αγώνα των ναυτεργατών.
Επίσης καταδίκασε τα σχέδια Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων που καθορίζουν τις Κανονιστικές Πράξεις για την λειτουργία Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ).
Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό έχουν ως αποτέλεσμα ειδικά σχολεία να υπολειτουργούν και να μην γίνονται (Engine Simulator – L.N.G.) καθώς και τα ειδικά μαθήματα να μην γίνονται από ναυτοδιδάσκαλους που οι όροι για την πρόσληψη τους είναι απαγορευτικοί, λόγω μισθολογικών και τυπικών προσόντων.
Στη Συνέλευση αποφασίστηκε να παρθούν μέτρα για την καταβολή του επιδόματος φοίτησης πριν τη λήξη του κύκλου με άμεση καταβολή μετρητών και όχι μέσο λογαριασμού τραπέζης.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την συμμετοχή στους αγώνες των ναυτεργατών για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους για υπογραφή ΣΣΕ που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, για προστασία του συνόλου των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων μας και συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική προειδοποιητική Απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων που κήρυξε η ΠΝΟ για τις 3 Απρίλη 2013.
Επίσης κατήγγειλε τη μη συμμόρφωση μεγάλης ακτοπλοϊκής εταιρείας με Υπουργική Απόφαση για μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ.
Διεκδικούμε:
1. Κατάργηση της Δανειακής Σύμβασης, των Μνημονίων (ν.3845/2010, ν.3986/2011, ν.4093/12) του αντιασφαλιστικού νόμου 3863/2010, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 3577/92 για την άρση του Cabotage και του ν.2687/53 περί εγκριτικών πράξεων νηολόγησης στην ποντοπόρο ναυτιλία.
2. Την απόσυρση του σχεδίου νόμου για την «την Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ» και των σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων που καθορίζουν τις Κανονιστικές Πράξεις για την λειτουργία των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ).
3. Έλεγχο των οικονομικών του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και των κεφαλαίων του ΝΑΤ.
4. Έλεγχο των κονδυλίων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ποσά που δόθηκαν και που δαπανήθηκαν.
5. Κάλυψη των ελλειμμάτων του ΝΑΤ από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατάργηση των χαριστικών πράξεων και επιδοτήσεων των εφοπλιστών και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΝΑΤ.
6. Κατάργηση της τροπολογίας που απαλλάσσει τους εφοπλιστές των τουριστικών πλοίων από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΝΑΤ και δυναμιτίζει την οικονομική βάση του ταμείου.
7. Να σταματήσει η λεηλασία της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ. Να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ και των άλλων κεφαλαίων που εποπτεύονται από το ΝΑΤ σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΕΜΕΝ. Με πρώτο και κύριο να λειτουργήσει το ΝΙΕΝ ως Πανεπιστημιακή κλινική για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών, ενταγμένο στον Οίκο Ναύτη και σε συνεργασία με τα άλλα Δημόσια ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης .
8. Αποκλειστικά Ενιαία Δημόσια και Δωρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση ενταγμένη στο Υπουργείο Παιδείας, Ισοτιμία των διπλωμάτων μας με τα αντίστοιχα της στεριάς.
9. Αποστρατικοποίηση των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ.
10. Κατάργηση των νόμων 3153/2003, 3450/2006 (ΝΕΚΕ) για την ιδιωτικοποίηση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης.
11. Να καταργηθεί η υπουργική απόφαση που αναγνωρίζει  τα πιστοποιητικά του δουλεμπορικού κυκλώματος από τις χώρες όπως Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ουκρανία, Πολωνία, Ινδία, Λιθουανία και άλλες.
12. Κατάργηση των ωρομίσθιων καθηγητών, πρόσληψη καθηγητών και Ναυτοδιδασκάλων, με σταθερή μόνιμη σχέση εργασίας και αξιοκρατικά κριτήρια, μετεκπαίδευση τους με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας των μετεκπαιδευομένων είναι κριτήριο αξιολόγησης του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού συστήματος.
Να μην παρατείνεται το εκπαιδευτικό έτος πέραν του Ιουνίου λόγω μη επιτρεπτού περιβάλλοντος μάθησης.
13. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την καθαριότητα του κτιρίου του ΚΕΣΕΝ.
14. Κατάργηση της λίστας αναμονής, άμεση φοίτηση όλων των συναδέλφων με τη δημιουργία νέων τμημάτων μέχρι 25 άτομα και η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων υπηρεσιακά να ενημερώνει το ΚΕΣΕΝ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων των συναδέλφων από την ΑΝΥΕ όπως και η αιτιολόγηση με νομολογία τυχόν απόρριψης.
15. Άμεση κάλυψη των αναγκών σε βιβλία, σημειώσεις, γραφική ύλη και χρησιμοποίηση τους και κατά την διάρκεια των εμβόλιμων εξετάσεων. Κατάργηση του ορίου μαθημάτων στις εμβόλιμες εξεταστικές περιόδους. Κατάργηση της πενταετίας που χρειάζεται για την ολοκλήρωση των κύκλων.
16. Αναβάθμιση της Μετεκπαίδευσης με αλλαγή της διδασκόμενης ύλης και την πραγματοποίηση σεμιναρίων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της τεχνολογία, αύξηση των εργαστηριακών ωρών με παράλληλη μείωση των θεωρητικών ωρών και κατάργηση των εξετάσεων.
17. Αλλαγή του Κανονισμού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ και του συστήματος αξιολόγησης και απουσιών των μετεκπαιδευομένων.
18. Αύξηση του επιδόματος Μετεκπαίδευσης στο 80% του βασικού μισθού του αντίστοιχου διπλώματος.
19. Να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ όλοι οι Μετεκπαιδευόμενοι στο ΚΕΣΕΝ και οι εισφορές να καλύπτονται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).
20. Να χορηγηθεί επίδομα στέγασης για τους Μετεκπαιδευόμενους από την επαρχία. Άμεση αντιμετώπιση της άθλιας κατάστασης που βρίσκεται ο Ξενώνας της Εστίας Ναυτικών.
21. Ουσιαστική έκπτωση στα εισιτήρια μετακίνησης στον μόνιμο τόπο διαμονής των Μετεκπαιδευόμενων σε όλα τα μέσα μεταφοράς.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ