Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

ΣΤΗ ΧΙΟ Η Γ.Γ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΗ Γενική Γραμματέας της Α.Δ.Α.  Χριστιάνα Καλογήρου βρίσκεται στην Χίο προκειμένου να συμμετέχει στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.Η Γενική Γραμματέας της Α.Δ.Α συμμετείχε χθές σε Φόρουμ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της “Ευφυούς Εξειδίκευσης”. Κατά την διάρκεια των εργασιών του φόρουμ συμφωνήθηκε ο σχεδιασμός δράσεων σε Περιφερειακό Επίπεδο. Στην παρέμβαση της η κ Καλογήρου τόνισε: «Είναι επιτακτική η ανάπτυξη εξειδικευμένων στρατηγικών για κάθε Περιφέρεια αλλά και συνεχούς υποστήριξης των επιχειρηματιών. Είναι απαραίτητη η εξειδίκευση αρμοδιοτήτων και ο σαφής προσδιορισμός του αντικειμένου του κάθε φορέα. Η κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων θα συμβάλει στη διευκόλυνση των συναλλασομένων, ενώ η σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο θα οδηγήσει στο να κερδιθεί πολύτιμος χρόνος για όλους. Στην κατεύθυνση αυτή επικεντρώνεται ο σχεδιασμός των υπηρεσιών της Α.Δ.Α .»

πηγη lesvos report.gr