Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΥΔΑΠ: Αιτήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου για 155 θέσεις


Μέχρι την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις του για τις 155 θέσεις που έχει προκηρύξει η ΕΥΔΑΠ.
Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν εντός των ορίων του νομού Αττικής.
ΦορέαςΚλάδος / ΕιδικότηταΑριθμός ατόμων
ΕΥΔΑΠ Α.Ε Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΔΕΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ28
ΕΥΔΑΠ Α.Ε Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ” & Δ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ5
ΕΥΔΑΠ Α.Ε Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΥΕΕΡΓΑΤΩΝ52
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσίες ΠειραιάΔΕΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ22
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσίες ΠειραιάΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ” & Δ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσίες ΠειραιάΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ19
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσίες ΠειραιάΥΕΕΡΓΑΤΩΝ28
Για την πρόσληψη απαιτούνται στα κύρια προσόντα, οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Απαραίτητη είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.


aftodioikisi.gr