Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

ΟΑΕΔ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τους 7.000 άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ - Πότε τελειώνει η προθεσμία


Συνεχίζονται ΟΙ αιτήσεις ΓΙΑ ΤΟ Πρόγραμμα ΓΙΑ 7.000 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστήμιων / ΤΕΙ που έθεσε σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας.
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν να υποβάλλονται από τις 22 - 12 ΚΑΙ ΟΙ ωφελούμενοι πτυχιούχοι Ανεργοι μπορούν ΝΑ υποβάλλουν αιτήσεις εως 01/14/2015 ώρα 24:00 . Αντίθετα, οι παρόχοι κατάρτισης ξεκίνησαν να υποβάλλουν αιτήσεις από 29/12/2014 ώρα 11:00 έως ώρα 24:00 14/1/2015.
Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων / ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα τους αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του « επιχειρείν »καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών 
. Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα τους οικονομίας διάρκειας 832 ωρών 
Υπηρεσίες Υποστήριξης ΚΑΙ Συμβουλευτικής καθοδήγησης
Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: 
. Βαθμός Κτήσης Πτυχίου 
. Ηλικία υποψηφίου 
ΕΤΗΣΙΟ φορολογητέο Εισόδημα ΑΤΟΜΙΚΟ το η / και συζύγου (οικονομικό έτος 2014) 
Χρόνος ανεργίας
Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων 
1) Για τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους: 
από 12/22/2014 ώρα 11:00 έως ώρα 24:00 01/14/2015 
2) Για τους παρόχους κατάρτισης: 
από 29/12/2014 ώρα 11:00 έως ώρα 24:00 01/14/2015
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και η Δημόσια Πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στο www.oaed.gr.

aftodioikisi.gr