Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Κοινή δήλωση των Περιφερειαρχών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, για την επικείμενη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ του Αιγαίου
Κοινή Δήλωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ.κ. Γιώργου Χατζημάρκου και Χριστιάνας Καλογήρου για την επικείμενη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ του Αιγαίου. 

«Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ των νησιών του Αιγαίου, βρίσκονται στο στόχαστρο τουλάχιστον μια πενταετία, πριν εμφανιστούν στο προσκήνιο οι "δανειστές". Πρωτίστως, η χώρα μας πρέπει να πιστεύει στα θέματα που υποτίθεται ότι καλείται να υπερασπισθεί. 
Και σήμερα, το πολιτικό προσωπικό που μας υπηρετεί, καλείται για μια ακόμη φορά να αποδείξει αν πιστεύει στη νησιωτικότητα ή θεωρεί τα νησιά μας "βάρος"».