Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

ΚΟΒΕΤΑΙ ΜΙΑ ΩΡΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΦΙΛΗΣΟ υπουργός  Παιδείας Νίκος Φίλης μιλώντας σήμερα στον Real Fm ανακοίνωσ ότι
Α. Το project (Βιωματική Δράση) ενσωματώνεται στο μάθημα και “κόβεται”  ως   ξεχωριστό μάθημα .
Β. Κόβεται μία ώρα Αρχαία (πιθανότατα στη Β΄ και Γ΄ τάξη).
Γ. Στην Α΄ τάξη η ώρα των Αρχαίων δίνεται στη Νεοελληνική Γλώσσα (που αυξάνεται κατά μία ώρα).
Δ. Επίσης μαθήματα ήσσονος σημασίας όπως η Οικιακή Οικονομία εναλλάσσονται και έτσι μειώνεται η τρίτη ώρα στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Ε. Αυξάνεται ο χρόνος των διαλειμμάτων.