Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου: «NGΑ Like», πρόκειται
να διακοπεί η κυκλοφορία την Τετάρτη 28/6/2017 από τις 16:00 έως τις 20:00
στην οδό Καλαμπόκα, από την διασταύρωση της με την οδό Αμάντου ως την
διασταύρωση της με την οδό Θεοπόμπου.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του
εργολάβου, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και
ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει
κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη
ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.