Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
-Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές , μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ. ( Ατομικές ή Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου).
- Ελάχιστο ύψος επένδυσης 100.000 ΕΥΡΩ.
-Ύψος οικονομικής ενίσχυσης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου
65% για επενδύσεις μέχρι 1.5 εκατομ Ευρώ
60% « από 1.5 εκατομ. ΕΥΡΩ μέχρι 3 εκατομ ΕΥΡΩ
55% « « 3 « μέχρι 6 «
35% « άνω των 6 εκατομ ΕΥΡΩ
-Τομείς που ενισχύονται
Κρέας ,Γάλα, Αυγά-Πουλερικά, Μέλι, Σηροτροφία, Δημητριακά, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος,
Οπωροκηπευτικά ,άνθη, Ζωοτροφές,Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό ,Αρωματικά και
Φαρμακευτικά φυτά.
- Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης και παραλαβής του εν λόγω υλικού ξεκινά από την 7-10-2011
- Καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η 28-12-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης συνοδευμένες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία θα κατατίθενται.
1. Στην Δ/νση Προγραμματισμού & ΓΔ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Δύο αντίγραφα σε έντυπη μορφή και ένα σε ηλεκτρονική μορφή)
2.Στην αρμόδια καθ΄ ύλη κάθετη ή οριζόντια Υπηρεσία του Υπουργείου. ( 1 αντίγραφο)
3. Στην Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου , προκειμένου για επενδύσεις στους τομείς κρέατος , γάλακτος και αυγών - πουλερικών. ( 1 αντίγραφο)
4. Στην Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. ( 1 αντίγραφο)
-Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την υπηρεσία μας καθώς και από το διαδυκτιακό τόπο www.agrotikianaptixi.gr - www.minagric.gr