Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας για τη δράση της Δημοτικής Αστυνομίας Χίου κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως και 28-09-2011:

Ρύθμιση κυκλοφορίας στα δημόσια έργα (π.χ. ΔΕΥΑΧ) για την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων.
Διασφάλιση κίνησης πεζών και οχημάτων σε περιπτώσεις απώλειας λαδιών επί του οδοστρώματος (ρίψη ειδικού υλικού επί του οδοστρώματος π.χ. ροκανίδι).
Επισήμανση και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων:

384 έχουν επισημανθεί για να απομακρυνθούν

59 αυτοκίνητα και 20 δίκυκλα έχουν απομακρυνθεί

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προγραμματισμός για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων γίνεται σε συνεργασία με τον αντιπρόσωπο της Ε.Δ.Ο.Ε (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) στο Νομό μας .
Κοινός σχεδιασμός και προγραμματισμός με ΕΛ.ΑΣ και Λ.Σ. για την καλύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στην κυκλοφορία των οχημάτων (ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εορτών και την καλοκαιρινή περίοδο με τις καθημερινές αφίξεις πλοίων).
Παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που βεβαιώθηκαν στα πλαίσια τροχονομικού ελέγχου (πεζοδρόμους, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, δεκάλεπτη στάθμευση, ΑΜΕΑ, διπλές σειρές) : 1855
Έλεγχοι Ν3868/2010 περί ολικής απαγόρευσης καπνίσματος σε καταστήματα υγειονομικού καταστήματος : πραγματοποιήθηκαν 81 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Αυτοψίες επί θεμάτων καθαριότητας, κατάληψης και καταπάτησης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου
Σφραγίσεις καταστημάτων
Στα πλαίσια της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το πλανόδιο εμπόριο προσήχθησαν στην Υπηρεσία 22 άτομα που δεν κατείχαν την απαιτούμενη άδεια και συνεπώς κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 2.059 προϊόντα παράνομης ή μη απομίμησης.

Έλεγχος ανεξέλεγκτης εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων ( αθίγγανοι ) σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.
Προστασία φυσικού περιβάλλοντος σε συνεργασία με ΠΣΕΑ και Π.Σ.: κινήσεις πυρασφάλειας.
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ηλικιωμένων ατόμων (ασφαλισμένων του ΙΚΑ) με κατ’ οίκον παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας.
Έκδοση καρτών μονίμων κατοίκων
Δέχεται, εξετάζει και επιλύει τις καθημερινές καταγγελίες δημοτών , που αφορούν ποικίλες διατάξεις νόμων και διατάξεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η Δημοτική Αστυνομία Χίου στελεχώνεται από 17 άτομα, εκ των οποίων 2 είναι σε άδεια κύησης και ανατροφής παιδιού και 2 ασχολούνται με τη γραμματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας. Συνεπώς, η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας - χωρίς να υπολογίσουμε τα ρεπό και τις άδειες - είναι 13 άτομα που μοιράζονται σε δύο βάρδιες κατά το ωράριο της Υπηρεσίας από τις 07.00 έως τις 22.00.

Στα πλαίσια λοιπόν των αυξημένων αναγκών του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χίου η Δημοτική Αρχή έχει προβεί στην αγορά ενός δεύτερου περιπολικού οχήματος για καλύτερη και έγκαιρη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας και για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για επιβεβαίωση και εξακρίβωση των στοιχείων που σας προσκομίζουμε μπορείτε να μεταβείτε στο γραφείο της Δημοτικής Αστυνομίας για περαιτέρω ενημέρωση.