Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

"Καλάθι αγροτικών προϊόντων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου"

Παρουσιάστηκε στη προχθεσινή (22/11) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, το κείμενο εργασίας για το «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
Το «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Β. Αιγαίου» αποτελεί την εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη της αγροτικής Οικονομίας στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και υποστηρίχτηκε από τις προτάσεις φορέων και μεμονωμένων επιχειρήσεων οι οποίες έλαβαν μέρος στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από το καλοκαίρι του 2011. Για την εκπόνηση του συστάθηκε Ομάδα Εργασίας από στελέχη διαφόρων υπηρεσιών της Περιφέρειας, ενώ συνεισφορά είχε και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη επεξεργασία της στρατηγικής η οποία αναπτύσσεται στο κείμενο εργασίας. Μετά την ενσωμάτωση στο επιχειρησιακό σχέδιο των παρατηρήσεων που θα γίνουν, το τελικό επιχειρησιακό σχέδιο θα ξαναέλθει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.
Τα προϊόντα που αποτελούν το «Καλάθι της Περιφέρειάς» μας παράγονται, μεταποιούνται ή και συσκευάζονται στα γεωγραφικά όρια των νησιών μας, τα οποία είναι σημαντικά για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον της.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:
• Προϊόντα Εθνικής Σημασίας με εξαγωγικό προσανατολισμό ή δυνατότητα
• Παραδοσιακά προϊόντα
• Τοπικά Προϊόντα που απευθύνονται στις τοπικές αγορές και βελτιώνουν το βαθμό αυτάρκειας των νησιών μας.
Τα μέλη της ομάδας διαβούλευσης του σχεδίου βρίσκονταν σε συνεργασία με ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και του κάθε εξειδικευμένου τομέα παραγωγής (αγροτική οικονομία, κτηνιατρική, αλιεία), ώστε να συγκεντρωθούν όλες οι τεκμηριωμένες απόψεις και να καταρτιστεί το τελικό κείμενο του σχεδίου που θα αντιπροσωπεύει όλο το Βόρειο Αιγαίου.
Η συγγραφή του κειμένου εργασίας του επιχειρησιακού σχεδίου «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», θα αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες και τις δυνατότητες των νησιών του Β. Αιγαίου παράλληλα με μια στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη:
• Το διεθνές περιβάλλον και τις τάσεις που προβλέπεται ότι θα κυριαρχήσουν στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
• Τις εξελίξεις που αφορούν τη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και την Εθνική Στρατηγική
• Τις δυνατότητες που παρέχονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργεί ο Ν.4015 για την ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα και ιδιαίτερα η δυνατότητα σχηματισμού Αγροτοδιατροφικών Συμπράξεων σε επίπεδο Περιφέρειας με την ενεργό συμμετοχή και του Α' Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της Περιφέρειας.
• Την εθνική πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται από τα μεγάλα ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Αθανάσιος Γιακαλής, δήλωσε σχετικά:
«Πρόκειται για μία σημαντική προσπάθεια η οποία εκτελέστηκε από στελέχη της Περιφέρειας χωρίς να απευθυνθούμε –και αυτό πρέπει να τονιστεί στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε- σε εξωτερικούς συνεργάτες και το εξαιρετικό της αποτέλεσμα σχολιάστηκε θετικά από όλους στο περιφερειακό συμβούλιο. Αυτό το Επιχειρησιακό Σχέδιο για πρώτη φορά συγκεντρώνει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στον τομέα των προϊόντων που παράγονται στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ουσιαστικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα σχέδιο δράσης για το που και πως πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον. Τα παραδοσιακά μας προϊόντα θα αποτελέσουν σημείο αιχμής για την ανάπτυξη της οικονομίας των νησιών μας και είναι αναγκαίο να το καταλάβουμε όλοι, ειδικά τώρα που βιώνουμε τις δυσκολίες της οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε.».