Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡOΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Την πρόσληψη εξήντα συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων προκήρυξε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών.Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη με οκτάμηνη σύμβαση, 39 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 20 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και μιας θέσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι θέσεις κατανέμονται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Σύρο, Ρόδο, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κω και Πάρο.

Πρόκειται για τις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ Μηχανολόγων, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (ειδ. Ναυτ. Σπουδών), ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, ΤΕ Γεωπονίας, ΤΕ Γεωπονίας (ειδικότητας Ιχθυοκομίας - αλιείας), ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Γεωπονίας (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων), ΤΕ Γεωπονίας (ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής), ΔΕ Σπερματεγχυτών, ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων, ΠΕ Περιφερειακής Αναπτυξης.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δ/νη Διοικητικού, Πλατεία Τσιροπινά, Τ.Κ. 84100, στο Τμήμα Προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της περιφέρειας.
newpost.gr