Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ ΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΙΟΥ

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Χίου, επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Χίου κ. Πολύδωρο Λαμπρινούδη, για να του εκθέσει τα προβλήματα λειτουργίας της Πολεοδομίας του Δήμου Χίου και να καταθέσει τις προτάσεις της, για την βελτίωση της.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή επισήμανε την ανάγκη επίσπευσης των ενεργειών για τη κοινή στέγαση της υπηρεσίας και την ενίσχυση στελέχωσης του κυρίως πολεοδομικού ελέγχου.
Εξέθεσε επίσης στον κ. Δήμαρχο, τις πρόσθετες δυσκολίες λειτουργίας εξαιτίας της συνεχούς αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.
Ο Δήμαρχος άκουσε με κατανόηση τα θέματα, που τέθηκαν και διαβεβαίωσε τα μέλη της επιτροπής , ότι θα συμβάλει στο μέτρο της αρμοδιότητας του, στην προσπάθεια να ξεπεραστούν τα προβλήματα για την εύρυθμη λειτουργία της Πολεοδομίας του Δήμου Χίου.