Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
Επιτέλους ένα καλό νέο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών μας αποτελεί η υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 229/19.06.2012) του διατάγματος για την προστασία 380 μικρών υγρότοπων έκτασης μέχρι 80 στρ. στα ελληνικά νησιά. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται 90 μικροί υγρότοποι των νησιών του βορείου Αιγαίου (4 στον Αγ Ευστράτιο, 16 στη Λήμνο, 43 στη Λέσβο, 4 στην Ικαρία, 3 στη Σάμο, 11 στη Χίο, 3 στις Οινούσσες και 1 στη νήσο Πασά)
. Επιτέλους υπάρχει καθεστώς προστασίας για περιοχές όπως η Σκάλα Καλλονής, το έλος Λιθίου στην Χίο, οι εκβολές του Χάλαρη (Να) στην Ικάρια ή το Χαβούλι στη Λήμνο,
Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, στους μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους του καταλόγου επιτρέπονται δραστηριότητες για τη διατήρηση και την ανάδειξή τους, καθώς και για την αειφορική διαχείριση των πόρων τους, συμπεριλαμβανομένων της επιστημονικής έρευνας, της ευαισθητοποίησης του κοινού και των ελαφρών υποδομών, όπου απαιτούνται. Δεν επιτρέπεται η δόμηση (εκτός ήδη αδειοδοτημένων κτιρίων), οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης, οι αποξηράνσεις και οι επιχωματώσεις (μπάζωμα), οι εξορύξεις, η συλλογή των οργανισμών και οι παρεμβάσεις στο υδρολογικό δίκτυο (π.χ. γεωτρήσεις) και στο τοπίο. Ενθαρρύνονται οι φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι γεωργίας και οι δραστηριότητες ανάδειξης των περιοχών αυτών.
Όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές και στο παρελθόν πέρα όμως από την προστασία των μικρών υγροτόπων είναι καιρός πλέον το Υπουργείο Περιβάλλοντος ασχοληθεί και με τους μεγάλους υγροτόπους. Κινδυνεύουμε πλέον να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα απαγορεύεται η οικιστική ανάπτυξη σε μικρούς υγροτόπους των 5-6 στρεμμάτων, ενώ επιτρέπεται σε μεγάλους υγροτόπους, υψηλής οικολογικής αξίας, ακόμα και στην καρδιά των περιοχών Νατούρα, αφού κατά τη διαδικασία αδειοδότησης δεν εμφανίζεται κανένα πρόβλημα να κτίσεις μέσα στους μεγάλους υγροτόπους!!! Αναφερόμαστε σε υγροτόπους όπως της Καλλονής στη Λέσβο, της Χορταρολίμνης στη Λήμνο, ή και τους υγροτόπους των Αλυκών στη Σάμο που λόγω μεγάλου μεγέθους δεν συμπεριλήφθηκαν στο συγκεκριμένο ΠΔ, αλλά εξαιτίας της καθυστέρησης της σύνταξης των Εδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τη διαχείριση τους, ουσιαστικά παραμένουν απροστάτευτοι απέναντι στη δόμηση.  Στο Βόρειο Αιγαίο δεν υπάρχεικανένας φορέας διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών (υγροτοπικών ή ορεινών όπως πχ στην περιοχή Νατούρα της Βόρειας Χίου) και προς αυτή τη κατεύθυνση οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητάμε την άμεση προώθηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για την προστασία των περιοχών Νατούρα και την ίδρυση φορέα προστασίας των περιοχών Νατούρα (ένας κεντρικός για όλη την περιφέρεια με παραρτήματα σε κάθε νησί).
Περιφερειακή Οργάνωση Βόρειου Αιγαίου των Οικολόγων Πράσινων