Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΤΕΛΘΕΜΑ
:    
  « Κατάσχεση Εις Χείρας Τρίτων Υπεραστικού ΚΤΕΛ Χίου ΑΕ
.
           Σχετ.   (α)  Το με αριθμό 66/4473/25.7.2012 Κατασχετήριο Εις Χείρας Τρίτων.
              

Με την (α) σχετική απόφαση του ΙΚΑ Χίου,  μας κοινοποιήθηκε η Κατάσχεση Εις Χείρας Τρίτων , για οποιαδήποτε πληρωμή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Χίου ΑΕ , μέχρι του ποσού των 126.404,79 € .
Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου έχει καταβάλει προς το ΙΚΑ Χίου το ποσό των 11.775,57 € για πληρωμές του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Χίου ΑΕ, υπόλοιπο προς εκτέλεση κατασχετηρίου παραμένει το ποσό των 114.629,22 €
Η Περιφερειακή  Ενότητα Χίου έχει συμβατική υποχρέωση με το  Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χίου ΑΕ για το σύνολο της Μεταφοράς Μαθητών της Χίου, με την  συνεργασία του Αστικού ΚΤΕΛ Χίου ΑΕ και των ΤΑΞΙ της Χίου, αρμοδιότητα μεταβιβαζόμενη και χρηματοδοτούμενη από το  Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι οφειλές μας προς το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χίου ΑΕ,  μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ποσό των 870.000,00 € (425,000,€  για το 2011 και 651.000,00 για το 2012).
Με την υπ. αριθμ. 33754/5.9.2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών χρηματοδοτηθήκαμε με το ποσό των 206.000,00 € για οφειλές του 2012.
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από 1/9/2012-30/6/013 η αρμοδιότητα της Μεταφοράς Μαθητών, λόγο αδυναμίας υλοποίησης της από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, περιήλθε και πάλι στις Περιφέρειες 
Λόγω των σωρευμένων οφειλών του Δημοσίου,  τα ΚΤΕΛ βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με αποτέλεσμα την αδυναμία κίνησης των Λεωφορείων και την μη πραγματοποίηση των σχολικών μεταφορών.
Σε συνάντηση με τις Διοικήσεις των ΚΤΕΛ,  μας ζητήθηκε προκειμένου να   εξασφαλίσουν άμεσα την   αγορά καυσίμων για την πραγματοποίηση των μεταφορών , την μερική αποδέσμευση από μέρους σας του υπολοίπου ποσού του Κατασχετηρίου Εις Χείρας Τρίτων, ήτοι να αποδεσμευθεί το ποσό των 64.629,22 € και να παραμείνουν δεσμευμένα τα 50.000,00 €σε διαφορετική περίπτωση αδυνατούν να υλοποιήσουν τα μαθητικά δρομολόγια.
         Η παραπάνω ενέργεια κύριε Διοικητά θα συμβάλει άμεσα στην απεμπλοκή της μεταφοράς μαθητών στο Νομό Χίου, αλλά και ο οργανισμός σας  δεν θα απολέσει έσοδα αφού αυτά που οφείλουμε προς το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χίου ΑΕ , είναι πολλαπλάσια της δική του οφειλής.
Κύριε Διοικητά , γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων,  ευελπιστούμε στην άμεση θετική ανταπόκριση σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων . 
Ο
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥΓΑΝΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ