Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

EΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : "ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΩΝ ΧΙΟΥ -ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ - ΨΑΡΩΝ"Εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το υποέργο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμων Χίου-Οινουσσών-Ψαρών». Το επόμενο διάστημα θα δημοσιευτεί προκήρυξη έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να υλοποιηθούν οι δράσεις που προβλέπονται από την συγκεκριμένη μελέτη για την τουριστική προβολή των νησιών μας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 192.000€.