Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

TEXNIKH ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Την Πέμπτη 30 Αυγούστου από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις 10.00 το βράδυ πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τεχνική σύσκεψη στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου με αντικείμενο την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε το νησί της Χίου
.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κος Κωστής  Μουσουρούλης, ο βουλευτής Χίου κος Κ. Τριαντάφυλλος, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης αρμόδιος για το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων κ. Γιώργος Γιαννούσης, η Γενική Γραμματέας Κοινοτικής και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Άννα Δαλαπόρτα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος M. Κορασίδης, η  Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου κα Χρ. Καλογήρου, εκπρόσωποι του Δήμου Χίου οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Π. Στεφάνου, Π. Αποστολίδης και Ν. Μαρτάκης.
Κατά την συνεδρίαση συζητήθηκαν ο πρώτες εκτιμήσεις των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στον παραγωγικό ιστό του νησιού και οι τρόποι, τα μέτρα και οι πόροι που μπορούν να διατεθούν τόσο για την άμεση όσο για την μεσομακροπρόθεσμη αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης  και της οικονομίας του νησιού.


Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσθηκαν ως πρώτες ενέργειες:
α) Η αποζημίωση των πληγέντων για την απώλεια των εισοδημάτων τους και ο προσδιορισμός των απωλειών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο για την αποκατάσταση του, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Η άμεση προετοιμασία και κατασκευή των αναγκαίων έργων για την πρόληψη ζημιών και καταστροφών λόγω της απογύμνωσης των εδαφών, με συνεργασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Δήμου Χίου.
γ) Η επιτάχυνση εκτέλεσης των ενταγμένων έργων της Χίου στο ΕΣΠΑ  και η κατά προτεραιότητα ένταξη νέων αναγκαίων έργων στο νησί, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης.
δ) Η διεύρυνση / επέκταση δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», με πρωτοβουλία του Υπουργείου Απασχόλησης και με τη στενή συνεργασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ε) Η ενίσχυση  με προσωπικό, των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και του Δήμου Χίου, με πρωτοβουλία και σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
στ) Η απόλυτη υποστήριξη και διεύρυνση αυτών των ενεργειών από το Υπουργείου Ναυτιλίας.
ζ) Η πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για νέα έργα της τάξης των 7 εκατ. Ευρώ στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές της Χίου.
Παράλληλα, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα δρομολογήσει άμεσα την εκπόνηση μεσο-μακροπρόθεσμου Ειδικού Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανασυγκρότησης της Χίου, με αξιοποίηση όλων των διατειθέμενων χρηματοδοτικών μέσων της τρέχουσας και της νέας προγραμματικής περιόδου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα εκπονηθεί με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
Τέλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί στη Χίο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2012, θα γίνει πλήρης ενημέρωση για τις ενέργειες που θα αναληφθούν για την ανασυγκρότηση της περιοχής.